Tiền ảo: 23,126 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,190,760,466,027 Khối lượng (24h): $46,273,632,699 Thị phần: BTC: 46.4%, ETH: 18.6%
BUILD (BUILD)BUILD BUILD
Xếp hạng #5228 22:03:00 31/03/2023
Giá BUILD (BUILD)
$0.0001107 -62.77%
0.000000003878 BTC 3 VND
Thấp: $0.00009399 Cao: $0.0003014
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $6,288.63 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h -1.2% Thay đổi 24h -62.77% Thay đổi 7 ngày 15%

Chuyển đổi BUILD - USD - VND

Top địa chỉ BUILD (BUILD) theo số dư

Có tất cả 42 ví lưu trữ BUILD.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ BUILD (BUILD) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x60531b9c3645546d864604ee0fc5b7d6adc81cc2 38,776,172,588.10 $4,294,356.89 94.92%
2 0xcf5b979734c93a14c4f64a940c34340068d2cdfe 556,416,851.66 $61,621.67 1.36%
3 0x7df2449f29a221533e403ccc652b253ba7d191de 543,612,385.14 $60,203.61 1.33%
4 0x2a5aaf4b95ce3c4b2ea8c709f86abc636c2f04aa 303,541,053.82 $33,616.36 0.74%
5 0x44b5d8d7c0a93fe769a30d92b9a1e5500b3e9897 169,078,874.42 $18,725.03 0.41%
6 0xea061ac407dba0c0b754baba7914689eab0a8c11 165,021,751.20 $18,275.72 0.4%
7 0xa0166eb86a0e8507a7d480bf15ced8788dcd2746 67,543,435.55 $7,480.25 0.17%
8 0x000000000000000000000000000000000000dead 58,550,423.21 $6,484.30 0.14%
9 0x2f5f31ffe8734137fc02a20a908440ba34cab153 52,926,580.85 $5,861.48 0.13%
10 0x825358f801a91ab1fbbbdade84a65d26841360ed 45,400,886.57 $5,028.03 0.11%
11 0xc7e36647a548f80669d4890e9403dd67ce57ba2d 45,325,271.25 $5,019.65 0.11%
12 0xa46c8a2253203195a25f3bc379271cc985d973f8 16,491,827.35 $1,826.43 0.04%
13 0x7d393440c0895e69f164b7aea601a0de02060032 12,976,325.32 $1,437.09 0.03%
14 0xadeb1bad51230a62ad3736cc56dd929355e9f5b3 12,284,120.27 $1,360.43 0.03%
15 0xedc3e5f7c4fe1525379a833235614d9c7c295173 5,392,802.30 $597.24 0.01%
16 0x63651aa019d915597605b57d3be143697a0e670a 4,554,474.19 $504.40 0.01%
17 0x4de4176e4c9366f03df400cbc4e6228d003b375b 4,117,317.73 $455.98 0.01%
18 0x2416b578c319346ddf5865d07a701a1e005b67d1 4,088,611.22 $452.80 0.01%
19 0x2164a765b2b5812ef9ecff6755667f20abb0e64f 2,749,787.16 $304.53 0.01%
20 0x1dc28c117fdfb4fce7dc55b5eccf2978e59a890a 2,130,868.53 $235.99 0.01%
21 0x9d8c615c7b215b4d13b739976627ef55c77b47f5 1,486,982.87 $164.68 -
22 0xe7ada1708c70be4509ee6934ea6d1096091cb9a5 706,355.43 $78.23 -
23 0x01fe1e199f8a155c7ade616b2f3d9ca0feabde6f 652,896.10 $72.31 -
24 0x6b6154e45ce280532ae4c5591846c1c0f026f611 601,347.91 $66.60 -
25 0x5aba8cdb421293740d78fa95867f230715e3864c 413,908.91 $45.84 -
26 0x1c1b9fb941134371655e70d30fac81d421f80b9c 239,769.53 $26.55 -
27 0x6d8bd3c27e40d11bdedf04c0411dfcafcc5145c1 168,551.17 $18.67 -
28 0x8feb73317ec6268f569d3b1dafc821f71235c09d 153,755.47 $17.03 -
29 0x94579527b6d74d5148a30bb7997e260099bd2f09 83,207.44 $9.22 -
30 0x6562e5791da22950c959b8c2febcfbca15ae520c 69,567.22 $7.70 -
31 0x89cad9acf858d4807fea018160924752a21b8156 24,000.00 $2.66 -
32 0x31ed5415795cda9b5c91294f45c764c964eb9422 14,970.00 $1.66 -
33 0x54f63129341d7d311421cbaf4c34404c1e470e8a 10,005.15 $1.11 -
34 0xc1fa279e2ead40419c02d1aab19818a085a93425 5,009.47 $0.55 -
35 0x753be975342dffef9a76316c99cd5ebd7e4fba63 815.09 $0.09 -
36 0x830c59eac9c683dfb438839a72fd882308fb592e 342.42 $0.04 -
37 0x1ef87bbc50cb2c977e89b2e4948bfaad696387dc 0.00 $0.00 -
38 0xe8c060f8052e07423f71d445277c61ac5138a2e5 0.00 $0.00 -
39 0x8e40f7e6f836341811947ed2468ef839f790774c 0.00 $0.00 -
40 0x0c69310e9882cf35ee8fe01e14c609bff6dfb28f 0.00 $0.00 -
41 0xf69e37da7a783f09c9d144d6459ac2f1c2d20364 0.00 $0.00 -
42 0xf64ea2aee8c247c0ca4d3d8f255fcd0d24980746 0.00 $0.00 -

Thống kê top địa chỉ trữ BUILD

Top 10 ví đầu bảng chiếm 99.71% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.98% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ BUILD (BUILD). Top Holder BUILD 03/2023 - GiaCoin.com
4.3 trên 626 đánh giá