Tiền ảo: 25,155 Sàn giao dịch: 632 Vốn hóa: $1,156,806,771,920 Khối lượng (24h): $29,930,226,385 Thị phần: BTC: 46.4%, ETH: 19.8%
Binance GBP Stable Coin BGBP
Xếp hạng #? 21:20:03 18/01/2021
Binance GBP Stable Coin (BGBP)
Không theo dõi

Lịch sử giá Binance GBP Stable Coin (BGBP) Tháng 01/2021

NgàyGiá mở cửaGiá cao nhấtGiá thấp nhấtGiá đóng cửaKhối lượng giao dịchVốn hóa thị trường
2021-01-01$1.39$1.39$1.39$1.39$0$972,829
2021-01-02$1.39$1.39$1.39$1.39$0$973,158
2021-01-03$1.39$1.39$1.39$1.39$0$972,800
2021-01-04$1.39$1.39$1.39$1.39$0$972,391
2021-01-05$1.39$1.39$1.39$1.39$0$972,757
2021-01-06$1.39$1.39$1.39$1.39$0$972,509
2021-01-07$1.39$1.39$1.39$1.39$0$971,301
2021-01-08$1.39$1.39$1.39$1.39$0$972,746
2021-01-09$1.39$1.39$1.39$1.39$0$972,784
2021-01-10$1.39$1.39$1.39$1.39$0$973,089
2021-01-11$1.39$1.39$1.39$1.39$0$972,954
2021-01-12$1.39$1.39$1.39$1.39$0$973,631
2021-01-13$1.39$1.39$1.39$1.39$0$972,848
2021-01-14$1.39$1.39$1.39$1.39$0$973,088
2021-01-15$1.39$1.39$1.39$1.39$0$973,037
2021-01-16$1.39$1.39$1.39$1.39$0$973,132
2021-01-17$1.39$1.39$1.39$1.39$0$973,444
2021-01-18$1.39$1.39$1.39$1.39$0$973,446
Lịch sử giá Binance GBP Stable Coin (BGBP) Tháng 01/2021 - GiaCoin.com
4.1 trên 709 đánh giá