Tiền ảo: 25,337 Sàn giao dịch: 633 Vốn hóa: $1,129,021,275,348 Khối lượng (24h): $35,681,054,774 Thị phần: BTC: 46.0%, ETH: 19.8%
UNUS SED LEO (LEO)UNUS SED LEO LEO
Xếp hạng #21 11:47:00 01/06/2023
Giá UNUS SED LEO (LEO)
$3.52 0.69%
0.0001313 BTC 82,482 VND
Thấp: $3.48 Cao: $3.52
Vốn hóa thị trường $3,273,789,671 Khối lượng 24h $598,593 Lượng cung lưu hành 930,232,764 LEO
Thay đổi 1h 0.03% Thay đổi 24h 0.69% Thay đổi 7 ngày -1.36%

Chuyển đổi LEO - USD - VND

Top địa chỉ UNUS SED LEO (LEO) theo số dư

Có tất cả 2,673 ví lưu trữ LEO, trong số đó có 19 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ UNUS SED LEO (LEO) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xc61b9bb3a7a0767e3179713f3a5c7a9aedce193c 640,000,000.00 $2,252,366,795.37 96.97%
2 0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e 13,077,757.43 $46,024,854.04 1.98%
3 0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c 3,201,055.97 $11,265,550.27 0.49%
4 0xf9b35626ae6a1940f4310145b28b2f72e4098057 999,999.51 $3,519,321.38 0.15%
5 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec 990,894.90 $3,487,279.34 0.15%
6 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 349,823.65 $1,231,142.45 0.05%
7 0xf02e86d9e0efd57ad034faf52201b79917fe0713 224,996.99 $791,837.12 0.03%
8 0x6d0c8294293926ec07fca0a3dfc5b501748c43f9 71,858.48 $252,893.22 0.01%
9 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 66,444.20 $233,838.60 0.01%
10 0x06db35e5989bfd8e1220764123ead5d97084fa59 44,840.49 $157,808.17 0.01%
11 0x67c67b5a3c4009cf849f86be37e79db3923f1055 43,800.00 $154,146.35 0.01%
12 0x4adf44961a7cbe8ee46b2bf04e7198e879677825 40,000.00 $140,772.92 0.01%
13 0x06ec2f2c6521101565b8b833a763dd1b41210956 38,631.59 $135,957.05 0.01%
14 0xb60ad48bc6fe14a8df2318b0dbe1045156764168 37,997.46 $133,725.36 0.01%
15 0x2cf77d92a1d2ba0e77a5e26f0c5dd79f8ac09ec0 37,803.51 $133,042.75 0.01%
16 0x1467bab3230e5dc57bc8c92e69978994ce5b8eab 31,733.09 $111,679.00 -
17 0xd160c2767651df3b6bd4bc6c8e5f3a2c2031b4bd 25,691.38 $90,416.27 -
18 0x7ee7ca6e75de79e618e88bdf80d0b1db136b22d0 25,389.41 $89,353.54 -
19 0x02715877f8e489c6361296ab820e55f2fc1e8ba9 24,899.08 $87,627.90 -
20 0xa03a9e577bf11995a7b1a36333c43d61e2f1b130 23,835.69 $83,885.49 -
21 0xd991528a9e2dcb1fb7fad55553f611d3fece58a1 20,000.00 $70,386.46 -
22 0xd4dcd2459bb78d7a645aa7e196857d421b10d93f 17,093.37 $60,157.08 -
23 0x5ebb48aa45c98e3e24f7ef88f584908710d27380 15,980.18 $56,239.42 -
24 0x4cd1bacd433dbf776f9ef8f595c826b93c74bec6 14,057.26 $49,472.04 -
25 0xe5e0d88ef3308cc2af369f547d49265c3b5ee8c9 13,685.03 $48,162.05 -
26 0x8eee9f36fe3756689962758cfb6f2102efb77908 12,145.42 $42,743.66 -
27 0xa617acfb65dea26b8247c879db626166e7f030af 10,869.58 $38,253.57 -
28 0x87e799ea0d448b5e4f2d2e8862691bf0cffd8254 10,773.53 $37,915.52 -
29 0x59b14fcce61c749a9be261eec8ab67fd7228d880 10,571.52 $37,204.59 -
30 0x0cf31200ca72b52da64fc1b7f4bd0b8e9545653a 10,121.06 $35,619.27 -
31 0xcc129ccced2fb5acfe62676b25331a2d46637926 9,986.38 $35,145.30 -
32 0xfdcb65c31c55ffceb18909cb7fddd55957ac0d77 9,515.00 $33,486.36 -
33 0x77f33da6046a03ebb0e6d33a26cb49bd738774ff 9,354.21 $32,920.49 -
34 0x9a1989946ae4249aac19ac7a038d24aab03c3d8c 9,069.61 $31,918.89 -
35 0xc923561b2a311baa28d3d686e9f67729566cb3a9 8,703.27 $30,629.62 -
36 0xbfcd86e36d947a9103a7d4a95d178a432723d6ad 8,207.26 $28,884.02 -
37 0x55755568e960d30bf983306cddd0e0f279105081 8,112.06 $28,548.97 -
38 0x4e0c9b2f467ae426432647c9ec5db7df351a077b 7,697.03 $27,088.34 -
39 0x5215bd8e38b36f3725c43c83be8c2707c0e8e7fd 6,937.82 $24,416.44 -
40 0xd1410d8c82de8d3f1cdd1ad38d3051e0341c7ebb 6,638.50 $23,363.02 -
41 0x480539e4ec98308936fe2d179e6edf6d8b71ec63 6,417.92 $22,586.74 -
42 0xf9d48e42d0feb477a0286b206edbafefa3577f63 6,327.68 $22,269.17 -
43 0x3c02290922a3618a4646e3bbca65853ea45fe7c6 6,027.29 $21,211.98 -
44 0xb571070ad12c0808aa6b00cc04c5b3dbac9fd68a 6,013.66 $21,164.02 -
45 0x07ad4b7378a274a37a00349e6b9a5d710e093fa9 5,917.12 $20,824.25 -
46 0x3d9bf6a98174ccba1d6e2d555d9c1135b1274a00 5,843.12 $20,563.84 -
47 0xc9c1765ffb9037d70a2186eff7892fe809191a38 5,756.59 $20,259.29 -
48 0x29bf81941eb4f6d845749d325a447ce523fde5ef 5,400.00 $19,004.34 -
49 0xf669dcb30ce4c1b31ca9805317332cc7c10f4903 5,224.16 $18,385.51 -
50 0x33566c9d8be6cf0b23795e0d380e112be9d75836 5,001.25 $17,601.01 -
51 0xde5f44d24d2d5300171a2b0188a0f785b051e965 4,928.75 $17,345.85 -
52 0xbcc4eb9d3b130da6dd2b955bdbce28d65e468f70 4,775.75 $16,807.40 -
53 0xbb4b1b06797a77d2a10896c95025af62e756339e 4,672.50 $16,444.04 -
54 0xbcb2184f131d602d80c3eda13a5134325d20a328 4,014.17 $14,127.16 -
55 0x0533c6931786be0fd976013a70af9b8395d20014 4,000.00 $14,077.29 -
56 0x110324669277b4bb94c8fd9fcce42e8e1d673902 3,980.00 $14,006.91 -
57 0x5da235cc112e608a8bd36803d42b602aa1589cd0 3,866.43 $13,607.22 -
58 0xbabe597c7aa8a05aff953e1d92a54fb480ca608d 3,779.00 $13,299.52 -
59 0x29f33d50f75e61a52146cbc02f1e53d5f493d897 3,673.44 $12,928.02 -
60 0xd9b99266c42d427bb3a64f30a0242bbeb41f6830 3,322.47 $11,692.85 -
61 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 3,258.61 $11,468.10 -
62 0xf560c2842fe265c64b53dc8b02cdca409dc4747f 3,125.00 $10,997.88 -
63 0xd7e1c2b26edea7561d4d82bd6d8affb1aa5b0e94 3,077.87 $10,832.02 -
64 0xe7c1dc9230c8a8391b54b5389a0c60ea3dcb19e1 3,075.50 $10,823.67 -
65 0xdc02747707a03c3e1864ef9665e2546a69d31ac4 3,000.00 $10,557.97 -
66 0x3d69dc2aa689b0badd6a9c5b95bb0253a32d55c4 2,994.00 $10,536.85 -
67 0x19add51809e138d5759952fb0dc22937f0a81a86 2,895.92 $10,191.68 -
68 0x377c0497a7212051d63ff8fe2ef40c5c0f85d182 2,825.00 $9,942.09 -
69 0xc19b4caa825ac50c0c00db27a25f934f81c39fa7 2,458.55 $8,652.42 -
70 0x93a356288e202db0c9533ea384ec8d4b94270806 2,456.87 $8,646.52 -
71 0x66a2b5437099cb8db7780b7f93c17ce900eb283d 2,393.03 $8,421.84 -
72 0xbfe1233024048d8bc574fe10b913fd2584cdebaa 2,370.74 $8,343.40 -
73 0x13af0bca052e23eba0d83cd7c6fd4964996508e6 2,332.01 $8,207.09 -
74 0x1385bc9d6e57018bbbffeb3b3d8ee69fe7800f88 2,199.32 $7,740.11 -
75 0x0d9402e2725f2b36d0295a75b37d7f214837751a 2,184.80 $7,689.02 -
76 0x559cd87f68652299cc538ec5923b126325793775 2,160.96 $7,605.10 -
77 0xa81011ae274ef6debd3bdab634102c7b6c2c452d 2,101.70 $7,396.58 -
78 0x963737c550e70ffe4d59464542a28604edb2ef9a 2,093.07 $7,366.17 -
79 0x2a4aaace6675f2e5b3d66446cc9c097758bb4d7e 2,071.27 $7,289.47 -
80 0x02b800a9c7448764fe2d3d75af7ae6229abbec02 2,070.26 $7,285.92 -
81 0x1364a59ad4bf41686e9ab4c8972c3eefd98e8bbb 2,057.86 $7,242.29 -
82 0xb9e39c72e55eef5f75c2b6e241869d3391ca61d7 2,054.30 $7,229.74 -
83 0x347b26a1706e22414510a46f2d360344ed08f284 2,036.83 $7,168.26 -
84 0x39f0a6609d43368335d4468191dba787306ce140 2,000.50 $7,040.41 -
85 0xdeb6ad2a7820839464da79bac953ae6189215443 2,000.00 $7,038.65 -
86 0x6c9d7cf085a8369af0139ab52f9521b9d6894768 1,923.38 $6,769.00 -
87 0xf71afe21cd32959113fc47ae2ef886b43a9413d5 1,902.17 $6,694.36 -
88 0x704a42b50fe771ea46959ffed782af500aa9b978 1,875.59 $6,600.80 -
89 0x80235a6ed349bd3318181a1c3f50b44014ec7e4f 1,874.88 $6,598.32 -
90 0x14fc608fe2de6187d39da35887b9b78faea6e283 1,851.65 $6,516.54 -
91 0x18213ee130f782fc508044396019ab81cefe5c27 1,840.00 $6,475.55 -
92 0x50e9964fa3a4cbb12b127a81ec2918431d0f527f 1,838.52 $6,470.35 -
93 0xaa9c2dd81ccbf4a23a9223c584485190c0612501 1,800.00 $6,334.78 -
94 0xc5b4e3ed8b30bf691bfda2d1604080a6781d0fc3 1,751.24 $6,163.18 -
95 0xe863f66407fe1d2fb59f9cbc53aa90a28f9025d8 1,730.77 $6,091.13 -
96 0xf2ce9c9c4d3506cdcbc4eaee9823f6e2f123ce82 1,721.17 $6,057.35 -
97 0x8540f74e41cdb6a730708e75a00e3c1244ea816f 1,703.67 $5,995.77 -
98 0x38b78904a6b44f63eb81d98937fc6614870cfbb9 1,701.35 $5,987.60 -
99 0x0352b49101800d5edc97739cad9a9f00f63437a9 1,700.00 $5,982.85 -
100 0xf83aca4748ec36cac95ed831f567a45369b980ae 1,647.90 $5,799.50 -

Thống kê top địa chỉ trữ LEO

Top 10 ví đầu bảng chiếm 99.85% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.9% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.9% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.9% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ UNUS SED LEO (LEO). Top Holder LEO 06/2023 - GiaCoin.com
4.2 trên 651 đánh giá