Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,065,786,547,687 Khối lượng (24h): $41,544,620,085 Thị phần: BTC: 42.3%, ETH: 18.4%
Whole Network (NODE)Whole Network NODE
Xếp hạng #3173 18:28:00 29/01/2023
Giá Whole Network (NODE)
$0.00002762 1.51%
0.000000001180 BTC 1 VND
Thấp: $0.00002567 Cao: $0.00002766
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $209,422 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 1.92% Thay đổi 24h 1.51% Thay đổi 7 ngày 14.91%

Chuyển đổi NODE - USD - VND

Top địa chỉ Whole Network (NODE) theo số dư

Có tất cả 420 ví lưu trữ NODE.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Whole Network (NODE) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x30741289523c2e4d2a62c7d6722686d14e723851 7,251,835,910.83 $200,274.84 74.57%
2 0xa929022c9107643515f5c777ce9a910f0d1e490c 446,993,230.00 $12,344.67 4.6%
3 0x1062a747393198f70f71ec65a582423dba7e5ab3 443,252,836.38 $12,241.37 4.56%
4 0xc7807e24338b41a34d849492920f2b9d0e4de2cd 314,967,672.33 $8,698.50 3.24%
5 0xab5c66752a9e8167967685f1450532fb96d5d24f 313,931,737.80 $8,669.89 3.23%
6 0xd86a80acffa3b12a5f9d03d264cfe4e93d6cf496 199,995,797.67 $5,523.31 2.06%
7 0xd571e93a68f1f4bade1acf652e6c4ae18b470ef4 108,822,521.85 $3,005.36 1.12%
8 0x4070f8a2fbc8e3418c25e55aed5aaa4943fb7ea3 54,452,702.16 $1,503.83 0.56%
9 0x733659ee00f3d7d9f921df6b71ed2aae92987b2a 44,207,329.21 $1,220.88 0.45%
10 0x00fd3e01551a4c33aab30a9402e1cb26d7fed885 39,255,479.43 $1,084.12 0.4%
11 0xac34e765c95ffc42ba93b141e4edf11cd01ce0b2 34,606,175.56 $955.72 0.36%
12 0xa7de72e77ba086a9ca66ac8caebd7ea821adee5b 32,884,079.88 $908.16 0.34%
13 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 32,336,904.42 $893.05 0.33%
14 0x69a432bd60472bc8b1ec46cb52173ae7393c83b8 28,036,252.34 $774.28 0.29%
15 0xe04ebafaef78987d5cc47a5e80f79be98484190f 24,887,047.52 $687.31 0.26%
16 0xe338ab8104a3aaf8b04cecea5b77ec5f67bd966b 23,332,958.62 $644.39 0.24%
17 0xf7f2bb2d22657671bae37e1b53a849de5662079e 17,498,111.38 $483.25 0.18%
18 0x43d4ce35c6755758f8982ae9f1ba88661c22b4b8 16,806,802.62 $464.16 0.17%
19 0xe30f5543cc883d06c6b7f66e8459d05f7fa15ce8 15,794,725.66 $436.20 0.16%
20 0xf10fe8dceba0ae46cdc14a2a4489009c32c238c4 15,001,785.21 $414.31 0.15%
21 0x92aea90334dcf47db500b488dceac9a70ce0cf8d 10,794,744.67 $298.12 0.11%
22 0x5928c84585f85921f0394aa9cc7bb02c894b2d81 10,784,584.14 $297.84 0.11%
23 0x2a24b64bfaca5f61b8c1cdb42e401caa1f54a644 10,502,089.04 $290.04 0.11%
24 0x0682cc4a0c4b5df461080c9848617dea70a4bb17 10,450,316.88 $288.61 0.11%
25 0x6312b8622e48ef51f5bfa1fdb06bfb8e17327852 10,131,308.35 $279.80 0.1%
26 0xf5b18c7bb5d760a7c899e0c48d855dc5a49f1949 10,000,000.00 $276.17 0.1%
27 0x76207ec6be7b8abd7fd4527f6fdcdcd98c97d374 8,992,236.04 $248.34 0.09%
28 0x316723836cc120cf23334b19033de0f1fef94464 8,003,426.10 $221.03 0.08%
29 0xb829e69301dc46806e19cce10b404445b2d84023 7,913,525.96 $218.55 0.08%
30 0xca04c7738ed47cca83be20029e298d98142ed241 7,835,288.27 $216.39 0.08%
31 0x8ae6b7013dd2b0581e04ff2d98a72a17a4464a03 7,687,975.38 $212.32 0.08%
32 0x484f671ca81366968c54f138cf7bb44c313f2b1e 6,793,060.50 $187.60 0.07%
33 0x070e6aacd3222212d4f3f6e1546dc89de6ce308d 6,453,097.86 $178.22 0.07%
34 0xb084875e06276cd39c59e282ba6a62a19ed7fabd 5,869,225.09 $162.09 0.06%
35 0x22cad1b611babf78a3beb20bdc69a100b7dd545d 5,316,685.76 $146.83 0.05%
36 0xd41782e48fcda69d3379a66c484000406c3b344c 5,135,845.61 $141.84 0.05%
37 0x6a7726361c5184dc44ccb224427a32433052385c 4,868,583.91 $134.46 0.05%
38 0xf5696ffa6da7ff424dc3ec15137cdd9d08243620 4,770,000.00 $131.73 0.05%
39 0x6b40b10a52e07f9ff582111b4ded918e59b3a9c2 4,653,400.50 $128.51 0.05%
40 0x5905610b72e2b74e654d10ffb7be983a78b4816c 4,347,852.04 $120.08 0.04%
41 0x1530ecb292c06fdc100ccbd7ac10c80b854995fd 3,661,257.92 $101.11 0.04%
42 0xfdb35c35cdf0616fc2d05be2ec72faea8ad9c5fd 3,366,458.36 $92.97 0.03%
43 0x84496d97a0c232dd5eaa808679e4bc8d8df95b2a 3,115,469.90 $86.04 0.03%
44 0xcf76b0f51f54ef2d6030dc1bb108b5622530f0e9 3,000,000.00 $82.85 0.03%
45 0x75ce7bf038e33ce82b1cbaec7ed07ec2f19bc6f5 2,930,455.55 $80.93 0.03%
46 0xee577c3d4e235755304c2d2a54e35644f2fd0300 2,829,419.25 $78.14 0.03%
47 0xbfcc6ade03b0a844e44a317b247108d96f51c848 2,787,601.43 $76.99 0.03%
48 0x774a6acd9e30f3d6b1500ff5a2b8160871d45d32 2,712,963.85 $74.92 0.03%
49 0xf56a16316dc631e7c7e8d86cc0e76f03cdb3b578 2,541,919.93 $70.20 0.03%
50 0x04081df17e8c828773746d2f204f9d8046f2cb24 2,460,129.30 $67.94 0.03%
51 0x2ee3c3d83a40c1d45b315567ffe1534e21a843d7 2,440,335.00 $67.40 0.03%
52 0x404188a0f689add88e0fc416810298fcc2b25bd1 2,343,821.64 $64.73 0.02%
53 0x9165188dd6e4e50be47e286787d87fac70fcf862 2,284,426.22 $63.09 0.02%
54 0x6e004aacd1809c179d6269219ba6a1d11882db1e 2,251,858.79 $62.19 0.02%
55 0xaf298e3aa6213251f0537fc50fb574b09ab6d548 2,244,880.95 $62.00 0.02%
56 0x5ddbd58ee39d2fc1c3f1a54a33ae459d53f12693 2,000,000.00 $55.23 0.02%
57 0xde8e03394f667074fcc740f82b4bfd181821ec5e 1,936,973.06 $53.49 0.02%
58 0x8301560869f69cafe3aeb86b464a2188249dcea9 1,928,762.52 $53.27 0.02%
59 0xb1d07b15a1df6826f04cdf393add9093f7da062d 1,867,200.22 $51.57 0.02%
60 0x7b1229b4cc05d28d1ae8eba3d0bdecce674839ea 1,830,286.27 $50.55 0.02%
61 0x1fd39aae813cb9de3a80ecb45f3d462aa2add3fe 1,762,140.03 $48.67 0.02%
62 0x8b91c236f3aee3a075f95c0dc01103420bfdcd9f 1,740,875.19 $48.08 0.02%
63 0x99e96d5b9353f52be770b571e1ddddf75007c94f 1,733,507.17 $47.87 0.02%
64 0x51d06321ef2f33251b2f3cee0d9bda26e9d5cc06 1,555,766.88 $42.97 0.02%
65 0xc6ab1ae1037e54290e69cef3f298b88bc6af6d78 1,541,564.21 $42.57 0.02%
66 0xe9fcab68be7bd1a7122494aa6d87838ac320dc28 1,474,218.00 $40.71 0.02%
67 0xf1d11fde1a902d5597b68038dea70f070fdaa994 1,470,272.31 $40.60 0.02%
68 0x487fac4e8075f1a54469d94674ce30c06dc200e0 1,413,230.14 $39.03 0.01%
69 0x20e8a68dc5ee34959cdbdf152f34ea3d9cfe45f0 1,376,450.45 $38.01 0.01%
70 0x6bc6bf7d1ade0af57736ef86857e53a9c12779c5 1,345,950.43 $37.17 0.01%
71 0x0cb60d511cb2b94d94e2330292a6dc1914e596d7 1,323,255.88 $36.54 0.01%
72 0x6c3be406174349cfa4501654313d97e6a31072e1 1,269,862.49 $35.07 0.01%
73 0x98af58812ddc48bc46d6d2f8e8f75ab684becca7 1,255,176.20 $34.66 0.01%
74 0x02ad483530eebeddd2d245d6d2f044e35f941836 1,248,493.15 $34.48 0.01%
75 0x11f5ea6f1474107bc88f2a5833d2174043f46f70 1,247,072.04 $34.44 0.01%
76 0x8d0ad3df04c8ba4f1b3e3dc1a216673e09d64668 1,241,678.68 $34.29 0.01%
77 0x50fa781b3af77c097a30b9723962e9b6549b855e 1,219,779.71 $33.69 0.01%
78 0xfd2624af8bd9137761efc6bafe9379203a533a71 1,216,749.37 $33.60 0.01%
79 0x443d5d844f28b69ddf7306804a8e1c17da4c1286 1,192,409.07 $32.93 0.01%
80 0x7cbfeb9b3e9fe9117ec6ecf4ddb1670932ed826f 1,188,168.37 $32.81 0.01%
81 0xded34a4cef397dd2601663434b8afa64db6478a4 1,167,280.00 $32.24 0.01%
82 0xb364df09397a3f9198622053142fff410a69bd09 1,099,875.50 $30.38 0.01%
83 0xff8c689c7ef8e05520df10c08ce4578d41536d93 1,033,111.83 $28.53 0.01%
84 0x19958597233b83e6803aced566b292d10ac14d7f 1,022,021.46 $28.23 0.01%
85 0x2636e50e6aca936a8ad6a7a138ce22d0c19224c6 988,152.22 $27.29 0.01%
86 0xa6f08283273ad7bb655b90b244f4d579089621ab 962,586.33 $26.58 0.01%
87 0x5bad3c1a9b206e1b7f3ee3e928a80c97cbcc0cad 961,647.90 $26.56 0.01%
88 0x01c30d23054ce658e9fda217649df6e1251cec72 932,571.05 $25.75 0.01%
89 0xe7bb1aca03fe1f6f88b2063638b27fc6bde1bb79 876,834.01 $24.22 0.01%
90 0xf19cff8891235e1bb1bbdb39c667371f0a36974c 801,840.57 $22.14 0.01%
91 0xf538c7e1ef774e0a4c8172e3ddabfa4b6fc3ee44 800,397.61 $22.10 0.01%
92 0xe03970e95adb969beac8d304258ac339e2151d42 800,000.00 $22.09 0.01%
93 0x5eb968f9f17b5e48f5a58c3e908bf3db5165af5a 795,015.86 $21.96 0.01%
94 0x18a53597d3f508a9e443caf149ebefb692ab5bb9 766,797.42 $21.18 0.01%
95 0x540ddce0a1ae1bf40aab927f9479aeec8ded6030 755,567.95 $20.87 0.01%
96 0x1f1e87802e164822ca96087d7e115362584f3648 749,291.98 $20.69 0.01%
97 0xe6ea43e800f1eb9602227f55ccfca318301158ed 738,129.96 $20.39 0.01%
98 0x9088d35a4d679d90a846b39fe04132fefa859250 727,547.10 $20.09 0.01%
99 0x8c6a242941b91f312ea038146038bf3d8fbd62b6 727,538.69 $20.09 0.01%
100 0x581988b149c6e66c3e514b88611360906c721a49 726,675.72 $20.07 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ NODE

Top 10 ví đầu bảng chiếm 94.79% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 97.27% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.12% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.8% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Whole Network (NODE). Top Holder NODE 01/2023 - GiaCoin.com
4.2 trên 647 đánh giá