Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,066,057,512,534 Khối lượng (24h): $42,047,529,020 Thị phần: BTC: 42.3%, ETH: 18.5%
UBIX.Network (UBX)UBIX.Network UBX
Xếp hạng #1248 19:27:00 29/01/2023
Giá UBIX.Network (UBX)
$0.00003854 -2.37%
0.000000001646 BTC 1 VND
Thấp: $0.00003754 Cao: $0.00004122
Vốn hóa thị trường $1,755,856 Khối lượng 24h $459,377 Lượng cung lưu hành 45,558,153,243 UBX
Thay đổi 1h 0.02% Thay đổi 24h -2.37% Thay đổi 7 ngày -13.66%

Chuyển đổi UBX - USD - VND

Top địa chỉ UBIX.Network (UBX) theo số dư

Có tất cả 13,831 ví lưu trữ UBX.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ UBIX.Network (UBX) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 0.00 $0.00 35.34%
2 0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 0.00 $0.00 9.49%
3 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea 0.00 $0.00 4.53%
4 0xc99ee5937411e958bd172487590c076672b2a0d4 0.00 $0.00 2.14%
5 0x9c29ac54960e8ffbfee2fcf2aca6ecd3a9214cb4 0.00 $0.00 1.61%
6 0x6a8fae70f11f332075dca3ebbb0d1469a72ebf4b 0.00 $0.00 1.52%
7 0x6cc8dcbca746a6e4fdefb98e1d0df903b107fd21 0.00 $0.00 1.22%
8 0xb61fffcf4aa2cf7e8ddf9aed5822f420b074073c 0.00 $0.00 1.01%
9 0x5d8109bddafa10cdf85fbf999da1125091e94de3 0.00 $0.00 1%
10 0x21237d08fc6cc4d7da4387c71e939f124de19b3a 0.00 $0.00 0.67%
11 0x471279e722c9bf9507085ade2b5a22597e0cf08c 0.00 $0.00 0.61%
12 0xb62a74f8be38cef3b00455b9989637349d4a1bc3 0.00 $0.00 0.51%
13 0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 0.00 $0.00 0.45%
14 0x7d59d6e0b690f70d107148d514c67fe75556e591 0.00 $0.00 0.43%
15 0x8beb1944dd551618a83babf0b723409784a694c4 0.00 $0.00 0.41%
16 0xd3046e9703e89000fd0dc012c1548d32feb4f6b4 0.00 $0.00 0.36%
17 0x2c5c09b4cdb44b390e5961464eac143ebb449b0e 0.00 $0.00 0.29%
18 0x0dd368bc496984ac958a363b67bee5e604cbdd25 0.00 $0.00 0.27%
19 0xbbf19c1cda96927b6f48aa57a58d03ab8899a0b2 0.00 $0.00 0.27%
20 0x3fdc3f47a0d67847bcb716e0bacadd1b838d7727 0.00 $0.00 0.25%
21 0x1803aa2736e02dad6a8a09d2afbceef6f76e022e 0.00 $0.00 0.24%
22 0xadbd90f1b2feba86ea49b42a56d52cc5a22be36a 0.00 $0.00 0.24%
23 0xff25a7326f905b61bf2f35aa9424d3e8e6b0fa38 0.00 $0.00 0.23%
24 0x87ff9107adc385f085700497b1c154b68f3c8521 0.00 $0.00 0.22%
25 0xe7f5f36196b200801de5ca36e324ca2aa7b72620 0.00 $0.00 0.22%
26 0xe99fb64b719967bb87e43337130c4e07c9fe36a4 0.00 $0.00 0.2%
27 0xd22101618db2e7abb7e89bb3a38015aab840cc91 0.00 $0.00 0.2%
28 0xed4f3972d00dcdf69ed308b5028138034b69aa3c 0.00 $0.00 0.2%
29 0x51a88bde9fbe7ff8f48cb56de12591d0317afc1e 0.00 $0.00 0.2%
30 0xd860836d106c68e215c52edf36525a99a45ae1c7 0.00 $0.00 0.18%
31 0x6b23030257fb7ae5f9c58963a5a856816cce5fc8 0.00 $0.00 0.17%
32 0xb4fb540b613a83c349e7ddc304b0004c7c37abc5 0.00 $0.00 0.15%
33 0x0cdf11d83c199197c8bb2b2053ffc06bfff5178c 0.00 $0.00 0.15%
34 0x147809ce25062cbbd96ce422cdeeedc60487c812 0.00 $0.00 0.13%
35 0x15b6f1109e6896c10bd0baa1138b9d09de944c11 0.00 $0.00 0.13%
36 0x4397372aeada15274400fb38f1eb9ab4f066742e 0.00 $0.00 0.13%
37 0xc95fd3c14b2bcfb543455b7d3f39e9cd10dd44e2 0.00 $0.00 0.13%
38 0x14cece8b01ecb7253e8331a39b2614ec4111c5bd 0.00 $0.00 0.13%
39 0xd765670a91ef73c6f0ef39530d9825d8011cd56c 0.00 $0.00 0.13%
40 0x1b785c0cb74009209c1c1b9946ce59dac72c034d 0.00 $0.00 0.13%
41 0xac58d14a84d48d04ae57464234c16294d0c10dfc 0.00 $0.00 0.13%
42 0xcf059fe7cddff09a4ef377251767201da3138ead 0.00 $0.00 0.12%
43 0x8a9e17264923d1ac6c266bba587a3b0cb89d854a 0.00 $0.00 0.12%
44 0xd14be310e9eaa4956e375246c48670ed4a86b9e8 0.00 $0.00 0.12%
45 0x83ab7ba70e6d64296e8650a2d68b1cd6d9442d57 0.00 $0.00 0.11%
46 0xe9c80e54831efae7f598a0e7a80f4a5be948fbb1 0.00 $0.00 0.11%
47 0x34f8edbb16460c7e2a4bb91e357bfb595b1d9446 0.00 $0.00 0.11%
48 0x3ab28ecedea6cdb6feed398e93ae8c7b316b1182 0.00 $0.00 0.1%
49 0xb7e8de04b41fc6a4c673ea9701a1df98ff2bcc45 0.00 $0.00 0.1%
50 0x3d07e34de5926e07163d9d7f599de4713ed5185c 0.00 $0.00 0.09%
51 0xc36581c844e7b21e7dcc6121243a9a211406011d 0.00 $0.00 0.09%
52 0x97990f7b8748606748b1811a9e23b584b4c1b54a 0.00 $0.00 0.09%
53 0x5603a93995b46ec08b0bb0d3b5cf8482e79d2ece 0.00 $0.00 0.09%
54 0x9b55e606a706671511e2d6584a01bcdd5515d58c 0.00 $0.00 0.09%
55 0xdf63f40a153b294c557df7ec73ff0c784dc14325 0.00 $0.00 0.08%
56 0x602e4bcd2cea138e2edbe9bad7ee5086d58a20a0 0.00 $0.00 0.08%
57 0x5fa0a5aeeadd4d7b0495d74694427f967823935d 0.00 $0.00 0.08%
58 0x82808b064dde9262192b398cb78d5849344b1e0e 0.00 $0.00 0.08%
59 0x7ab0e5bed94a65f995d222b813ca6f948469bc9a 0.00 $0.00 0.08%
60 0xbdd150e383cba0f4b5dc6e97828479dc30b934ae 0.00 $0.00 0.08%
61 0x7b7ac78d106b22de437637478b4b06ef1eee75e1 0.00 $0.00 0.08%
62 0x96fb12e85d8a105ac0a145ea54b84d2041eac0e8 0.00 $0.00 0.07%
63 0x3b27d5829cefb84e995d510557fb1e28133c3ccb 0.00 $0.00 0.07%
64 0x4dc9814346a065af198e77ba3738d2f6c8cba64e 0.00 $0.00 0.07%
65 0x24741e501c7ce6e276099e2d023422991d3dcf1e 0.00 $0.00 0.07%
66 0x04446f16f9d857ce7996c007bd670395e449e2ce 0.00 $0.00 0.07%
67 0xb3202325c9c246a21f33a8e53f600cdc280ba7f0 0.00 $0.00 0.07%
68 0x6ebbf49a7c9ebc1845798d22e4a46f0e0a70d83a 0.00 $0.00 0.07%
69 0xf71afe21cd32959113fc47ae2ef886b43a9413d5 0.00 $0.00 0.07%
70 0x54dff04848c5a929af0470b4c33b6f0e84deec00 0.00 $0.00 0.07%
71 0x1bf1359b73f2933a7b1684cc8a896a68fb9b8294 0.00 $0.00 0.07%
72 0x0ca21791f48dd59d705d4b111d006a4330058642 0.00 $0.00 0.07%
73 0xca2c0b6443bb29be20ffe13a090798ae138e40ec 0.00 $0.00 0.07%
74 0x60a825457805906130be3819eb68872c49d14392 0.00 $0.00 0.07%
75 0x33668f7c86de3725e956369aeea878095a76fe4f 0.00 $0.00 0.07%
76 0x4c16a2acb6d992dbd02eb4b348b477ab04caf78c 0.00 $0.00 0.07%
77 0x68e496a9e733b771129fdf799af341caccac3077 0.00 $0.00 0.07%
78 0x43a60efa9f738f9e819ebf247feb39d32c1bd13d 0.00 $0.00 0.07%
79 0xea45ae4bfb2cc44220506c2fd794513318ecde7d 0.00 $0.00 0.07%
80 0x9c6cd2eab61afb436a44d20bed9acfb0501d86f4 0.00 $0.00 0.07%
81 0x01fce676f4b61d98213d26fddc06e8e88895e2e3 0.00 $0.00 0.07%
82 0x1ef2a464439bde43dfa1b4b255fade8896be3ce0 0.00 $0.00 0.07%
83 0xeafaf3f28102317cbf98daf7064c57342edfc916 0.00 $0.00 0.07%
84 0xef5e15d0fabbbc35a18edc0f81b53974a9132c09 0.00 $0.00 0.07%
85 0xb4639ece94f141790bb0c6ee2ba2870747a0ccb3 0.00 $0.00 0.06%
86 0x37ce4a5f2fa004b2b7c63f60ae5667802a3f1496 0.00 $0.00 0.06%
87 0x675de6ed8d1adac3c3d50bab5a5709e0edc771c9 0.00 $0.00 0.06%
88 0xa761a8df93c8d82f956be7fdce92f6c3eb825ba9 0.00 $0.00 0.06%
89 0xd89118382bd401a231d2d267f5b1ef1e3a240de0 0.00 $0.00 0.06%
90 0x145ed5028a863cc6ecba6e759843ef646f231e9d 0.00 $0.00 0.06%
91 0xb7637387a808ebe617f44c8bf08a4dc59a42ad8d 0.00 $0.00 0.06%
92 0x40ef5210dbce356cbfea9c941684f8a618845195 0.00 $0.00 0.06%
93 0x3c89cb4f113abc0f4243b777220bc6b4838eebce 0.00 $0.00 0.06%
94 0xd06f643db7673ecd50687cf758fdfdd2d56f1eec 0.00 $0.00 0.06%
95 0x02914177b1395ff823a96c2f5f9a41b19e6426f1 0.00 $0.00 0.06%
96 0xacee4b745a3e2934c751eb635a864b7e694619b4 0.00 $0.00 0.05%
97 0x5019544dfa583cf20ee95f32f8c6056ccac166ec 0.00 $0.00 0.05%
98 0xea3aa333ace7e73560818e6b2edc979c796dd7cb 0.00 $0.00 0.05%
99 0xa6591fa3ea0b1a785b1f0baf8036565f96789eea 0.00 $0.00 0.05%
100 0x033e27310035d6db9e6256db6fdd7f5abcb2fb75 0.00 $0.00 0.05%

Thống kê top địa chỉ trữ UBX

Top 10 ví đầu bảng chiếm 58.53% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 62.38% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 67% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 70.44% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ UBIX.Network (UBX). Top Holder UBX 01/2023 - GiaCoin.com
4.1 trên 644 đánh giá