Tiền ảo: 29,175 Sàn giao dịch: 748 Vốn hóa: $2,277,159,931,209 Khối lượng (24h): $118,309,394,591 Thị phần: BTC: 54.2%, ETH: 16.1%
X12 Coin X12
Xếp hạng #? 10:33:10 01/09/2020

X12 Coin (X12)

Không theo dõi

Giới thiệu X12 Coin

X12 Coin (X12) là một đồng tiền điện tử, được chúng tôi thêm vào danh sách theo dõi ngày 05/10/2018 và kết thúc theo dõi ngày 01/09/2020. Trạng thái hiện tại của X12 Coin đang là Không theo dõi. Giá X12 Coin lần gần nhất mà chúng tôi ghi nhận là $0.00008327. Tổng cung lưu hành lần gần nhất là 12,088,147 X12. Tổng cung lần gần nhất là 14,855,147 X12. Tổng cung tối đa 18,132,000 X12. Tìm hiểu thêm thông tin về X12 Coin (X12) tại Website http://x12coin.com/.

Thông tin X12 Coin (X12)

Trạng thái Không theo dõi
Website

http://x12coin.com/

Sách trắng

http://x12coin.com/X12-Coin-Whitepaper.pdf

Block Explorer

http://explorer.x12coin.com/

Mã nguồn

https://github.com/x12project/x12-core

Bảng tin

http://x12coin.com/blog/

Thông báo

https://bitcointalk.org/index.php?topic=4414415.0

Reddit

https://reddit.com/r/X12Coinofficial

Twitter

https://twitter.com/x12coin

Ngày thêm vào danh sách theo dõi 07:00:00 05/10/2018
Ngày cập nhật cuối cùng 10:33:10 01/09/2020

Số liệu thống kê X12 Coin (X12)

Thông tin giá X12 Coin (X12) lần cập nhật cuối cùng
Giá X12 Coin (X12) $0.00008327
Vốn hóa thị trường -
Dao động 1 giờ -%
Dao động 24 giờ -%
Dao động 7 ngày -%
Dao động 30 ngày -%
Dao động 60 ngày -%
Dao động 90 ngày -%
Khối lượng giao dịch 24 giờ 0
Nguồn cung X12 Coin (X12)
Tổng X12 đang lưu hành 12,088,147 X12
Tổng cung 14,855,147 X12
Tổng cung tối đa 18,132,000 X12
Thông tin X12 Coin (X12) hôm nay 16/04/2024 - GiaCoin.com
4.5 trên 740 đánh giá