Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,081,685,588,250 Khối lượng (24h): $51,552,454,519 Thị phần: BTC: 42.3%, ETH: 18.6%
Celer Network (CELR)Celer Network CELR
Xếp hạng #187 08:08:00 30/01/2023
Giá Celer Network (CELR)
$0.01861 5.14%
0.0000007837 BTC 438 VND
Thấp: $0.01747 Cao: $0.01916
Vốn hóa thị trường $131,876,783 Khối lượng 24h $16,900,519 Lượng cung lưu hành 7,085,488,367 CELR
Thay đổi 1h 0.35% Thay đổi 24h 5.14% Thay đổi 7 ngày 28.11%

Chuyển đổi CELR - USD - VND

Top địa chỉ Celer Network (CELR) theo số dư

Có tất cả 18,995 ví lưu trữ CELR, trong số đó có 223 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Celer Network (CELR) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x8a4b4c2acadeaa7206df96f00052e41d74a015ce 2,599,436,034.79 $48,381,317.39 25.99%
2 0xa6045362e295db86da338da6b2a9f439add951b2 1,876,575,893.00 $34,927,273.71 18.77%
3 0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8 900,000,000.00 $16,751,012.55 9%
4 0x0fcb193c75cecae31d592b9ca0ae11c96a5bab0c 450,000,000.00 $8,375,506.28 4.5%
5 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 441,000,000.00 $8,207,996.15 4.41%
6 0x72a53cdbbcc1b9efa39c834a540550e23463aacb 315,376,964.00 $5,869,870.54 3.15%
7 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 250,000,000.00 $4,653,059.04 2.5%
8 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 230,000,000.00 $4,280,814.32 2.3%
9 0x1083054d7f2844e65dc0e67423792e3c22d6195f 223,134,328.00 $4,153,028.81 2.23%
10 0x54279e2d203275a178e120f4f9714dec74e84006 219,783,562.23 $4,090,663.57 2.2%
11 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 161,537,160.55 $3,006,567.78 1.62%
12 0xb01fd7bc0b3c433e313bf92dac09ff3942212b42 157,822,338.29 $2,937,426.63 1.58%
13 0xa49943ee8e2a503cb90b68bf6e7d0511714e8f19 143,452,177.49 $2,669,965.81 1.43%
14 0x6262998ced04146fa42253a5c0af90ca02dfd2a3 132,693,149.06 $2,469,716.23 1.33%
15 0x68a09f8a0478c9f54574ab3b897b575a943ffbd1 100,000,001.07 $1,861,223.64 1%
16 0xbf08234b7e3897386f93ab7e60588543270db05c 100,000,000.00 $1,861,223.62 1%
17 0x5216db4d4cb22d1ba38866867c38d8e862974e82 87,298,075.74 $1,624,812.40 0.87%
18 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 62,678,284.29 $1,166,583.03 0.63%
19 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 59,116,949.54 $1,100,298.63 0.59%
20 0x42c23b1748c48db7f739298e1837e15247cc104c 45,999,500.00 $856,153.56 0.46%
21 0xefc9e53d1007f7968aeb3f55761498d1d9c6ec7f 41,849,016.88 $778,903.79 0.42%
22 0x57c2a3dc9179b501e468c4f53665c1ed318a950f 38,853,766.46 $723,155.48 0.39%
23 0x0fab32572c77e04526ea02dac042c104c0c30633 38,288,920.10 $712,642.42 0.38%
24 0xce0c034e20e9ececd0d295ef5406c27c0030dfd6 35,869,571.61 $667,612.94 0.36%
25 0xe917008c7e7c19a48da3165d84c820d8fdec3cbc 35,280,063.19 $656,640.87 0.35%
26 0x361b64e04575d8a39427b79f68c4d21775373136 34,488,447.06 $641,907.12 0.34%
27 0x49fb40a3c9172cf304c369d1c82197cc786f62d5 33,981,966.90 $632,480.39 0.34%
28 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 33,227,090.27 $618,430.45 0.33%
29 0x9e5c217adadbf5790ae266ee86534a5a7da9855b 29,994,826.01 $558,270.79 0.3%
30 0x077dcb1e0876a8ca5b004eacea09c9711e890825 28,885,417.18 $537,622.21 0.29%
31 0x294b9b133ca7bc8ed2cdd03ba661a4c6d3a834d9 27,399,256.32 $509,961.43 0.27%
32 0x8c7efd5b04331efc618e8006f19019a3dc88973e 26,685,732.15 $496,681.15 0.27%
33 0xbcc5f64ac061abf2515a17294a1dda0c5e8bd599 24,498,394.36 $455,969.90 0.24%
34 0x61f85ff2a2f4289be4bb9b72fc7010b3142b5f41 20,620,141.54 $383,786.94 0.21%
35 0x91a389eb1fef92e79c9fe970fad03d0c4c0d9823 20,001,000.00 $372,263.34 0.2%
36 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 18,087,069.00 $336,640.80 0.18%
37 0x19184ab45c40c2920b0e0e31413b9434abd243ed 17,599,784.00 $327,571.34 0.18%
38 0x187e3534f461d7c59a7d6899a983a5305b48f93f 17,284,685.52 $321,706.65 0.17%
39 0x48a5910321a3c781a2ecebd00a61c4f000ac8ada 16,666,666.67 $310,203.94 0.17%
40 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 16,462,238.90 $306,399.08 0.16%
41 0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 16,221,560.35 $301,919.51 0.16%
42 0x2407b9b9662d970ece2224a0403d3b15c7e4d1fe 15,999,532.00 $297,787.07 0.16%
43 0xa89a1278ac85367f38bdf6746658ce2b9875526e 15,896,430.55 $295,868.12 0.16%
44 0xd4dcd2459bb78d7a645aa7e196857d421b10d93f 15,779,157.25 $293,685.40 0.16%
45 0x01b8629d722d451ba9dd0a539c2ba11b6dbe68b8 13,257,990.07 $246,760.84 0.13%
46 0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c 13,104,731.23 $243,908.35 0.13%
47 0xf871252994a690cf4d1d5618af6a549433415852 12,500,000.00 $232,652.95 0.13%
48 0xf636688e15411594e57e8cd770d36136a4ca23b1 11,876,074.81 $221,040.31 0.12%
49 0xaaee86eda69334f2a6ce421610a7f1b2ccb49570 10,330,898.00 $192,281.11 0.1%
50 0xceae7673553c90d0a3cd1a494da35ede63910cbf 10,004,636.00 $186,208.65 0.1%
51 0xee44ded5283cf5af9b5e727b6d7b9792b1e361b7 10,000,083.58 $186,123.92 0.1%
52 0x7b25b9977951eaf8c528e906fa7ddcbd86f1d3d1 9,387,931.92 $174,730.41 0.09%
53 0xabb7102ad2665e201adf5712e99bd00dae963683 9,190,000.00 $171,046.45 0.09%
54 0x63dfe4e34a3bfc00eb0220786238a7c6cef8ffc4 9,015,483.67 $167,798.31 0.09%
55 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 8,794,672.91 $163,688.53 0.09%
56 0x90f86774e792e91cf81b2ff9f341efca649343a6 8,792,669.05 $163,651.23 0.09%
57 0xf9bd8c22856f6beec94f4433fa1f0c755d16a036 8,588,928.21 $159,859.16 0.09%
58 0x0be4fd256d700de200d0dbbbf133c72629288f0d 8,549,931.60 $159,133.35 0.09%
59 0x7758e507850da48cd47df1fb5f875c23e3340c50 8,222,853.46 $153,045.69 0.08%
60 0x95b564f3b3bae3f206aa418667ba000afafacc8a 8,031,917.78 $149,491.95 0.08%
61 0xb81c91f795cc3677f1836d466ac59e754fd9f844 8,023,114.46 $149,328.10 0.08%
62 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 7,990,974.88 $148,729.91 0.08%
63 0x6091884ab4be4156c98e51bc0424270d6590d71a 7,300,000.00 $135,869.32 0.07%
64 0x5b4e7abcd18351f79211b6c9a6d1c3a3d329867d 7,131,758.44 $132,737.97 0.07%
65 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea 6,923,155.17 $128,855.40 0.07%
66 0x98c3d3183c4b8a650614ad179a1a98be0a8d6b8e 6,784,353.84 $126,272.00 0.07%
67 0xfd07588583ecf062680c03ae39c33a68600bdc7a 6,000,000.00 $111,673.42 0.06%
68 0x66f7a27c209b2483dca3dc364648a026b04f6e0a 5,999,710.23 $111,668.02 0.06%
69 0xd8fec4addeffd9d2e19cc0c99234b65818bbaeb1 5,941,227.80 $110,579.53 0.06%
70 0x34dfa1226f8b3e36fe597b34eea809a2b5c0bbf9 5,631,369.24 $104,812.37 0.06%
71 0x551568a9430b888f93d31fa6df4973c55a6c667d 5,540,045.00 $103,112.63 0.06%
72 0x4a41d76b0524a3989998380c033f12bfeb5f7201 5,161,345.17 $96,064.18 0.05%
73 0xbc28610bd7dd5f8ff6f3a1d76e622238c68d14cf 5,000,153.80 $93,064.04 0.05%
74 0x34ea4138580435b5a521e460035edb19df1938c1 4,857,860.00 $90,415.64 0.05%
75 0xf60c2ea62edbfe808163751dd0d8693dcb30019c 4,702,884.37 $87,531.19 0.05%
76 0x167a9333bf582556f35bd4d16a7e80e191aa6476 4,590,585.85 $85,441.07 0.05%
77 0xe08cdc67b95def542027262ce5d86e5993998e32 4,500,000.00 $83,755.06 0.05%
78 0xaf8d78714a61525bf53e7effc26bdd8660507fc8 4,068,770.93 $75,728.93 0.04%
79 0x9f294ea11ead0263a9564c3d397019078e852771 4,027,515.00 $74,961.06 0.04%
80 0xdfad4d3abf661bcf7de004c99a3fc58be2392835 4,000,000.00 $74,448.94 0.04%
81 0x1c2452db1fe467405ac59ec31c7b5b77c79c1b2a 4,000,000.00 $74,448.94 0.04%
82 0x0c30de46b1e0f22a37d3bd0ed04dda500746ac5b 4,000,000.00 $74,448.94 0.04%
83 0x808fd86485990f264ae53f9fb11cb47554edc895 4,000,000.00 $74,448.94 0.04%
84 0xb3cbd2c2055d65b7da3c2f02bde5d6f25afe9c9a 4,000,000.00 $74,448.94 0.04%
85 0xd860d7528b24e7beee0c99df663b1d23ea813357 4,000,000.00 $74,448.94 0.04%
86 0x52a14936c001e4f6e2aa390b8ddd9667d9abb781 4,000,000.00 $74,448.94 0.04%
87 0xf9b65c1c8233bb235fd5e1baa31bfdc5995985e8 4,000,000.00 $74,448.94 0.04%
88 0xa691b862bd49d23859935166d6cf74ac525843cf 3,884,084.20 $72,291.49 0.04%
89 0x1d2a9df4e0d5f0493daeda94f589f00697c40f9d 3,725,426.51 $69,338.52 0.04%
90 0x45bf64fc90f65ee4ecc47c1b00b8f2fa797e7100 3,706,076.77 $68,978.38 0.04%
91 0x46340b20830761efd32832a74d7169b29feb9758 3,547,661.22 $66,029.91 0.04%
92 0x21d9c1d2cdcb44b04e6ded64dd89bcf5fcb09ce5 3,530,991.25 $65,719.64 0.04%
93 0xa605d815ec902de6b179f4193aa918efdf89d4d1 3,219,538.96 $59,922.82 0.03%
94 0x092ee2afa636e11da6af605d9d03080d6099c7ad 3,001,643.48 $55,867.30 0.03%
95 0xe078cfc04bc30d419af771dd04c26d024e3bc1f3 2,999,463.00 $55,826.71 0.03%
96 0x6f0025e0b32dce7d8b0bac40786cb1b68654e489 2,953,785.09 $54,976.55 0.03%
97 0x483456aed1c5dc77fda49c96fae52fcb718a170d 2,930,029.26 $54,534.40 0.03%
98 0x38ae45aa45434a88d75fb77a4534c648381b34c2 2,868,843.07 $53,395.58 0.03%
99 0x963f971a9a10926a0bb28be1f73e1b6160fb4b59 2,800,000.26 $52,114.27 0.03%
100 0x6f7e3722a57d39384616ad1145406ca4b7283938 2,675,791.78 $49,802.47 0.03%

Thống kê top địa chỉ trữ CELR

Top 10 ví đầu bảng chiếm 75.05% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 85.56% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 92.46% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 95.23% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Celer Network (CELR). Top Holder CELR 01/2023 - GiaCoin.com
4.2 trên 647 đánh giá