Tiền ảo: 23,121 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,178,316,109,871 Khối lượng (24h): $43,885,318,999 Thị phần: BTC: 46.2%, ETH: 18.7%
wormhole.finance (WHOLE)wormhole.finance WHOLE
Xếp hạng #6961 01:14:07 21/11/2021
Giá wormhole.finance (WHOLE)
$3.22 0.28%
0.00005556 BTC 75,712 VND
Thấp: $3.19 Cao: $3.26
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0.08% Thay đổi 24h 0.28% Thay đổi 7 ngày -9.95%

Chuyển đổi WHOLE - USD - VND

Top địa chỉ wormhole.finance (WHOLE) theo số dư

Có tất cả 1,074 ví lưu trữ WHOLE.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ wormhole.finance (WHOLE) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x913dd1b63ed2f921daa3a7c831979924eed00128 64,426.46 $207,461.16 74.94%
2 0x269d5fd09850c14d6f132c3d67ef16b7c3569ee1 5,100.64 $16,424.68 5.93%
3 0xf1ac09ac7c6006252cd506495a39d73819e47a68 2,495.63 $8,036.23 2.9%
4 0x33bbfb5eb8745216f81e8c24b7e57ac94ed9a414 2,030.36 $6,538.01 2.36%
5 0x2331f292633324cd2bcca50617255215742bf1d7 1,432.45 $4,612.67 1.67%
6 0x37f4ee645f2c3f5f7476085f753bc031a17f6509 769.94 $2,479.31 0.9%
7 0x703960bd917478f9f41cca901f3da41bf96d31d6 643.09 $2,070.84 0.75%
8 0x7a250d5630b4cf539739df2c5dacb4c659f2488d 609.23 $1,961.81 0.71%
9 0xd00fc3eebc2c4ac590887b9e305f9b265b9dc0b4 560.30 $1,804.23 0.65%
10 0x7eb50e02a5b251f2c1963b13819b85845b78c9d8 440.48 $1,418.41 0.51%
11 0x9ec5e68f807b56befed7d99e9fcec6111845e7b7 289.03 $930.73 0.34%
12 0x2ec30cdcebf0ea8e8afd5ab2c3147cfd91069f3e 286.15 $921.45 0.33%
13 0xb08cdd2a2ff2d636269f3a0cd014e72dda3ae1de 225.59 $726.42 0.26%
14 0xf7fc1e773f4d08f4201eb6ce0e359678722649c6 169.38 $545.43 0.2%
15 0xaf6dd752b6fe3962ac6edae496b745b4b35e9fdd 155.04 $499.26 0.18%
16 0x9122a2af38884016991ae1ca6f41a11c296e514c 145.20 $467.56 0.17%
17 0xc0682d80cb3c6bc921f3f4672f814b6b4d476a70 131.31 $422.84 0.15%
18 0x3ea50b7ef6a7eaf7e966e2cb72b519c16557497c 125.50 $404.11 0.15%
19 0xf0becdcc896a61c0e4dd375c9243db230958d7f3 123.06 $396.27 0.14%
20 0x55296b41b2d9f37e13141ae0d8da0f981cdf6e27 116.40 $374.81 0.14%
21 0xaa3d85ad9d128dfecb55424085754f6dfa643eb1 114.96 $370.18 0.13%
22 0xa143d719a4236204e09f69c3c25e221242abe570 113.68 $366.08 0.13%
23 0xfd46ec990759419d767518a23bb9441df5f575b0 111.87 $360.23 0.13%
24 0x3eafaaa0117efb80f94b827b5e7e26b5830d5636 99.46 $320.27 0.12%
25 0x18854c3f30eda97886664067daee5ee5c07bf686 79.58 $256.25 0.09%
26 0xdc7e270008d3c6bfabf09de3d7155c4838289f10 74.26 $239.13 0.09%
27 0x5e8c6798d67311e721a5bd19f08b1995f1ad7235 73.86 $237.85 0.09%
28 0xf0a067eaae33f91f4ebb25e123334a1ca8970f3f 73.30 $236.03 0.09%
29 0xf422c173264dcd512e3cee0db4acb568707c0b8d 72.96 $234.95 0.08%
30 0xf0cd9292c34841698fa39bf639e9f942f71bd959 68.90 $221.86 0.08%
31 0xaa1f57a0028d37ecf64660bdbb5522d9eae6f481 65.30 $210.28 0.08%
32 0x3b71b941b34ac8ea53d109163ee152463b861507 64.20 $206.74 0.07%
33 0x1ace7abbe68210a9fbe1c6c30019781f3e2eaf86 63.43 $204.27 0.07%
34 0xc87fc808c3e9227146dc5ab0fbac5b3c86e78008 61.76 $198.88 0.07%
35 0x4946dc7593e082c0777878ab8999c7f3d35e5e0c 61.30 $197.39 0.07%
36 0x198cc684ba624c68e29cf7b74a724f13bfb597b3 58.46 $188.25 0.07%
37 0xedfef1c7bc78a0bff0ea0b956e01e5ee6863a709 58.45 $188.22 0.07%
38 0x1492af080e3fba063c6054c1f4cf343dbad96ac2 56.40 $181.61 0.07%
39 0x9f64fe4ec6b2acc467f096ef1b5eba88329e8eaf 55.27 $177.98 0.06%
40 0x3035994709b69951d64ec59b28f80f72c7d0d57d 55.23 $177.83 0.06%
41 0x006000c8c92c3861302213350f3f55663e3960df 51.72 $166.56 0.06%
42 0xfd8df098390c89a9da2e78c833f38e5a707ff28f 50.11 $161.36 0.06%
43 0x7a389774da128598460b8d8f7d4f2c4c2c0533b2 49.24 $158.55 0.06%
44 0x1780c1aac15e4171865953d9cd01de11776d640a 48.61 $156.54 0.06%
45 0x6aec80343d41922de008aaac1681385ea3979d3a 48.41 $155.88 0.06%
46 0x13282d73d299d70f4ec5537e5305fbf0663ec26d 47.00 $151.35 0.05%
47 0x5d54dbac524eed9fe4606f65fc0f069e704323a6 43.24 $139.23 0.05%
48 0x155608943a88e7c2a69ea2fd7c16bec66e5d6215 41.83 $134.69 0.05%
49 0xffcdd3dd834608072a06a73ea9c5f54064f0036c 41.59 $133.91 0.05%
50 0x8888ccef1c30a466824d115a87e3586257f57a03 39.62 $127.59 0.05%
51 0xfa9654664806e9176bc53c2e0ee0b70c9f270982 39.16 $126.10 0.05%
52 0xaa6e690e102d9f80d8829a85c4899a6ee110a44b 35.81 $115.33 0.04%
53 0xca737430fbe58cc24843277e58fac2899b10572e 35.80 $115.28 0.04%
54 0xf85fc934e3e25d2939f15be7d8792970683b65c5 33.38 $107.49 0.04%
55 0x64b1a5ba9a7554476c1b4c513a4be2facf7d3ba5 32.89 $105.91 0.04%
56 0x5a9035af69b717d54bc1cfb9a03ca2bd9319f6df 31.08 $100.09 0.04%
57 0x0df8c60561eef09a675c1cd63b006ea075027097 30.33 $97.66 0.04%
58 0xedb414ca30bb99b5ef982c273dfd0422cfac8c29 30.14 $97.07 0.04%
59 0x2f5886e1b1ce73840ec090c13c327933078132ca 29.66 $95.52 0.03%
60 0x9a69e4f3f8cf0e3ebe37236b2fe4be2c6004180f 29.47 $94.90 0.03%
61 0x1e4173649dd168daf0da51a5ec91c74faf1bbbbb 28.47 $91.68 0.03%
62 0x795077382fc5e01dc6aaf72d39009cb733d9533a 27.26 $87.78 0.03%
63 0xa935433de1e70538269c417a01543b3da8478a48 26.83 $86.40 0.03%
64 0x359d4da2bdb4d0c4b46b17807f6afb47dcb9e785 26.75 $86.15 0.03%
65 0x50f03cb97ec47e1284918f003e75fe2e1686e2bf 25.40 $81.80 0.03%
66 0xd6ffa0a82ccb65d9dbb4af13ca77881b3776c849 25.27 $81.39 0.03%
67 0xb80ebb8fa018d614dc971e6681e70537641f2bcb 24.95 $80.33 0.03%
68 0xd8b15862ff4fe45fa17d41898fb9ca7d82cd28bd 24.77 $79.75 0.03%
69 0xb9a3e6a8f0462506a8a3659d4ec5d78496104d90 24.64 $79.33 0.03%
70 0xa5ed02d61af21a51af0768e7e9731d31ce9d05ce 23.97 $77.19 0.03%
71 0xa9592bb55988b9dadf6896c1ee0c9cfe75b32bdb 23.88 $76.91 0.03%
72 0xa6637d64d79112104f04f92b8a8e8134dc4aa46e 23.62 $76.05 0.03%
73 0xda00166b4ffbaa0005d3099a14ea927fa1dec0ce 23.38 $75.28 0.03%
74 0x50eb00ec243851a4012333476b553c2b37740267 21.92 $70.60 0.03%
75 0xfef6bb42235f49e40bbda44e780afe22ce14a863 21.81 $70.24 0.03%
76 0x9a0681002665b3a20310843b783ac8410b237351 21.50 $69.24 0.03%
77 0x2bddf44d4ff723556ec49b80ff0a5506b021774f 20.01 $64.42 0.02%
78 0x98c1e9b5302dd826a5dd245a8a249b32858b4e5f 19.46 $62.67 0.02%
79 0xbf49d2d194c0dfb8c311c69b2d25a417e02f6b59 19.27 $62.05 0.02%
80 0x230a2804e0ae9f3e397bd7b636aef36029099346 19.01 $61.21 0.02%
81 0x718d35bb9d797f8fb425d2181b9e5a5d520f7683 17.99 $57.92 0.02%
82 0x924bc622a73b79b229df1b1f0397fa26b7cf0664 17.45 $56.19 0.02%
83 0x9cd83be15a79646a3d22b81fc8ddf7b7240a62cb 16.92 $54.48 0.02%
84 0xf5f8d0f3cc71bfdbeae2b3e7f874501ee277916b 16.87 $54.33 0.02%
85 0xc918a7318b5a52a2c39bc94884c48e75b53c1013 16.79 $54.06 0.02%
86 0x1f6e49dcb79598b051de607859205f7371b02cee 16.57 $53.37 0.02%
87 0x9319ac819ed90a19860070d903a4ddea1270e228 16.44 $52.92 0.02%
88 0x9ade33bbc8b8d2b2b19938c24f5aeaec79c75dbc 16.28 $52.44 0.02%
89 0x024f1f8b3789bfdf9edb47f58a0d7a3afeaea804 16.20 $52.17 0.02%
90 0x6f3661971b3386e6702cd985baf873f18d89abc9 15.95 $51.37 0.02%
91 0x9835d6be917cf72dbf9b4ea74a2908afcf3b3986 15.45 $49.75 0.02%
92 0x7ebb56f9c90f930cf3d76e2f0f7a10c7c4db30e8 14.87 $47.87 0.02%
93 0xf56b4d62f1898622f3e75a915469a1ca844d1135 14.39 $46.33 0.02%
94 0x8c63e28dd2ed3f85fda407606afeac912da52fdd 14.09 $45.36 0.02%
95 0x83db0fae08688ddb6e58a074bf7fe28dabc9218b 13.72 $44.17 0.02%
96 0x46c568b9628de90b8a82b43c142784a5024874e1 13.67 $44.01 0.02%
97 0x5ababe6c54ffeeadc84010d877c8365b9b35f7ee 13.49 $43.42 0.02%
98 0xe7b5df1ee3928b44df511a96eeeb4dad5388621c 13.46 $43.35 0.02%
99 0x51c2a5fbb0f4362466b0b2c1fc0a7ee2686d9176 13.35 $42.99 0.02%
100 0x677ed0e44bab84ed5000a70ac9816c3572bffafd 13.28 $42.75 0.02%

Thống kê top địa chỉ trữ WHOLE

Top 10 ví đầu bảng chiếm 91.32% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 93.38% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 95.65% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 97% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ wormhole.finance (WHOLE). Top Holder WHOLE 03/2023 - GiaCoin.com
4.5 trên 659 đánh giá