Tiền ảo: 26,873 Sàn giao dịch: 667 Vốn hóa: $1,076,582,324,361 Khối lượng (24h): $41,148,900,623 Thị phần: BTC: 48.8%, ETH: 18.7%
BUSD (BUSD)BUSD BUSD
Xếp hạng #29 19:43:00 30/09/2023
Giá BUSD (BUSD)
$1.00 -0.03%
0.00003713 BTC Mua: 24,685 đ. Bán: 24,601 đ
Thấp: $0.9999 Cao: $1.00
Vốn hóa thị trường $2,260,388,815 Khối lượng 24h $699,053,858 Lượng cung lưu hành 2,259,538,504 BUSD
Thay đổi 1h 0.02% Thay đổi 24h -0.03% Thay đổi 7 ngày 0%

Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.

Chuyển đổi BUSD - USD - VND

Top địa chỉ BUSD (BUSD) theo số dư

Có tất cả 167,525 ví lưu trữ BUSD, trong số đó có 1,381 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ BUSD (BUSD) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 1,000,498,954.00 $1,000,875,462.31 44.16%
2 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 680,000,000.00 $680,255,897.97 30.01%
3 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 270,000,000.00 $270,101,606.55 11.92%
4 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 27,290,042.54 $27,300,312.34 1.2%
5 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 26,162,491.75 $26,172,337.23 1.15%
6 0x8fe348f2f890046719aacea910f01d772dc20a65 13,583,617.59 $13,588,729.39 0.6%
7 0x605dfc960eb62396c38eca29e7735d6680219f5c 9,283,990.08 $9,287,483.84 0.41%
8 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 7,944,548.65 $7,947,538.35 0.35%
9 0x97b9d2102a9a65a26e1ee82d59e42d1b73b68689 7,673,840.04 $7,676,727.86 0.34%
10 0x3a6e45e8c66a39a655f7a4d3bf05bb500b769543 6,000,000.00 $6,002,257.92 0.26%
11 0x3f06204c6b9c8a5d7173de6026517266d766207e 4,999,978.89 $5,001,860.48 0.22%
12 0xf60c2ea62edbfe808163751dd0d8693dcb30019c 4,511,967.07 $4,513,665.02 0.2%
13 0xe9e7cea3dedca5984780bafc599bd69add087d56 4,077,702.72 $4,079,237.24 0.18%
14 0x09b176b1a97acbd5390dc6e35b91676e139676f1 3,636,970.75 $3,638,339.42 0.16%
15 0x76ef700d6a31f193710afd69df07b2afb9585a6f 3,399,997.00 $3,401,276.49 0.15%
16 0xb4e0e9bf09d6470df0085a4b207fc09095da8612 2,999,182.40 $3,000,311.05 0.13%
17 0x3057455784a4345d11acaa2e2c91e5f0d15bb227 2,882,066.66 $2,883,151.24 0.13%
18 0x4c5ee6ddb86c8ce80733ca8b1298b4b2b337ce42 2,829,020.00 $2,830,084.62 0.12%
19 0xdd2f2a2266e9d62eae6b9d5407453a88ab234eb7 2,701,788.52 $2,702,805.25 0.12%
20 0xccc40e325ffeaa7553ca6224e4b19800ddc49cc1 2,650,928.39 $2,651,925.99 0.12%
21 0xb457b909833f71ca433f7a69ea56c3d7c3537b72 2,630,714.32 $2,631,704.32 0.12%
22 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 2,540,914.58 $2,541,870.78 0.11%
23 0x138ef96444fa65a0d6f8c64a9ff2c317100a76ec 2,500,000.00 $2,500,940.80 0.11%
24 0xdb875397a564569e98f0b95596174bac3d59c782 2,500,000.00 $2,500,940.80 0.11%
25 0xcfb301fb2c7e067dbc2e08aeee821eb987225a72 2,276,097.16 $2,276,953.70 0.1%
26 0xfe9fc595202e66a1dbed36719b5b0cfb50d2f0c4 2,009,764.00 $2,010,520.32 0.09%
27 0xdbd795f4c73983f64edfbce7d6ee2c296492ecec 1,999,975.00 $2,000,727.63 0.09%
28 0xf80906e9bb982ec6b5f21c353d488fa982cc4219 1,796,695.26 $1,797,371.39 0.08%
29 0x0feda904075463349c1a22f907f85e8898e229b9 1,525,482.00 $1,526,056.07 0.07%
30 0x5f63e4f12d5c6bcea8c16d531eca2db3db068c02 1,511,248.26 $1,511,816.97 0.07%
31 0xb618f397f877180c4015d69dc6eb7972043bceea 1,500,044.00 $1,500,608.50 0.07%
32 0xcbea1e22a1e3cdb0727f04b4cd5aea4958d2863d 1,498,929.00 $1,499,493.08 0.07%
33 0x57d1974a8ca59146d91dd8c5172110e5a390c048 1,449,997.00 $1,450,542.66 0.06%
34 0x12ed7f6ed0491678764c2b222a58452926e44db6 1,287,966.85 $1,288,451.54 0.06%
35 0x8d088d7cbbfc3bd3d3c10db260a07c4e0be04e9d 1,214,600.00 $1,215,057.08 0.05%
36 0x511be63a23e71bf93ec3de9ef911efb2145f07be 1,211,376.55 $1,211,832.42 0.05%
37 0x0856efa047d7e0a98bc11fc2ca0fddef3720729f 1,143,650.13 $1,144,080.50 0.05%
38 0xa344c7ada83113b3b56941f6e85bf2eb425949f3 1,092,140.30 $1,092,551.30 0.05%
39 0x336be3e5ea94b1395b7d3ac305ad286a45a179c1 1,055,777.00 $1,056,174.31 0.05%
40 0x57977f5f7e48f40369ef40d5e4bc04ddff7c86b7 1,010,215.90 $1,010,596.06 0.04%
41 0x83ca8766bac8018a5ff95a7e20f4a21370f147ec 1,010,000.00 $1,010,380.08 0.04%
42 0x3b67ebaa7cfa1380438e7754ae5b07f7f6a8718e 1,000,000.00 $1,000,376.32 0.04%
43 0x92333118f60c66de1f3f5bd80272ac3ccc89c408 999,982.34 $1,000,358.65 0.04%
44 0x0a08489373b54d7ca1ac70a9d637f0544ba55185 999,975.00 $1,000,351.31 0.04%
45 0xe25a329d385f77df5d4ed56265babe2b99a5436e 994,909.54 $995,283.95 0.04%
46 0xd65b3e25539bbe8e5b8a2cd09fe21491bb086f62 987,250.00 $987,621.52 0.04%
47 0xdf1fc5523f2e5ea4f6dac2eaed3263953a391b0c 950,000.00 $950,357.50 0.04%
48 0x43491360e83db2e5e3ff5463b9038145a35578f0 945,972.00 $946,327.99 0.04%
49 0x120ba0622e99b7c99bbdfa4b2b1e45ad83433fa9 896,327.88 $896,665.18 0.04%
50 0x877af6146505f5e921986722102bd287a3c85940 875,219.01 $875,548.37 0.04%
51 0xb78a9745230b68fc8ccd5b0720fc9104fab1a706 873,482.67 $873,811.38 0.04%
52 0xeebc2d8edd879a9bc19e6cd0a5204eac5b8d7887 840,299.24 $840,615.46 0.04%
53 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 808,337.79 $808,641.99 0.04%
54 0x8ab48cee11f64b4d13f5c1d6fbbd069a4553f5d2 800,000.00 $800,301.06 0.04%
55 0x9d4e2ac33bf575a3d842255eb0ce41714b374c85 800,000.00 $800,301.06 0.04%
56 0xac0cc2f7f3f31c6a7fe5faf7ba87eb88c0783623 785,755.66 $786,051.36 0.03%
57 0x247365575d1451ddd6c18ba62a293f4f8fe2dab5 780,911.41 $781,205.28 0.03%
58 0x3595414ab059bad956594bca289d5d5571716e03 753,986.15 $754,269.89 0.03%
59 0x26d77d0c7b44181775eb458e2d543a3f83b8c4fe 746,917.39 $747,198.47 0.03%
60 0x71ec439863e456c24f9d4b2b54ac1dcac65f5d6e 744,998.66 $745,279.02 0.03%
61 0x92a26975433a61cf1134802586aa669bab8b69f3 733,729.38 $734,005.50 0.03%
62 0x8cc4818f21ca97548866e4d4a828bed19db78f2a 700,000.99 $700,264.42 0.03%
63 0x4a4a3cb97559fc531715362bc41a31b192448a35 692,217.81 $692,478.31 0.03%
64 0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 689,528.16 $689,787.64 0.03%
65 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 658,389.80 $658,637.56 0.03%
66 0x69adbe96f7b45610aaa10fc84ef53a4709ab926e 657,798.95 $658,046.49 0.03%
67 0xf94e3a812b470f01f0f79c0b0d551a307f3fb88b 651,659.04 $651,904.27 0.03%
68 0x4a66a867f52df4ed1d8580a1c383b2dd036a3c47 645,405.82 $645,648.70 0.03%
69 0x61b0c19c25c99790790e88f038c4177d0b66b15d 629,748.34 $629,985.33 0.03%
70 0xe981d721aadc078c425bbe4431db1ecd907d16b4 619,639.27 $619,872.46 0.03%
71 0xfd49ee4acd2171f510cd6aeb7107efd9d9aa9d17 603,453.26 $603,680.35 0.03%
72 0x5e7661d6659188fa0fbbf54c0b08ec757e302efb 598,329.00 $598,554.16 0.03%
73 0x1e235723a24dd7e1c522b3efa13d0ff08db8b200 550,020.20 $550,227.18 0.02%
74 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 550,000.00 $550,206.98 0.02%
75 0x22ffda6813f4f34c520bf36e5ea01167bc9df159 545,274.64 $545,479.83 0.02%
76 0x250ea66ec9e17aeb90118995104f8737679427ba 540,536.60 $540,740.02 0.02%
77 0xfcbad82e358ab4ac864825aef48e6443c15e938d 535,198.81 $535,400.22 0.02%
78 0x4807862aa8b2bf68830e4c8dc86d0e9a998e085a 513,912.83 $514,106.22 0.02%
79 0x26e2fa524b85072ed7fb5d5d9237804dc6c0a140 510,839.33 $511,031.57 0.02%
80 0x420106bb39803d3149980f264ad038f3865c5cc4 510,670.13 $510,862.30 0.02%
81 0x1e79aff3464a1ce3dd7f8318d18a9e5d771f4d7e 510,664.85 $510,857.02 0.02%
82 0xd7b459f133581932aa7fcf3459e242f1547bd21e 510,664.85 $510,857.02 0.02%
83 0xa2c3a212f68ade61c376b70ff326bc9cb05ca418 510,664.85 $510,857.02 0.02%
84 0x6c0c88c3f140c947e64a13d500da3ee0e4ef88ff 510,664.85 $510,857.02 0.02%
85 0x3de9c2a3c51531f66284a067c81830813e930a82 510,471.59 $510,663.69 0.02%
86 0x476f54de6ca13b027e5ff553072c315db69faecd 506,178.63 $506,369.11 0.02%
87 0x7d81bfde85621f6d6937ac013becba637320c16c 501,550.28 $501,739.03 0.02%
88 0xa7bbc4c71ed1812798df982342e6c9153314a8f8 500,069.00 $500,257.19 0.02%
89 0x156a09836df584a225458eb69237412ba7598dee 500,039.69 $500,227.87 0.02%
90 0x4f5ff1b2e8a609ce4d6971fe88494062e83a46bf 500,001.00 $500,189.16 0.02%
91 0x0bf22e58aa5345b7e35850cbe2fe5588b4b71b44 500,000.00 $500,188.16 0.02%
92 0xe3fcb3e0641d6d4db6a737dcb1f784d517902032 500,000.00 $500,188.16 0.02%
93 0x52ec2f030268c467126156c0b15a8de520cf7267 500,000.00 $500,188.16 0.02%
94 0x3c3e177f2cb69287fd2a078496aceccd9a40d5c3 500,000.00 $500,188.16 0.02%
95 0xb88eba91c7fe1b5d2c50ca4b69264714780e81ea 499,980.00 $500,168.15 0.02%
96 0x8a8efb1c9c342acfe7dd90609da748f654a3154a 499,882.42 $500,070.54 0.02%
97 0xa7c4a156aa45184099de1426b866866548fefb06 492,304.87 $492,490.14 0.02%
98 0x46340b20830761efd32832a74d7169b29feb9758 472,650.71 $472,828.58 0.02%
99 0x8407446c08100fa8c67c4b52e8b0ba16975a3ae9 463,859.89 $464,034.45 0.02%
100 0xa361718326c15715591c299427c62086f69923d9 458,523.75 $458,696.30 0.02%

Thống kê top địa chỉ trữ BUSD

Top 10 ví đầu bảng chiếm 90.4% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 91.93% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 93.83% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 95.1% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ BUSD (BUSD). Top Holder BUSD 09/2023 - GiaCoin.com
4.1 trên 651 đánh giá