Tiền ảo: 28,211 Sàn giao dịch: 717 Vốn hóa: $2,349,321,725,978 Khối lượng (24h): $93,270,666,883 Thị phần: BTC: 52.2%, ETH: 17.6%
Wrapped BNB (WBNB)Wrapped BNB WBNB
Xếp hạng #210 19:44:00 03/03/2024
Giá Wrapped BNB (WBNB)
$413.05 0.72%
0.006619 BTC 10,581,558 VND
Thấp: $407.61 Cao: $413.73
Vốn hóa thị trường $883,644,510 Khối lượng 24h $272,318,725 Lượng cung lưu hành 2,139,307 WBNB
Thay đổi 1h 0.14% Thay đổi 24h 0.72% Thay đổi 7 ngày 7.38%

Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.

Chuyển đổi WBNB - USD - VND

Thị trường Wrapped BNB (WBNB)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) USDT/WBNB $1.00 $63,940,207 19:28:59 03/03/2024
2 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) USDT/WBNB $1.00 $43,186,236 19:28:59 03/03/2024
3 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/FLOKI $413.38 $16,639,865 19:28:59 03/03/2024
4 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) ETH/WBNB $3,445.00 $11,036,822 19:28:59 03/03/2024
5 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) USDT/WBNB $1.00 $8,791,172 19:29:59 03/03/2024
6 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) MBOX/WBNB $0.4648 $6,579,079 19:28:59 03/03/2024
7 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) slisBNB/WBNB $409.05 $6,143,671 19:28:59 03/03/2024
8 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) CAKE/WBNB $3.31 $5,486,039 19:28:59 03/03/2024
9 THENA FUSION THENA FUSION FIL/WBNB $9.72 $5,241,111 19:28:59 03/03/2024
10 THENA FUSION THENA FUSION ETH/WBNB $3,443.78 $5,008,424 19:28:59 03/03/2024
11 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/PONKE BNB $413.31 $4,218,322 19:28:59 03/03/2024
12 THENA FUSION THENA FUSION USDT/WBNB $1.00 $4,141,407 19:28:59 03/03/2024
13 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) CAKE/WBNB $3.31 $4,103,493 19:28:59 03/03/2024
14 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) Cake/WBNB $3.31 $3,696,092 19:28:59 03/03/2024
15 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/RDNT $413.30 $3,144,806 19:28:59 03/03/2024
16 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) RACA/WBNB $0.0003053 $2,908,371 19:29:59 03/03/2024
17 THENA FUSION THENA FUSION BTCB/WBNB $62,500.61 $2,573,272 19:28:59 03/03/2024
18 Uniswap v3 (BSC) Uniswap v3 (BSC) ETH/WBNB $3,445.57 $2,335,370 19:28:59 03/03/2024
19 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) DOGE/WBNB $0.1420 $2,135,982 19:28:59 03/03/2024
20 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) CUMMIES/WBNB $0.01094 $2,036,081 19:28:59 03/03/2024
21 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) ADA/WBNB $0.7314 $1,988,959 19:28:59 03/03/2024
22 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) TOKEN/WBNB $0.05736 $1,719,873 19:28:59 03/03/2024
23 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) USDV/WBNB $0.9981 $1,486,777 19:28:59 03/03/2024
24 THENA FUSION THENA FUSION slisBNB/WBNB $408.61 $1,455,963 19:28:59 03/03/2024
25 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) THG/WBNB $0.08765 $1,439,495 19:28:59 03/03/2024
26 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) MLT/WBNB $0.2781 $1,390,993 19:28:59 03/03/2024
27 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) DOT/WBNB $9.20 $1,290,153 19:28:59 03/03/2024
28 THENA FUSION THENA FUSION WBNB/MATIC $413.35 $1,240,390 19:28:59 03/03/2024
29 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) FIL/WBNB $9.71 $1,234,998 19:28:59 03/03/2024
30 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) BTCB/WBNB $62,413.06 $1,140,921 19:28:59 03/03/2024
31 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) WBNB/LINK $413.31 $1,107,583 19:28:59 03/03/2024
32 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) XRP/WBNB $0.6280 $1,088,382 19:28:59 03/03/2024
33 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) SOL/WBNB $128.84 $1,032,416 19:28:59 03/03/2024
34 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/BUSD $413.57 $961,963 19:28:59 03/03/2024
35 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) WBNB/UNI $413.37 $850,471 19:28:59 03/03/2024
36 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) SFUND/WBNB $4.11 $769,182 19:28:59 03/03/2024
37 ApeSwap (BSC) ApeSwap (BSC) WBNB/FLOKI $412.63 $764,467 19:28:59 03/03/2024
38 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) ORAI/WBNB $16.09 $759,030 19:28:59 03/03/2024
39 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) WBNB/BUSD $413.34 $665,352 19:28:59 03/03/2024
40 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) FI/WBNB $0.01532 $626,338 19:28:59 03/03/2024
41 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) HOOK/WBNB $1.43 $623,397 19:28:59 03/03/2024
42 Biswap v2 Biswap v2 WBNB/FLOKI $412.75 $612,638 19:28:59 03/03/2024
43 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) ETH/WBNB $3,437.45 $610,802 19:28:59 03/03/2024
44 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/GGG $416.47 $609,359 19:28:59 03/03/2024
45 Uniswap v3 (BSC) Uniswap v3 (BSC) FET/WBNB $1.82 $608,456 19:28:59 03/03/2024
46 THENA FUSION THENA FUSION FTM/WBNB $0.5173 $603,705 19:28:59 03/03/2024
47 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/MILO $413.32 $602,659 19:28:59 03/03/2024
48 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) WBNB/MATIC $413.17 $593,892 19:28:59 03/03/2024
49 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) CAT/WBNB $0.000000000084 $580,661 19:28:59 03/03/2024
50 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) WBNB/XVS $413.08 $569,014 19:28:59 03/03/2024
51 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) AI/WBNB $0.00006722 $563,315 19:28:59 03/03/2024
52 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/BIBI $413.57 $553,220 19:28:59 03/03/2024
53 DODO (BSC) DODO (BSC) USDT/WBNB $0.9950 $529,236 19:28:59 03/03/2024
54 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) ONNO/WBNB $0.2625 $509,274 19:28:59 03/03/2024
55 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) ALU/WBNB $0.09362 $497,790 19:28:59 03/03/2024
56 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) BURN/WBNB $1.51 $485,368 19:28:59 03/03/2024
57 DODO (BSC) DODO (BSC) WBNB/USDT $413.68 $474,410 19:28:59 03/03/2024
58 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) USDC/WBNB $0.9979 $464,932 19:29:59 03/03/2024
59 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) DOGE/WBNB $0.1420 $460,138 19:28:59 03/03/2024
60 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) TRUMP/WBNB $8.84 $430,281 19:28:59 03/03/2024
61 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) HELLO/WBNB $0.06888 $425,140 19:28:59 03/03/2024
62 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) KATA/WBNB $0.001986 $417,872 19:28:59 03/03/2024
63 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) AI/WBNB $0.00006920 $413,936 19:28:59 03/03/2024
64 Biswap v2 Biswap v2 BSW/WBNB $0.1388 $403,407 19:28:59 03/03/2024
65 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WOLF INU/WBNB $0.000000000118 $402,464 19:28:59 03/03/2024
66 MDEX (BSC) MDEX (BSC) USDT/WBNB $0.9990 $392,663 19:29:59 03/03/2024
67 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) LTC/WBNB $92.25 $373,939 19:28:59 03/03/2024
68 ApeSwap (BSC) ApeSwap (BSC) WBNB/CEEK $413.17 $353,757 19:28:59 03/03/2024
69 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/BABYTRUMP $413.31 $353,504 19:28:59 03/03/2024
70 Uniswap v3 (BSC) Uniswap v3 (BSC) BTCB/WBNB $62,512.12 $345,232 19:28:59 03/03/2024
71 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) WBNB/RBNB $413.32 $339,596 19:28:59 03/03/2024
72 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) PAID/WBNB $0.3386 $314,507 19:28:59 03/03/2024
73 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) PENDLE/WBNB $3.34 $313,564 19:28:59 03/03/2024
74 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) TWT/WBNB $1.49 $301,541 19:28:59 03/03/2024
75 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/CATE $413.32 $296,345 19:28:59 03/03/2024
76 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) TRAVA/WBNB $0.001642 $292,712 19:28:59 03/03/2024
77 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) BABYTROLL/WBNB $0.000000000006 $289,072 19:28:59 03/03/2024
78 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/BabyDoge $413.29 $279,758 19:29:59 03/03/2024
79 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) C98/WBNB $0.4030 $258,078 19:28:59 03/03/2024
80 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) BEAM/WBNB $0.03457 $257,965 19:28:59 03/03/2024
81 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) SDAO/WBNB $0.7736 $255,229 19:28:59 03/03/2024
82 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) QANX/WBNB $0.03804 $254,596 19:29:59 03/03/2024
83 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/PLANET $413.32 $245,983 19:28:59 03/03/2024
84 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) BCH/WBNB $481.51 $244,553 19:28:59 03/03/2024
85 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/UFI $413.32 $244,303 19:28:59 03/03/2024
86 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) DIGI/WBNB $1.30 $244,279 19:28:59 03/03/2024
87 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) ALU/WBNB $0.09351 $243,731 19:28:59 03/03/2024
88 THENA FUSION THENA FUSION WBNB/THE $414.49 $242,377 19:28:59 03/03/2024
89 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) BSCPAD/WBNB $0.1811 $242,085 19:28:59 03/03/2024
90 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) ETH/WBNB $3,438.14 $236,830 19:28:59 03/03/2024
91 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) XRP/WBNB $0.6276 $235,666 19:28:59 03/03/2024
92 THENA FUSION THENA FUSION SOL/WBNB $128.71 $233,355 19:28:59 03/03/2024
93 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) BCOIN/WBNB $0.03019 $229,535 19:28:59 03/03/2024
94 THENA FUSION THENA FUSION ankrBNB/WBNB $443.90 $225,759 19:28:59 03/03/2024
95 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) CAF/WBNB $0.2921 $225,027 19:28:59 03/03/2024
96 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/FIST $414.00 $221,895 19:28:59 03/03/2024
97 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) WBNB/SFP $413.60 $219,338 19:28:59 03/03/2024
98 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/MINU $413.32 $217,378 19:28:59 03/03/2024
99 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) C98/WBNB $0.4026 $216,801 19:28:59 03/03/2024
100 Uniswap v3 (BSC) Uniswap v3 (BSC) TWT/WBNB $1.49 $211,737 19:28:59 03/03/2024
101 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) AIOZ/WBNB $0.2802 $209,041 19:28:59 03/03/2024
102 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) BABYGROK/WBNB $0.000000000031 $208,584 19:28:59 03/03/2024
103 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WALV/WBNB $0.01993 $205,680 19:28:59 03/03/2024
104 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) USDC/WBNB $0.9998 $200,422 19:28:59 03/03/2024
105 PancakeSwap PancakeSwap ADA/WBNB $0.7319 $195,685 19:28:59 03/03/2024
106 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) AVAX/WBNB $42.89 $194,199 19:28:59 03/03/2024
107 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/EFX $413.75 $192,703 19:28:59 03/03/2024
108 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/SFP $412.87 $187,628 19:29:59 03/03/2024
109 Uniswap v3 (BSC) Uniswap v3 (BSC) USDT/WBNB $1.00 $187,488 19:28:59 03/03/2024
110 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) WBNB/ICE $413.32 $187,040 19:28:59 03/03/2024
111 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/DOMI $413.32 $185,472 19:28:59 03/03/2024
112 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) MBOX/WBNB $0.4654 $184,448 19:28:59 03/03/2024
113 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) LUNC/WBNB $0.0001773 $181,876 19:28:59 03/03/2024
114 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) VOLT/WBNB $0.0000007000 $180,527 19:28:59 03/03/2024
115 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) BRISE/WBNB $0.0000002000 $179,146 19:28:59 03/03/2024
116 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) CATGIRL/WBNB $0.000000000272 $176,384 19:28:59 03/03/2024
117 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) AIRI/WBNB $0.008057 $172,993 19:28:59 03/03/2024
118 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/UNI $413.50 $166,605 19:28:59 03/03/2024
119 Uniswap v3 (BSC) Uniswap v3 (BSC) WBNB/BUSD $413.55 $161,643 19:28:59 03/03/2024
120 PancakeSwap PancakeSwap CAKE/WBNB $3.31 $160,610 19:28:59 03/03/2024
121 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/KIBA $413.32 $160,377 19:28:59 03/03/2024
122 Biswap v2 Biswap v2 USDT/WBNB $0.9984 $159,953 19:29:59 03/03/2024
123 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) RFOX/WBNB $0.006840 $157,925 19:29:59 03/03/2024
124 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) DOT/WBNB $9.21 $156,736 19:28:59 03/03/2024
125 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WSI/WBNB $0.01898 $155,652 19:28:59 03/03/2024
126 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) $OPHX/WBNB $0.04442 $147,877 19:28:59 03/03/2024
127 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/AIPAD $413.30 $147,676 19:28:59 03/03/2024
128 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) MULTI/WBNB $0.6940 $145,267 19:28:59 03/03/2024
129 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) DAR/WBNB $0.2201 $137,685 19:28:59 03/03/2024
130 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) BEAM/WBNB $0.03462 $136,756 19:28:59 03/03/2024
131 THENA FUSION THENA FUSION USDV/WBNB $0.9969 $136,700 19:28:59 03/03/2024
132 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) ZIG/WBNB $0.07890 $134,395 19:28:59 03/03/2024
133 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) ADA/WBNB $0.7316 $134,163 19:28:59 03/03/2024
134 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) SOPH/WBNB $0.08209 $129,310 19:28:59 03/03/2024
135 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) ATOM/WBNB $11.86 $129,292 19:28:59 03/03/2024
136 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) LOVELY/WBNB $0.0000001100 $128,046 19:29:59 03/03/2024
137 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) FREE/WBNB $0.0000004100 $127,732 19:28:59 03/03/2024
138 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) NEUROS/WBNB $0.04711 $126,030 19:28:59 03/03/2024
139 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) SIR/WBNB $0.06333 $124,337 19:28:59 03/03/2024
140 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/NFTB $413.55 $123,764 19:28:59 03/03/2024
141 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) MMIT/WBNB $0.00000006000 $120,650 19:28:59 03/03/2024
142 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) BTCB/WBNB $62,407.66 $119,987 19:28:59 03/03/2024
143 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) WBNB/GAL $413.31 $119,213 19:28:59 03/03/2024
144 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) TWT/WBNB $1.49 $117,191 19:28:59 03/03/2024
145 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) JEFF/WBNB $0.000003700 $116,816 19:28:59 03/03/2024
146 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) POLS/WBNB $1.06 $114,795 19:28:59 03/03/2024
147 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) WBNB/AI $413.46 $114,263 19:28:59 03/03/2024
148 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) WBNB/ACE $414.21 $111,709 19:28:59 03/03/2024
149 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) CAT/WBNB $0.000000000571 $110,757 19:28:59 03/03/2024
150 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) AXS/WBNB $10.31 $107,961 19:29:59 03/03/2024
151 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) CYBER/WBNB $9.89 $107,739 19:28:59 03/03/2024
152 THENA FUSION THENA FUSION BNBX/WBNB $444.30 $107,470 19:28:59 03/03/2024
153 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) SHIBA/WBNB $0.000000005852 $107,251 19:29:59 03/03/2024
154 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) DOME/WBNB $0.0006454 $106,957 19:29:59 03/03/2024
155 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) BABYBONK/WBNB $0.000000000018 $105,138 19:28:59 03/03/2024
156 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) CDOGE/WBNB $0.0001217 $103,203 19:28:59 03/03/2024
157 PancakeSwap PancakeSwap TWT/WBNB $1.49 $102,491 19:28:59 03/03/2024
158 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/GHX $413.32 $102,390 19:28:59 03/03/2024
159 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/COPI $413.32 $100,222 19:28:59 03/03/2024
160 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) ATOM/WBNB $11.84 $99,112.91 19:28:59 03/03/2024
161 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) FTM/WBNB $0.5181 $98,321.75 19:28:59 03/03/2024
162 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) BEFE/WBNB $0.0003587 $97,778.68 19:28:59 03/03/2024
163 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) TLM/WBNB $0.02843 $95,905.53 19:28:59 03/03/2024
164 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) LUNC/WBNB $0.0001776 $94,438.94 19:28:59 03/03/2024
165 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/GRV $413.44 $92,782.51 19:28:59 03/03/2024
166 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) HKFLOKI/WBNB $0.000000000142 $91,910.64 19:28:59 03/03/2024
167 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) RJV/WBNB $0.04356 $91,142.57 19:28:59 03/03/2024
168 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) SCAR/WBNB $0.004854 $89,293.45 19:29:59 03/03/2024
169 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) SCPT/WBNB $0.02547 $89,092.65 19:28:59 03/03/2024
170 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) CKP/WBNB $9.46 $88,961.73 19:28:59 03/03/2024
171 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/ONI $413.86 $88,083.96 19:29:59 03/03/2024
172 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/HERO $413.32 $87,824.80 19:28:59 03/03/2024
173 PancakeSwap PancakeSwap CUMMIES/WBNB $0.01094 $84,226.10 19:28:59 03/03/2024
174 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) WBNB/MGP $413.32 $83,666.86 19:28:59 03/03/2024
175 Uniswap v3 (BSC) Uniswap v3 (BSC) WBNB/MATIC $413.51 $82,825.14 19:28:59 03/03/2024
176 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) GIGA/WBNB $0.01490 $80,207.77 19:28:59 03/03/2024
177 Sovryn Sovryn BNBS/RBTC $418.02 $79,260.48 19:31:59 03/03/2024
178 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) WBNB/AAVE $414.31 $79,125.77 19:28:59 03/03/2024
179 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) AXS/WBNB $10.33 $77,920.86 19:28:59 03/03/2024
180 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) REDLUNA/WBNB $0.000002430 $77,364.17 19:28:59 03/03/2024
181 PancakeSwap PancakeSwap WBNB/BUSD $414.23 $77,295.43 19:28:59 03/03/2024
182 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) NMT/WBNB $7.15 $76,691.80 19:28:59 03/03/2024
183 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) BRG/WBNB $0.0006075 $76,097.73 19:29:59 03/03/2024
184 ApeSwap (BSC) ApeSwap (BSC) WBNB/CHRP $413.36 $75,542.45 19:28:59 03/03/2024
185 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) GBURN/WBNB $0.003993 $75,334.11 19:28:59 03/03/2024
186 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) DUEL/WBNB $0.01078 $75,166.26 19:28:59 03/03/2024
187 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) SPS/WBNB $0.02876 $73,566.53 19:28:59 03/03/2024
188 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) GMT/WBNB $0.3219 $73,358.23 19:28:59 03/03/2024
189 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) BFHT/WBNB $0.004080 $73,066.92 19:29:59 03/03/2024
190 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/LONG $413.32 $73,057.74 19:28:59 03/03/2024
191 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) BABYELON/WBNB $0.000000000007 $72,738.53 19:28:59 03/03/2024
192 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/SQUIDGROW $413.31 $71,266.92 19:28:59 03/03/2024
193 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/EGLD $412.66 $70,802.78 19:28:59 03/03/2024
194 Orca Orca WBNB/USDC $413.34 $70,604.84 19:28:59 03/03/2024
195 Biswap v2 Biswap v2 DOGE/WBNB $0.1420 $69,958.31 19:28:59 03/03/2024
196 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) CATBOY/WBNB $0.01891 $69,829.03 19:28:59 03/03/2024
197 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) FLX/WBNB $0.0000003000 $69,689.30 19:28:59 03/03/2024
198 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) WBNB/EDU $413.09 $66,945.13 19:28:59 03/03/2024
199 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/DEXT $413.32 $66,922.06 19:28:59 03/03/2024
200 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) ARCAS/WBNB $0.1323 $66,377.13 19:28:59 03/03/2024
201 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) INSP/WBNB $0.2147 $65,065.32 19:28:59 03/03/2024
202 Orion (BSC) Orion (BSC) WBNB/ORN $413.39 $64,696.34 19:33:00 03/03/2024
203 Biswap v2 Biswap v2 WBNB/BUSD $414.18 $63,750.42 19:28:59 03/03/2024
204 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/BETA $413.43 $63,530.26 19:28:59 03/03/2024
205 Biswap v2 Biswap v2 ADA/WBNB $0.7314 $62,443.75 19:28:59 03/03/2024
206 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/GAINS $413.25 $61,934.46 19:29:59 03/03/2024
207 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) ALITA/WBNB $0.0001721 $61,894.85 19:28:59 03/03/2024
208 THENA THENA WBNB/THE $413.18 $61,659.35 19:33:00 03/03/2024
209 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) GAFI/WBNB $11.07 $61,309.73 19:28:59 03/03/2024
210 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/SIDUS $413.31 $60,711.12 19:28:59 03/03/2024
211 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) POLC/WBNB $0.02310 $60,654.78 19:28:59 03/03/2024
212 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) MARU/WBNB $0.04630 $60,521.51 19:29:59 03/03/2024
213 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WKC/WBNB $0.000000009755 $59,555.41 19:28:59 03/03/2024
214 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) AVAX/WBNB $42.88 $58,970.95 19:28:59 03/03/2024
215 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) WBNB/LQR $413.83 $58,783.54 19:28:59 03/03/2024
216 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) SQUID/WBNB $0.01037 $58,408.69 19:28:59 03/03/2024
217 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) UBXS/WBNB $0.07786 $58,144.92 19:29:59 03/03/2024
218 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) SANTOS/WBNB $6.61 $57,283.99 19:28:59 03/03/2024
219 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/BLP $413.25 $57,087.15 19:29:59 03/03/2024
220 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) TRIAS/WBNB $15.59 $56,603.57 19:28:59 03/03/2024
221 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/QUACK $413.31 $56,501.01 19:28:59 03/03/2024
222 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) CWT/WBNB $0.006630 $55,879.66 19:28:59 03/03/2024
223 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) PNP/WBNB $3.96 $55,758.63 19:28:59 03/03/2024
224 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/VLX $413.31 $55,617.86 19:28:59 03/03/2024
225 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) MCRT/WBNB $0.002231 $55,530.36 19:28:59 03/03/2024
226 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) PEPE/WBNB $0.000000003925 $55,489.99 19:28:59 03/03/2024
227 Biswap v2 Biswap v2 EOS/WBNB $1.05 $55,431.68 19:29:59 03/03/2024
228 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) 10SET/WBNB $0.9706 $53,774.97 19:28:59 03/03/2024
229 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) BEFE/WBNB $0.0003617 $53,717.84 19:28:59 03/03/2024
230 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/REEF $413.75 $51,595.15 19:28:59 03/03/2024
231 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) ATA/WBNB $0.1590 $50,728.98 19:28:59 03/03/2024
232 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) APX/WBNB $0.07150 $50,565.52 19:28:59 03/03/2024
233 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) ETC/WBNB $33.49 $50,220.30 19:28:59 03/03/2024
234 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) MAGA/WBNB $0.000000002606 $49,505.88 19:28:59 03/03/2024
235 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) WBNB/SIS $413.32 $49,477.02 19:28:59 03/03/2024
236 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/MF $413.31 $49,239.59 19:28:59 03/03/2024
237 Biswap v2 Biswap v2 WBNB/THOREUM $410.32 $49,168.48 19:28:59 03/03/2024
238 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/RDT $413.32 $48,331.59 19:28:59 03/03/2024
239 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) IDIA/WBNB $0.1113 $48,060.46 19:28:59 03/03/2024
240 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) ALEPH/WBNB $0.3152 $47,662.67 19:28:59 03/03/2024
241 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) HYPC/WBNB $0.7701 $47,661.43 19:28:59 03/03/2024
242 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) TABOO/WBNB $0.001792 $46,989.76 19:28:59 03/03/2024
243 Biswap v2 Biswap v2 WONE/WBNB $0.02704 $46,874.22 19:28:59 03/03/2024
244 Uniswap v3 (BSC) Uniswap v3 (BSC) 1INCH/WBNB $0.5685 $46,616.33 19:28:59 03/03/2024
245 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/BTAF $413.31 $45,572.43 19:28:59 03/03/2024
246 Biswap v2 Biswap v2 FTM/WBNB $0.5170 $45,062.67 19:28:59 03/03/2024
247 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) DODO/WBNB $0.2499 $45,060.54 19:28:59 03/03/2024
248 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) DUSK/WBNB $0.3398 $44,867.13 19:28:59 03/03/2024
249 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/UMT $415.07 $44,709.23 19:28:59 03/03/2024
250 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) DRF/WBNB $0.003880 $43,967.49 19:28:59 03/03/2024
251 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) MAI/WBNB $0.004504 $43,940.39 19:28:59 03/03/2024
252 Jupiter Jupiter WBNB/USDC $408.22 $43,938.25 19:29:59 03/03/2024
253 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) ELON/WBNB $0.0000002300 $43,555.90 19:28:59 03/03/2024
254 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) ONE/WBNB $0.02710 $43,509.47 19:28:59 03/03/2024
255 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) MCB/WBNB $13.89 $43,046.73 19:29:59 03/03/2024
256 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) LTC/WBNB $92.13 $42,982.27 19:28:59 03/03/2024
257 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) FAME/WBNB $0.0008228 $42,703.97 19:28:59 03/03/2024
258 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) COS/WBNB $4.24 $42,381.40 19:28:59 03/03/2024
259 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) QMALL/WBNB $0.05419 $42,347.31 19:29:59 03/03/2024
260 Biswap v2 Biswap v2 AVAX/WBNB $42.90 $42,269.61 19:28:59 03/03/2024
261 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) FIL/WBNB $9.75 $41,670.99 19:28:59 03/03/2024
262 SmarDex SmarDex CDX/WBNB $0.04151 $41,433.19 19:31:59 03/03/2024
263 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) ARV/WBNB $0.00004907 $41,302.94 19:28:59 03/03/2024
264 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/BABYDRAGON $413.32 $41,158.16 19:28:59 03/03/2024
265 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/EGC $413.32 $40,760.67 19:28:59 03/03/2024
266 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) RET/WBNB $0.000000000215 $40,413.04 19:28:59 03/03/2024
267 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) NEI/WBNB $0.01248 $39,729.85 19:28:59 03/03/2024
268 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) GZONE/WBNB $0.02824 $39,415.75 19:29:59 03/03/2024
269 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) HAM/WBNB $0.000000002355 $39,261.15 19:28:59 03/03/2024
270 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WBNB/WETH $408.88 $39,208.82 19:25:58 03/03/2024
271 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/FEG $413.31 $38,428.41 19:28:59 03/03/2024
272 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) LAND/WBNB $1.89 $38,257.91 19:29:59 03/03/2024
273 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) WBNB/CELL $413.29 $38,235.93 19:28:59 03/03/2024
274 Osmosis Osmosis WBNB/OSMO $414.00 $38,214.92 19:28:59 03/03/2024
275 SyncSwap (zkSync Era) SyncSwap (zkSync Era) WETH/WBNB $3,437.36 $37,881.53 19:28:59 03/03/2024
276 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) TLOS/WBNB $0.5024 $37,794.72 19:28:59 03/03/2024
277 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) PLSPAD/WBNB $0.006627 $37,764.47 19:29:59 03/03/2024
278 Swappi Swappi WCFX/WBNB $0.2820 $37,597.05 19:28:59 03/03/2024
279 THENA FUSION THENA FUSION ORBS/WBNB $0.04410 $36,671.50 19:28:59 03/03/2024
280 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) ZILLA/WBNB $0.00000001000 $35,688.93 19:28:59 03/03/2024
281 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) PALM/WBNB $0.003972 $35,591.02 19:29:59 03/03/2024
282 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) SpacePi/WBNB $0.000000001751 $35,549.69 19:29:59 03/03/2024
283 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) VFOX/WBNB $0.1222 $35,525.13 19:28:59 03/03/2024
284 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) BAND/WBNB $2.40 $35,281.32 19:28:59 03/03/2024
285 ApeSwap (BSC) ApeSwap (BSC) ZEC/WBNB $32.34 $35,047.37 19:28:59 03/03/2024
286 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) STC/WBNB $0.001235 $34,776.69 19:28:59 03/03/2024
287 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) FGD/WBNB $0.06048 $34,528.82 19:28:59 03/03/2024
288 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) METFI/WBNB $1.90 $34,418.58 19:28:59 03/03/2024
289 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) SPO/WBNB $0.001614 $33,888.97 19:29:59 03/03/2024
290 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/STRX $413.32 $33,886.73 19:28:59 03/03/2024
291 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) KING/WBNB $0.01443 $33,253.88 19:28:59 03/03/2024
292 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) CAPO/WBNB $0.0009292 $33,176.26 19:28:59 03/03/2024
293 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) EG/WBNB $0.001211 $33,167.92 19:28:59 03/03/2024
294 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) BREWLABS/WBNB $0.003771 $33,152.31 19:28:59 03/03/2024
295 Biswap v2 Biswap v2 XRP/WBNB $0.6280 $33,137.00 19:28:59 03/03/2024
296 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WWY/WBNB $0.009049 $33,110.61 19:29:59 03/03/2024
297 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) MARSH/WBNB $0.1881 $33,090.04 19:28:59 03/03/2024
298 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) WBNB/CNS $413.57 $32,902.72 19:28:59 03/03/2024
299 PancakeSwap PancakeSwap COTI/WBNB $0.2101 $32,755.61 19:28:59 03/03/2024
300 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) MEPAD/WBNB $0.002553 $32,363.84 19:28:59 03/03/2024

Thông tin thị trường giao dịch Wrapped BNB (WBNB)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 300 cặp giao dịch WBNB có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 717 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 19:28:59 03/03/2024, cặp giao dịch USDT/WBNB tại sàn PancakeSwap v3 (BSC) đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $63,940,207 với tỷ giá $1.00.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp WBNB.

Cặp: Tên cặp giao dịch WBNB với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số WBNB được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch Wrapped BNB (WBNB) Cặp giao dịch Wrapped BNB (WBNB) - GiaCoin.com
4.6 trên 760 đánh giá