Tiền ảo: 22,419 Sàn giao dịch: 538 Vốn hóa: $1,085,196,550,211 Khối lượng (24h): $65,943,844,555 Thị phần: BTC: 42.1%, ETH: 18.8%
WorldCoin (WDC)WorldCoin WDC
Xếp hạng #5788 04:48:00 03/02/2023
Giá WorldCoin (WDC)
$0.01750 -6.91%
0.0000007391 BTC 412 VND
Thấp: $0.01570 Cao: $0.02000
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $1,560.02 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h -6.91% Thay đổi 7 ngày -4.37%

Chuyển đổi WDC - USD - VND

Lịch sử giá WorldCoin (WDC) Tháng 11/2022

NgàyGiá mở cửaGiá cao nhấtGiá thấp nhấtGiá đóng cửaKhối lượng giao dịchVốn hóa thị trường
2022-11-01$0.005800$0.005800$0.005799$0.005800$0.04000$0
2022-11-02$0.005800$0.005800$0.005799$0.005800$10.71$0
2022-11-03$0.005800$0.005800$0.005800$0.005800$0.03000$0
2022-11-04$0.005800$0.005801$0.005800$0.005800$0.8300$0
2022-11-05$0.005800$0.005801$0.005800$0.005801$0.01000$0
2022-11-06$0.005801$0.005801$0.005800$0.005801$0.01000$0
2022-11-07$0.005801$0.006401$0.005800$0.006401$0.1000$0
2022-11-08$0.006401$0.006402$0.005000$0.005500$155.37$0
2022-11-09$0.005500$0.006000$0.005492$0.005492$18.11$0
2022-11-10$0.005492$0.006190$0.005491$0.005887$494.97$0
2022-11-11$0.005887$0.005892$0.005882$0.005889$122.61$0
2022-11-12$0.005889$0.005893$0.005887$0.005892$0.1200$0
2022-11-13$0.005892$0.006391$0.005891$0.005893$31.33$0
2022-11-14$0.005893$0.005895$0.005892$0.005894$0.01000$0
2022-11-15$0.005894$0.007492$0.005893$0.006095$921.64$0
2022-11-16$0.006095$0.007395$0.006095$0.006895$250.39$0
2022-11-17$0.006895$0.006996$0.006596$0.006596$29.98$0
2022-11-18$0.006596$0.006996$0.006596$0.006994$0.01000$0
2022-11-19$0.006994$0.006994$0.006594$0.006594$3.77$0
2022-11-20$0.006594$0.006595$0.006592$0.006593$0.01000$0
2022-11-21$0.006593$0.006595$0.006591$0.006594$0.01000$0
2022-11-22$0.006594$0.006595$0.006494$0.006495$17.43$0
2022-11-23$0.006495$0.007394$0.006493$0.006994$187.94$0
2022-11-24$0.006994$0.009994$0.006096$0.007096$405.80$0
2022-11-25$0.007096$0.007097$0.005897$0.005898$517.41$0
2022-11-26$0.005898$0.006098$0.005897$0.005897$116.37$0
2022-11-27$0.005897$0.005898$0.005797$0.005898$56.94$0
2022-11-28$0.005898$0.005898$0.005498$0.005498$129.86$0
2022-11-29$0.005498$0.005599$0.005498$0.005599$16.14$0
2022-11-30$0.005599$0.006698$0.005300$0.005300$62.62$0

Bổ sung thông tin lịch sử giá WorldCoin (WDC)

Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 11/2022. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/11/2022 đến hết ngày 30/11/2022.

Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.

Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.

Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.

Giải thích từ ngữ

Giá mở cửa (opening price): là giá WDC tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).

Giá cao nhất: là giá WDC được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).

Giá thấp nhất: là giá WDC được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).

Giá đóng cửa (closing price): là giá WDC cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).

Khối lượng giao dịch (volume): là số WDC được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các WDC đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.

Lịch sử giá WorldCoin (WDC) Tháng 11/2022 - GiaCoin.com
4.2 trên 664 đánh giá