Tiền ảo: 23,122 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,174,617,232,810 Khối lượng (24h): $43,185,064,094 Thị phần: BTC: 46.1%, ETH: 18.7%
Vybe (VYBE)Vybe VYBE
Xếp hạng #6584 01:13:09 09/11/2021
Giá Vybe (VYBE)
$0.06679 3.51%
0.000001012 BTC 1,571 VND
Thấp: $0.06330 Cao: $0.06750
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0.61% Thay đổi 24h 3.51% Thay đổi 7 ngày 11.88%

Chuyển đổi VYBE - USD - VND

Top địa chỉ Vybe (VYBE) theo số dư

Có tất cả 365 ví lưu trữ VYBE.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Vybe (VYBE) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x13e5b19b3ca16c9631ad4446fb942e65c960fe9c 870,959,400.00 $58,174,629.11 86.89%
2 0x27c41e23b9ea6e8672ba205a8449f37f46a96e03 24,674,809.54 $1,648,122.63 2.46%
3 0xfe35aa7bbd9f47b8369b0a6ea06d14e3f9855f9e 23,826,280.10 $1,591,446.18 2.38%
4 0xdea0d3033b78222be70c8d7e4b1f85ee55f34f7f 10,877,844.81 $726,571.86 1.09%
5 0x9b19858616abba3525c99a2b09b1c0f2f02d0179 10,061,099.22 $672,018.37 1%
6 0xd9fadb47f23c4c6f2b024aa861fff544a02637d8 8,609,204.93 $575,040.93 0.86%
7 0x48c04ed5691981c42154c6167398f95e8f38a7ff 5,298,788.03 $353,925.83 0.53%
8 0x09e1b0bcf1e4f02969c8cbcae643c66533274cb6 5,266,650.64 $351,779.25 0.53%
9 0x4bccaf4a0c0472b09a75900f3c45662510c01de3 4,341,657.60 $289,995.52 0.43%
10 0xaa7fb666bc0dc973c16024965599eac7f71e75ff 3,500,000.00 $233,778.06 0.35%
11 0xa935433de1e70538269c417a01543b3da8478a48 3,174,700.94 $212,050.12 0.32%
12 0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 3,009,046.68 $200,985.46 0.3%
13 0x2db56bf29dd73fa11407eb685c3e495ceb9db00b 2,424,500.00 $161,941.40 0.24%
14 0x247f55053fea92d1dd705df85d1bc04f80450d26 2,402,331.69 $160,460.70 0.24%
15 0xa1fec62b76040ccdba095a600fe9f7d26d070a23 2,400,000.00 $160,304.96 0.24%
16 0x7622529a3c0af4c5690ba3f2dd1b6ff90a880cb8 2,015,000.05 $134,589.37 0.2%
17 0x27be66b44756579e0bb5165f207abfd752c34787 2,005,000.00 $133,921.43 0.2%
18 0x544f700006cbbcccf2f3b44b53c7756729dcaa01 1,769,918.17 $118,219.44 0.18%
19 0x1d5ad267ad9adfe9a88577b42928ecb939a34a1e 1,540,000.00 $102,862.35 0.15%
20 0x9fe7c5194b7e9f7e67a27b40099cd8993d1d5d1a 1,125,000.00 $75,142.95 0.11%
21 0x7fa453407b1b84d392a9ffa630ec759af5459a14 1,106,133.00 $73,882.75 0.11%
22 0x796f180e52a74669f46522eba1b31583bdd45496 1,035,145.66 $69,141.24 0.1%
23 0x371a4fd4490dca3aca2c0fd355d094bac93c3508 1,015,500.00 $67,829.04 0.1%
24 0x82f208da5252723271b5a236d3452f2f057fbae8 679,728.06 $45,401.57 0.07%
25 0x65f4f6725539c0f94a724cffc31140b3e1931d55 621,820.90 $41,533.74 0.06%
26 0x90da958961435e024b568c8f2ec48756e11de319 613,000.00 $40,944.56 0.06%
27 0x1a59f6b17c0ae606157fdb9e956c5e12496d38ea 564,431.19 $37,700.47 0.06%
28 0x6f89f0239d343c7a1e109f1ab8c2e3839b062037 555,000.00 $37,070.52 0.06%
29 0x944e2b3af13019ac2575225e5029d65586bd4d6b 519,471.37 $34,697.43 0.05%
30 0x8278939370621b381a9ef676e79567c2412822e0 518,534.02 $34,634.82 0.05%
31 0xf4542f3139edcc0e24d65b03eb28af86e8c2c502 506,937.16 $33,860.23 0.05%
32 0xd637565d4e58291c51805fd283c9f45084f85c95 485,222.98 $32,409.85 0.05%
33 0x9fe938a57c5ae7ea46f807c72284350756877565 438,368.86 $29,280.29 0.04%
34 0x1d1ce25dd55dd8d87339ac2f5851b3e79f26d973 400,000.00 $26,717.49 0.04%
35 0xf58641b4952d95b224e05bdcd2402beea37facc0 390,873.79 $26,107.92 0.04%
36 0xa73211b93e221f10a08f48721b73bd4986240169 368,911.00 $24,640.94 0.04%
37 0xf47bb39a3449ace135c407987fcb99b8489e1af4 360,694.12 $24,092.11 0.04%
38 0x99f97a87073fb21d6e83442143d3ebf572a5f418 340,100.00 $22,716.55 0.03%
39 0x877213159e38dece4296f0079ab4ca198e268a71 286,725.42 $19,151.46 0.03%
40 0x00a98af94402fc2e114931c23af0ea17096f6403 267,851.33 $17,890.79 0.03%
41 0x5bf7cfd652040266b49138cf53718a80360fe477 233,654.90 $15,606.68 0.02%
42 0x8c0bd42871560151705f3d0a2d6714e0bd8c4a06 226,725.42 $15,143.84 0.02%
43 0x28307357faac78f8d55f933dbf1b5e3bd41b9433 156,017.17 $10,420.97 0.02%
44 0x30f621a41efc311e74f40406f2bea7d8a8ac6799 153,563.11 $10,257.05 0.02%
45 0x5bcb541b0f897d3b0ee68545981ddd78a6113dd9 153,431.69 $10,248.28 0.02%
46 0x5117f66c91c16bc064ac5f059d9aaac5cd8368f1 131,760.89 $8,800.80 0.01%
47 0x9db2f3b06c8a0a58eca7f95f7bf9089a5dcc3f8d 101,981.75 $6,811.74 0.01%
48 0x3e90954a6bfedaabd21f3e9eaa927c24892d813e 101,000.00 $6,746.17 0.01%
49 0x3bc0aea28998daf386881cf6275ddc680b8f38c4 101,000.00 $6,746.17 0.01%
50 0x809dc8151cf4d679697c3f0c544d041551fb662a 100,000.00 $6,679.37 0.01%
51 0x1d088aeb3ff26d11396bb15937e8ac2b5a519901 100,000.00 $6,679.37 0.01%
52 0xc05ceb440759a9ec18fd5744891db5daef2f24fa 60,749.69 $4,057.70 0.01%
53 0x8875c123547bc477ec76f1ff09b4e1e787e11d35 58,732.83 $3,922.98 0.01%
54 0x03193e6a59b87f6d88474c51b4409f8385445f94 45,379.29 $3,031.05 -
55 0x8ce9db6185925b64d270bda88df6e3398f54021e 34,228.67 $2,286.26 -
56 0x4fdde1d8cafe3c8b8508063c26b6a958d5b0aa9b 28,805.16 $1,924.00 -
57 0x7569e11312296f90cf991098afb23f74a10f6db4 28,291.79 $1,889.71 -
58 0x10d300d42286b946193e351fdeadadfe73161e40 25,233.00 $1,685.41 -
59 0x2acdb44596e2b6ffbbf62614c9aad9cd04980248 17,621.57 $1,177.01 -
60 0xc13229eef53d34a70b41ca71602fd359269f137f 17,246.59 $1,151.96 -
61 0x4cd4db76943d1467c194d5abb5211cb565cbc93b 10,000.23 $667.95 -
62 0x111b58c01afa72d04bc0adb523266aa55749ed92 8,681.89 $579.90 -
63 0xc561d8e35035a0ffac53962760ab2363505de782 7,603.83 $507.89 -
64 0x88df9e337cced5c29fcf7b3241215946e0a03af0 6,454.81 $431.14 -
65 0x822cc618c8923385654fe3537fba68b9f9800df8 4,500.00 $300.57 -
66 0x498d1a13459fb868555037550d362198a0ecb647 3,358.86 $224.35 -
67 0x30a933add6fd601d152aa4aaf7620b5e27e88888 2,822.67 $188.54 -
68 0xb5bc6736ff699043bba041c3ecc726d21304b5ff 2,800.00 $187.02 -
69 0x6ede959f9d9611ca26cc51058f3bac69738bfc58 2,421.60 $161.75 -
70 0x9572c8384fd46617a647b16d1e2de1f9100f7527 2,126.81 $142.06 -
71 0x2da1ed86274d942449f29c9f12797f70c4f614be 2,049.03 $136.86 -
72 0xee9eafddcdfbffab6b9e989b71a13684090cdfaa 1,490.52 $99.56 -
73 0x4bd5626e859cc931d98e1c1d3857e062f658401d 1,344.78 $89.82 -
74 0xc60d1429084887d705e30e6560632d013a47fe0f 1,158.93 $77.41 -
75 0xfa54e364f8f424ae12e709817e18337c8d402e1b 1,130.00 $75.48 -
76 0x598f2ff6be73ffcf8f18e244f5fbe1bbfb0a4349 1,060.89 $70.86 -
77 0x6542af89b3355f143a7301fa93dca5ec6531e3c9 1,031.48 $68.90 -
78 0x0d9c8927483814a5c6945984cf130c34b56b06ce 1,000.02 $66.79 -
79 0x8bfff78edbfa534fe52dd87d945dac9a671957ae 975.58 $65.16 -
80 0xe1ea35cdb6aefed1fbb4d2fca39b0cd5422d24b3 800.00 $53.43 -
81 0x17ccce17a4029ce66212c62480c4c1492eebfc91 787.68 $52.61 -
82 0x3290f23b42ae0269e04b4a6749da8b419fdbb03f 778.13 $51.97 -
83 0x2835b11badf6602ff373d053acec2c9c0cd7866b 767.72 $51.28 -
84 0x9ba3560231e3e0ad7dde23106f5b98c72e30b468 630.00 $42.08 -
85 0x6f69f79cea418024b9e0acfd18bd8de26f9bbe39 612.40 $40.90 -
86 0xa18da8fa5e11154c9ec6bffaf598a062036c0410 605.00 $40.41 -
87 0x16d76afcabbb227727204ff5987d1cc6f03c77bd 552.02 $36.87 -
88 0xc697be0b5b82284391a878b226e2f9afc6b94710 550.00 $36.74 -
89 0xa06e7b928684b833d4280b04bd4a30b7f048fe3b 507.51 $33.90 -
90 0x83eb406eb7907a884fad8c28db378b09198dfb61 498.23 $33.28 -
91 0xdc12bb311ff2b5c42383492552c4a9ab6d9d0e83 494.62 $33.04 -
92 0x74be18872c99746f0a3dbee1d6c5720558d4c618 486.76 $32.51 -
93 0x1058981751e57168cff8326d6d85b390fb214734 452.17 $30.20 -
94 0x28bc33c61382a9e5895b4d1a892333ca7cbdc3d3 444.90 $29.72 -
95 0x3b42f65214aa5dc8b5dcd3a9cd61ce206a36bf80 405.83 $27.11 -
96 0xbe937e745af31d9c83fe824402888c3499b4f81d 401.06 $26.79 -
97 0x294803520a1e7b671c105c8a3d94836f40b2b557 387.09 $25.86 -
98 0x529db2a33c2d69db5c6a2598adfd4feb87435bd1 384.25 $25.67 -
99 0x4870bbc8043af16a2ae94ccf9c962890d7dc44d1 363.81 $24.30 -
100 0xc071148689e56a61777c33fbd4fab9d76bc5371d 345.14 $23.05 -

Thống kê top địa chỉ trữ VYBE

Top 10 ví đầu bảng chiếm 96.52% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 98.7% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.96% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.99% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Vybe (VYBE). Top Holder VYBE 03/2023 - GiaCoin.com
5 trên 623 đánh giá