Tiền ảo: 23,121 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,178,104,827,191 Khối lượng (24h): $43,845,530,518 Thị phần: BTC: 46.2%, ETH: 18.7%
BitForex Token (BF)BitForex Token BF
Xếp hạng #935 12:48:00 31/03/2023
Giá BitForex Token (BF)
$0.001379 -1.28%
0.00000004899 BTC 32 VND
Thấp: $0.001359 Cao: $0.001401
Vốn hóa thị trường $5,913,402 Khối lượng 24h $544,275 Lượng cung lưu hành 4,289,073,705 BF
Thay đổi 1h 0.43% Thay đổi 24h -1.28% Thay đổi 7 ngày 4.2%

Chuyển đổi BF - USD - VND

Top địa chỉ BitForex Token (BF) theo số dư

Có tất cả 2,181 ví lưu trữ BF.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ BitForex Token (BF) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x219cdd61cfabfb567644cc00f49b8cdbbbe03214 4,500,001,000.00 $6,204,209.81 45%
2 0x07331d9bba5642cf3ceef82f5ed04dad005530b6 4,136,544,148.82 $5,703,107.13 41.37%
3 0x702bd6979b0937c23e65dd8b6d34778adb9e112e 1,207,767,147.85 $1,665,164.25 12.08%
4 0x58d904cdbfb6ae090bbd9caf7b4a2e4809bab039 13,000,000.00 $17,923.27 0.13%
5 0x242c4c09bb252107daf70842e2af82982c5fe285 2,929,155.30 $4,038.46 0.03%
6 0xbdc094f7291ec16569d5891726fbcef67de2a7fa 2,683,096.18 $3,699.22 0.03%
7 0x5ffb66e04f077f520118ed0e238be227d802891e 2,623,683.00 $3,617.31 0.03%
8 0xb12a47134d30146a7116c8511db56f62e816700c 2,613,903.47 $3,603.82 0.03%
9 0x117133bd96be732f8f6568cc2c03db82fbb9a4d9 2,010,000.00 $2,771.21 0.02%
10 0x451068d97761e23ea0795d6a825c6536178dcf15 2,000,000.00 $2,757.43 0.02%
11 0x56dac4af0222c5ee4dff547fde2578be4a71f79d 1,881,842.24 $2,594.52 0.02%
12 0xa5ee95f50fc3b975eae893df0b31993a7706fb4b 1,296,400.00 $1,787.36 0.01%
13 0x5b71bee9d961b1b848f8485eec8d8787f80217f5 1,014,244.08 $1,398.35 0.01%
14 0x946381ec223d30e9afe98ce5ae98b9ad07ad74d7 991,210.16 $1,366.59 0.01%
15 0x9209427093e92274dedda62c40b58201034d61d6 987,465.99 $1,361.43 0.01%
16 0x6948a05781d69cf59de2718766e4c4b7ac445c19 861,159.88 $1,187.29 0.01%
17 0x2c2251683ff05ae51065aac65cc7592183bb7dcd 839,066.49 $1,156.83 0.01%
18 0xdda73cd7935f8a0c469890ff87ce911e8af90c79 800,000.00 $1,102.97 0.01%
19 0x79b1200a030fcbddde191dbe076e9b9f79c8d467 790,423.48 $1,089.77 0.01%
20 0x4ed087fe700c8b44c3e8c7827e8d8e8957f3943f 729,363.91 $1,005.58 0.01%
21 0x29e1ea8edc52d36288ee1331383a9e9045272676 686,865.73 $946.99 0.01%
22 0x841c32c621172fb2dca32960facc60dfc149656b 625,914.59 $862.96 0.01%
23 0x05dee24b0ee3a61d3bfb1b33e0c6cfcbc83f4ee9 621,331.54 $856.64 0.01%
24 0x1c051a116f3e14285a1384ab5cda9577f9d77ec2 600,000.00 $827.23 0.01%
25 0xa886a5e543812ac484cc749b005aefaf6ae5e0c0 592,680.00 $817.14 0.01%
26 0xb469e4223fad6747a7e329415d1347eeab51bd1b 590,000.00 $813.44 0.01%
27 0x63d3d3ce0e58e5a6efac6f07e981ceb1fe4f7908 500,748.30 $690.39 0.01%
28 0x99f008403829af56724722e06404cece1104605c 500,000.00 $689.36 0.01%
29 0xfdc667800419bfbb1795c871fa96abe8e5328953 499,940.00 $689.27 -
30 0xbf06f11f9901bce4b065fb429bcb27740555d602 487,240.59 $671.76 -
31 0x31272d23c37edbae09203a19c252b901aaf1cdab 484,947.03 $668.60 -
32 0xc6ab18115bcee7815dd4579a8dd2aacc9973b6cb 463,624.24 $639.20 -
33 0x45eeec9aeb21878b3683fb9f2a3fdae90be68ca0 444,392.24 $612.69 -
34 0xa7cd5c7772642cad611be4f6f1c59920577b1d12 419,900.00 $578.92 -
35 0x0545972403aae8bd400ccabda2d0a513bf2eb42d 400,000.00 $551.49 -
36 0xda9366b5f4df0df21800077fe5f50ce540edd91e 387,245.57 $533.90 -
37 0x17052d0e4d174c7f26f9166fd684bb6751ca6232 368,211.89 $507.66 -
38 0x194214eb23920888b1ef8cd1f589c6ad849ab362 350,687.38 $483.50 -
39 0xb644cfdacf03ba62d90cc39eb4117e6b38ec11fd 343,406.33 $473.46 -
40 0xe15008d30883faf8b233b3ea5dd5f58b3215b273 335,668.87 $462.79 -
41 0xb362213cd39b5091259f94597ca1ed40002180b1 325,343.69 $448.56 -
42 0xf44fe59d57d32e616e8d2d2b50c920a9743adb7b 321,760.00 $443.61 -
43 0x848366a397e2a013e192ac844feb8aecbf252a74 292,257.46 $402.94 -
44 0x3e489732ce15838e26b9ec7d266e13f38cfba87e 288,627.39 $397.93 -
45 0x1c69afad10bf0e9b3a0bbbe3a306678646adb4dd 287,180.42 $395.94 -
46 0xa191bdb0f9368785cfe65fd5e122edc58a52d422 281,258.63 $387.77 -
47 0x11b417eacf8c932c51aa4a6a8bf61a674911c8e5 264,649.70 $364.88 -
48 0x20de7ec4f5b812af1a4df49b019d9cb4c6e3787b 263,393.08 $363.14 -
49 0x08fca47b9c8ee49e637c6bccfdf8b320737a777c 262,458.00 $361.85 -
50 0xa1af813706da239be7f42d1dd24155ad594eec3d 256,530.00 $353.68 -
51 0x5c51402b4ce86f39c8235c55d31640e04d46798b 250,801.56 $345.78 -
52 0xb04cf2caf403094e376dd2b0b6a7999e706ac8f9 249,805.09 $344.41 -
53 0xbf85d7d4839b28b0f7d5c7da5f1c981b1fdf6b6e 248,958.11 $343.24 -
54 0x30cdf9591ecc3fcde1e4b27bc023de37335a3222 246,369.12 $339.67 -
55 0xf77750ffc9d278fc51271e7a24eaa156c6f253ef 222,575.72 $306.87 -
56 0x0fe1b5b4361d1161175e91db1af3f8e636480600 214,424.65 $295.63 -
57 0x5d5cbceddece7c3410c96937f2fdde0941192888 213,210.37 $293.96 -
58 0x862fe3a4771826969ab41a07e6ccaeb0f70aefe4 202,000.00 $278.50 -
59 0x4f4e8f9576b6b6af0f4a1bc230cb1bdb0fe90ae6 199,035.58 $274.41 -
60 0x658a218c96903a8f01e003d17c96c6418a936c0c 195,667.75 $269.77 -
61 0x9f875ffca0cef12d0d103f9a2499a59611a749cd 190,000.00 $261.96 -
62 0xda305651a6758de7bf9f0476d868e74b6086fe9c 187,852.61 $258.99 -
63 0x487cf44f1d2618ec54364440f54ea66a065b046e 186,159.00 $256.66 -
64 0xd424251fd1a5d9667e74369a5b9c31ade83c534d 185,977.00 $256.41 -
65 0x4a22f674f493cf7cafcf590c4208af94b43000e1 185,899.00 $256.30 -
66 0x9949fe5a27a669b2fe9537a3257d5d033992bd1f 185,849.00 $256.23 -
67 0xd68bae477c9f63f3095b653a10ef550c2da24c44 185,674.00 $255.99 -
68 0x95420256b67c8e6bd4672e435c3385c1d0c9635b 185,648.00 $255.96 -
69 0x512cae60f3bf432084b36945bfb540569144344f 185,404.00 $255.62 -
70 0x8d6608eca406b8f92a9543f4307377bee3b6b1c4 185,282.00 $255.45 -
71 0x26389c360b7a337ef46959610b55dd9259c998a7 185,278.00 $255.45 -
72 0xcb1c5c5e7f4184a1a1cf3b69fe9959a649e2a089 185,119.00 $255.23 -
73 0x876c714645574ad0592322a39ea81ea871fd8195 184,915.00 $254.94 -
74 0xe20c3bce1e7c1fae6ad54624844c52f0fc420cf5 184,721.00 $254.68 -
75 0x850a3cf8395b71fe4e6c2e9ed5921f956cddad3f 184,712.00 $254.66 -
76 0xf5c5122950c8db90177cb88884a8f22c546f0468 184,297.00 $254.09 -
77 0xc0a81e3cbda96619e756c4e3cee3224f4b319c87 184,088.00 $253.80 -
78 0xff25d96060c0115e0620de60007675840b6181b8 183,701.00 $253.27 -
79 0xe375ab154481d58656c91e6d6d65ea4112577598 183,563.00 $253.08 -
80 0x0a2663ab32fc6817e550d0c97ac3919e2cb97f7f 183,439.00 $252.91 -
81 0x27095f92a38c876f8fb14da5c989c2349c54e9a9 183,376.00 $252.82 -
82 0x449246705bc19ca3eba47e437fdd7e5e7591d44d 183,343.00 $252.78 -
83 0x0386c674abe903ed9a493150b59045f306dca932 183,322.00 $252.75 -
84 0xa120ba0eb621fccdd3a4e38994a37a81390acfd9 183,188.00 $252.56 -
85 0x4bb703ca7583f4da9f43e34a05bac19ac7bd7efd 183,103.00 $252.45 -
86 0x2e71437abe24a43705feaee3ddf03164b386063b 182,782.00 $252.00 -
87 0x6c003615999c6f47a05d30def34169c01c514d1f 182,735.00 $251.94 -
88 0x2900c61ad6a6af3c1d78d871ee64bdcc4915dadb 182,547.00 $251.68 -
89 0xbfd575a468fc8322401b77730ad5fbb653ddcb22 182,437.00 $251.53 -
90 0x17beb42810026d532350308f3bb41ac8a5ba6403 182,248.00 $251.27 -
91 0xedb83807a6923f085a007dc3cef5c6a79c503a37 182,105.00 $251.07 -
92 0xa07a3fc32c67275c3e5511134c0f11106354172d 181,775.00 $250.62 -
93 0x294589eea525107fb7681c7295c6df87cdd00e7d 181,692.00 $250.50 -
94 0xabff85ec13f8c46a25abac873bbda64179c6384a 181,688.00 $250.50 -
95 0xe767583799372c85147f7a2d16deddbbe13bd290 181,542.00 $250.29 -
96 0xfc5c97bf4854abb16da9d698a7e4adc5eefd13bc 181,358.00 $250.04 -
97 0x7ab2c0b088f11116cd8a153f88fb36a9d5252da2 181,254.00 $249.90 -
98 0xfea3bffef59cf64a2c40f51bd5006688788c0e7b 181,197.00 $249.82 -
99 0xa55be298c29449a85f406e21466115c2422b0ddf 181,004.00 $249.55 -
100 0x776eefa844fe3e2dc2186f3290872771b6d6fe00 180,973.00 $249.51 -

Thống kê top địa chỉ trữ BF

Top 10 ví đầu bảng chiếm 98.74% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 98.85% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 98.93% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 98.93% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ BitForex Token (BF). Top Holder BF 03/2023 - GiaCoin.com
5 trên 653 đánh giá