Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,080,190,882,553 Khối lượng (24h): $51,429,117,172 Thị phần: BTC: 42.3%, ETH: 18.6%
Uno Re (UNO)Uno Re UNO
Xếp hạng #928 08:12:00 30/01/2023
Giá Uno Re (UNO)
$0.07251 16.18%
0.000003058 BTC 1,707 VND
Thấp: $0.06146 Cao: $0.07373
Vốn hóa thị trường $5,310,066 Khối lượng 24h $420,719 Lượng cung lưu hành 73,232,181 UNO
Thay đổi 1h -0.84% Thay đổi 24h 16.18% Thay đổi 7 ngày 15.79%

Chuyển đổi UNO - USD - VND

Top địa chỉ Uno Re (UNO) theo số dư

Có tất cả 3,713 ví lưu trữ UNO.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Uno Re (UNO) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xcbce172d7af2616804ab5b2494102daec47b2635 40,121,161.46 $2,909,185.96 10.43%
2 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 38,705,748.00 $2,806,554.31 10.06%
3 0x3b4f393ab7030a5ee63340ef2ee3244acc5d6bbc 35,000,000.00 $2,537,850.48 9.1%
4 0x34f225af37e679f97fe96f4d74c0482e8bd012f9 30,000,000.00 $2,175,300.41 7.8%
5 0x2c73868440ead93574270688ecd1dba7e1b222b5 29,450,000.00 $2,135,419.90 7.66%
6 0x96c1a7054b274bd5ed5fce8232de90b50b6e1ee5 12,069,047.50 $875,126.80 3.14%
7 0xa329bdc427d552057d0eca1a619e1b47ceeaf81e 12,069,047.50 $875,126.80 3.14%
8 0xcfae960a8bcb970d6efa7e1327a39e56577dad39 11,469,047.50 $831,620.79 2.98%
9 0x1eecc8c8298ed9bd46c147d44e2d7a7bface2034 10,682,497.18 $774,588.02 2.78%
10 0xbd3e70819a8add92b06d6d92a06dcda9249df2a3 9,644,614.29 $699,331.11 2.51%
11 0xdc49af0efa174b79b90080b072dcece09a106f39 8,750,000.00 $634,462.62 2.27%
12 0x2e7b89e023e48ef8762768876ec66afb2bdfa808 8,750,000.00 $634,462.62 2.27%
13 0xcf160883c92b6dee9577b6b0039f01a84c14caed 8,414,313.87 $610,122.01 2.19%
14 0xc5efe1105c8c60ebc22fe7cb79ba3b3f04d14a74 8,250,000.00 $598,207.61 2.14%
15 0x4d2161f63a228422f8a0c7a1406eb9be3fa33f50 8,250,000.00 $598,207.61 2.14%
16 0xfa3780a2423e91af32c16f7fc56691d5e49fa6fc 8,250,000.00 $598,207.61 2.14%
17 0x0f46a1cc4881f4aa3fa5587091bfbb42a546b59c 7,850,000.00 $569,203.61 2.04%
18 0x7c65baae710a5e964531bd0dbab7ea241f2fd860 7,250,000.00 $525,697.60 1.88%
19 0x580f398839e376a15261c9232dcb008b7c0e6a5a 7,250,000.00 $525,697.60 1.88%
20 0xde2a5868c9602c75b1bc7ba0c3e28d5488a38508 7,250,000.00 $525,697.60 1.88%
21 0xa5d9f1959ccffa786e75e2ccec106c70e227add4 7,250,000.00 $525,697.60 1.88%
22 0xff1fd371ad1f80d1fcff874102ea36d023334afc 6,289,269.00 $456,034.98 1.64%
23 0x7f4c824df0767a5e4eb420ef816f45f8324e2024 5,000,000.00 $362,550.07 1.3%
24 0xa7f8b0da0073ff91a30b6682abb13416aad7d30c 4,500,000.00 $326,295.06 1.17%
25 0xd24f1f60aa34790ea9ee15652ca954a0d2b98a26 4,375,000.00 $317,231.31 1.14%
26 0x461860c873ce73d2828e0b004758608223d2a6bb 4,375,000.00 $317,231.31 1.14%
27 0x97dfa7013b3f58100798cc08bd3962b3ac928fd8 4,025,000.00 $291,852.80 1.05%
28 0xd571ab7c621beb91f5e6af6dd70d39addf2fa237 4,000,000.00 $290,040.05 1.04%
29 0xe93d2bda90374e27375dc088ee20aed7eeaab863 4,000,000.00 $290,040.05 1.04%
30 0x9cf03aad0d4c1f48deb930fa72672f5919f25fad 3,266,666.00 $236,866.00 0.85%
31 0xe9c3cb7aa096726586ebca349e3fb8cad3d7127d 3,000,000.00 $217,530.04 0.78%
32 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea 2,220,115.81 $160,980.63 0.58%
33 0x4a5bb1c9347a0d4f7e06a29239162f03647d9232 1,376,793.98 $99,831.35 0.36%
34 0x90f1bdf7f72102b2724b4d2d9c12f00270e4d376 1,342,937.06 $97,376.38 0.35%
35 0xd59d905d9c8a566cd215035c345716d43ad95aee 1,010,350.51 $73,260.53 0.26%
36 0x739ac7e610cfd62cee7d4498025f80c9ec74cd45 642,668.86 $46,599.93 0.17%
37 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 637,364.59 $46,215.32 0.17%
38 0x7365bc87a9ed443ceb265b0cc7c5f2a15c240c25 624,897.52 $45,311.33 0.16%
39 0x6a22e8897bfcb9b62ff83445014bf6c197022ddb 609,620.15 $44,203.57 0.16%
40 0x3f8591ba7918ccbe0d6e4d4339d14fcb9fbe1510 500,000.91 $36,255.07 0.13%
41 0xfe42e9d4216d0fc999a28076b983a294537f90f7 499,900.00 $36,247.76 0.13%
42 0x080dc7769c8a673d82b60cb2763696ae578f117b 407,597.00 $29,554.86 0.11%
43 0x000000000000000000000000000000000000dead 407,081.32 $29,517.47 0.11%
44 0xe06e48239fabc88965a294e0982f8d4c5f861cf4 355,764.97 $25,796.52 0.09%
45 0x0451863c4dc8480d95e9fb87d73d4f427a671eb6 306,223.79 $22,204.29 0.08%
46 0x5611e99fdb06ae212a468489a60660a83072cbd4 300,000.00 $21,753.00 0.08%
47 0xff0898c3c90c35dbb8a9c64f63f4d9c16c81a479 281,982.65 $20,446.57 0.07%
48 0xf988652e96222133809c2d8f7ff181a587c6be89 272,727.27 $19,775.46 0.07%
49 0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 245,858.65 $17,827.21 0.06%
50 0xaefeab8f99b7705d11a94fc823908103ccada92a 233,483.88 $16,929.92 0.06%
51 0x6f598d85408f560e82e3edd263f1a4e4b37d3247 227,116.90 $16,468.25 0.06%
52 0x0ed67daaacf97acf041cc65f04a632a8811347ff 224,308.79 $16,264.63 0.06%
53 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 221,561.21 $16,065.41 0.06%
54 0xab461d4bfd54785dee8fc3fd79994962a09582da 220,000.00 $15,952.20 0.06%
55 0x5134efe81684fc2afe5c1c3582c40cc71f2095ea 210,113.81 $15,235.35 0.05%
56 0xf913a6d7c8d3997c29d66ff872a82b2d1a633c15 201,099.29 $14,581.71 0.05%
57 0x33ebd2a2dc22f699a84905720926a68d76cd2f89 200,025.37 $14,503.84 0.05%
58 0xa139f9e60f28cd8b2329ddbc6749094a1a1b9357 198,590.02 $14,399.76 0.05%
59 0x406d7ee2d74a9d4410f92addcd81e475bc4274dc 163,784.06 $11,875.98 0.04%
60 0x0d830d55b8ee146f4a1a6334d7394042467235c2 157,502.00 $11,420.47 0.04%
61 0x24fb206e420bf82afc8101c2dc304de7def84d61 141,485.58 $10,259.12 0.04%
62 0x90243d2c4587d821ae808826c25eb12e6f8fda2f 127,754.96 $9,263.51 0.03%
63 0x6cbce35ef962c9c4881369e67d9ea6d8202768d9 127,168.96 $9,221.02 0.03%
64 0x8d503328073ecaa5a2c0e533f8c3d905a1491011 121,246.30 $8,791.57 0.03%
65 0x158978091df36cc658c31e365d0860425a81b7b7 120,063.24 $8,705.79 0.03%
66 0x629d346448086eccc6bd19eca617074a2df5b365 116,354.44 $8,436.86 0.03%
67 0xc9c912cda1e0e6a3268c9c8dc76de5a2cbcc1ae5 112,500.00 $8,157.38 0.03%
68 0x7466a50f62637a90c80ed45615331360f8dfcdc6 109,037.69 $7,906.32 0.03%
69 0x5efb577b19d7fc0f3bdb8c0e75db58638e79bb86 100,000.00 $7,251.00 0.03%
70 0x4984f6bb70f49fad7d9441e5a7a67ba4065a5e10 99,903.96 $7,244.04 0.03%
71 0x8234fb333efec5c9bbe73cf2db25fcce2972ef9b 98,985.91 $7,177.47 0.03%
72 0xaaf57fdae9cc8d6fe250b5eebc49a0b8f79b6244 95,911.62 $6,954.55 0.02%
73 0x15e69f6c3dc76c8a12cc1e0cada25a880bb71ff0 94,095.98 $6,822.90 0.02%
74 0xe533611c8cf37a8ef5ba1d329f58edb5228c9017 91,071.54 $6,603.60 0.02%
75 0x6d16749cefb3892a101631279a8fe7369a281d0e 90,959.10 $6,595.45 0.02%
76 0x25e7ba3b2dd98f82b7012d9397c19a6f8623739a 88,287.58 $6,401.73 0.02%
77 0x1f2614b264e7898c1a56ca7933f56d79f08d252c 85,944.77 $6,231.86 0.02%
78 0xac8dfc4db5579cc3ce3929a4a704e6a5afe79d01 81,363.00 $5,899.63 0.02%
79 0x12ba189a1ef6e4187d3ed224f5f5c3b38d0a6528 77,274.43 $5,603.17 0.02%
80 0x2c0406b35ef693ab23098e25a37b1c68c6da74d7 72,001.76 $5,220.85 0.02%
81 0x85b2d1c9dd7aac4cbc6bec26b0a1ba743aa49289 68,838.99 $4,991.52 0.02%
82 0x6a916f9fef12285aa1a9db342afb0f0732a443b6 68,587.04 $4,973.25 0.02%
83 0x7cfea4776e6d8d677e79bd154a4763fe43405ae5 67,910.54 $4,924.19 0.02%
84 0x04763ecacca14125b1d228b190476c88f60614df 67,008.04 $4,858.75 0.02%
85 0x86b089bf6695252754dc12eaf7ca316e30b606d9 66,328.85 $4,809.51 0.02%
86 0x179e5ac21ab80634e0f5160f898afaaf833cb315 64,912.23 $4,706.79 0.02%
87 0xe5290071a40f8c724105a3f78036a0ea6b6f3cc3 60,280.30 $4,370.93 0.02%
88 0xa63e19511c9cd0d2c14ca3066daa7c91f2639131 60,042.68 $4,353.70 0.02%
89 0x504c11bdbe6e29b46e23e9a15d9c8d2e2e795709 60,000.00 $4,350.60 0.02%
90 0x30c4da3445c4b35b016e0fadf20877853cc3064e 59,294.63 $4,299.45 0.02%
91 0x714a3826fb1ca6c9a382fdd8895bd71fe5d0ea80 57,194.05 $4,147.14 0.01%
92 0x4ec6fa02596ba078893d3fbc100b8cf5fb77da6b 56,610.66 $4,104.84 0.01%
93 0x1d8f3e01f2ed23a479c73c0e8295a328710ebfb8 56,072.36 $4,065.81 0.01%
94 0x0cdf11d83c199197c8bb2b2053ffc06bfff5178c 54,463.59 $3,949.16 0.01%
95 0xb753485bf1ee5f2dd8b8fb7704593a5a5d05af34 53,886.31 $3,907.30 0.01%
96 0xba9f77bb2efdf3f4ee377f46d20926c6a82ba4c3 53,571.43 $3,884.47 0.01%
97 0x6960a656f684cdded2b6e3af770cd6d722677e60 52,416.34 $3,800.71 0.01%
98 0xb0852b6e58560176cf803dc4d7d6aae151b8f242 52,414.87 $3,800.60 0.01%
99 0x969cafcf70a384cd1e7171129d3ffe0555d797b3 51,190.94 $3,711.86 0.01%
100 0x5aadd18f8041cf5c71f3df9886cc2d97c4294d4b 51,187.50 $3,711.61 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ UNO

Top 10 ví đầu bảng chiếm 59.6% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 80.43% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 96.66% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 98% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Uno Re (UNO). Top Holder UNO 01/2023 - GiaCoin.com
4.6 trên 623 đánh giá