Tiền ảo: 22,419 Sàn giao dịch: 538 Vốn hóa: $1,077,630,699,306 Khối lượng (24h): $66,565,620,276 Thị phần: BTC: 42.1%, ETH: 18.7%
Vision Network (VSN)Vision Network VSN
Xếp hạng #8056 05:18:00 03/02/2023
Giá Vision Network (VSN)
$0.0003500 0%
0.00000001487 BTC 8 VND
Thấp: $0.0003500 Cao: $0.0003501
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày 0%

Chuyển đổi VSN - USD - VND

Top địa chỉ Vision Network (VSN) theo số dư

Có tất cả 977 ví lưu trữ VSN.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Vision Network (VSN) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x6e92da3b81201da47a01c4fa004e7d058cf64460 121,509,408.92 $42,533.00 48.6%
2 0xe2c2d183328b58a847d7671a94955b13d740fa4f 24,999,999.00 $8,750.97 10%
3 0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 12,776,595.44 $4,472.30 5.11%
4 0x000000000000000000000000000000000000dead 10,360,463.42 $3,626.56 4.14%
5 0x8d7c9fa808151d8a0cc6b11e8f15ced337586c54 8,255,272.30 $2,889.66 3.3%
6 0x1786d0ca2b790e80e8c78c4eaa496cae806ff668 6,656,890.82 $2,330.17 2.66%
7 0x4500de56261fbdeab578efbdf6d864c3ac702edf 6,000,000.00 $2,100.23 2.4%
8 0x2f3f0a8bdd2a139965e8c04e7457766701d3d959 3,892,161.26 $1,362.41 1.56%
9 0x229bcc4fe5a9edc38f152abb4840a72526c363e4 2,637,646.20 $923.28 1.06%
10 0x685b1d60220e1b15b847468a997b2177c4025aa2 2,230,550.96 $780.78 0.89%
11 0xcac5ec4f4658ab1aee2eafbc0146a4a2f46bf979 2,005,260.79 $701.92 0.8%
12 0x674bdb89e958e2fc4603c3790bceffc6caa451c6 2,000,000.00 $700.08 0.8%
13 0x2e2866c87d17a4e2b3267faf28421005467dcbd0 1,500,000.00 $525.06 0.6%
14 0xf52fc325b90614d0404dc56facd676aadf9ade90 1,453,017.36 $508.61 0.58%
15 0x9ba3560231e3e0ad7dde23106f5b98c72e30b468 1,426,993.62 $499.50 0.57%
16 0x0b415fac3c9c3a3a6b3a5c9729f2428ed655e179 1,396,857.00 $488.95 0.56%
17 0xfd6bc42fad67ee7f7fd2004829473f89db85ecb2 1,221,290.00 $427.50 0.49%
18 0xe388594e05663c778c942b7dff8649b2295f216d 1,199,751.88 $419.96 0.48%
19 0x6c9c0c0749dc4023d79d916ab747f5f69f892b88 1,120,924.00 $392.37 0.45%
20 0x9dcdb437c881d89d722720046d7bee579a0ee15f 1,106,395.40 $387.28 0.44%
21 0x14d6881db17a1413ba182b3b81ce1a80ed95783b 965,730.24 $338.04 0.39%
22 0x17434dcadc65191fee6a0c7e57a9ece8a23cb7bb 961,723.92 $336.64 0.38%
23 0x734731d6e2becc3ff6d328b38c09b1955678fc0e 935,005.00 $327.29 0.37%
24 0x4f6a17bbc1c634a08016fb42bfd49e063986f083 872,899.96 $305.55 0.35%
25 0x355a0646be8f326d60d30b42f72ae8ab1a3aaf14 846,292.93 $296.24 0.34%
26 0xb381bbf2a581f9d84ce4d8a5500ebf09504aef31 751,758.13 $263.14 0.3%
27 0x73723b57278d95f243935cff6ef9c20ea8ca7906 720,448.69 $252.18 0.29%
28 0x38c1294e4b6cf45c643ded46527c6b8fe2bf94f6 628,184.40 $219.89 0.25%
29 0x969d3ecbe27b7739644d07522d49af213ed9511b 510,326.69 $178.63 0.2%
30 0x3da13f01d6246e3f1e65fae2f4b86560f0094c57 508,241.10 $177.90 0.2%
31 0x70ba775a762ae2c73fd7006e590848deeacc93c2 507,617.67 $177.69 0.2%
32 0xb4905d482a2d6df1acc602f2e4dcffd258676be3 496,077.70 $173.65 0.2%
33 0xdc0359630e056dbaaf13a47816b0d9ef0616439e 495,338.71 $173.39 0.2%
34 0x12a86b7703863085c0002082b3374519cf048bc9 445,840.34 $156.06 0.18%
35 0xf32ce07392925013f15c0ad344dd7bb6636e84dd 415,063.99 $145.29 0.17%
36 0x39f5f5d620a1d46ba90e67d7cffd7601db3fb68b 397,303.00 $139.07 0.16%
37 0x4d01887750ad8d924263363561ea04a3605afd88 366,915.49 $128.43 0.15%
38 0xe13532e3ef0f03cb83a191db5cebf4961bf5e5f3 363,069.76 $127.09 0.15%
39 0xc59beb5bfe879f2c3352a352cc5e2432598e35b7 341,912.96 $119.68 0.14%
40 0x2dee450a4a8b54b3e2e2dd3bf9e54fbade852271 329,829.95 $115.45 0.13%
41 0xbc6a34352ff7ef2c49ca35bdd610b09fcce6645b 320,694.39 $112.26 0.13%
42 0x8040041a8d59b88d28952768bff5203d8f8ccd57 314,674.75 $110.15 0.13%
43 0xe887517cb0cd2210170b81cd3f5548570e024f45 314,093.07 $109.94 0.13%
44 0x979f575ef9b26b80179cbb223288f3ccc0212d89 296,165.33 $103.67 0.12%
45 0xd3c1f8fadf1e43f740f9d9f83c8a9caa49b88e10 250,000.00 $87.51 0.1%
46 0x6f767b3d960cf261906b5c30ac27f727a4a5c810 247,982.23 $86.80 0.1%
47 0xccdda43d075f90bfe22f34753b904cec0d8a1952 244,090.46 $85.44 0.1%
48 0x306c673af8bfd3458b658e235b2812a2d15e6321 233,453.13 $81.72 0.09%
49 0xc3cd7804ec5c0df07c0d9ed1f40414e5df9ed5ea 231,682.27 $81.10 0.09%
50 0x5af4c9663d8700ff938a9948b8e068aff3b0fac1 230,912.13 $80.83 0.09%
51 0xabfc076e173b686d8bd044d8ebd4f71785c8b896 229,741.94 $80.42 0.09%
52 0xdcebb2ee247460d682399fb04ac7bde146a48f2d 226,187.89 $79.17 0.09%
53 0x9c49a9d90a9827c98e786fd2909adb46a02faa4c 225,000.00 $78.76 0.09%
54 0xc3b79ef2df8fabd3b9124125c8048588a4438098 224,882.06 $78.72 0.09%
55 0x0612dee3cfea2466710a2e36833f85113f6f2bec 220,044.73 $77.02 0.09%
56 0x44ca8cc64fb279ec13471e8d7b0c1c18fb903bc9 205,641.67 $71.98 0.08%
57 0xe667bf27f4944366f61bd21d846f175ddb5360d2 203,336.83 $71.18 0.08%
58 0x8f1dab34eee9324aff6a1798813bbdfc3c27481e 202,702.26 $70.95 0.08%
59 0x760cd10a36ba05c87afe38105c46a43fa88a1394 199,667.65 $69.89 0.08%
60 0xa8bc9122a848914a62cf3386b2d134f42d6e68e3 191,849.18 $67.15 0.08%
61 0x61f94dc15919f96659ac8d56c75770de14ab3193 183,457.03 $64.22 0.07%
62 0x5b0e9e9bd07ffcf3ff1490ac1fa00045b52900f5 183,287.63 $64.16 0.07%
63 0xc19543c278b109399d311ef57bf671585d2d1b5e 180,113.37 $63.05 0.07%
64 0x0d40dc2222abb936a28fd61c96462689667b3262 162,346.52 $56.83 0.06%
65 0x0c475ed5cbb68d0c264aa3b74438bd120e670ed9 159,773.62 $55.93 0.06%
66 0x724bfbbb6b91e720b7681f8af155c5cf7f94998d 159,481.23 $55.82 0.06%
67 0x405334ad50053b521ef7ac1e7ad16705c531803a 157,434.87 $55.11 0.06%
68 0x32a724b86cc8c9476c08878289e5d003bddf6e29 155,275.03 $54.35 0.06%
69 0x2bc6825ab9efb96ea8b66cbde11c1567945bf29d 152,365.93 $53.33 0.06%
70 0xab2b6c7786be4f8fd06e69836f953f881fd4516b 150,722.17 $52.76 0.06%
71 0x44676e6700ed0eb6262c993ebd44788899b94b82 150,000.00 $52.51 0.06%
72 0x425d438497f744d39acec7e85a3ef1d0af799486 148,879.88 $52.11 0.06%
73 0xdb70b7fd780ec7d588b658801d1dd53188b7b1ad 148,317.66 $51.92 0.06%
74 0x48419bd195ca66ecd9f82b1cd0fe99902961d0ff 147,336.83 $51.57 0.06%
75 0x0b86ab2fd0e734a3809bff3ae4b047a5b5a96462 144,149.71 $50.46 0.06%
76 0xf922227bbc7c1b85bd571f5208dadcabe00a62d1 143,313.81 $50.17 0.06%
77 0xedf52db2224713e05f9e5424cede1fd48a559862 142,503.90 $49.88 0.06%
78 0xc99e5c84f3b062ef723d75df83162b514d09f4cd 141,303.79 $49.46 0.06%
79 0x3028264afd16256f8de4be36c9c057f5ff89c884 138,975.51 $48.65 0.06%
80 0x7517d49554b424643ce8280cebc2477b4f4b7e6d 137,058.71 $47.98 0.05%
81 0x7bb1ca29b883c99184e3c1c534f0e42e3e267dd5 131,910.16 $46.17 0.05%
82 0x75c13ef3b7f768c55f2b1e032f097c9f34399743 130,403.22 $45.65 0.05%
83 0xd247901d169eae66fbf9638e4a2ceef53e5c3fcc 129,372.47 $45.29 0.05%
84 0x72f4276f4c9d78433e6a0882fd6dfbd1f3f404e1 128,205.07 $44.88 0.05%
85 0x8b9a45071aedf59f57da339a90b57ee2796abff1 127,674.74 $44.69 0.05%
86 0xf51e9fd1811c86eed8262955b543f7b45fb1ef24 126,033.33 $44.12 0.05%
87 0xbb0f2d583e7a4139d85fc73bb28fad8f9490d422 125,959.00 $44.09 0.05%
88 0xd622295da7d77113b5542df5bb776cf109f9d974 124,803.00 $43.69 0.05%
89 0x803d80f7658363630dfbced350cb761fd8461876 124,597.93 $43.61 0.05%
90 0xce7d3e72fab6c9b14a9b79560ebbad2d6c4fb057 122,111.33 $42.74 0.05%
91 0x507d598a19865cbb8d0321c7707f30da773bec85 120,571.10 $42.20 0.05%
92 0xab9a38de96f5a161b398928226c9f8bb3b389af0 120,000.00 $42.00 0.05%
93 0xc28184f18e2f5bc198801469ecd7b6591461b7b1 118,342.18 $41.42 0.05%
94 0x92f22c8a84b9dd64b6df00048ec0baa187f03bc2 116,971.23 $40.94 0.05%
95 0xe738fb7d5060588cc2388f723d7eb90f025a8dda 114,572.96 $40.10 0.05%
96 0x12d4f5e2efd434f752893b06a1406c3e7ac1c704 113,650.90 $39.78 0.05%
97 0xeddcf035302685fc54a780d386e9984e1460a24a 110,828.00 $38.79 0.04%
98 0x37c4d601f26ed2e43c712cd4f66227e26ba99213 110,626.13 $38.72 0.04%
99 0x3e1551a4f583ffd6b22b93a15a9ead357ab6b22b 109,804.83 $38.44 0.04%
100 0xea8b71dd0a27f7d576636e348f74efe59c9426f2 108,350.00 $37.93 0.04%

Thống kê top địa chỉ trữ VSN

Top 10 ví đầu bảng chiếm 79.72% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 85.49% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 91.32% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 94.35% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Vision Network (VSN). Top Holder VSN 02/2023 - GiaCoin.com
5 trên 652 đánh giá