Tiền ảo: 23,115 Sàn giao dịch: 590 Vốn hóa: $1,180,862,628,967 Khối lượng (24h): $49,158,756,373 Thị phần: BTC: 46.5%, ETH: 18.6%
TimeMiner TIME
Xếp hạng #? 13:50:06 27/01/2021
TimeMiner (TIME)
Không theo dõi

Thông tin TimeMiner (TIME)

Trạng thái Không theo dõi
Website

https://www.timeminer.site/

Block Explorer

https://etherscan.io/token/0xa54c67bd320da4f9725a6f585b7635a0c09b122e

https://ethplorer.io/address/0xa54c67bd320da4f9725a6f585b7635a0c09b122e

Mã nguồn

https://github.com/TimeMiner

Bảng tin

https://medium.com/@timeminer

Chat

https://t.me/timeminer

Twitter

https://twitter.com/_timeminer

Ngày thêm vào danh sách theo dõi 07:00:00 31/08/2020
Ngày cập nhật cuối cùng 13:50:06 27/01/2021

Số liệu thống kê TimeMiner (TIME)

Thông tin giá TimeMiner (TIME) lần cập nhật cuối cùng
Giá TimeMiner (TIME) $38.10
Vốn hóa thị trường -
Dao động 1 giờ -1.80%
Dao động 24 giờ -3.81%
Dao động 7 ngày -4.87%
Dao động 30 ngày 81.97%
Dao động 60 ngày -%
Dao động 90 ngày -%
Khối lượng giao dịch 24 giờ 0
Nguồn cung TimeMiner (TIME)
Tổng TIME đang lưu hành
Tổng cung 212.00 TIME
Tổng cung tối đa
Thông tin chi tiết TimeMiner (TIME) - Giới thiệu TimeMiner (TIME) - GiaCoin.com
4.9 trên 647 đánh giá