Tiền ảo: 23,122 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,171,562,050,569 Khối lượng (24h): $43,163,042,019 Thị phần: BTC: 46.1%, ETH: 18.7%
Yfi.mobi (YFIM)Yfi.mobi YFIM
Xếp hạng #8538 01:13:00 23/08/2022
Giá Yfi.mobi (YFIM)
$4.50 0%
0.0002125 BTC 105,900 VND
Thấp: $4.50 Cao: $4.50
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày -0.23%

Chuyển đổi YFIM - USD - VND

Top địa chỉ Yfi.mobi (YFIM) theo số dư

Có tất cả 2,712 ví lưu trữ YFIM, trong số đó có 6 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Yfi.mobi (YFIM) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xc3fa0a8d68a43ed336174cb5673903572bbace8e 34,083.15 $153,441.00 56.81%
2 0x5c985e89dde482efe97ea9f1950ad149eb73829b 3,279.13 $14,762.50 5.47%
3 0xcd14e4d77691768895f7a3e696d6a3ce64cd47a9 1,002.44 $4,512.94 1.67%
4 0x0bc529c00c6401aef6d220be8c6ea1667f6ad93e 1,000.00 $4,501.96 1.67%
5 0x3d900ae3faa37f2650d358dde31d2371b7988fe2 609.61 $2,744.45 1.02%
6 0x4d6dea637dd9fc93c459d09e765a1e110af7d1eb 569.00 $2,561.61 0.95%
7 0x141fef8cd8397a390afe94846c8bd6f4ab981c48 566.40 $2,549.91 0.94%
8 0x94702b9f60129b4f8d802097d06ec3e67254c5f2 475.90 $2,142.48 0.79%
9 0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 473.42 $2,131.33 0.79%
10 0x3bf64c71eace98c1b7be6dde08c941597e00ca81 464.64 $2,091.79 0.77%
11 0x119924b7a1a4d2fa17f8e73e1880109274bc0df0 416.93 $1,877.01 0.69%
12 0x8566ac4add4e84e663c02da18d364cd1d3db948d 413.32 $1,860.77 0.69%
13 0xd7a013347e9c662e8268b24f4efb82a0b2aca6af 355.77 $1,601.68 0.59%
14 0x1f439c91761e8b3d69847246c7d158ecde294963 343.09 $1,544.56 0.57%
15 0xb9e1b08dd02a4e9d0fad85acb8c30ec38b455ab1 306.61 $1,380.35 0.51%
16 0x71d8d436bcbb159075bd36eeb90d71b7dd38c4a8 303.16 $1,364.81 0.51%
17 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 280.82 $1,264.24 0.47%
18 0x97122ddca38c29b7653d52b07998d06a7128fa0b 275.00 $1,238.04 0.46%
19 0x051be1d1f83c87b2c93bfda7cdaa17c88927872d 274.97 $1,237.93 0.46%
20 0xd42e9673c6b8482aa72852d0c467f2be94fcf23c 202.05 $909.63 0.34%
21 0xc40a8f91ffd2f51e82314ccedd3f5e3613f509ad 182.82 $823.06 0.3%
22 0x6c32aa463d32fb8cd81220eb2825a0ac0f531f32 177.91 $800.95 0.3%
23 0x98b8eb78bd722d66787ecdc8282c80dac87776a0 167.21 $752.76 0.28%
24 0x2bb339c24ead513d8632d08a864433966e1f2e4f 165.00 $742.82 0.28%
25 0x8793f2cc5f812edc0f8c83b0e1f421fd149f86c4 150.14 $675.94 0.25%
26 0xa90e2532e050d7f108e45d4725ff13d368802f10 150.00 $675.29 0.25%
27 0x408bdf7648f85c27973bebee6c060566bbae79bd 148.50 $668.53 0.25%
28 0x740def8db1f591a428a4c1153d17747c5b80c62f 147.98 $666.20 0.25%
29 0x8e1847f228ea35fb9621354c4c1ab781e6c3d0e0 140.75 $633.66 0.23%
30 0x8979450d02959c5a26580e5c68e1ddf53a8e1890 140.14 $630.91 0.23%
31 0x6eff3372fa352b239bb24ff91b423a572347000d 136.54 $614.70 0.23%
32 0xabbf14072991cd318e07830cb9bdcd20bc6061e7 134.24 $604.33 0.22%
33 0xd931d902bc7e40d83da201a4b284887a0cb7f337 127.53 $574.15 0.21%
34 0x38c05ebcc520baa05950d465a5705d1ec8dc838a 123.76 $557.16 0.21%
35 0xeadf1c0b910c4893e7e5573a6dbc8b0ed457cbb1 120.39 $541.99 0.2%
36 0x484121088c5870f3109070d642a770eda8193f42 118.02 $531.31 0.2%
37 0x1ed685d4200713781f9e2729264881eb1b632433 115.83 $521.48 0.19%
38 0x32f23d8dc12f3b2e6e0735f208540208666d3990 113.86 $512.58 0.19%
39 0xe6db7db09b4bdae30a596ba65f51e569b94e3b09 112.23 $505.27 0.19%
40 0xeabd5e954c9bf4b7b689ce766abb778ee89e4e94 110.61 $497.94 0.18%
41 0x294417074950b8adc7cacec83d4709128b5cfa80 101.41 $456.55 0.17%
42 0x4b8f738c1688d840d82e13ceb0beaac4c8824851 100.72 $453.45 0.17%
43 0xadb21157bd99f4bfdbb43c892d1befa3abbfe0bf 100.34 $451.74 0.17%
44 0xae5a00a96e03a145f38b5e61bc67a5857c4dc2a8 100.21 $451.16 0.17%
45 0x2455fac79e4282ea5908756e9da889754ccd4619 99.14 $446.33 0.17%
46 0x8578ebedb49c18231ccaa41610ac5eda0a5d00ee 99.02 $445.80 0.17%
47 0x06329ac544e34343ceceecb9d131311796882d06 96.84 $435.98 0.16%
48 0xb918b183e84838cc00577aecf72c77889bad7bdb 96.20 $433.08 0.16%
49 0xa2dbab90f4aa5e16852ca182b3f287f5e65ea178 94.56 $425.69 0.16%
50 0xea1636d2fa3d9c8eed854372dbbe5edbaa9655c5 92.24 $415.25 0.15%
51 0xdbfff8dc4ece4963a2c5a311fd2984b16cda07a8 87.94 $395.90 0.15%
52 0xdc8b2841318287fbe9f70606f691928d2dca0c8f 87.93 $395.86 0.15%
53 0x12cd2cf72eff181c981dabfbe671551f9e14fb67 87.13 $392.26 0.15%
54 0x2e2f3246b6c65ccc4239c9ee556ec143a7e5de2c 83.83 $377.41 0.14%
55 0xb446eac30f0240c577cbf43d05d584e66ff6eff5 82.50 $371.41 0.14%
56 0xafb31d582c27c328e8ee4f7a54d24ea8597834dd 82.49 $371.37 0.14%
57 0x41e8293bafcd0f39341ccb084044e7d8cd936262 81.36 $366.30 0.14%
58 0x02af01b729b7f626109017260e1e799cdb2300f0 81.30 $366.03 0.14%
59 0xc420869f3ae3a44f0e2dfd7adc6c8f1c9762e980 76.35 $343.74 0.13%
60 0x94a7d24b6c9a283e77e16327a18f02fd835f36e3 75.13 $338.23 0.13%
61 0xac16f33cb848e9ed1e145034dae13c23868be78d 74.96 $337.45 0.12%
62 0xfec97acc21fe49eed92896873b6df2e23d55d398 73.53 $331.02 0.12%
63 0x21d5b6ec40fb11a564d285a3db1dced2964a29e5 68.21 $307.08 0.11%
64 0xfa928b18470cc4c56a358e27e7beb9118bd60ccc 66.32 $298.59 0.11%
65 0x93f25f395a9aa93e323930d5e5630167098a553c 62.96 $283.46 0.1%
66 0xcfaf286f1c1697dd38b352ed77e4a0bf256fd094 62.04 $279.30 0.1%
67 0x839bdbe5437c761989fce1b049c1124dd428d297 61.71 $277.80 0.1%
68 0x8a21003ed50a7da74590c87c24f9d7e4e5407c8c 57.66 $259.60 0.1%
69 0x37331a9a0bede55c72b31e52182b894e061a440c 56.24 $253.18 0.09%
70 0x4b2b94f513b07efc9e985d680afff70369e79af9 55.32 $249.04 0.09%
71 0x37ac2137d880ce92e326309c1a2b33b7e1277b3e 55.03 $247.75 0.09%
72 0xac44001aecd7b705da2d2ebd0ffe2dcaac1dda35 55.00 $247.61 0.09%
73 0x2d2932d58a2b58d877e36b6acb033f851d23c04b 53.00 $238.60 0.09%
74 0x7b634e927ec7aa8e458b683b387647da8ff1aeca 52.01 $234.16 0.09%
75 0xe7984a1533b41a4e4d85ad9e8a8f27905bd78e26 51.92 $233.76 0.09%
76 0x7eb282f1701fd71c3d387ec96815c401bd851b8b 51.19 $230.44 0.09%
77 0xa54106c5f7b3c495146ed38e1a1cac17d2acda06 50.51 $227.40 0.08%
78 0xfe0c61fa0c83d873847763934644a641b482eac9 50.03 $225.22 0.08%
79 0x29cf262bae829e091454a7ee1d90d4fca4b18ed0 48.00 $216.09 0.08%
80 0x162832134dbadaf69ca1aef656f394643e55493e 47.78 $215.08 0.08%
81 0xa11d15a7e276f3e100caee691838571e49b700c4 46.37 $208.76 0.08%
82 0x2c2e908a2b0b6da710561821ced978787a289863 46.35 $208.64 0.08%
83 0xc70d814729c8ee87206ab536cf00c8f0da17e507 46.00 $207.10 0.08%
84 0xd77fbf7517defc7103c142b17b4e9eeae727afc2 45.51 $204.88 0.08%
85 0xbaedf28baac8318e6b613b4c858dae99ffd2c941 44.53 $200.47 0.07%
86 0xb7ece883daa261756d5e9d0b5fde029da727ad87 43.64 $196.46 0.07%
87 0x2184279d94924d571521eeb4ba83ad2c55eacfb9 43.46 $195.64 0.07%
88 0x0f7b5bb73090f118d85587a76367fc5d2fe3711a 42.17 $189.84 0.07%
89 0x077fbb3e091b6a1abf54d8ceba6b4561e101df6e 41.02 $184.66 0.07%
90 0x4f7273e44b94e49927f4594e841ab1d0d3b2d147 40.00 $180.08 0.07%
91 0xa1f680fe84eada537addc02695b613a95df2496d 39.84 $179.37 0.07%
92 0xdd0e1943d4c3f149626e8dc825c4df320f86a71c 39.50 $177.83 0.07%
93 0x3c7d0a9571d5a9cae727b563083c55a8f180db3c 38.86 $174.93 0.06%
94 0x0a506105bdd11894665e2b604f3b0895be6b22e7 38.50 $173.34 0.06%
95 0x56be5e46bb8ebca7cee14ce5ba978a0cd88e40e3 38.48 $173.22 0.06%
96 0x3f772e895787180f145d3bd1a56c367aa201c3e3 38.28 $172.35 0.06%
97 0x32b72abd09e5f8094aeb842038c78e0bf710b424 38.20 $171.96 0.06%
98 0x8cb9ab54902b9d239692295fbe9504def90ae134 37.59 $169.23 0.06%
99 0xcae65b26d8bc48ce284cf9fc4abf3c8c85de1b23 36.77 $165.54 0.06%
100 0x645fb35e814ed481c4ef4208f65509076b25d41f 36.76 $165.49 0.06%

Thống kê top địa chỉ trữ YFIM

Top 10 ví đầu bảng chiếm 70.88% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 76.17% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 82.46% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 87.13% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Yfi.mobi (YFIM). Top Holder YFIM 03/2023 - GiaCoin.com
4.0 trên 635 đánh giá