Tiền ảo: 21,910 Sàn giao dịch: 528 Vốn hóa: $853,580,785,284 Khối lượng (24h): $37,118,662,873 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.2%
Axion (AXN)Axion AXN
Xếp hạng #4313 16:03:00 03/12/2022
Giá Axion (AXN)
$0.00002089 32.53%
0.000000001231 BTC 1 VND
Thấp: $0.00001557 Cao: $0.00002222
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $20,071.05 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h -0.59% Thay đổi 24h 32.53% Thay đổi 7 ngày 41.25%

Chuyển đổi AXN - USD - VND

Top địa chỉ Axion (AXN) theo số dư

Có tất cả 12,659 ví lưu trữ AXN.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Axion (AXN) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xe8b283b606a212d82036f74f88177375125440f6 18,974,279,385.34 $396,319.20 17.54%
2 0x000000000000000000000000000000000000dead 12,027,517,239.69 $251,220.92 11.12%
3 0xcc9bec9ee79259c7757a24c288fb5ceabc9ca40b 8,306,647,866.41 $173,502.45 7.68%
4 0x4e47cc0d01d5bb4a9ac158ab89e5ace4df9b3b38 6,210,633,550.65 $129,722.62 5.74%
5 0x36c39434db7987cae67233d06de9427c4c67e787 1,666,563,308.37 $34,809.81 1.54%
6 0xcaad2020967f0f314fb8a150413f7f9fc26c0f73 1,589,571,570.59 $33,201.67 1.47%
7 0x59fa1b52a142c4e4d9fc8caffb13375895c4ea19 1,420,192,671.26 $29,663.82 1.31%
8 0x75424f0bfbed93e9103b007f2ab5c3bb6868d9a2 1,128,630,198.34 $23,573.90 1.04%
9 0xedb477ca9ade4d1152666ee914cb279179ffed92 1,061,184,372.96 $22,165.15 0.98%
10 0xe7185b3fdebf4825e737a6192e5a7e9cd4fa6184 1,000,000,000.00 $20,887.18 0.92%
11 0xfd0ecadd7a877f029a5255d8a5c3e8056703fcbe 800,702,616.50 $16,724.42 0.74%
12 0x9ec2c25a4e51ce9b985ee314bfe6899491c03b84 747,270,245.28 $15,608.37 0.69%
13 0x0bac235e048c93fe836e7b436e9199ed0e0767c7 642,828,319.23 $13,426.87 0.59%
14 0x11618d638bc88b59cd703bf1af66f32c849d2ff2 629,151,023.59 $13,141.19 0.58%
15 0x213aa90725e676249c1b487516e167f2edbeb627 623,681,314.05 $13,026.94 0.58%
16 0xf0e6f7b1a9e917cdd76981b20265719c0b96875c 618,064,398.92 $12,909.62 0.57%
17 0x04c5572734b908901056b9ccaa6ec19e2c04dc04 596,173,610.14 $12,452.39 0.55%
18 0x97be7d95b8829f32c5f2526140e895829b78638a 595,388,212.69 $12,435.98 0.55%
19 0xdb5a91e6f925a22fe995bfb403eacc74dfe34f04 557,523,923.71 $11,645.10 0.52%
20 0xfdde699eec32f47793d1c39c462bdf29348723c6 517,710,654.24 $10,813.52 0.48%
21 0x19a6dde26cb64c45b4bcf27cf68d86505d6a3c9b 436,778,350.41 $9,123.07 0.4%
22 0x776eced16dd8242fec803b4ff61d337f7735a4ab 428,363,226.38 $8,947.30 0.4%
23 0x633ad0a20588237b6908ee35b23be06bf5c17b90 427,961,834.62 $8,938.92 0.4%
24 0x7a20189b297343cf26d8548764b04891f37f3414 418,254,736.54 $8,736.16 0.39%
25 0x7f0fe779f4506e621e5c536e732adc7afeb912f8 402,690,521.10 $8,411.07 0.37%
26 0xa7c4cea7f9263ceabb958118636929521b61ec80 383,064,992.95 $8,001.15 0.35%
27 0xe40e17d79c51da492e2f521edbb6e37ce2c8b86c 372,211,888.09 $7,774.46 0.34%
28 0x3241624bb783dd1ae0e1f9360eef68fe392ac210 355,764,582.52 $7,430.92 0.33%
29 0x09594e69c7c1fd768c95425bf46412276c8c0d36 350,000,000.00 $7,310.51 0.32%
30 0x622917f2935e9b7e9437b70362204274738497a7 323,191,581.49 $6,750.56 0.3%
31 0x35b971d4148932721ee97f54b3941caf1237e38b 313,692,193.04 $6,552.15 0.29%
32 0xcdf58338b351b4b6a37323beb6b6289f49eba82f 307,204,337.09 $6,416.63 0.28%
33 0x0d0f908ad29bd8a9f8d99533e3ad69e2e40f3094 302,612,747.30 $6,320.73 0.28%
34 0x2e0f34335f8636e3acfd0400e8127c025e221ee9 300,880,204.64 $6,284.54 0.28%
35 0xbd9f707bfc7274ff2e6157ce6c1e56f329acaa89 276,997,151.18 $5,785.69 0.26%
36 0x1f29a5ed603dcb368f1340c02dd9c59ebcb3e873 271,817,074.25 $5,677.49 0.25%
37 0x5583bbda575f142993c10a335daf29dc7510e8f2 270,457,751.70 $5,649.10 0.25%
38 0x6d6365ec4b867a53060078fc600c6aee8a43b99d 257,483,262.82 $5,378.10 0.24%
39 0xa65e5c511c917aacc21c8a6e076bc2f5cf4c5aa3 256,890,412.45 $5,365.72 0.24%
40 0x64420b09e889de54040db003a8ed747b20f4750a 252,086,628.18 $5,265.38 0.23%
41 0xfadae26458902e6eaf1415ec02151470a68f8137 250,311,433.82 $5,228.30 0.23%
42 0x198bea22d319357948b17d33e2abff1cb325650d 247,960,181.95 $5,179.19 0.23%
43 0x61907d4b1e6c0b49d22a5c49923de98f460f4ada 226,198,008.45 $4,724.64 0.21%
44 0x13900f24a37ac9a79760a0891aea573ac2377a9a 208,984,239.87 $4,365.09 0.19%
45 0xef1d48e03d02990e78573ec8433d2f541c98ee23 206,122,031.40 $4,305.31 0.19%
46 0x86e83415d1b379480b2ed307f0ae060a7b806b66 204,576,696.24 $4,273.03 0.19%
47 0xb03e52e5b8ae0a203212662a6a0e3cfece59630d 202,603,203.00 $4,231.81 0.19%
48 0x1c2c72269ce1ad29933f090547b4102a9c398f34 202,426,383.77 $4,228.12 0.19%
49 0x6d41477cc616341fc2cf1588ad40366ed1bb9745 200,000,000.00 $4,177.44 0.18%
50 0x96e91f15a3210762b9fc6388abf209f06dfda2af 195,574,840.17 $4,085.01 0.18%
51 0x1f678c5e7eda02ad6229cd44e9102080f1a21bf1 189,717,457.95 $3,962.66 0.18%
52 0x0d25dd874d6e359c30996644f68a0de459f95b7b 181,678,585.83 $3,794.75 0.17%
53 0x69a8715e41ba2c83e0b547d14e525b13c00efa6e 180,284,589.07 $3,765.64 0.17%
54 0x44a61e402a0528feacc6694ea9c9c2be125d09f2 177,566,967.96 $3,708.87 0.16%
55 0x87c2f55bdc8d45712a840631c57e4933673d43fd 175,393,901.80 $3,663.48 0.16%
56 0xaf82429e1a186db018a8c35493d491cdcb64ef24 167,800,206.64 $3,504.87 0.16%
57 0x5a862b74719f7d779daf9e786c8ef0b6dba79bcb 162,650,044.94 $3,397.30 0.15%
58 0x23e4356f71aab5414946bcd63a77cf6bee939000 160,000,000.00 $3,341.95 0.15%
59 0x9f2e9e6f78d85b798a2ce802dab7c72be715dbf7 160,000,000.00 $3,341.95 0.15%
60 0x08f45c10d53103b6b135a1adfaa1312ca85f6f45 156,452,492.52 $3,267.85 0.14%
61 0xaf10c42f1c634ef6c52e4cbf16d2d8f9415070bf 154,368,367.41 $3,224.32 0.14%
62 0xd46f1dec93920f069ea19308da41ea24dff78ceb 150,000,000.00 $3,133.08 0.14%
63 0xa18949f7b1cf0b503827694714b4f0ead41cf30a 146,570,965.71 $3,061.45 0.14%
64 0xbc917f324157c70c6d5c9a6806e1c861c153bd5f 143,609,675.68 $2,999.60 0.13%
65 0xffab01c3fd92ef7cc2a47945c172129c0a1b1ee4 141,758,151.28 $2,960.93 0.13%
66 0x29224b318572a9c219310925ddcb0197a40e4f4c 140,593,497.14 $2,936.60 0.13%
67 0x7d6a8aeccb313481878581451568380cca8d747c 137,969,399.07 $2,881.79 0.13%
68 0x966b6dcf917866986d2163c99cf4336ff11e4edc 136,802,665.18 $2,857.42 0.13%
69 0x000000e1fddf4fe15db5f23ae3ee83c6a11e8dd1 135,681,996.97 $2,834.01 0.13%
70 0x217a426b6534a8bc6fb7813a167005ee68495b98 130,890,817.82 $2,733.94 0.12%
71 0x29f969cdea11a7c2ee75dc28a94b8498dac2323c 130,171,241.10 $2,718.91 0.12%
72 0x826c9f14060c027c321e3fb0b4721db042cc1d0d 130,024,168.19 $2,715.84 0.12%
73 0x6607b19841134788b58ab07ab168261dac33a796 128,941,272.70 $2,693.22 0.12%
74 0x4a9ae4d291f1dd00d55e2a58985031e3f0d828e0 127,645,840.73 $2,666.16 0.12%
75 0xc5ffb2ebf3d2de6e043730db274aa10e69feef0c 127,023,222.03 $2,653.16 0.12%
76 0x45d8044ab8a930b1f9f795a84b65dbc8521a9f9b 124,271,235.15 $2,595.68 0.11%
77 0x02e53beebbc7b8c7769c36f2a3d134d6abd3bb12 123,229,845.65 $2,573.92 0.11%
78 0x26a1f50c1af0e1252f10fad446fc28da44f72da4 116,000,000.06 $2,422.91 0.11%
79 0x45a8ef4555a4f813a6838d2105e5773460509dfc 111,628,341.87 $2,331.60 0.1%
80 0xb7159f2a8380c8c84a6664916b59b1588670e6ec 111,340,443.32 $2,325.59 0.1%
81 0x74206491eb9776372ac8c153379140e75269f32c 110,628,256.21 $2,310.71 0.1%
82 0x2f90ad1ab3278f615b6ed0b2e32042fad7f57bcf 109,913,657.23 $2,295.79 0.1%
83 0x4e252a6a23ea135eaeb433ea0aeb6ab55e2c505c 109,304,618.62 $2,283.07 0.1%
84 0x143e64ce90cf1c8700ac77db56f3e41322140e32 108,000,000.21 $2,255.82 0.1%
85 0x977539ad8864b3783bddadb8fdd3e386fa6a55fd 107,596,041.69 $2,247.38 0.1%
86 0xd07e7a4447cd529bfe27bbccc883aa2849c7180a 107,287,704.05 $2,240.94 0.1%
87 0x597ee1262e701b71956f319caf0590f4bf4563fb 106,592,873.59 $2,226.42 0.1%
88 0x91d0867e2487c1b9090768872daa1320ac42aed3 106,364,964.87 $2,221.66 0.1%
89 0x35075649858064799b9e612707abfc82fdc5e0cd 106,233,574.56 $2,218.92 0.1%
90 0xed034ca08c759946b47e98265c05f800cd4fc0d9 105,460,846.73 $2,202.78 0.1%
91 0x1920d646574e097c2c487f69f40814f95d45bf8c 105,092,476.40 $2,195.09 0.1%
92 0x96efe22cdf84eac31c35dcfc74fbc75e9b8bc9a7 105,011,173.77 $2,193.39 0.1%
93 0x73ddf33aff4274dc706241c4a1263196e5e6e872 104,484,097.43 $2,182.38 0.1%
94 0x7d10f0fa8ab734328718212f21aa8018ccced0f4 103,909,324.69 $2,170.37 0.1%
95 0x867fcc0d1c52fa502271dc83968b05932db359cc 103,538,874.37 $2,162.64 0.1%
96 0xa584db5558c023a3c33a7dc2797d43f5982d03ac 103,153,451.32 $2,154.58 0.1%
97 0xc62f5257d1df9b7a6ceb04031ccc17c06e591ccf 102,717,373.85 $2,145.48 0.09%
98 0xe0720d9e3db7c18f93c7073957f5dde90faeca12 102,135,699.24 $2,133.33 0.09%
99 0xe3d7dffba30bd6ad74441de4355c87768578ad29 101,609,684.48 $2,122.34 0.09%
100 0x822d7143fb229e41400b802e4b33c55616f9fb11 101,203,980.93 $2,113.87 0.09%

Thống kê top địa chỉ trữ AXN

Top 10 ví đầu bảng chiếm 49.34% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 55.19% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 63.37% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 69.37% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Axion (AXN). Top Holder AXN 12/2022 - GiaCoin.com
4.3 trên 512 đánh giá