Tiền ảo: 26,873 Sàn giao dịch: 667 Vốn hóa: $1,076,227,037,101 Khối lượng (24h): $43,340,578,371 Thị phần: BTC: 48.8%, ETH: 18.7%
Arbitrum (ARB)Arbitrum ARB
Xếp hạng #39 18:53:00 30/09/2023
Giá Arbitrum (ARB)
$0.9005 0.75%
0.00003341 BTC 22,116 VND
Thấp: $0.8909 Cao: $0.9115
Vốn hóa thị trường $1,148,132,200 Khối lượng 24h $125,272,128 Lượng cung lưu hành 1,275,000,000 ARB
Thay đổi 1h -0.32% Thay đổi 24h 0.75% Thay đổi 7 ngày 8.39%

Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.

Chuyển đổi ARB - USD - VND

Top địa chỉ Arbitrum (ARB) theo số dư

Có tất cả 12,385 ví lưu trữ ARB.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Arbitrum (ARB) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 34,648,197.61 $31,200,557.92 68.24%
2 0xf29ff96aaea6c9a1fba851f74737f3c069d4f1a9 2,450,157.72 $2,206,356.84 4.83%
3 0xaa15881f9fe021e4b27c77841c0d8c6ee996a69a 704,904.56 $634,763.63 1.39%
4 0x755e5a186f0469583bd2e80d1216e02ab88ec6ca 554,356.42 $499,195.66 1.09%
5 0xb61ccca8df94c7533ae4c9dc19ab5997908ebbb1 529,985.43 $477,249.68 1.04%
6 0x43770c1d836f7ed0df5de39600da15ba5a786c18 515,119.31 $463,862.80 1.01%
7 0x19deab81e77fe551d3d096b54b3ef9b8b29f34cb 292,579.86 $263,466.94 0.58%
8 0x55d167b6f8cae4c3961c6424e7b53b15b8c781a0 269,937.33 $243,077.45 0.53%
9 0x0f5894bb9ff19eb73991edb8f998bb5ba71485ed 266,759.65 $240,215.96 0.53%
10 0x59354356ec5d56306791873f567d61ebf11dfbd5 237,235.21 $213,629.32 0.47%
11 0x2f4606447d022e57f4ec351b11159a618e286660 236,964.76 $213,385.78 0.47%
12 0x847eddb64e3ab9298585167449562c5ba30e8cf8 236,016.38 $212,531.77 0.46%
13 0xc126f37ace82ce027c788be3ecf7f1d4adb848a6 224,821.70 $202,451.01 0.44%
14 0x2ed6c4b5da6378c7897ac67ba9e43102feb694ee 217,388.48 $195,757.42 0.43%
15 0x5560f7c743855cfdddafa4fb30ed4bb2e4ccb393 210,420.60 $189,482.88 0.41%
16 0x23122da8c581aa7e0d07a36ff1f16f799650232f 201,233.95 $181,210.34 0.4%
17 0x71544b59c61eab5515cc95627bdeb9e4750f01e9 178,266.84 $160,528.55 0.35%
18 0xcda6899b98614137b70ef82aed19ca64a045998a 172,468.64 $155,307.29 0.34%
19 0xa573e6e65f3f9ce9bf7fa5acdaec80c5a2fc7db8 82,205.78 $74,025.97 0.16%
20 0xc6ad57a13048a1c92c03c69086ff1fc80d36361b 78,077.95 $70,308.87 0.15%
21 0x364437a45abcb4e0890b07bf1da5ac2584030fda 76,025.60 $68,460.74 0.15%
22 0xdd92eb1478d3189707ab7f4a5ace3a615cdd0476 74,900.00 $67,447.14 0.15%
23 0x1c99a1041cb293c17485620b26af37d2e4f418e6 66,011.71 $59,443.27 0.13%
24 0xc5f995384f2c9928e29fa61787800013174c1c9f 64,111.37 $57,732.02 0.13%
25 0xf5213a6a2f0890321712520b8048d9886c1a9900 62,460.69 $56,245.59 0.12%
26 0xec56751118bee79d628e2c3af65d08aa49dc6589 56,697.69 $51,056.03 0.11%
27 0xb8d93f614bc797d962d90edebd4dee9170d4a7ee 55,600.00 $50,067.57 0.11%
28 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 55,431.66 $49,915.98 0.11%
29 0x9dbe6c723ebb04c0c281d9a180914b0e0ae50a53 55,363.04 $49,854.18 0.11%
30 0x4347296e62b9214f8366a585aa29354286e29999 52,069.00 $46,887.92 0.1%
31 0x18bf4eec2559f84ef592cca9fa15af63d73db6bd 49,947.51 $44,977.52 0.1%
32 0x6cc939a18177bedf500915cc09a24e79a79bcf9f 46,748.12 $42,096.48 0.09%
33 0xb64d9784e8516983243434ce3badf967fd5cc71e 43,838.04 $39,475.97 0.09%
34 0x8dda2e0ea69b8ea0487c5612197c45fa8d20b007 43,747.40 $39,394.35 0.09%
35 0x30cb2c51fc4f031fa5f326d334e1f5da00e19ab5 43,155.67 $38,861.50 0.08%
36 0x3d571dc40004c23c339bf187015f6ea73c870aa5 42,687.31 $38,439.74 0.08%
37 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 41,666.00 $37,520.06 0.08%
38 0x0eacbaa94aecc4e51d299a99915f64ee96f3b468 41,619.26 $37,477.97 0.08%
39 0x09e95f34bc842934f245604d270f7718dd308356 40,269.23 $36,262.27 0.08%
40 0xae4a8a8c4aded048b0f40b12e0f91bcfd1a3fbb5 39,151.34 $35,255.62 0.08%
41 0x3e3d041479b5d54aa9bd20745c873ad4f6eaadbf 38,207.97 $34,406.12 0.08%
42 0xec180fb79657bcecae7515f44030666db500ace1 38,116.12 $34,323.41 0.08%
43 0x27e638d5d757dfa628cba1bc2d2d864015d8d435 37,645.57 $33,899.68 0.07%
44 0x65919834eb054975bd6fb5c0d1f0c81af2d35ebf 37,240.57 $33,534.98 0.07%
45 0xacca5ae80a9d8af46a3616f9a76e7da0546f6ccd 36,625.00 $32,980.66 0.07%
46 0x0e3e1a15a95a65939f6c074259329d0b6a7d0a7b 36,048.71 $32,461.71 0.07%
47 0x7ce2f10dd2012f6f3c7bb174b93d92c9eacf7402 35,537.81 $32,001.65 0.07%
48 0xfab7e62abff367f77fc54f983947478ae65970ae 35,090.73 $31,599.06 0.07%
49 0xdd91e70bb95b9e229082178fa1b4b4d3833e5153 34,760.07 $31,301.30 0.07%
50 0xedd91093a47453b5419a81859bf75167a53f3a4c 34,451.16 $31,023.12 0.07%
51 0x6ff7bd2aa3d1afdc88f12e7059e8b31ca84a3662 34,255.36 $30,846.81 0.07%
52 0xe6ba5c20379aad9fa217a0da38e84f98f44b34da 33,865.51 $30,495.75 0.07%
53 0x08dc8ffc2db71ea07537d1328b3be0799b604396 33,701.70 $30,348.24 0.07%
54 0xa086415eb7b7d6094cc681e75a6120fe33066200 33,573.59 $30,232.88 0.07%
55 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef 33,537.01 $30,199.94 0.07%
56 0x97cd29dad34c0753e578be16923b0113607555ea 33,118.93 $29,823.46 0.07%
57 0xf6d7c275df63e537ce84e8fcfa1a06cc89f682a7 30,924.18 $27,847.10 0.06%
58 0x4eceec505cc6cbd13485c9ae7077121853359aa2 30,788.00 $27,724.47 0.06%
59 0x9a11a5fd006e8f4d95ed05d04cd07cb9fcefb43b 30,481.03 $27,448.04 0.06%
60 0xe7d5d3af925898c57888880e2978928a20308c12 29,883.67 $26,910.12 0.06%
61 0x4cffb1e55422d03671057c35431d3d6ecc64fd52 29,505.13 $26,569.25 0.06%
62 0xb1c96b631ec72bb10088ba402d17dd821305b249 29,384.51 $26,460.63 0.06%
63 0x2dfff2731bd16f21ed6b94b4708e43e9cb01a5d0 29,246.34 $26,336.20 0.06%
64 0x9e3fc9b404896027cb60358d978388b566313089 29,105.77 $26,209.62 0.06%
65 0x98c3d3183c4b8a650614ad179a1a98be0a8d6b8e 28,812.37 $25,945.42 0.06%
66 0xc6587c362b3cc7612926f746e1d9028a1b94c312 27,720.79 $24,962.46 0.05%
67 0x1fe28380128f02618f25a72cdcaed27a24085e14 27,403.28 $24,676.54 0.05%
68 0x62cd532f1dee7dbcd9403adb59530b9c3bdad3cc 27,288.85 $24,573.50 0.05%
69 0xc96c0ed54af47fbafa42fb193b977c984144350d 26,005.54 $23,417.88 0.05%
70 0x0182c66086cf516c6e7e169c43e853151208720d 25,734.95 $23,174.21 0.05%
71 0xf55e90187b55b02bff8aa8c332c078e86c37c0c7 25,452.88 $22,920.21 0.05%
72 0xbba80aeb4906f6c3f8d638e0e763f0c50b565d20 25,208.91 $22,700.52 0.05%
73 0xdfe437a930076ff1ff54be6c59c8884c49f0c4ce 25,121.20 $22,621.54 0.05%
74 0x4648b869e3824cfcd436147f0df52107976fc229 25,000.00 $22,512.40 0.05%
75 0x556002961c244a6b9ca1a83b0f068ea27b9130f4 24,423.59 $21,993.34 0.05%
76 0x3863e2febbb36f6a84273a08a68dec6d7244f00b 24,250.43 $21,837.41 0.05%
77 0xd4e6d23589707b515007416dfe36ccfbc10365d7 23,500.00 $21,161.65 0.05%
78 0xf60c2ea62edbfe808163751dd0d8693dcb30019c 23,321.34 $21,000.77 0.05%
79 0x42162222a3f46893998fabf88c4e114b5dba6005 22,524.58 $20,283.29 0.04%
80 0x0695630eebb3bf6c6a2e88c6fa377aca48fcef0f 22,360.16 $20,135.23 0.04%
81 0x89dc81ffd38aad7d0c42c24084581b181b06d1db 22,273.46 $20,057.16 0.04%
82 0xdeb3d637783fe892dab8e143c8d646a7567463f8 22,147.35 $19,943.60 0.04%
83 0x823f1fa44bb799862f5c00c372c4ee476a0cef6f 21,509.14 $19,368.89 0.04%
84 0xc1efc49285eb5deda2ac887d613242475ed15048 21,203.01 $19,093.22 0.04%
85 0xab5c3543af20d1dcd933dfc7877f28a034029e9b 21,174.00 $19,067.10 0.04%
86 0x81f06e021c70ba50a837c91d4a63e3c81547ebf7 21,117.97 $19,016.65 0.04%
87 0x85989cc4989d5de07e163346b54b96cfa71bc469 20,931.08 $18,848.35 0.04%
88 0x30453fdee2d57ee892fe562191b8118da97b0b9b 20,929.25 $18,846.70 0.04%
89 0x2a45907f94df93388801ae72fe810eac75926a1d 20,048.30 $18,053.41 0.04%
90 0xec67e10a5991ab7ae9ea3d47a1f3725009abb92c 20,009.00 $18,018.02 0.04%
91 0xa311f7ca3eb2fb98123a807f9b8e4bbbdbdcb2ee 20,007.32 $18,016.51 0.04%
92 0x6851de256ca4a40156dededf31ea317025448fb0 20,004.25 $18,013.74 0.04%
93 0x5bf60c84663ba002c59c715903ad8d8bc51ba10c 19,114.72 $17,212.72 0.04%
94 0x659a974cc906c459564e2dfcdeb6dc9748df300a 19,000.16 $17,109.56 0.04%
95 0x89c2dad2ffb2be5eb77101548b5f89c0840b417c 18,825.71 $16,952.48 0.04%
96 0x3a63f7d8072c8419b6da78443e94b21e1b5cfdc2 18,552.26 $16,706.23 0.04%
97 0xe2de0fba71514b00d041de13ea7c1ca10dcf1153 18,543.34 $16,698.20 0.04%
98 0x65dacb116b9388c34942919105bdab900c2a6ea4 18,457.88 $16,621.24 0.04%
99 0x28ccdcadec8b4f638a51c81b63cefa2f29d4791c 18,000.00 $16,208.93 0.04%
100 0x04db8416e90422aff6625d8dfc61b32e77da46f3 17,999.10 $16,208.11 0.04%

Thống kê top địa chỉ trữ ARB

Top 10 ví đầu bảng chiếm 79.71% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 83.32% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 86.11% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 88.6% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Arbitrum (ARB). Top Holder ARB 09/2023 - GiaCoin.com
4.4 trên 642 đánh giá