Tiền ảo: 26,873 Sàn giao dịch: 667 Vốn hóa: $1,075,753,451,023 Khối lượng (24h): $39,319,006,482 Thị phần: BTC: 48.8%, ETH: 18.7%
Bitcoin Cash (BCH)Bitcoin Cash BCH
Xếp hạng #16 20:28:00 30/09/2023
Giá Bitcoin Cash (BCH)
$235.86 1.24%
0.008759 BTC 5,793,826 VND
Thấp: $230.42 Cao: $237.49
Vốn hóa thị trường $4,603,651,773 Khối lượng 24h $184,197,713 Lượng cung lưu hành 19,518,831 BCH
Thay đổi 1h 0.02% Thay đổi 24h 1.24% Thay đổi 7 ngày 13.33%

Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.

Chuyển đổi BCH - USD - VND

Top địa chỉ Bitcoin Cash (BCH) theo số dư

Có tất cả 25,730,463 ví lưu trữ BCH, trong số đó có 90,552 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Bitcoin Cash (BCH) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 qrmfkegyf83zh5kauzwgygf82sdahd5a55x9wse7ve 1,333,411.71 $314,494,403.10 6.35%
2 qrwcmu77ltr3dn0hymy58gvcg3qys4hp2qn4e0z839 473,860.51 $111,763,289.14 2.26%
3 qpug04qa7xwkg44mytstlcpgelld2ucpg5df99ph8e 343,000.19 $80,898,974.88 1.63%
4 qre24q38ghy6k3pegpyvtxahu8q8hqmxmqqn28z85p 200,775.68 $47,354,338.07 0.96%
5 qz2jq54zhgmn8txxd2amv37mtmg87gpl0y3sm0z2ef 189,267.09 $44,639,956.81 0.9%
6 pqvm5jv4zhy38dkzrx0md73c3sujhkmg4yhlmhhmfm 181,605.00 $42,832,799.22 0.86%
7 qrtrnezysxttq2lc9tlnrfmctfhg0vn00v9ypvz385 179,250.18 $42,277,398.14 0.85%
8 prseh0a4aejjcewhc665wjqhppgwrz2lw5txgn666a 171,374.09 $40,419,767.76 0.82%
9 qz7qpvecayaa24r94ppfn9saakyhg879mukfhtge7a 146,673.47 $34,593,956.04 0.7%
10 qp028nlln35nwnv5a9dssw9w57z5n765rgenr3suw6 125,185.84 $29,525,949.33 0.6%
11 qzv7tmnunqa70hkvh4ca5vvmamgcknfumqqs87vegr 117,376.53 $27,684,068.15 0.56%
12 pqtdjp63swypep62kyfxzh2k6kpq5weydvfqs9wpk2 111,028.92 $26,186,940.62 0.53%
13 qq9l9e2dgkx0hp43qm3c3h252e9euugrfc6vlt3r9e 106,995.00 $25,235,513.73 0.51%
14 qpd2cn826gq6jsezcfseqhts4szujtxdfgep3jg46f 100,001.00 $23,585,930.20 0.48%
15 qr6pg2xy87shw2jtvz4w2d52e9y35wke8gkw0rec8j 100,000.00 $23,585,694.16 0.48%
16 prxnl6hjepp0xlfn6z3knz9mjh73m3ghsqvyprfdws 95,601.38 $22,548,249.02 0.46%
17 qq3fc87gkcvr3fp4kvd44ncyvkvxpwxsucw9qccxx5 90,001.05 $21,227,372.13 0.43%
18 qrd4ln7x6mw823uyyc78tf2hf34w6uukcg8fakl20d 88,527.10 $20,879,730.84 0.42%
19 ppfseypt6emf9mtf6f83qw0ywcnet2cxc5unce5e2f 87,836.30 $20,716,800.15 0.42%
20 pquqql0e3pd8598g52k3gvsc6ls9zsv705z20neple 82,417.27 $19,438,684.02 0.39%
21 qzstp4swtxg40rkn0j769vta3vkwyw4jj5fmdl2vtm 79,957.17 $18,858,454.34 0.38%
22 qpaatnt7jwjey8ffnjuf3uhtmprl7gx3h5wgs8mdx5 78,957.80 $18,622,745.29 0.38%
23 qqmw6yyq4c0hqr8taqgapggc228w2fwycufnzyszsg 77,317.49 $18,235,865.96 0.37%
24 qpk0xdwknqg6u83qp803fj6l4gzs8sjtcy3c9lgd79 71,622.98 $16,892,776.66 0.34%
25 qqrkjml7h3ymnc7ydd9m5r9s9hnqectmluwpxezd9a 69,370.18 $16,361,439.11 0.33%
26 ppsz77asz6elv55mtrya58rpm680muc9lvg7wu4pq5 66,500.02 $15,684,491.11 0.32%
27 qzlsc93k5df5pl3n3anz5cpfglwu67yzxcchvxnuzr 63,786.94 $15,044,592.17 0.3%
28 ppawqn2h74a4t50phuza84kdp3794pq3ccvm92p8sh 55,523.36 $13,095,568.76 0.26%
29 qrt5m62lv4ue0yl3dwg7mzs4yygx2tf7cq7hgt858h 53,880.07 $12,707,988.54 0.26%
30 qzgm336a4kptqv6uejlk5ntwaw0emza62gwnfxq6g6 49,998.00 $11,792,374.58 0.24%
31 pzkst4xhr5gamvgpzvyh44x80275rmglyvpzgln0a2 49,295.55 $11,626,696.98 0.23%
32 qz2ay98g8n3ln334lhqyn3xkhu8agqcx45e6mmj09g 48,260.38 $11,382,546.26 0.23%
33 qq3knhs6k63znajhqwm7l6pz4rterwxy4cvjd7a3y8 46,399.23 $10,943,579.88 0.22%
34 qzdh70uvrpr3z32ter4px7f37qwghrgfvg5nzc2hdy 46,058.75 $10,863,275.53 0.22%
35 qzcpkkf6zvlu7aju8j70wjg4wsg5z26e5v7xa3kvje 44,469.01 $10,488,325.57 0.21%
36 pz30e3p0cjwqwsswytaajcp55t4v6twlsqq47g6sjz 42,471.18 $10,017,122.92 0.2%
37 ppa5fkdwvyr03zpg98dxe2fmylgkuwsz6ypqc00jw7 41,110.00 $9,696,078.74 0.2%
38 qzcjy2pwj2e26z5hc3y8th0f060qvp7q7qmpzh2r3t 39,994.25 $9,432,920.87 0.19%
39 qz9qnd8e6c3f379wtr9fgjuks4493nresvj95f82sy 39,852.28 $9,399,437.78 0.19%
40 qrmspnxmlmrchpt092vhyzqv9vzcefscuyfxmqpnjf 38,521.21 $9,085,493.61 0.18%
41 qz0wjvg0dvqy45d8r8kg74v52ny2426pmu54u58yy7 38,133.46 $8,994,041.58 0.18%
42 qpseky5f3paqdzzjfwc5v7k0gd25cazjmytskw4g86 36,620.01 $8,637,082.33 0.17%
43 qzlue8n9xu72u7kk7gm2quhm4cq6uhd4pygkzv7492 36,131.92 $8,521,964.79 0.17%
44 qqk3x69e3853y33dt4j6a2p2rjt97z22pvn5ymmaxk 36,000.26 $8,490,911.21 0.17%
45 qz74jl3muqv88ue4vujwmwhg33zcnqgj7uqgj4f35q 35,524.99 $8,378,816.43 0.17%
46 qzkeczua3sd9axutpr78x5pdlxzkf3zt9s2dhs226a 35,483.73 $8,369,083.37 0.17%
47 qqjjzlz580pq4qqx3g469zkttx3q0l2vpgfxdhydu2 35,199.02 $8,301,932.38 0.17%
48 qrjp962nn74p57w0gaf77d335upghk220yceaxqxwa 35,014.87 $8,258,500.61 0.17%
49 prh43sha9vu3u4p2q6c5ejf3rkx5w4vwgv29gg3823 35,005.00 $8,256,172.12 0.17%
50 qrfq3gndqxtav48ued0js5q8eaftxq2vqqglgct4rv 35,000.00 $8,254,992.68 0.17%
51 qzrphkpenvrh82cqdx5g7knl9z70ksyml5wm9hxqzg 34,430.96 $8,120,780.79 0.16%
52 qqg866qa6r0azvpmz8jzdh9q2t9fev3gcs4dsxahy2 33,669.42 $7,941,165.81 0.16%
53 prksm0vf3v9c5zu92arhjgggsl9qfyynqc6q3gwrmz 31,694.95 $7,475,473.86 0.15%
54 qrlg8z5ev760275cctddj47n6yuf6rltyuuljm9mu5 31,104.50 $7,336,211.12 0.15%
55 qryfwdze5drj5j6w847easksajvala3kjvmac6c5vg 31,058.73 $7,325,418.03 0.15%
56 qqds40f8ufeech2g5vjq2phxtq0727m52qce0rycea 31,058.73 $7,325,418.03 0.15%
57 qplz0vnday4y33kshkxrn2cd4aa4g8wgvg9s6w52hf 31,058.73 $7,325,418.03 0.15%
58 qqfdt2z972ep9nsv80t95sp43qweyxgfpc7huggv6j 31,000.07 $7,311,582.30 0.15%
59 qpvpsrxnvkvwt6z0w6cn54rslh0tg8hlr5u4xs6e98 30,661.07 $7,231,626.19 0.15%
60 qqak2uzv9zp4cnty87hphx3un0qgn0gyugm5ekl8ga 30,631.98 $7,224,765.44 0.15%
61 qzv4cq0nxdkvm4w67fh2vshtz7z5xpng85dwxanp9k 30,010.00 $7,078,066.71 0.14%
62 qzjzpfnqdfexu26su477g8l4qctt3sren5zn6dgg84 30,000.70 $7,075,872.80 0.14%
63 qrtvd3hq82h9g26pgd0n8cs5tdedvtygg5suxjyykd 30,000.20 $7,075,754.86 0.14%
64 qpuf0glq2ej0ss4e3jk5sp9c9cze6937xgvtnp0v9s 30,000.15 $7,075,744.18 0.14%
65 qpxmpl70e07myl4h35e0yhf4gcqkpk9j2yvhk78wlf 30,000.02 $7,075,712.58 0.14%
66 qzzacc7t92tm97p08vex73a2d9awphmwfch7twfpux 30,000.01 $7,075,710.05 0.14%
67 qq2c3apxq66maqn2lykskhhpzw8je7swvvfnsf2f3v 29,862.42 $7,043,257.96 0.14%
68 qpxpyzjkvsgj5lawpljdc83vjh96e7j7n52y3vcchq 29,827.77 $7,035,087.53 0.14%
69 qp2rclrxsjpf2ee3jw8lnu6q4we2pewvt5zwxuzvr2 29,450.00 $6,945,985.67 0.14%
70 qp2mlnx082yp7rw6hywpx783vf6ste4d4chp0jt9y4 29,443.23 $6,944,389.66 0.14%
71 qrewj8wk4zlmxymeq3prhkwmzg4zjpvsfv3n5sq4ma 29,320.47 $6,915,436.15 0.14%
72 pqgc9lskmnj3fyjyljugsf55ccj2mz7sese8r0vwkj 29,219.98 $6,891,735.52 0.14%
73 qpuqg9qgwcl78y6gnzzfljc2x4dpxvafe5yw0xlvuf 28,315.93 $6,678,509.46 0.13%
74 qp553qvjlkekgz0vxjgyd7skvxe9fg26qyyjkvuy4g 28,296.32 $6,673,883.42 0.13%
75 qq2vrmtj6zg4pw897jwef4fswrfvruwmxcfxq3r9dt 28,151.06 $6,639,621.65 0.13%
76 qpxrfwxk036768y7480ux89j9ehkqqa6n5zclzp86v 27,056.66 $6,381,500.32 0.13%
77 qptsxhxxuyww0a3s3gy2ee9cwdgjhz7pqyw9d2dwsl 27,002.50 $6,368,726.52 0.13%
78 qql6yn69tzej0qrd5wk23vfeg33mny8t4cmuuaap97 26,979.06 $6,363,197.44 0.13%
79 pqvmqrslt0ph4fkwu0ssyjt3092p0a4w9ye2f53khw 26,331.69 $6,210,510.83 0.13%
80 qpq272acfagxhvy4zxvt3aphlvlp2cm80qvnqh2394 25,805.71 $6,086,454.92 0.12%
81 qrxzaw8fjtmtm0wxg6anwzufc8napjupnvlz06hhn4 25,380.25 $5,986,107.56 0.12%
82 qztdlga6767c665aqcauy8dtd7dcntmcyvmgdy2xn7 24,886.81 $5,869,726.15 0.12%
83 qz80fe2lhef5wytpvnjd46xx307dc27jv585v2j6qk 24,101.10 $5,684,411.65 0.11%
84 qpxh7l6y899ujq75qjd3rl6047dq67epkvz0jzt50g 23,958.69 $5,650,822.55 0.11%
85 qprm40eujnunfngrjhxp8tj89x835f7mmcqe6fqus3 22,756.71 $5,367,327.30 0.11%
86 qqskdfpsj3j6lum2tz5lywppsv9e0ln62cv5kk62t5 22,745.64 $5,364,717.71 0.11%
87 qpe5lnhprfywzxj7yw59rpva9dmfdtreavxnar32qv 22,626.41 $5,336,595.08 0.11%
88 qrgq26dwmlnsfg6mga78s592elqwd8ut7ct0dea6ck 22,626.41 $5,336,595.08 0.11%
89 qq2a75myecl53c7xvnlcm33wskxy3ux62uxcxrl9vj 22,583.63 $5,326,505.44 0.11%
90 qpkyap3jse26n3s7csak64dcwsche0clqc8a35eu4h 22,541.44 $5,316,555.03 0.11%
91 qrwadtm33y9kyjv42lagqmcpul88akm8zc497q97qy 22,455.79 $5,296,355.01 0.11%
92 qqal35mvv4ujun0ux6aneqzqt3a33vmjsqjy3qdhjq 22,403.93 $5,284,122.62 0.11%
93 qpvnkjy34wzek8tmkdf6m52wf3dxv4en55ndgq28dd 22,403.31 $5,283,977.05 0.11%
94 qrmru76g2xdlg2vg0x53s8juf07awttnwcs2tty58n 22,399.99 $5,283,194.10 0.11%
95 qqda40hhlm3eesun3xf7fenfq3qht6flt5fxv9s9ka 22,399.98 $5,283,191.48 0.11%
96 qqgxkjw7r5fvskxk2hlamxzacrya6adsjs5xqdj4rl 22,278.72 $5,254,590.29 0.11%
97 qz0zt0sjgm0uj42avzguu0qfawv0kxk90gtgt2uz2g 22,272.49 $5,253,120.26 0.11%
98 qq7yd6uwht9dw580csdc8849mttsamastvfjt83tjr 22,260.56 $5,250,308.42 0.11%
99 qpf88rn20yrmuzns8alnyt77lwk68pywa5v56u65lz 22,221.60 $5,241,118.31 0.11%
100 qqur5zdc9awmj0vvzlaj72vapay9eavvquhrtklflx 22,218.20 $5,240,317.78 0.11%

Thống kê top địa chỉ trữ BCH

Top 10 ví đầu bảng chiếm 15.93% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 20.61% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 27.57% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 34.02% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Bitcoin Cash (BCH). Top Holder BCH 09/2023 - GiaCoin.com
4.0 trên 654 đánh giá