Tiền ảo: 25,346 Sàn giao dịch: 634 Vốn hóa: $1,129,392,979,239 Khối lượng (24h): $31,896,065,704 Thị phần: BTC: 46.1%, ETH: 19.8%
BNB (BNB)BNB BNB
Xếp hạng #4 13:47:00 01/06/2023
Giá BNB (BNB)
$304.24 -0.9%
0.01134 BTC Mua: 7,148,150 đ. Bán: 7,123,254 đ
Thấp: $303.64 Cao: $309.93
Vốn hóa thị trường $47,417,390,401 Khối lượng 24h $438,887,486 Lượng cung lưu hành 155,856,481 BNB
Thay đổi 1h -0.17% Thay đổi 24h -0.9% Thay đổi 7 ngày -0.26%

Chuyển đổi BNB - USD - VND

Top địa chỉ BNB (BNB) theo số dư

Có tất cả 280,991 ví lưu trữ BNB, trong số đó có 71,328 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ BNB (BNB) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xf2549fba1da6e17a1e82478a0b0a945adb7416c7 34,380.68 $10,459,893.67 8.75%
2 0x480234599362dc7a76cd99d09738a626f6d77e5f 30,644.46 $9,323,194.73 7.8%
3 0xa73d9021f67931563fdfe3e8f66261086319a1fc 29,439.42 $8,956,576.34 7.49%
4 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 24,817.88 $7,550,530.64 6.32%
5 0xb8c77482e45f1f44de1745f52c74426c631bdd52 23,529.48 $7,158,550.86 5.99%
6 0xd041af244d15456aedfab358fa80d6e454f3bd27 9,664.49 $2,940,299.85 2.46%
7 0x00f435fa1f4297d58644a5c96b75e26d45f9ea4b 9,002.92 $2,739,026.12 2.29%
8 0x424dbed38cd0d83b13e2a150f86710fb445680cb 8,532.93 $2,596,037.52 2.17%
9 0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819 8,385.40 $2,551,154.55 2.13%
10 0x543e991e712bb51804d7dc86924b6d4e9819542a 7,826.75 $2,381,190.49 1.99%
11 0x0f75e2f8b264be979d06ea08fae4b736b2837ab7 5,499.50 $1,673,154.28 1.4%
12 0x17df49518d73b129f0da36b1c9b40cb66420fdc7 4,104.95 $1,248,878.47 1.04%
13 0xb7ebb37d1b3d0cf456a6f0e2bd3c1489d6c3f507 3,999.00 $1,216,645.87 1.02%
14 0x812afaf23feb4698e0fd657489ba04b8cac658ec 3,849.85 $1,171,270.31 0.98%
15 0x9a34bbbdd6eb8c775e494692c5f661a9c5e574da 3,463.00 $1,053,574.56 0.88%
16 0x8699cee9cca0f1e2e627059ef7dcd46e9735b9d5 3,457.25 $1,051,825.19 0.88%
17 0x31ce3bf27af01296f2174f3115d428ca40b9b5b9 3,019.53 $918,654.34 0.77%
18 0x4566520f1f0cd06e0ff2f8c684483da4f2c2d9be 2,465.35 $750,052.05 0.63%
19 0xf60c2ea62edbfe808163751dd0d8693dcb30019c 2,444.26 $743,635.82 0.62%
20 0xd953a49c53c2a4db1cf37ac2ecef2dd082938795 2,325.40 $707,473.95 0.59%
21 0xc0cb5b9f3f96a491323485cc848efb5d7047231e 2,250.00 $684,534.44 0.57%
22 0xa32eeab263c7542958258bbeb52f8d4039b76511 2,250.00 $684,534.44 0.57%
23 0x321ae9cd9f1626f4e78b8d97a4e1c2c456a60c76 1,870.98 $569,221.41 0.48%
24 0x0a843d6351edfd74c628f72c2be33735a5c71341 1,777.00 $540,630.09 0.45%
25 0x8df0be313758ab901b2d084bb19d6e14c7cccdfc 1,740.44 $529,508.56 0.44%
26 0xb09fbdb544c9582f35cbefbe3c7d4d0e68b45aaa 1,676.97 $510,196.66 0.43%
27 0xd97138ba5d681ce5692412d0d055c3a27fac3920 1,630.00 $495,907.17 0.41%
28 0x915c138b2219317090cc29fbad3d4c13f6948b60 1,501.30 $456,751.80 0.38%
29 0x44f58b8c6ca2dceba72d61a4d59b0098d48f915e 1,471.54 $447,696.25 0.37%
30 0x9ce02f96a5a2edf5cfb9231317dcce81d16ee864 1,467.97 $446,612.47 0.37%
31 0xd66eb1dec42fff5d7e40279beb0a94cf1b8a564d 1,274.66 $387,799.41 0.32%
32 0x713cf085fb578053745d4e6f12c58c6b1f41a188 1,262.85 $384,206.05 0.32%
33 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 1,210.52 $368,285.66 0.31%
34 0x8e89fe3cd76979aa7ed01b3c9b0a78e93bc2ad28 1,156.00 $351,698.58 0.29%
35 0xfd3e92f8ebf45d355d3654b4dd61148677596424 1,007.51 $306,521.47 0.26%
36 0x11f01afbb6314629a53a2db9fd357a228030a73e 1,001.44 $304,675.63 0.25%
37 0xd26e169b8f9aeb8762fd48ec51a681ce228f6a2e 999.87 $304,197.98 0.25%
38 0x8503fa99f2e7410e904f050849f8234091e1d108 999.00 $303,933.29 0.25%
39 0x9dcfdd7e6416674681c1759f723773e7ab30169d 992.75 $302,032.34 0.25%
40 0x7af95fdba886eaf50b06ee5daf25ef0cafdc37f4 899.72 $273,727.07 0.23%
41 0x916e7922be7b149df49cd0f972cf7e599da6aa9b 895.55 $272,460.37 0.23%
42 0x00ee047a66d5cff27587a61559138c26b62f7ceb 895.00 $272,292.59 0.23%
43 0xc691277d693c9d42dd39ad8fde6833b93783101e 869.83 $264,633.45 0.22%
44 0x8635831fd0dd43078ebc3af9eca4232c2ca49b73 847.79 $257,929.85 0.22%
45 0xa375b695564e45db8b44bbb93d30291239e72e77 800.00 $243,390.02 0.2%
46 0x3d5c2b398f514dfe452d7fa9a39c7094594d013d 784.14 $238,563.31 0.2%
47 0x285a22aea25df0f33da1ef69d172a8f216641860 773.85 $235,433.46 0.2%
48 0xe105c872d766209f5228f085af7a418c8352047b 746.35 $227,068.92 0.19%
49 0x781b62036d1b9eb00f1d9d1ed70b02a8c8b2b686 742.99 $226,044.83 0.19%
50 0xe0bb30e4da109b065b5f002905ae517acfe3c461 741.22 $225,508.13 0.19%
51 0x6a9c371db67992444ca55d32ea4219dd264b8dd3 741.00 $225,440.01 0.19%
52 0x5ad727d30bbcb5a7bcdfa213b940ccfa61835121 710.00 $216,008.64 0.18%
53 0x176dbb5e78ee84c61e1b418fc8b9b708038b8a76 629.47 $191,509.57 0.16%
54 0x002a35f09f462595b1905015a43c18b1e02fe24a 627.00 $190,756.93 0.16%
55 0xaf6c414f572c8e38ac62e6809938e44ba72e3768 626.02 $190,457.62 0.16%
56 0x8d738b3ddf8425e155f52caaaedc65ab28234f31 583.15 $177,414.77 0.15%
57 0x46b34053855a7fb79cc3401325848bcd28b4ba8d 552.72 $168,159.08 0.14%
58 0xf0f9367d2ff2a05b258f2d1503811b06726a64ed 551.85 $167,892.27 0.14%
59 0x7eb2e1a3f7faaac93da015da16918d5051eae97f 549.00 $167,026.40 0.14%
60 0xcff4643093adefa450498ac6d94dabfbfc989573 548.73 $166,942.74 0.14%
61 0xc6a29705f86e837fc975c36f949d0f666cbbd1c6 547.53 $166,577.88 0.14%
62 0xa4dbd1d6897c103460f54dda3b9a9d25ccddb929 538.72 $163,899.03 0.14%
63 0x433c19ce63356d081783bc6267f909806be23a2b 538.22 $163,745.36 0.14%
64 0x2d1f3c3ead90b00b492706b870f00e3fdd587e08 534.09 $162,490.22 0.14%
65 0x248f4988bf7f072b88cf03b15a81ad730e4beac3 521.74 $158,732.43 0.13%
66 0x198670956ac3dd32273ca3e54a2b890d01e00c89 520.89 $158,474.45 0.13%
67 0x23aa4332b168f6e93a2aa1494aef21d607350631 520.41 $158,327.93 0.13%
68 0x33db66389bcd820841642e3263f7712d59283a72 513.47 $156,217.17 0.13%
69 0x505c893b11fe421812d5b4e56b93a7768c5f931d 500.43 $152,248.22 0.13%
70 0x2b436807504fda94cc09c3a6c039072c937f1bfe 500.00 $152,118.76 0.13%
71 0xb33516cf0d06f5381c4c31346525a5f0b8e3b354 500.00 $152,118.76 0.13%
72 0x305f3244ae1508f79d8e20768978ba570230c6b4 499.44 $151,948.39 0.13%
73 0x3eb25ed4f231d89f0bc47e91ba4f6c986a85c07e 499.03 $151,822.13 0.13%
74 0x8ea0624e06852ed9e88c45323383be751c5e62d9 497.95 $151,496.06 0.13%
75 0x48c7470b34d340e8d10931c949ff8f1608dd6f36 487.75 $148,392.66 0.12%
76 0x8d1fd2b928563ebd4efb659ec5d3865ac79e40c4 481.76 $146,569.01 0.12%
77 0x341c940ff250674e8fbebee09b5e4f873b6613b9 477.73 $145,341.88 0.12%
78 0x255e60c9d597dcaa66006a904ed36424f7b26286 476.47 $144,959.67 0.12%
79 0xf3c6eee8511ca945c2f8b21d233da11ac0b46c29 472.00 $143,600.11 0.12%
80 0x0225610b230e068e9490416f9f16c43893961a18 471.42 $143,423.65 0.12%
81 0x5ada914ce2227199484436b6a6d06ee7456cfc9d 460.32 $140,046.87 0.12%
82 0x04cb38642b53135ee6c6201ee393b0e376bd9fbd 456.30 $138,823.58 0.12%
83 0xeac95761cd8959fcd238296a49a200733d5c2593 452.77 $137,750.39 0.12%
84 0x31bc9d1bf57ffff4ba82bba33299fc11a4b62f1a 448.79 $136,538.89 0.11%
85 0x8a2135b8c00d7a390b9453eed2442af777aa7522 427.74 $130,133.65 0.11%
86 0x9fbfec51b48caef9a14bc7420a3bbc00b91106be 404.85 $123,170.56 0.1%
87 0x36c1e452fa1cd5516b277449fbdaae7c00e2fd88 402.56 $122,474.65 0.1%
88 0x7d20bb33b65480aed848d97656ed9d2978a0e009 400.00 $121,695.01 0.1%
89 0xe3781b0875fe4c58776eca8fc3ab9824272bf245 400.00 $121,695.01 0.1%
90 0xb39a1a54acad320ca64ae671edb05332595eaa11 399.07 $121,411.78 0.1%
91 0xe67f179447f1162a30f522a585594f77bc07ca46 398.80 $121,329.93 0.1%
92 0xabac33f4231e9dfd14c9c06d59e5902ce02b0614 392.68 $119,467.99 0.1%
93 0xc92a9d35baabd5eb1fbcc22b2917738060353174 391.43 $119,087.70 0.1%
94 0x034dc7a468d5fffdb55e1267b22e582a6c55d726 390.72 $118,871.69 0.1%
95 0x86929f776eb6378bb0c54814f96e6fa837017297 377.71 $114,913.19 0.1%
96 0xcdaee7f66a5d04ac9258b5086ffb16308e8bc168 375.83 $114,341.80 0.1%
97 0xea5d84883a914db889ebd4b73f52c4108b4c40c4 368.73 $112,182.42 0.09%
98 0x2971a63663fb592141262543ed5327ec376d6169 366.00 $111,350.93 0.09%
99 0x01eea150da44a83551dd16e14ea1232c2d6aa2ef 365.82 $111,295.11 0.09%
100 0x6fa8505653ab61216c1b5956cb5d7d9b4c79e41d 363.99 $110,739.14 0.09%

Thống kê top địa chỉ trữ BNB

Top 10 ví đầu bảng chiếm 47.39% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 56.2% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 65.47% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 71.65% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ BNB (BNB). Top Holder BNB 06/2023 - GiaCoin.com
4.7 trên 624 đánh giá