Tiền ảo: 23,122 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,176,085,591,287 Khối lượng (24h): $43,383,518,387 Thị phần: BTC: 46.2%, ETH: 18.7%
ZYX (ZYX)ZYX ZYX
Xếp hạng #6318 13:43:00 31/03/2023
Giá ZYX (ZYX)
$0.009139 2.63%
0.0000003254 BTC 215 VND
Thấp: $0.008905 Cao: $0.009367
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $411.99 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h -1.54% Thay đổi 24h 2.63% Thay đổi 7 ngày 0.5%

Chuyển đổi ZYX - USD - VND

Top địa chỉ ZYX (ZYX) theo số dư

Có tất cả 227 ví lưu trữ ZYX.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ ZYX (ZYX) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x2578a310a5762f72a8d236eda143c7e6c595e798 1,758,263.11 $16,068.44 36.32%
2 0x6d90d16aacf2c947df813c773d304ec1e6778ff2 1,001,586.53 $9,153.31 20.69%
3 0x5532bfa51cdad4f230242b49f0f919993dfa4229 628,899.24 $5,747.39 12.99%
4 0x996c0c5506395c0a2b766ac528d32d04fc6929d6 316,328.57 $2,890.87 6.53%
5 0x11414661e194b8b0d7248e789c1d41332904f2ba 127,619.56 $1,166.29 2.64%
6 0x9008d19f58aabd9ed0d60971565aa8510560ab41 100,091.19 $914.71 2.07%
7 0xafba37fec2554ef838abd81338430ef5f9d208aa 73,216.95 $669.12 1.51%
8 0x5bef45489a03462d199612c5cd992f114f398ea8 62,835.38 $574.24 1.3%
9 0x10455ac2b95d994b9d1b7bbac01ef0a6c649b8c7 55,500.00 $507.20 1.15%
10 0x9288f519196606f80025df299199e1e932f218ab 52,796.61 $482.50 1.09%
11 0x732d37f3ee8594d73172f8706f4b54a05a4975bd 50,022.74 $457.15 1.03%
12 0x3fed37c938a3b18d1db32950cc4e16f31898d0b6 49,683.00 $454.04 1.03%
13 0xb299c5ff91baab1c6e07ff8e4c45eec7a30d84cd 46,837.32 $428.04 0.97%
14 0xddb5dec686a9dbc0be659b553a7097523232c777 46,214.41 $422.34 0.95%
15 0x26c351893af2885113383143fdc03ebd98eb1ff3 45,959.05 $420.01 0.95%
16 0x3693aa9bae9871838362969670de567dc2352e5f 45,162.97 $412.74 0.93%
17 0x3aafb523609e9c52868a30b020a859706c2023bd 44,203.55 $403.97 0.91%
18 0x544153e45d498a41bc5723eeb8cfa2057e701b22 42,931.74 $392.35 0.89%
19 0x4558ef17b852c4c19b765c8880ab31d669e1e03f 40,187.40 $367.27 0.83%
20 0x4a0573f70e77a28dd079c0e079174135ab6b41c5 19,297.89 $176.36 0.4%
21 0xc19b4be996f7dcbb798773c9c1d4ca75481c6b11 19,020.25 $173.82 0.39%
22 0x6d7b8a7a4e6d682c34dfe5fda39ca7286805063f 18,664.72 $170.57 0.39%
23 0xf195805af3b3c27d5a7d4d62576eaf265287bed4 17,204.54 $157.23 0.36%
24 0x1f2c604495f2892072d2fb9db4accf48396ed7a3 15,642.20 $142.95 0.32%
25 0xf9454db02d883c280719e96ef063ec9536c6b23e 15,603.27 $142.60 0.32%
26 0x16ea68f8d80860a8b635f66805219efbec385516 14,419.38 $131.78 0.3%
27 0xe843a6a4835e4b7c0ae1f1df05d725eaaec35598 12,509.62 $114.32 0.26%
28 0xce54e655ff7d0d2d35455242d9dd561df32bf50c 10,000.00 $91.39 0.21%
29 0x033ab4d212a9b1d4ccea7cc885b6b337a087ff6c 9,692.87 $88.58 0.2%
30 0x3b1cb0d78506068f284f8e85787c6a72ea95e059 8,150.84 $74.49 0.17%
31 0x07aa361931ad8a2cd0940fb93a5ae074b996ded9 7,519.47 $68.72 0.16%
32 0x4076235336e6654ca53ee7cab678217ae2a3ab2c 6,858.57 $62.68 0.14%
33 0xa7c2250e3653ec199f99254ff4f0435b8b0adb0c 6,741.88 $61.61 0.14%
34 0x7bbe1ebe8d14c2ee142e10055c7947b3ec46975d 5,715.67 $52.23 0.12%
35 0x29d6d6d84c9662486198667b5a9fbda3e698b23f 5,029.61 $45.96 0.1%
36 0xde615920399ad015711aeff30278a10f68a8b077 4,890.15 $44.69 0.1%
37 0x65a7009d5a60869039ac1768f93de3199210a6b8 3,302.76 $30.18 0.07%
38 0xa94b40c53432f0576e64873ce1cead1aae62fc90 2,581.19 $23.59 0.05%
39 0x32477e70b660272f514978185cf14a0c6fc68019 2,424.84 $22.16 0.05%
40 0xeaa74e99690a96a676850e979355fa99bc5588ab 2,404.98 $21.98 0.05%
41 0xac9e3b74135522cc45523f63f0bb53cfa45cb1cf 2,360.00 $21.57 0.05%
42 0xc7d5bd5bb90b4e3588cd7afda175b1ecebea7c5d 2,000.00 $18.28 0.04%
43 0x83807e65364564a51ae12798ce4794c0ee7b3279 1,875.92 $17.14 0.04%
44 0xb018ac68ae2979650f8482d1f92b12d4ad268948 1,538.97 $14.06 0.03%
45 0x89c8121115955831056958861c6800f0298b820a 1,430.91 $13.08 0.03%
46 0x96c195f6643a3d797cb90cb6ba0ae2776d51b5f3 1,429.66 $13.07 0.03%
47 0xb62c6d9536b801923842af455fdd19c749b2c65a 1,268.69 $11.59 0.03%
48 0x43076c9727868d8e48bbb5e317fc4b5ee31b4e94 1,212.15 $11.08 0.03%
49 0xb538194f715b3a361c428ba9167578e501f570d6 1,172.97 $10.72 0.02%
50 0x8672bd04b06573c353e8a2f61f51a79118b8b40b 1,164.72 $10.64 0.02%
51 0xfc008b5dfb8fa5bec6bfa35b80a721c2e378aeb1 1,137.15 $10.39 0.02%
52 0x2b864d0e35a31ba85fabc04daa60837ac803e336 1,000.12 $9.14 0.02%
53 0x10b2aac3a2b82a288a3569228bfbb5148c248203 1,000.00 $9.14 0.02%
54 0x1b21dba68063b1bb3de61e6d8d3c66cf89a09d6e 964.00 $8.81 0.02%
55 0x7172870b163dcc90f83079fbb5dd356564627a1d 906.55 $8.28 0.02%
56 0x57c683bf06e822007d67253ecf9703bb19b62b40 773.23 $7.07 0.02%
57 0xa40a9df72ca0cdc70d34395633609f27f1da3bac 724.57 $6.62 0.01%
58 0x48cf229db7fac0246ded68b65609530d2dba59b6 714.02 $6.53 0.01%
59 0x4d92b4cc5ab5a2336257192d17400f355f6c0a70 687.38 $6.28 0.01%
60 0x597bea912e8734e17ddc4f43a489a1472d9459cf 682.83 $6.24 0.01%
61 0x0f084b704d0628e0204eebd28285f72cbfbab9c5 674.83 $6.17 0.01%
62 0x6e2dfc3645ad6a53515deade4489e19285778f3c 667.90 $6.10 0.01%
63 0x747620fc28cd9c777a0f3c04b8894ac9d8ca0c5f 630.40 $5.76 0.01%
64 0x3f30c53a6d411140e180962cc4b58f3d00b81fde 559.38 $5.11 0.01%
65 0xcbd2928425a526bad045455d398b359bc18988f1 557.83 $5.10 0.01%
66 0x94c2c9162f8eae891fbe4192ee522a3ab345f788 551.58 $5.04 0.01%
67 0x3de4a55ebe92ca189036d95fffebfd2f7286db66 542.56 $4.96 0.01%
68 0xeaa82628e1989622fcfe858f1425eaf7cbaaa37e 539.12 $4.93 0.01%
69 0x753214e5c0003585678389be290113d1e020da6d 538.39 $4.92 0.01%
70 0xb9961b0c58a49f6ea80317ff8f302124ac47ffcf 513.55 $4.69 0.01%
71 0x16a3a921579fdcec7c2f6745865ac4cc988ef127 500.00 $4.57 0.01%
72 0xe65642713144876c530aa84ae692c4f136401af6 486.10 $4.44 0.01%
73 0x1ddbef824741df7d5dc8830d75b0cd27563e83d8 422.14 $3.86 0.01%
74 0xc12c643b6f5d16b371cb13aee8ff791273c42c1e 419.59 $3.83 0.01%
75 0x3ed8906964cffc4d539258c57fe05427d91ecb3c 388.28 $3.55 0.01%
76 0x7353bf8028b09cf1040bd676adf6d64d6a7443b3 336.17 $3.07 0.01%
77 0x312d598f55d932ca011297d9dbfec3214778038c 331.03 $3.03 0.01%
78 0xa8bc86c11b8343103ebe2712b516a3fb87dadcf0 286.01 $2.61 0.01%
79 0xfb761038955b20a923878d2b8cf13b9c352eabbd 267.01 $2.44 0.01%
80 0xfd62e73c665044145169e0dbf008fdc9e25c9531 258.81 $2.37 0.01%
81 0xca11d10ceb098f597a0cab28117fc3465991a63c 252.26 $2.31 0.01%
82 0x36e54b5cd1b7ee9eee83fac537ec389759dcb61a 248.37 $2.27 0.01%
83 0xce09b219e1baba2e1e5aa5b67445eb65fdd57aa9 240.00 $2.19 -
84 0x02cc4480bdb0335e764bebadfb0f428f990bc85f 235.21 $2.15 -
85 0xa0d1f848d57d3263058fca4dd6830821e7f790f0 223.44 $2.04 -
86 0x9e41e64507aa8742bb034d73d6c89ee2a1de39d0 216.79 $1.98 -
87 0xd7d8f3b3c329a471011f31f2efd428f16c281363 214.00 $1.96 -
88 0x56f31d00911d9451b539fd646ce12c8840a680a6 212.86 $1.95 -
89 0x744d09c4524f85c6cafd36e7f08e3f97f9170f74 211.16 $1.93 -
90 0xf84e5752cecd1f77b8a97f1dc07df8ea3b3142ac 205.00 $1.87 -
91 0xb3e6e340a13f102c55d67ec2fcaf1d9e9bbe5a14 201.88 $1.84 -
92 0x5665785813011a5c37c10972f8d3d463441637c3 200.00 $1.83 -
93 0xf23b4114de5c318af4fdfc50e36f68428f22e88b 190.78 $1.74 -
94 0xea8e5fd4e28482f8377a1c5230097a74ac201e36 187.87 $1.72 -
95 0x8b5e270c19eb8f28050a561d0be08690cc33e73d 179.59 $1.64 -
96 0xe61ee9e946b6480e7231fe833b37b34e72fa2842 177.88 $1.63 -
97 0x233082560d527ae4d6b8eb5edfd047e3b68cfeda 174.82 $1.60 -
98 0x08dbd968862a6b03c337f745c69356217c7375e2 173.95 $1.59 -
99 0x1d5f99b70bdb925f0f8aed638bbf4fd372d15fe0 148.44 $1.36 -
100 0x67f7b70f9b54113c39ef99590411bf4b56555d93 140.00 $1.28 -

Thống kê top địa chỉ trữ ZYX

Top 10 ví đầu bảng chiếm 86.29% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 95.18% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.4% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.78% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ ZYX (ZYX). Top Holder ZYX 03/2023 - GiaCoin.com
4.5 trên 620 đánh giá