Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,066,949,683,438 Khối lượng (24h): $42,069,797,165 Thị phần: BTC: 42.3%, ETH: 18.4%
Agoras: Currency of Tau (AGRS)Agoras: Currency of Tau AGRS
Xếp hạng #910 19:13:00 29/01/2023
Giá Agoras: Currency of Tau (AGRS)
$0.3097 24.63%
0.00001322 BTC 7,290 VND
Thấp: $0.2308 Cao: $0.3097
Vốn hóa thị trường $5,575,125 Khối lượng 24h $28,420.27 Lượng cung lưu hành 18,000,000 AGRS
Thay đổi 1h 8.86% Thay đổi 24h 24.63% Thay đổi 7 ngày 153.15%

Chuyển đổi AGRS - USD - VND

Top địa chỉ Agoras: Currency of Tau (AGRS) theo số dư

Có tất cả 429 ví lưu trữ AGRS.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Agoras: Currency of Tau (AGRS) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xc7d77eb711ffe162df62ca46487ac1ebbd859b01 0.00 $0.00 51.3%
2 0x9f6c6e387737e26dd4db6aa53c09780c95bc8fbe 0.00 $0.00 3.47%
3 0xfbb1b73c4f0bda4f67dca266ce6ef42f520fbb98 0.00 $0.00 3.42%
4 0x943aafdb43009b929a4369dbeb3d7e34c4e4d08b 0.00 $0.00 3.23%
5 0x34c282f2b5e5143a86f28bda604dfefa758403d5 0.00 $0.00 3.2%
6 0x4cfbfb4a7f3565a02e438994dbebfeb501185150 0.00 $0.00 2.89%
7 0x9be9a743ffaaa1bfd0ab55cf2cb1d9c54cd8dbbe 0.00 $0.00 2.53%
8 0x39f6a6c85d39d5abad8a398310c52e7c374f2ba3 0.00 $0.00 2.19%
9 0x366bd1b7cdc814e7116266d645967e1a4925386e 0.00 $0.00 1.75%
10 0xee8a5006ad6c46b5f95a97290b287abc3820b96e 0.00 $0.00 1.12%
11 0xc5a6595e7a8b6a4e1e7bd58b1d7aa59f5b8ef8b1 0.00 $0.00 1.03%
12 0x1790b35dff098215e3ff705be8f75c3ebafec51d 0.00 $0.00 1.01%
13 0xdce10f5931d58d8b518f4c6cc8230d95981e86d1 0.00 $0.00 1%
14 0x5d4afa59bb41eac32e17aa3c5453c0e8d4e3956b 0.00 $0.00 1%
15 0x825c2bc5edf9719e065516bcdd29194bdc943c1c 0.00 $0.00 0.98%
16 0x069b930592fd5388c9b526a3f80c3d325836f4d5 0.00 $0.00 0.81%
17 0xc59e0f2e9fd51f7cc387d472b6ffd3c6fe1fd9b4 0.00 $0.00 0.71%
18 0x67f3209eee0d37c7182a763c6f7fa1347d488de8 0.00 $0.00 0.67%
19 0x4b0b75e7e1affd40938eda4ac349cd9f0c4115dc 0.00 $0.00 0.55%
20 0xf8580571f5c13b09c9277bea8d5494242f4560d4 0.00 $0.00 0.54%
21 0xbacb9e90c9730bc0535afaf99975b93c6f7ec4dd 0.00 $0.00 0.52%
22 0xf608219ca59de1c4c7a0d1e2140aa6966ba3b348 0.00 $0.00 0.51%
23 0x1d93caa5dc894940ce79bd8b3b0e5019e558d33b 0.00 $0.00 0.49%
24 0xad6d493cc6399b65b902a5be616a04866a8c293f 0.00 $0.00 0.48%
25 0x546148a14cdba2a67f699132d9c68f94b4372982 0.00 $0.00 0.46%
26 0x5ae9a64f9f5eb912662fe348f8eadf33f0a9de12 0.00 $0.00 0.44%
27 0x23e9f2a2c2e1f11e1f2e1f28fa3c5008fedfd17e 0.00 $0.00 0.42%
28 0x13c51041250e1e977f3aa7e8c0110708b8cd2134 0.00 $0.00 0.4%
29 0x89c6730f3d942ceac95899d3820e313dbecb8ae9 0.00 $0.00 0.4%
30 0xe9a4c0a4ce54508d599bf53b2298769435f81bf4 0.00 $0.00 0.39%
31 0x6814a5e9d556c834aec5293ed80748cd0f58bd14 0.00 $0.00 0.37%
32 0xf4b7912cb20c3d70f551b1df51db413081df4ee4 0.00 $0.00 0.36%
33 0xb831cd50d0c0c35f3dd02e2216234b90023362ce 0.00 $0.00 0.36%
34 0xd89f1ef41a40db980883c4518387e682cdf83c7d 0.00 $0.00 0.35%
35 0x2e24c5190d189a52165d282435278db06c8b56c7 0.00 $0.00 0.33%
36 0x4334a7a1f433ec72dc7e194f1f5715839f5161f4 0.00 $0.00 0.31%
37 0xe70a6960b83688dfba4149cfc77a7c5a5289f335 0.00 $0.00 0.31%
38 0x16d1cccaabf97b76a2285083c4d8cc92e73f512a 0.00 $0.00 0.29%
39 0x36e069aa800e3e0e5abdfc5e85bc3c5a11a38ae6 0.00 $0.00 0.28%
40 0xdfed994a90e05dcdd414162ca971adbafdfe7070 0.00 $0.00 0.27%
41 0xe2fbb1fa5380f14aeaa4f248b05964d0742d122a 0.00 $0.00 0.26%
42 0x8b0272242bd253674d67806c657fe4ffd00b6ddb 0.00 $0.00 0.26%
43 0x793e49fb2a6ae5db519d903218a84a5c000c012f 0.00 $0.00 0.24%
44 0x1595db2d967b6f67db6af6b18b3ac9be9fd0c9f8 0.00 $0.00 0.24%
45 0x9ddca7269766ee54874e6a70aa37fc93b242ef7b 0.00 $0.00 0.23%
46 0xf71afe21cd32959113fc47ae2ef886b43a9413d5 0.00 $0.00 0.22%
47 0x30721385e56ea435cc95e00ba02774f1f87111b0 0.00 $0.00 0.21%
48 0xb67785e7496e237c372ebc418cfd17d0573ad200 0.00 $0.00 0.2%
49 0xc7df3f2eafbba2ee8e9f2b8b6502e2af41bff8a2 0.00 $0.00 0.19%
50 0xd734e3c51b1c787b239fed717aecde579781a110 0.00 $0.00 0.19%
51 0x643105d5f3449f08c1eccf54cccc77c0d3cbcf0f 0.00 $0.00 0.19%
52 0xc5a1e36bfbc65f84e05d8a08dcfb57c14438df7c 0.00 $0.00 0.17%
53 0xcccd9a2cd9de8d59347171a8636a3e99a77e7ccc 0.00 $0.00 0.17%
54 0xfad97eb63c3f3841f3c738e6b7e4132d236e6cc5 0.00 $0.00 0.16%
55 0x41bc2973b9c29a7aa2ea46e322d33e0fc6086b0c 0.00 $0.00 0.16%
56 0x3dd1029cc7cba121555b4c38a8d3788b50dd29c1 0.00 $0.00 0.15%
57 0x957995ca212ed3411749e6f9e11e4976f4f316cc 0.00 $0.00 0.14%
58 0xcd620980c46a55886c774c980e8e88ff0d3a5ea8 0.00 $0.00 0.14%
59 0x6eb2014412c8ec4f5ea839419f7e16519531fcb3 0.00 $0.00 0.13%
60 0x1429807ad1632f7408a0cf3673120b2012efd6dc 0.00 $0.00 0.13%
61 0xdae061922f12e849e0140fed622c34c80472866f 0.00 $0.00 0.13%
62 0x3a10d80bdd3edd7d25df95251cafe5bf2a32e43f 0.00 $0.00 0.13%
63 0x5d48b8b71e34e7f89438c71841c9cface8c8ebcd 0.00 $0.00 0.12%
64 0xef6d0e70be352a2056011a3c3207ae5f68c3a8f1 0.00 $0.00 0.12%
65 0x9f0f4cae4164ed1d280186b80f1c7c97960f2550 0.00 $0.00 0.11%
66 0x7d4f68f1d2ff492c7d2111bc63f915fb0518eba6 0.00 $0.00 0.1%
67 0x9d98a79352e8802d41e9892d4b34fa5b4772583b 0.00 $0.00 0.1%
68 0x30c0757bb36396ba0149dcdf86f492f8fec7127c 0.00 $0.00 0.09%
69 0x8783836d447fecc8978fd4034ec6a0dbea733c0c 0.00 $0.00 0.09%
70 0x824932206b216977e3a94094a9d6ecfc6851f0c8 0.00 $0.00 0.09%
71 0x785fa5d856e23b3ceb434cb458e989a04feac354 0.00 $0.00 0.09%
72 0xaeeae6a554572a3a1714eed030fdf372b9b37c41 0.00 $0.00 0.09%
73 0xbed9b103d142052e45a5601a8d1d446666e7323f 0.00 $0.00 0.09%
74 0xd94008a2e0f2bc9d7343df02a305d0501b49a4b8 0.00 $0.00 0.08%
75 0x422e0b93286b4f72466bcf1bf1b6b39ed9c2e1dc 0.00 $0.00 0.08%
76 0x13673314254510426ec3f62a092235f654ba0303 0.00 $0.00 0.08%
77 0x14ab12ebc9bd3f585b4501d38682805d3838102c 0.00 $0.00 0.08%
78 0x0801be00fef56147ab7e719af9fcf39d39609148 0.00 $0.00 0.07%
79 0x74a7e544d9653f956cc99c5ed6edc6b591c79221 0.00 $0.00 0.07%
80 0x41bd3a5c3bcac1eefb9d24e5866a038c55c49113 0.00 $0.00 0.07%
81 0x21bdde1ede61d3715b034c9aa19f014b5b043c40 0.00 $0.00 0.06%
82 0x416cba00b05da2cdaa5502a7fd0ad825fc87c035 0.00 $0.00 0.06%
83 0x2cd8b64af7626cbf1c10d60e38b8301f9573027b 0.00 $0.00 0.06%
84 0xe264e81ef4ced018db5ad1a798b96b6219407150 0.00 $0.00 0.06%
85 0xdce76101e988ce3cd59e9d036f57dbaa89b9d1b7 0.00 $0.00 0.06%
86 0xcfb2d4e647d775702344bf55d7872b3c077efe33 0.00 $0.00 0.06%
87 0xcc60abde70a24df18007d9b49928e88aff7e1253 0.00 $0.00 0.05%
88 0x4413aa63b6bf512e0b8bf516910a07d87cd67d82 0.00 $0.00 0.05%
89 0xc6525d74d54e4f1a5374403b19773238fa2e7893 0.00 $0.00 0.05%
90 0x5c269267651e6f5ab83a0a09dab7316ff4f2320b 0.00 $0.00 0.05%
91 0x3ba7d6f758b3b4414a0a6385ec248a67f9a6f665 0.00 $0.00 0.05%
92 0xa7d65cd81f3631b9823a511a7f4bdddf081945f7 0.00 $0.00 0.05%
93 0x5dc13dd63fe24105366447fc9199093b6b0ea3be 0.00 $0.00 0.05%
94 0x1a76b0e2865ac64b7eb845426d087a310ecd5a8a 0.00 $0.00 0.05%
95 0xcededb09e56a0760044e7359737e73550aa55e0f 0.00 $0.00 0.05%
96 0x2fb486c51573e00d728b2ab1fa86e1d8a0f732bd 0.00 $0.00 0.05%
97 0xd11688bdde6d961d21cb648f643eea647671d867 0.00 $0.00 0.05%
98 0x6d088b80858f6500f6105df9f8ee407fbe63e41d 0.00 $0.00 0.05%
99 0x3539d3cf210ca9f2bebf506f032da6d289327a68 0.00 $0.00 0.05%
100 0x1c6ab58c0fc973147e7d14dede37f583c8e86854 0.00 $0.00 0.05%

Thống kê top địa chỉ trữ AGRS

Top 10 ví đầu bảng chiếm 75.1% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 83.4% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 93.38% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 97.86% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Agoras: Currency of Tau (AGRS). Top Holder AGRS 01/2023 - GiaCoin.com
4.2 trên 647 đánh giá