Tiền ảo: 25,337 Sàn giao dịch: 633 Vốn hóa: $1,129,141,006,832 Khối lượng (24h): $35,871,322,174 Thị phần: BTC: 46.0%, ETH: 19.8%
Aave (AAVE)Aave AAVE
Xếp hạng #49 11:37:00 01/06/2023
Giá Aave (AAVE)
$62.96 -5%
0.002348 BTC 1,475,100 VND
Thấp: $62.57 Cao: $66.39
Vốn hóa thị trường $907,538,453 Khối lượng 24h $42,681,375 Lượng cung lưu hành 14,415,042 AAVE
Thay đổi 1h -0.21% Thay đổi 24h -5% Thay đổi 7 ngày -0.85%

Chuyển đổi AAVE - USD - VND

Top địa chỉ Aave (AAVE) theo số dư

Có tất cả 161,561 ví lưu trữ AAVE, trong số đó có 2,069 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Aave (AAVE) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x4da27a545c0c5b758a6ba100e3a049001de870f5 3,277,733.65 $206,358,699.71 20.49%
2 0xc697051d1c6296c24ae3bcef39aca743861d9a81 1,319,888.35 $83,097,186.59 8.25%
3 0xffc97d72e13e01096502cb8eb52dee56f74dad7b 1,290,353.54 $81,237,741.74 8.06%
4 0x25f2226b597e8f9514b3f68f00f494cf4f286491 1,249,035.81 $78,636,470.74 7.81%
5 0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8 600,000.00 $37,774,643.42 3.75%
6 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 500,000.00 $31,478,869.52 3.13%
7 0x317625234562b1526ea2fac4030ea499c5291de4 348,923.22 $21,967,416.82 2.18%
8 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 292,257.08 $18,399,844.82 1.83%
9 0x3744da57184575064838bbc87a0fc791f5e39ea2 233,256.28 $14,685,287.93 1.46%
10 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf 225,546.74 $14,199,912.77 1.41%
11 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 214,000.01 $13,472,956.81 1.34%
12 0xa700b4eb416be35b2911fd5dee80678ff64ff6c9 212,141.17 $13,355,928.42 1.33%
13 0x5a801a9418d036fd453078c3adcb761fdc5ae695 198,653.54 $12,506,777.54 1.24%
14 0x128df3086515a97e37591a6df9607cfe24d4f580 169,600.11 $10,677,639.21 1.06%
15 0x61b0e6b68184eb0316b1285c4e76a15bfc7cd857 160,307.21 $10,092,579.77 1%
16 0xda9dfa130df4de4673b89022ee50ff26f6ea73cf 146,196.00 $9,204,169.62 0.91%
17 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 146,173.89 $9,202,777.62 0.91%
18 0xcba0074a77a3ad623a80492bb1d8d932c62a8bab 129,995.41 $8,184,216.86 0.81%
19 0x13993d6f581e8c9370abad99cba6c4ac14a25caa 125,000.00 $7,869,717.38 0.78%
20 0xdb31651967684a40a05c4ab8ec56fc32f060998d 93,068.69 $5,859,394.57 0.58%
21 0x26a78d5b6d7a7aceedd1e6ee3229b372a624d8b7 92,185.67 $5,803,801.39 0.58%
22 0xa7927364e94e162102e7cf2447e33e01fc629e68 87,950.61 $5,537,171.68 0.55%
23 0x3555ef98046fac600c0b6529e7018ebeca176398 83,814.94 $5,276,799.34 0.52%
24 0x37b5f7e191fe080865ff45a68708031ec45ad893 83,333.34 $5,246,478.53 0.52%
25 0x2efb50e952580f4ff32d8d2122853432bbf2e204 64,733.42 $4,075,469.62 0.4%
26 0xafcd96e580138cfa2332c632e66308eacd45c5da 64,570.00 $4,065,181.21 0.4%
27 0x99c9fc46f92e8a1c0dec1b1747d010903e884be1 61,827.13 $3,892,496.03 0.39%
28 0xd784927ff2f95ba542bfc824c8a8a98f3495f6b5 53,575.44 $3,372,988.84 0.33%
29 0xcfbd46f1536edc3d19c15af362f7f7694bbaaf42 52,511.09 $3,305,979.75 0.33%
30 0xb4adcb2b07c5ecad265c64e546f13b3925b2cbf4 50,987.81 $3,210,077.12 0.32%
31 0x0f2e4c353013067d42c06cf20a3a9f2192e40dcc 50,987.81 $3,210,077.12 0.32%
32 0x8eb8a3b98659cce290402893d0123abb75e3ab28 50,830.94 $3,200,201.06 0.32%
33 0xb97bbb67e5a5e1ff85219cfae22242e22b65c73f 47,960.88 $3,019,508.81 0.3%
34 0xd964229aa896348e7d5e10db47ff23881a35621e 46,350.36 $2,918,114.00 0.29%
35 0x1165fbec321c0d85146415dbfa57dca3641589c8 46,350.36 $2,918,114.00 0.29%
36 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 45,381.00 $2,857,085.16 0.28%
37 0xc6df1f3a4ed0c4285fb1acee4105e8be8314bbc9 44,716.14 $2,815,227.25 0.28%
38 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 44,448.08 $2,798,350.73 0.28%
39 0x50ec09ebe4d17509f5117d10a56ae85a1fdc546a 42,514.22 $2,676,599.02 0.27%
40 0xeba45da12b97bd25d220a006c2f061987a616205 42,514.22 $2,676,599.02 0.27%
41 0x1494ca1f11d487c2bbe4543e90080aeba4ba3c2b 41,704.25 $2,625,605.09 0.26%
42 0xb4f70f2f0f1a27276571a12e60c64e321f40d47c 38,480.25 $2,422,629.22 0.24%
43 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 37,459.67 $2,358,376.08 0.23%
44 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 35,834.03 $2,256,029.48 0.22%
45 0x8f990460cf5c929c4be44fbbd088d417df399bad 35,525.59 $2,236,610.63 0.22%
46 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 34,579.31 $2,177,035.05 0.22%
47 0x593aebee9117eea447279e5973f64c68d8e977a0 34,389.00 $2,165,053.69 0.21%
48 0xcaefcfcb4960c5473024b74da2db4de8d854e804 33,335.00 $2,098,696.23 0.21%
49 0x46f80018211d5cbbc988e853a8683501fca4ee9b 31,764.86 $1,999,843.66 0.2%
50 0x3f08f17973ab4124c73200135e2b675ab2d263d9 29,787.57 $1,875,358.28 0.19%
51 0x063ed6f59bd44d8bc99c3b170a3d52b49dcbcfff 29,137.96 $1,834,459.78 0.18%
52 0x0548f59fee79f8832c299e01dca5c76f034f558e 28,816.60 $1,814,227.93 0.18%
53 0xb12459b6ba9332ed643f718a4014ae82bf5bc0fc 26,856.92 $1,690,851.15 0.17%
54 0xe93381fb4c4f14bda253907b18fad305d799241a 25,596.89 $1,611,522.02 0.16%
55 0xfad234cb2877eb7488572555cb6d8becd4c8e0f2 24,701.37 $1,555,142.24 0.15%
56 0x85257f61bcf59f7498007d8e08d6efb7ac1eef4c 24,024.59 $1,512,534.18 0.15%
57 0xfb52f9b1ea8e27e19a50cb85dbfa16e28961363d 23,280.00 $1,465,656.16 0.15%
58 0x34ea4138580435b5a521e460035edb19df1938c1 22,969.73 $1,446,122.54 0.14%
59 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 22,298.24 $1,403,846.70 0.14%
60 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 21,713.22 $1,367,015.28 0.14%
61 0x5b46a7f44eec378dbc3261871a8d57b23cfd87b5 21,102.13 $1,328,542.11 0.13%
62 0xcdbe82b04c9a74831f431481468950e3a9cefe31 20,833.00 $1,311,598.58 0.13%
63 0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3 19,458.60 $1,225,069.39 0.12%
64 0x75590f473d2a7b377c1ba991790900f28532f329 19,132.77 $1,204,555.67 0.12%
65 0x38d9013a36d3df68a75369a27923e57b31fcc3ac 19,083.79 $1,201,472.35 0.12%
66 0xe65cdb6479bac1e22340e4e755fae7e509ecd06c 18,563.80 $1,168,734.60 0.12%
67 0x2d615795a8bdb804541c69798f13331126ba0c09 18,445.70 $1,161,299.64 0.12%
68 0x5770815b0c2a09a43c9e5aecb7e2f3886075b605 18,374.59 $1,156,822.93 0.11%
69 0x153b959a29cd32b86796d254af3b0649883b530d 17,814.74 $1,121,575.81 0.11%
70 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec 17,041.48 $1,072,893.08 0.11%
71 0x36d6ffc1b75793ce9d6f74616bcf1643bfd4e9f8 16,666.00 $1,049,253.68 0.1%
72 0xf51edcdffd4702ad06fc3698877dbebae5a15ee7 16,666.00 $1,049,253.68 0.1%
73 0x5f189aae8b1bcf2ab4abeb6346389f252a6ab99a 16,666.00 $1,049,253.68 0.1%
74 0xb4294f6771b6d4b8c5ab7eddab0c3b34685eff0d 16,633.28 $1,047,193.44 0.1%
75 0xcb0238d7240981e7fc54cd5361a94ee3167e781c 15,805.54 $995,081.23 0.1%
76 0x5f65f7b609678448494de4c87521cdf6cef1e932 15,613.55 $982,993.50 0.1%
77 0x02d790058af147fdc200cb51af0996f8d21e2900 15,200.00 $956,957.63 0.1%
78 0xe470f9c558436260c2516721dd19e66b61618a53 15,121.62 $952,022.93 0.09%
79 0xf02e86d9e0efd57ad034faf52201b79917fe0713 14,532.26 $914,918.41 0.09%
80 0xdd45542ccf17a16f5c515c20db7f7c7d8bb74cc5 13,920.59 $876,408.81 0.09%
81 0x404de972e8138c4982ace8bdd7fc0e755de33afd 13,597.90 $856,092.99 0.08%
82 0xafb3bfe1a1fc2bdbdbb8aeb42cec43434529be0d 13,556.47 $853,484.94 0.08%
83 0x2baba0cba8241fda56871589835e0b05ec64ca41 13,442.51 $846,309.83 0.08%
84 0x0853c577a04b7d6e93580597a03fd13a95879be5 13,434.31 $845,794.04 0.08%
85 0x7153d2ef9f14a6b1bb2ed822745f65e58d836c3f 13,390.83 $843,056.58 0.08%
86 0xbe61ed1ac2d7e74251a7945f26fee861d750b6b8 13,351.28 $840,566.47 0.08%
87 0x3d947fc9e416f682f40b7c6fa6208d066d3784da 13,351.28 $840,566.47 0.08%
88 0x4b46cb0c202814570889e0fb220ee6d1c18c9c70 13,351.28 $840,566.47 0.08%
89 0xb812d0944f8f581dfaa3a93dda0d22ecef51a9cf 13,177.96 $829,654.28 0.08%
90 0x19184ab45c40c2920b0e0e31413b9434abd243ed 13,028.39 $820,238.16 0.08%
91 0x7f0e5de4d04229a3a74374300ff11a562401cc39 12,994.27 $818,090.03 0.08%
92 0x4fd01341d7ad9592e0627ed20952466ad9bb831f 12,994.27 $818,090.03 0.08%
93 0xd3cb110f85aa369309a7b855f8ed3730e8168a28 12,994.27 $818,090.03 0.08%
94 0x51c81471d65f98aa74e8f7ead948856dc23205af 12,994.27 $818,090.03 0.08%
95 0x1c1b71f80f6e0bc0b070f6e2d6c9e2b5cf65f501 12,994.27 $818,090.03 0.08%
96 0xee95d2d3c9fdf32f226e07cbfe75a9b72121a364 12,994.27 $818,090.03 0.08%
97 0xf40195a715a0ed7fe737c5b844703a9c67e53be8 12,994.27 $818,090.03 0.08%
98 0x89e28571337d75df3f850ee838290a2d994bbd83 12,994.27 $818,090.03 0.08%
99 0x77fc8f7c40965f17999417756b878478be635bd2 12,994.27 $818,090.03 0.08%
100 0x7e325318da6756150c2b2ef7eedfb6a400e408c0 12,994.27 $818,090.03 0.08%

Thống kê top địa chỉ trữ AAVE

Top 10 ví đầu bảng chiếm 58.37% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 68.33% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 77.77% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 83.09% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Aave (AAVE). Top Holder AAVE 06/2023 - GiaCoin.com
5 trên 627 đánh giá