Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,076,904,444,779 Khối lượng (24h): $50,492,302,553 Thị phần: BTC: 42.4%, ETH: 18.6%
TomoChain (TOMO)TomoChain TOMO
Xếp hạng #451 08:38:00 30/01/2023
Giá TomoChain (TOMO)
$0.3960 1.03%
0.00001673 BTC 9,321 VND
Thấp: $0.3850 Cao: $0.4036
Vốn hóa thị trường $37,285,031 Khối lượng 24h $6,151,920 Lượng cung lưu hành 94,153,438 TOMO
Thay đổi 1h -0.58% Thay đổi 24h 1.03% Thay đổi 7 ngày 10.61%

Chuyển đổi TOMO - USD - VND

Top địa chỉ TomoChain (TOMO) theo số dư

Có tất cả 1,629 ví lưu trữ TOMO.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ TomoChain (TOMO) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 21,000,000.00 $8,316,060.21 48.54%
2 0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c 15,964,441.09 $6,321,964.45 36.9%
3 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 1,489,196.95 $589,726.26 3.44%
4 0xa98f8fda8cc449e99183229bb906cefb246a7ef3 945,437.00 $374,395.76 2.19%
5 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 695,762.19 $275,523.82 1.61%
6 0xfdd3636caeb29b76fcb9472a93b73d36c7c3f5bf 349,997.50 $138,600.01 0.81%
7 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 333,333.00 $132,000.82 0.77%
8 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 272,381.32 $107,863.78 0.63%
9 0xe2f4cc0198150a7bea98e0a2a66fecafc30a5cd0 269,899.11 $106,880.82 0.62%
10 0x0de845955e2bf089012f682fe9bc81dd5f11b372 269,191.77 $106,600.71 0.62%
11 0x7885e359a085372ebcf1ed6829402f149d02c600 238,328.32 $94,378.70 0.55%
12 0x95b564f3b3bae3f206aa418667ba000afafacc8a 187,142.24 $74,108.86 0.43%
13 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 173,509.00 $68,710.06 0.4%
14 0xbca59f56cacc580cb49a186e16b6c6949d18b093 135,262.00 $53,564.14 0.31%
15 0x20c9574eeb5f76392513e8b2d22a3c3a2e3dacdd 103,477.41 $40,977.35 0.24%
16 0x3ee18b2214aff97000d974cf647e7c347e8fa585 100,000.00 $39,600.29 0.23%
17 0xac8a87277db9242a56ded0a3f44d35a2c75940eb 93,781.19 $37,137.62 0.22%
18 0x46340b20830761efd32832a74d7169b29feb9758 58,054.77 $22,989.86 0.13%
19 0x19fdc1baf867aed92295b3a02d612fe8e2d1f1ca 44,384.05 $17,576.21 0.1%
20 0xbffd9ff55685a3b6940c59dcdcc69b1737363be0 38,752.39 $15,346.06 0.09%
21 0x44bdb19db1cd29d546597af7dc0549e7f6f9e480 34,126.17 $13,514.06 0.08%
22 0x070039b2eb75e50d522c04b09f4a9f09c9aaaac9 34,032.31 $13,476.89 0.08%
23 0x167a9333bf582556f35bd4d16a7e80e191aa6476 32,467.78 $12,857.33 0.08%
24 0xece29dba12cb35ffc6ad9a21c23554c40a889430 28,744.90 $11,383.06 0.07%
25 0xa81b4728b7697161c80bab51ad4489b0c6d9dbba 21,506.44 $8,516.61 0.05%
26 0xa107413fa53ba873f2120902c6201cafbe45ae43 19,994.12 $7,917.73 0.05%
27 0xd1fdec09b61c704d13b56bb941a7aae8b4507b61 19,983.98 $7,913.71 0.05%
28 0xec5bc6f3ecb18c15107fb5918b3edd7d37ae98a2 18,444.43 $7,304.05 0.04%
29 0x21a56d488521c02644698bf30df4d7ac21b03ed4 16,492.05 $6,530.90 0.04%
30 0xdd91e70bb95b9e229082178fa1b4b4d3833e5153 13,243.61 $5,244.51 0.03%
31 0x441a7c1511fdacfc9965738c8690ba7e3f97ad93 11,386.11 $4,508.93 0.03%
32 0x39f6a6c85d39d5abad8a398310c52e7c374f2ba3 11,081.17 $4,388.18 0.03%
33 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 9,629.70 $3,813.39 0.02%
34 0xc0bdaf2a06b5a87035d331f9b48868357e2641a8 9,500.67 $3,762.29 0.02%
35 0x33f0a5ad98f54a6d44d1da540157add0ef16bf89 9,055.04 $3,585.82 0.02%
36 0xc72b768ffbb6da31c2f343a568b96eaf3c07b324 8,925.78 $3,534.63 0.02%
37 0x85c973650f61d2a4257614f72d1f5a070bcc4ae9 8,065.15 $3,193.82 0.02%
38 0xe30d674e46eae016f85217515b69c3283ac6d625 7,611.00 $3,013.98 0.02%
39 0x1234ae518477c762855de7d6ec21caa1955a2175 7,229.05 $2,862.73 0.02%
40 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef 6,910.70 $2,736.66 0.02%
41 0x5c89674c4ad1ccd10a29bcc9aabc303cd5f2da1d 6,579.18 $2,605.37 0.02%
42 0xdec04ed080ea1488e0f616f8982aca8a830c9c46 6,545.49 $2,592.03 0.02%
43 0x01bf1d7c5e192313c26414e134584275f46271cf 6,371.09 $2,522.97 0.01%
44 0x903127e5d994e4f91a30402c6400cdcc085d0c3d 6,346.98 $2,513.42 0.01%
45 0x141fef8cd8397a390afe94846c8bd6f4ab981c48 5,822.11 $2,305.57 0.01%
46 0x3b89fad59c2cfee70d5da0643278f92a2e82b565 5,197.44 $2,058.20 0.01%
47 0x6cc8dcbca746a6e4fdefb98e1d0df903b107fd21 5,055.78 $2,002.10 0.01%
48 0xe7a8be83a9f16a5ea28172498e27af14ef472170 4,972.94 $1,969.30 0.01%
49 0xb10c1840f562f0ac914da2bad3290833c75fdddf 4,968.15 $1,967.40 0.01%
50 0x51bd618e74b4796585edb3d4ef17166077032a48 4,393.62 $1,739.89 0.01%
51 0xb9830ad5276867b37146971ad84324498367d75c 4,156.73 $1,646.08 0.01%
52 0x1fd4d9d6a9cd4ccb921fe79922855ea946c6e0c6 4,038.44 $1,599.23 0.01%
53 0x53be022d77bd0a4f551fab593312939dc228356a 3,980.00 $1,576.09 0.01%
54 0x768f2a7ccdfde9ebdfd5cea8b635dd590cb3a3f1 3,979.00 $1,575.70 0.01%
55 0x1e474c1f71daaf68cb3377c715ea266f732766c7 3,777.82 $1,496.03 0.01%
56 0xccdfabc661c9c62e7a292267ded9b5628f1edb72 3,454.11 $1,367.84 0.01%
57 0xaecbd8951de28a3102a3e4adf7872cb718d17659 3,326.49 $1,317.30 0.01%
58 0x0678d99d4ad62145b9f4ff5a4e17c1dd4ef3aa49 3,244.57 $1,284.86 0.01%
59 0x57ed664f6308f5ff5ea4c87faeebcc1562a95a8e 3,084.65 $1,221.53 0.01%
60 0xcba1a275e2d858ecffaf7a87f606f74b719a8a93 3,078.20 $1,218.98 0.01%
61 0x3750b88653e3cf128c891d9754b530b6ef975fe9 2,990.85 $1,184.39 0.01%
62 0x842679d8a9ee597c245af47c8746449ed340f3e9 2,822.56 $1,117.74 0.01%
63 0xea7d9225f74bf8206ac8d9ad358b7cc2c716ee89 2,719.40 $1,076.89 0.01%
64 0xe580f81b75b208e063165dbac24a078ad537f3d5 2,501.98 $990.79 0.01%
65 0x9bc5b924798d059b6e9d47bb3e9bb5907f50a670 2,485.79 $984.38 0.01%
66 0x656420d1df434c31df9a68c3e43e0b5e5065dc0f 2,412.76 $955.46 0.01%
67 0x6f58e57bef61cc2256800be577baba556b1a7dd1 2,362.80 $935.68 0.01%
68 0x0969cb3644c2b54deba2ccbd9329ff528393bedf 2,314.06 $916.38 0.01%
69 0xa628645e0e705b0593b039b90461541ff9fc78aa 2,266.00 $897.34 0.01%
70 0x11dfd72e671c13d29c2ca4cd12f346cfeb8e745b 2,241.99 $887.83 0.01%
71 0xa7daa503f313f73939d1aaeb689f445efde3f6ed 2,232.99 $884.27 0.01%
72 0x5576ba00cd4e34f45495a13becd128374c94bd01 2,148.00 $850.61 -
73 0xb6deb24aa7563dc60ae8eddd76513feec2a64cf8 2,144.50 $849.23 -
74 0x38b11aa05546822c252176971cb305d60d382e41 2,083.38 $825.02 -
75 0x7ede772b9a1764a30978f66b5e9984c66b324a4f 2,078.77 $823.20 -
76 0x5d7aff56ddda2a24f5251d9534c51c98c096ff8a 2,069.31 $819.45 -
77 0x0cf31200ca72b52da64fc1b7f4bd0b8e9545653a 2,002.46 $792.98 -
78 0x391244619a8d05c201db977333b0eee95938e639 1,996.00 $790.42 -
79 0x85105ed7c908e3bf967b31006976de58c0677e77 1,992.85 $789.17 -
80 0x01ba985819a76b16e06482f4fac012a97212b396 1,948.40 $771.57 -
81 0xbc15ac962f4860b5d42efa4f397ab77578be83f8 1,926.61 $762.94 -
82 0x50be13b54f3eebbe415d20250598d81280e56772 1,880.13 $744.54 -
83 0x85c5f6ec2ef69b14eccd99878725762f2a99a0f8 1,828.86 $724.23 -
84 0xf31d0046d26af057ba51ef4b2e0372cf9ad990fb 1,795.34 $710.96 -
85 0xa552b6937c3881e32007b98d15e8df7e34a51128 1,783.65 $706.33 -
86 0x685729023c18339680ed15f2412dba9bae02c71e 1,769.57 $700.76 -
87 0x95b0bda61666f9eca4a76325965c01a93f350574 1,753.75 $694.49 -
88 0x86aed87255cf5912293ae20eadbe07e234793c1f 1,749.65 $692.86 -
89 0xafb6e74e97fda82de7622e382170793579f19f5f 1,614.32 $639.28 -
90 0x072f3252d0eb025fbd30ec43181ae6cea8566004 1,608.60 $637.01 -
91 0xa3e57fe4613ccb8c0c500a5d797fcc3d32b76e2c 1,596.50 $632.22 -
92 0x462329d7890a2306fd43fae9214043fe508534ff 1,595.36 $631.77 -
93 0x724fe5339d310487251afae6269726c6533d9a77 1,584.24 $627.36 -
94 0x84e4957001cb0092876e50a53063134d33c4cd24 1,576.47 $624.29 -
95 0x5c3365f93a9c1b4ebfd7dfefb6c19b3eecc37e3f 1,516.46 $600.52 -
96 0xe9ddd02993b9dc02b741c628072fa582cc23184c 1,511.29 $598.48 -
97 0x28027cd078399e61d756c0c49ae56f346b5a4cb9 1,490.20 $590.13 -
98 0xf12f1d1537fd697507abed6b67c85c45253f7be8 1,486.00 $588.46 -
99 0x63f606359096dc8a5e4eace0b7e0668e0bd7173b 1,485.00 $588.06 -
100 0xffac6c4e21b1abb84d34bd270d51fe59593c51f1 1,476.50 $584.70 -

Thống kê top địa chỉ trữ TOMO

Top 10 ví đầu bảng chiếm 96.13% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 98.83% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.74% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.95% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ TomoChain (TOMO). Top Holder TOMO 01/2023 - GiaCoin.com
5 trên 635 đánh giá