Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,069,421,169,865 Khối lượng (24h): $42,229,572,939 Thị phần: BTC: 42.4%, ETH: 18.4%
TNC Coin (TNC)TNC Coin TNC
Xếp hạng #211 20:08:00 29/01/2023
Giá TNC Coin (TNC)
$0.1049 -0.49%
0.000004463 BTC 2,471 VND
Thấp: $0.1040 Cao: $0.1082
Vốn hóa thị trường $614,025,036 Khối lượng 24h $740,504 Lượng cung lưu hành 5,851,183,164 TNC
Thay đổi 1h 0.19% Thay đổi 24h -0.49% Thay đổi 7 ngày 5.56%

Chuyển đổi TNC - USD - VND

Top địa chỉ TNC Coin (TNC) theo số dư

Có tất cả 12,540 ví lưu trữ TNC.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ TNC Coin (TNC) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x65f6342c7c30c9bbd5a7de03dfbb0fb8fef3fe37 491,000,000,000.00 $51,525,697,350.72 49.1%
2 0xfd3875c153f08aeb5947a6d94bf6a34214701d57 125,000,000,000.00 $13,117,540,058.74 12.5%
3 0x643713133f26140700a2cdf25a12e2cd913c1e9c 100,000,000,000.00 $10,494,032,046.99 10%
4 0x023892bd660f354cbde2c67f29a320e60ddd7309 99,979,000,000.00 $10,491,828,300.26 10%
5 0x22780a203cd9662016e9ec07ef19117942353071 50,000,000,000.00 $5,247,016,023.50 5%
6 0xa650f0ca96ff7e1efbb83d59c3dee7d10d96fff1 50,000,000,000.00 $5,247,016,023.50 5%
7 0xe00466da91830e9d2c208ce0484ab7dc2430b88a 47,932,315,100.39 $5,030,032,507.50 4.79%
8 0x2dd2da3fcb41ef29cca129956ca086545a6c3297 24,969,145,418.38 $2,620,270,122.06 2.5%
9 0x47a65e0254cab0e6c7783eee84d03a376f772997 3,004,833,481.66 $315,328,188.52 0.3%
10 0x7c889a920fb23819552fd08f0b4a4ffdeffb4834 908,593,990.30 $95,348,144.52 0.09%
11 0xd2aace6e0714c4175a1f162262ee0d6ea9e8431e 596,921,029.54 $62,641,084.13 0.06%
12 0x591fed1bdf040ab045cc54f782f0e3ca0f380c5a 500,000,000.00 $52,470,160.23 0.05%
13 0xe292738ce0ec0a8fc3b75d4dc5cf28319628b37f 335,805,573.55 $35,239,544.50 0.03%
14 0x715d092a7f9120747d396caf6bc9c04a8e29c958 278,400,000.00 $29,215,385.22 0.03%
15 0xcd03d4823a7af9b0827d28b95fbc109bdaecaa25 246,333,756.86 $25,850,343.39 0.02%
16 0x125f38fdb574ea364d114deefd052fb9e78ddda2 199,194,586.55 $20,903,543.75 0.02%
17 0x98bdde3111a5d94bce1daa228c17b6be0f142404 121,718,834.75 $12,773,213.53 0.01%
18 0x5dfdeb0c51d2b8dc871d32e91e549d99a56d54bc 109,895,872.63 $11,532,508.09 0.01%
19 0xa79fff6c79d8a604723cccc64babe223b7db7c7d 103,468,786.00 $10,858,047.56 0.01%
20 0x74f170510bdf5366e0f5eff406cf5404100ec622 87,889,901.19 $9,223,194.40 0.01%
21 0xf8749218a00f5b18af6484a32d186d5632a197ec 85,325,164.53 $8,954,050.11 0.01%
22 0x0a523b484e4ce31f5814fb61b860d72d456663be 62,539,002.02 $6,562,862.91 0.01%
23 0x736ec54bb26b0b4c452d5edb5f9b8590437fe2f3 61,937,920.00 $6,499,785.17 0.01%
24 0x90ef2e13efd9fbbc61bfd4590b83c8f3c2622c1f 50,047,890.00 $5,252,041.62 0.01%
25 0x4b61a5b624aae537b1669aaf2d9476fa76dd2012 48,481,749.74 $5,087,690.35 -
26 0x0708e980d324369652b834b011425f8175d2b317 43,404,219.27 $4,554,852.68 -
27 0x4d9612be3d8c69630ce032eef2d6f62a389a0c78 42,502,261.31 $4,460,200.92 -
28 0x9f4a2d4b7026a1775aea5e8d49256e62200b88d6 42,000,000.00 $4,407,493.46 -
29 0x8b8f4b52e14066d96e1d4e0cb583975891974db8 34,938,645.69 $3,666,472.68 -
30 0x1b7cf6c4b9b7006d9f4c362efbb5dbaf087ebec9 30,000,000.00 $3,148,209.61 -
31 0x437dc3a3fce3b70dfd898240f0d03d3c95ece666 29,934,431.48 $3,141,328.83 -
32 0x503a164617e0d70cdf0570787e7625722bb9ccc2 27,810,300.00 $2,918,421.79 -
33 0x83c940b12932c4673bc4cce1508c65525129a83e 26,600,310.99 $2,791,445.16 -
34 0xda3cad986b0fb3ddc76dc9e4c1667ddea63317c9 25,000,000.00 $2,623,508.01 -
35 0x35c5bf55c1b930ec77385a4a35c0ec4306a45d02 25,000,000.00 $2,623,508.01 -
36 0x3f97c91e6544635305a4a284bd41dd55bdcee8e0 24,779,213.49 $2,600,338.60 -
37 0xa05b34485f4ce7e9601407ea9e1583110a44bb91 24,197,256.19 $2,539,267.82 -
38 0x7280507742e8fd27f70c6f871935bf43350bcf2c 24,134,776.19 $2,532,711.15 -
39 0x5e9687bbc8eb357dc81993c419c49e1c83514ea0 22,500,000.00 $2,361,157.21 -
40 0xfdfda8b0e931a3bdb00a5fbc4e3f914b7d137fa5 22,200,000.00 $2,329,675.11 -
41 0xefa35377222a7833434eb5d69b6c32a6c392541a 21,994,980.00 $2,308,160.25 -
42 0x945a5ed446709f179aea74cddcb9e69e980ef09f 21,703,984.32 $2,277,623.07 -
43 0xac8d22d5187456c1b5eaa10a0867675fc577adcf 21,695,300.00 $2,276,711.73 -
44 0xaf1ac409f52abcfed8d79dab9c0b20ed629c0a90 21,543,000.00 $2,260,729.32 -
45 0x6a6cf28fb4e8fbc5c316f91daef8a45fc69f627b 21,423,454.15 $2,248,184.14 -
46 0x400e9c14be8eaa4f258e364a444ea0aa2d2af9d0 21,250,000.00 $2,229,981.81 -
47 0x770ff2958d0f1401b67e1e675a614851794878df 21,206,531.46 $2,225,420.21 -
48 0x5f4b403d16755530da8edbb7620ad0b3066d6f80 21,097,400.00 $2,213,967.92 -
49 0x980d6b041c002e1dcea94bf8105f041b924d1822 20,989,899.00 $2,202,686.73 -
50 0xf2c3cf3f7e2ed68c16b1a351749951faf84db48a 20,913,516.00 $2,194,671.07 -
51 0x471e603eeb2d82f62819b9b8b5d5721cbad1e5cd 20,840,846.00 $2,187,045.06 -
52 0xdc9baeead8230d4f882a1e75885208a6fdc2a2e1 20,713,788.07 $2,173,711.56 -
53 0xba647e759daa2919832a13bb4d3557a4d53beafb 20,673,572.00 $2,169,491.27 -
54 0x681d7d3e9fddcc08c001c4e6de0edc72ec65b7c4 20,506,686.88 $2,151,978.29 -
55 0xf7140d3cb5da25e24647c28a602021feab020442 20,495,500.00 $2,150,804.34 -
56 0xf189cc71169809af9c0bb60c00e2d28d26cdc5e6 20,238,877.00 $2,123,874.24 -
57 0x5f251b7ec7d1b5ff03051ab03b264bfa3caf80db 20,022,200.10 $2,101,136.10 -
58 0xf7e8efaac9a08989ffc5d4d2d6876f85374d988a 20,011,009.99 $2,099,961.80 -
59 0x6cc48186ebde76fc0441dfaa9b8d168c54392600 20,000,000.00 $2,098,806.41 -
60 0x2a34d8a81ef917052957ef72e9da21e29ddb9cf8 20,000,000.00 $2,098,806.41 -
61 0x9c6a7f520cdd9032273a10289d9b3b5b6c84c417 20,000,000.00 $2,098,806.41 -
62 0xf10e021fe72c7e6beb3d38998119c2932625e113 20,000,000.00 $2,098,806.41 -
63 0xde67bbd5ee1ccf8e5ccbcd0b2a4581c933bbd518 20,000,000.00 $2,098,806.41 -
64 0xd303b67045ce7309f33d4ce49fece82d093d7ec6 20,000,000.00 $2,098,806.41 -
65 0x6a2fbe570589283ddb698a4f968ab939603fb654 19,996,100.00 $2,098,397.14 -
66 0xf043b49edbf71d3139e94a24a0ea25a4db9bb47e 19,901,139.61 $2,088,431.97 -
67 0x5a0d22ea403d053c860ac88006cc731baccadfb8 19,700,000.00 $2,067,324.31 -
68 0xaed943b29d511800437c8e802ab308aaf49aa3e0 19,498,220.00 $2,046,149.46 -
69 0xb9c8e8c380fcb17a46a9453204ef5306040a874d 19,426,124.00 $2,038,583.68 -
70 0xb79a8b4478a9ff88a78f6ff749556d72428ddb04 19,071,822.31 $2,001,403.14 -
71 0xc131221d89495f357a943684428d0dc7690bb9d2 18,214,474.50 $1,911,432.79 -
72 0xaaa23a9e2f99e048464b4fc0fb838f76b770cc6c 16,884,153.00 $1,771,828.43 -
73 0xde5cef4af3d7486b19e3d14eb7f97fc1b7e4a5b0 16,623,450.13 $1,744,470.18 -
74 0xe652dc55e48cb20cd4aaa36bbf5451b854c0a841 16,273,336.26 $1,707,729.12 -
75 0xe19a7b8687d3c9f141668ad4c88b868984520a88 16,206,456.71 $1,700,710.76 -
76 0xea1e8dd8a644a5cbceb1ceb9d89903bc78908558 16,065,002.00 $1,685,866.46 -
77 0xd4cfdb1e134a293aace5c33c444bef1229510642 16,009,903.05 $1,680,084.36 -
78 0xdbefc64c260053cec49595cb9227c7fd0d7846d7 15,929,616.86 $1,671,659.10 -
79 0xc713d953e6f6630213cc0142345837fd03d2652b 15,836,555.22 $1,661,893.18 -
80 0x079254e7ba58d5fe7678feee55fc635aad169995 15,454,713.32 $1,621,822.57 -
81 0x6c583fd3e7624c79b0c97872697ab76ff669dadd 15,276,960.85 $1,603,169.17 -
82 0x0664c9aef91a4159bf60b6dc4e1b46117d633ffb 15,274,586.40 $1,602,919.99 -
83 0x93d15124765571744e6a1641a123b559bfb9a549 15,038,002.42 $1,578,092.79 -
84 0xbbf2373da64d2672018297955eab4348bfaa2117 15,000,000.00 $1,574,104.81 -
85 0xf445039745dd65051e6124a6021f1a87e69ac602 15,000,000.00 $1,574,104.81 -
86 0x6a4a1d4312964824746f0a24c338bfef4a2a62d7 15,000,000.00 $1,574,104.81 -
87 0x1826e90ddb81c07aa24d99a81ef7ca0b76b49725 14,342,221.80 $1,505,077.35 -
88 0xe49c5207d877a3998d685dfcf6aa82cd868f00a4 14,273,272.81 $1,497,841.82 -
89 0xdd871e3bd8b18837d3a356357067944135fa5b0f 14,270,339.99 $1,497,534.05 -
90 0x8bee1a5cfc60c0557a405d8c66d93413b866225c 14,117,326.83 $1,481,476.80 -
91 0xfb2abd08d3953f45da180b3bb7905848f368dad1 14,101,757.70 $1,479,842.97 -
92 0x849a39fa60d897ad21ed8198366dc6ab1a7b3071 13,880,300.66 $1,456,603.20 -
93 0x97fc379397b5efe004792e58cd43c9cc02317c53 13,705,137.00 $1,438,221.47 -
94 0x715eeb0396d5a9b283984a98b3b6b3ca928f4b5e 12,449,873.38 $1,306,493.70 -
95 0x9d374d4b9013785393ee2fc29e8353728ca861fd 12,100,873.79 $1,269,869.57 -
96 0x562dd1060036398ad1affb9ecfc6b56f803c7c17 11,884,670.00 $1,247,181.08 -
97 0xc54c66b5d8d2b073c7a5aac0c9aa16a9397d9c05 11,611,298.39 $1,218,493.37 -
98 0x45a1128f7d60a66a9703dff2b0a967e88cca774f 11,428,578.94 $1,199,318.74 -
99 0xfdd55b75999348fc40ddd0d378a0294febf7ee43 11,285,334.00 $1,184,286.57 -
100 0x8a4209ec4ddc46145b2552233df3ad30984a656c 11,123,159.86 $1,167,267.96 -

Thống kê top địa chỉ trữ TNC

Top 10 ví đầu bảng chiếm 99.28% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.53% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.57% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.57% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ TNC Coin (TNC). Top Holder TNC 01/2023 - GiaCoin.com
4.3 trên 632 đánh giá