Tiền ảo: 25,499 Sàn giao dịch: 636 Vốn hóa: $1,090,452,000,742 Khối lượng (24h): $45,970,471,331 Thị phần: BTC: 45.7%, ETH: 20.0%
Zurcoin (ZUR)Zurcoin ZUR
Xếp hạng #8960 15:52:00 06/06/2023
Giá Zurcoin (ZUR)
$0.0003271 2.76%
0.00000001271 BTC 8 VND
Thấp: $0.0003066 Cao: $0.0003372
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 6.06% Thay đổi 24h 2.76% Thay đổi 7 ngày 1.1%

Chuyển đổi ZUR - USD - VND

Lịch sử giá Zurcoin (ZUR) Tháng 03/2023

NgàyGiá mở cửaGiá cao nhấtGiá thấp nhấtGiá đóng cửaKhối lượng giao dịchVốn hóa thị trường
2023-03-01$0.0001124$0.0001164$0.00009844$0.0001164$0$0
2023-03-02$0.0001164$0.0001170$0.00009736$0.0001153$0$0
2023-03-03$0.0001153$0.0001154$0.00009341$0.0001098$0$0
2023-03-04$0.0001098$0.0001103$0.00009380$0.0001097$0$0
2023-03-05$0.0001097$0.0001109$0.00009360$0.0001095$0$0
2023-03-06$0.0001095$0.0001106$0.00009356$0.0001097$0$0
2023-03-07$0.0001097$0.0001103$0.00009277$0.0001093$0$0
2023-03-08$0.0001093$0.0001098$0.00009294$0.0001074$0$0
2023-03-09$0.0001074$0.0001081$0.00008540$0.00008632$0$0
2023-03-10$0.00008633$0.0001004$0.00008281$0.0001000$0$0
2023-03-11$0.0001000$0.0001036$0.00008572$0.00008896$0$0
2023-03-12$0.00008895$0.0001116$0.00008818$0.0001112$0$0
2023-03-13$0.0001112$0.0001187$0.00009460$0.0001175$0$0
2023-03-14$0.0001175$0.0001244$0.0001005$0.0001194$0$0
2023-03-15$0.0001194$0.0001203$0.00009750$0.0001158$0$0
2023-03-16$0.0001158$0.0001176$0.00009854$0.0001006$0$0
2023-03-17$0.0001006$0.0001255$0.0001001$0.0001253$0$0
2023-03-18$0.0001253$0.0001281$0.0001058$0.0001233$0$0
2023-03-19$0.0001233$0.0001288$0.0001061$0.0001252$0$0
2023-03-20$0.0001252$0.0001263$0.0001038$0.0001214$0$0
2023-03-21$0.0001214$0.0001279$0.0001049$0.0001264$0$0
2023-03-22$0.0001264$0.0001274$0.0001034$0.0001043$0$0
2023-03-23$0.0001042$0.0001292$0.0001040$0.0001272$0$0
2023-03-24$0.0001272$0.0001274$0.0001050$0.0001051$0$0
2023-03-25$0.0001051$0.0001232$0.0001039$0.0001220$0$0
2023-03-26$0.0001220$0.0001257$0.0001051$0.0001065$0$0
2023-03-27$0.0001065$0.0001246$0.0001019$0.0001201$0$0
2023-03-28$0.0001201$0.0001250$0.0001027$0.0001064$0$0
2023-03-29$0.0001064$0.0001276$0.0001064$0.0001076$0$0
2023-03-30$0.0001076$0.0001277$0.0001066$0.0001255$0$0
2023-03-31$0.0001255$0.0001283$0.0001074$0.0001276$0$0

Bổ sung thông tin lịch sử giá Zurcoin (ZUR)

Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 03/2023. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/03/2023 đến hết ngày 31/03/2023.

Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.

Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.

Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.

Giải thích từ ngữ

Giá mở cửa (opening price): là giá ZUR tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).

Giá cao nhất: là giá ZUR được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).

Giá thấp nhất: là giá ZUR được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).

Giá đóng cửa (closing price): là giá ZUR cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).

Khối lượng giao dịch (volume): là số ZUR được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các ZUR đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.

Lịch sử giá Zurcoin (ZUR) Tháng 03/2023 - GiaCoin.com
4.7 trên 663 đánh giá