Tiền ảo: 29,241 Sàn giao dịch: 752 Vốn hóa: $2,269,737,796,066 Khối lượng (24h): $98,506,566,311 Thị phần: BTC: 53.9%, ETH: 16.0%
YFIX Finance (YFIX)YFIX Finance YFIX
Xếp hạng #8565 01:13:00 18/08/2022
Giá YFIX Finance (YFIX)
$0.4730 0%
0.00002013 BTC 12,454 VND
Thấp: $0.4730 Cao: $0.4730
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày 0%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Chuyển đổi YFIX - USD - VND

Top địa chỉ YFIX Finance (YFIX) theo số dư

Có tất cả 274 ví lưu trữ YFIX.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ YFIX Finance (YFIX) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x86d170fab4ffa9ec192c19e23c5aff7d1e2907c2 10,000.00 $4,729.97 20%
2 0x48d35fb18ec5e73cc0874825f7313ba1becd54b5 9,370.51 $4,432.22 18.74%
3 0x2f820e27fd0de973d485f81590b7fdecb7b19114 6,711.73 $3,174.63 13.42%
4 0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 4,093.99 $1,936.44 8.19%
5 0x6b2e9c6df26345425e8cd279e941c8128d5f15e1 2,000.00 $945.99 4%
6 0x6666827e8f2220ddf718193544889f3b482ed072 1,128.44 $533.75 2.26%
7 0xaca001668e823f034958785673e94660b3e16930 1,000.00 $473.00 2%
8 0x06c447e3b7c766134b0ce0ca3e9dae5bf68d5b2a 1,000.00 $473.00 2%
9 0xe8e1f1fd26603b125956f86d1ce2bf1eb11204b7 1,000.00 $473.00 2%
10 0xb85261713fcb35f604fa5b7a30acea0da2c9a6bf 1,000.00 $473.00 2%
11 0x08aa56ac51c687aa58b88fd1ec94ae2304c6381d 1,000.00 $473.00 2%
12 0x5eb5593c784bba34f3ee9f3577a963f28e933c7e 1,000.00 $473.00 2%
13 0x3f66b45339b113c21fa78ca33529ad6b1fe19ac6 1,000.00 $473.00 2%
14 0x9b8b3de00d1d42e8dc769a243253c5adf1373a59 1,000.00 $473.00 2%
15 0x030a5c2f01830c09785e8651e261080c4172e269 1,000.00 $473.00 2%
16 0xdae6995575a82f9c0bad94975eb68ade394eca13 1,000.00 $473.00 2%
17 0xdc653c335203d2425e7cbb82049e4d8fc900bba2 750.00 $354.75 1.5%
18 0xda65919a9b4e0b47bc643739fca574ba9c9fb0ae 700.00 $331.10 1.4%
19 0x1862b7dc46ff752cfc3e190d90d7937d487f3e86 600.00 $283.80 1.2%
20 0x814fc74d16626c260d88cb5b923a553ccfcbc095 434.71 $205.62 0.87%
21 0x4626a6ab876f76d74ee860f93ac93fb278cc559f 380.00 $179.74 0.76%
22 0xdf8dcece5fe2d8c0a7524472f6b351fca4b429cc 228.93 $108.28 0.46%
23 0x71acd5dca90fd1c13626209a5cc13c21dbe2b13c 228.81 $108.23 0.46%
24 0x0348830e47d4350610d68bce85c105d6686c443c 200.00 $94.60 0.4%
25 0x61fd0d043d519f5a2bd05785000f30db96809429 183.03 $86.57 0.37%
26 0x259f35530902c36f15fbbbe05815da0ed93aceb5 147.88 $69.95 0.3%
27 0xf59a5de2a6066058aaa9f5269cc0e92c89da624a 132.74 $62.79 0.27%
28 0x9573261ad13b701cb60266b3960b5e940ad65b98 120.25 $56.88 0.24%
29 0x30c5312d9cf0d873994f000e72f1cbf561d0209c 119.44 $56.49 0.24%
30 0x083a615e7b88662bee9f0fc668c97996f01a4eba 110.99 $52.50 0.22%
31 0x6128cac6c1bf10cc1114cd72cfc660a0d2036400 100.00 $47.30 0.2%
32 0xf1daed4def23b19c83ab9505180ef319ce916d41 92.54 $43.77 0.19%
33 0x01406866fb1fb7ef1f1c55efd27b52eba8a9004b 76.00 $35.95 0.15%
34 0x12300ce37d58bf213d35ff71433b691b7cec6779 74.40 $35.19 0.15%
35 0x28b310380e0ff058a343659d1a643feea7a5d5bd 74.40 $35.19 0.15%
36 0x26cc1c371b14fdb74fe79559dc8653a3c75d3da9 73.14 $34.60 0.15%
37 0x4a5ec54f6a1aabf3bbec0c032926e74ba8e1db0e 58.16 $27.51 0.12%
38 0xcb2cdc0a21ad3ed1f70998ff1faf6f4902f95299 57.81 $27.34 0.12%
39 0xc04cee33767e528ff6c557946392745248b05ed0 55.24 $26.13 0.11%
40 0xd1f988ef80204df032bb47dbfc371881e2ef24a6 54.63 $25.84 0.11%
41 0x01659cdf79d8d2ac587da9860659ab363920d726 50.44 $23.86 0.1%
42 0xbf4122e60bee79302ab69d83bbd6adc1bc524a65 50.00 $23.65 0.1%
43 0x78f9164e3467d13d4e2e00fe9e1bdeaac57f32c1 49.64 $23.48 0.1%
44 0x3fdb77a4e39c6098ce38bd2cf103dde423721b12 47.00 $22.23 0.09%
45 0x83668ef13ce9b9b41fd232bcce9143c709e8a6a0 46.46 $21.97 0.09%
46 0xa7015426e91b34d24cf94faf41be547687b6607c 45.04 $21.30 0.09%
47 0x253ff8d3b639243e2c9c4a36a4c461aa7fc5fe0d 44.93 $21.25 0.09%
48 0x3329883fb9e13139a1f9155d4f46d6d188618830 44.39 $21.00 0.09%
49 0x8941e0e5cc67058e0555cead408f5d9ccbe20c2e 40.06 $18.95 0.08%
50 0x2c5e81aa1b4b912144cb98d7de730a1655c59618 38.72 $18.32 0.08%
51 0x83123c22ec5555b1407d7e6df537b386ac6272ca 35.00 $16.56 0.07%
52 0x20d1b41829554eec18ea44c7364c5b431f252f08 34.95 $16.53 0.07%
53 0x1bb8e4addb65ad1b085a525c609f13bdbc6a394f 32.90 $15.56 0.07%
54 0x448fb05ab35af1ce2fe53ed6b011930704b5028a 32.51 $15.38 0.07%
55 0xa4f779074850d320b5553c9db5fc6a8ab15bd34a 32.06 $15.17 0.06%
56 0x27352641c7f5c47aa41aaf8e8991205803090be4 30.09 $14.23 0.06%
57 0x56ba69414a3d0d22c1dc7bd8f0f9cdae348ea178 30.00 $14.19 0.06%
58 0xfc1677a47bb05f866b517db1dfd98351f8a0393a 28.97 $13.70 0.06%
59 0xa50d92cbba112de5ffab249a0f5cfa61e350eafd 28.51 $13.49 0.06%
60 0x53a2b862ee34302debc69fa81addd56570f4cf51 28.00 $13.24 0.06%
61 0xb9fb2c14fe3e9e95ea26c9aafbee292bea24a5c4 27.25 $12.89 0.05%
62 0x1d1ce25dd55dd8d87339ac2f5851b3e79f26d973 27.04 $12.79 0.05%
63 0x432254176aef84e989b8a08815d531ec5065b828 26.22 $12.40 0.05%
64 0x30a933add6fd601d152aa4aaf7620b5e27e88888 26.00 $12.30 0.05%
65 0x000000000004d7463d0f9c77383600bc82d612f5 24.78 $11.72 0.05%
66 0xa481ac4106f11aa35e3b7f52a80809a5d47e1e94 24.34 $11.51 0.05%
67 0xb1d8804f3d5f7374f11a963e20d953a2a92dbce4 24.33 $11.51 0.05%
68 0x062919ab2cb5fd38d19151cf7f4502e82f1fbe5d 23.16 $10.96 0.05%
69 0x7f45fec429758a3aeb584c081256949789088828 22.00 $10.41 0.04%
70 0xb35d379c8226eb8614c85c6205a02c56afcdd690 21.81 $10.32 0.04%
71 0xb269bbe68f1c021b7ad388cf7a51130f4a7d69bf 21.00 $9.93 0.04%
72 0x74c1268f35cbbf19dfbc588c0ab646ed95ebd3a9 20.79 $9.83 0.04%
73 0xe854f8e7e60c74bd307c440e5829207777a8847e 20.34 $9.62 0.04%
74 0x0fee6bd5d886734e278ef025e9328c0f7b3c1819 20.18 $9.54 0.04%
75 0xe1318a52a9c52fcb39281de9276e96dd97e172da 20.11 $9.51 0.04%
76 0x69368e3bb7295d158450afbf30a62e9115f7c5f0 19.14 $9.05 0.04%
77 0x8361cfc4c8aacb94331d9aaffbe6bfe38a5411eb 18.45 $8.72 0.04%
78 0x4a420e0878b63775ff4f4db22b4cef3439714693 17.90 $8.46 0.04%
79 0x301875f27346e5d3951ded113ceea4f5a9bff35e 17.58 $8.31 0.04%
80 0xf61b4f585124173fbd327fbf6e98d311ca5f023e 16.96 $8.02 0.03%
81 0x9b643f8927c9bd96ec64c13c97a4c0dfc7d393db 16.13 $7.63 0.03%
82 0xa557cf916eeaf34a4340cbebdb28e14d6ccad106 15.21 $7.19 0.03%
83 0x1242604d11b3bfff87078e65634155126a2fc446 15.20 $7.19 0.03%
84 0x3b8d6c9f71a671e5d9fb391b9b3af55fd8006d0c 15.00 $7.09 0.03%
85 0x8cb59e13b7ffb4bc75acd1b9d680a8818940f627 14.75 $6.98 0.03%
86 0x757c20d5b6ce4e9a9876bb8f890ef9cf83767a82 13.64 $6.45 0.03%
87 0xe382828b599aff647891bb139ff8154b0a9d95c2 12.11 $5.73 0.02%
88 0x23a9672c40821d81a06584558577777eff8ff5af 11.63 $5.50 0.02%
89 0x30bbe41cbbd1012c01176cff26d8bffbe5482973 11.08 $5.24 0.02%
90 0x311252af7bb77fbdcd00f7892636455a84dcc1d8 11.00 $5.20 0.02%
91 0x268be379a7f169d67885347dd7eaebc699379f12 10.27 $4.86 0.02%
92 0x1e617eb4257fa86e363d2e61eb62b6647c177d7f 10.19 $4.82 0.02%
93 0x79d18c27eea90184425dc6e57e338784b7fbc2be 10.15 $4.80 0.02%
94 0xd495cad0d987463dcf379653c92625f39918aa64 10.00 $4.73 0.02%
95 0xb3156e04b881e57e23ff5ed62151140958a669a3 10.00 $4.73 0.02%
96 0xc8699e21a163673b85c9064a7693e6bd8839f1ed 10.00 $4.73 0.02%
97 0x319419aa35632129341de70480b9a2635900af72 10.00 $4.73 0.02%
98 0xcce8d59affdd93be338fc77fa0a298c2cb65da59 10.00 $4.73 0.02%
99 0x11f07fa8be379ff8bca9efaec628aa93f24218c2 9.98 $4.72 0.02%
100 0xeabebc99a558737868d15ce2fa79f4cb7cfe46cb 9.00 $4.26 0.02%

Thống kê top địa chỉ trữ YFIX

Top 10 ví đầu bảng chiếm 74.61% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 91.58% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 97.66% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.63% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ YFIX Finance (YFIX). Top Holder YFIX 04/2024 - GiaCoin.com
4.7 trên 773 đánh giá