Tiền ảo: 23,122 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,170,587,426,109 Khối lượng (24h): $43,258,146,036 Thị phần: BTC: 46.1%, ETH: 18.7%
TigerCash (TCH)TigerCash TCH
Xếp hạng #1860 14:12:00 31/03/2023
Giá TigerCash (TCH)
$0.004913 0.16%
0.0000001761 BTC 116 VND
Thấp: $0.004813 Cao: $0.004987
Vốn hóa thị trường $275,147 Khối lượng 24h $79,706.81 Lượng cung lưu hành 55,999,900 TCH
Thay đổi 1h -0.59% Thay đổi 24h 0.16% Thay đổi 7 ngày 1.2%

Chuyển đổi TCH - USD - VND

Top địa chỉ TigerCash (TCH) theo số dư

Có tất cả 190 ví lưu trữ TCH.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ TigerCash (TCH) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x43a45ba679624713abdef2fc1f3041578275db9d 644,000,100.00 $3,164,199.95 64.4%
2 0xc0ae5042e65edf2aeaeef2ada4b67150f303561b 180,000,000.00 $884,403.57 18%
3 0x19e25c0b73c6f4dcbed71f7cc76aed1de41d9437 120,000,000.00 $589,602.38 12%
4 0xfbdeb87969f5610d006d1a4ed79308a5778e77e5 40,745,857.06 $200,198.79 4.07%
5 0x6d248764fe24b7141f291e5332f33559f90577ea 6,958,508.52 $34,189.61 0.7%
6 0xce499ecc70d0162aaaf2fb59b3c212d93c29415f 3,934,338.17 $19,330.79 0.39%
7 0x23d3500a560b1a3c1340486b424426a1ac63574e 452,100.00 $2,221.33 0.05%
8 0x502fea958631fda25f9d2486805d23137549ea86 378,935.00 $1,861.84 0.04%
9 0x251164a7b131e195447da4f2700932a65333c8ff 316,108.90 $1,553.15 0.03%
10 0x9f9c84283e95d94873f9f151635fbbc76c6847cf 298,286.00 $1,465.58 0.03%
11 0x812163f97b160eca9aff7a6db2ef7560712cf384 271,303.00 $1,333.01 0.03%
12 0x5349a1b5e642fcc56e2b73a975887b1585b95a1b 211,266.59 $1,038.03 0.02%
13 0x26ab3c490c30f89539ae05fb219bb6716b58ac83 168,711.50 $828.94 0.02%
14 0x6cbcb86f52f415aa5aa53371b72497960e1b2470 133,992.00 $658.35 0.01%
15 0xe82f72a10ea36e969dc2ab20de4eddc2acc03fc0 133,769.61 $657.26 0.01%
16 0xd1a4f9f92c0067cb6063054bf7844a5210fefeeb 121,897.89 $598.93 0.01%
17 0xafeac8e85babb32ea986be56ca15eb714d9be018 98,040.40 $481.71 0.01%
18 0x564dc8407294f1687ca4aa13937373b197fd24b1 90,316.68 $443.76 0.01%
19 0xe6a8f8ab2f6c5d6b52d618339f7a0b844685b75b 82,500.00 $405.35 0.01%
20 0x7764b7076d58d6248f5f5ca80ccb4fc66f10fa74 68,568.24 $336.90 0.01%
21 0x5a65bea83c38cbf2a14e0cd4623d17b913a46a65 59,000.00 $289.89 0.01%
22 0xbf0869a67c25bf3e3e51a06b92c0cd8abd4d2bec 55,000.00 $270.23 0.01%
23 0xeb09081242b1be54a98598540e788695a501b23f 49,482.79 $243.13 -
24 0x8636ff7fecd2d2373021036831fda2b6c15f7d66 48,300.00 $237.31 -
25 0xc5d0a52fff52c1c5118bb6ca6e7a0443368ef350 44,359.67 $217.95 -
26 0xf83729a2a3073bd78ca8038eef471bffdae1f831 43,832.21 $215.36 -
27 0xc5c3f193bdff203098319f18993460f203765959 42,384.51 $208.25 -
28 0xfca648db54b64cd2db7a51f32a238f7869e997af 41,571.39 $204.25 -
29 0x6a574aefe00d55d2096bd94f7577d5b8043eca88 39,655.50 $194.84 -
30 0x2af005eb9574631e781a0912bf28553784e052ef 39,446.05 $193.81 -
31 0xdf3c6a269e4bf4b57008e9a448616afb585542b1 37,263.07 $183.09 -
32 0x24e259d62a7c04026a7eb15e8a2fdc974184d1c6 35,450.64 $174.18 -
33 0x25a74b99576f24e7e4090a85ddba1b6961830645 34,653.97 $170.27 -
34 0xeff10f0c3a51cabee000b1781d9a1f9582575d18 32,490.00 $159.63 -
35 0x217c9513efc52a7513134778cb0c5577f9012fae 30,441.05 $149.57 -
36 0xe11458cfc27ceadf11ba5016fb5af2a00bf873c9 30,195.03 $148.36 -
37 0x589e23bac0c18b441b0514230b026a47aab514ca 30,190.26 $148.34 -
38 0xa1652c26a501baed11e767cf354f59508ab18e30 30,000.00 $147.40 -
39 0x468b81ade7ff18a5a0ecfb3b1680d06ab8cd5567 27,457.65 $134.91 -
40 0x983ccf9d0b4adc985644d804b093442023192298 26,666.67 $131.02 -
41 0xde34740a607efbfc0d6ddbf963a6b308371c5685 25,397.33 $124.79 -
42 0x8b0fd6484dc29691f1c9216e256945925092ac15 24,554.60 $120.65 -
43 0x85b65909c0c00cb27b2b97b796d354961fe17382 23,380.87 $114.88 -
44 0x806d5f6027afa5eeda31a5ac232741bfe757db4a 22,771.08 $111.88 -
45 0x2329f680eb557f5f2810897619ec955f231d77cc 22,194.06 $109.05 -
46 0x30369214cf5d36e82020acb3726bd2b448af8959 22,000.00 $108.09 -
47 0x240ddb16c5e4257505b0b6a7820314e483cd1715 20,000.00 $98.27 -
48 0xed3bc82bfd4ae57325d4414a8b648f1d22f2c639 19,000.00 $93.35 -
49 0x1f0aa8b6962871f5d995848442ba4ae52f1a747a 18,874.59 $92.74 -
50 0xac2631df863a7415cbcdf4dfff0a20049f3d4fdb 18,402.90 $90.42 -
51 0x3d91e172a1a02c974779a305bb8c6aa0aadd6497 17,742.73 $87.18 -
52 0x49c6eac732b0538a9f808a7884c25e77480151eb 17,638.07 $86.66 -
53 0x779d8a1896e5b999b533bcf6c95b5f9f3eb941e3 17,209.00 $84.55 -
54 0x183ef82035e55a33199bb18a33486a8027b6aa4b 17,066.99 $83.86 -
55 0xdb7fb06c04bf272500eaa68cfe9b50eaa85848a3 16,454.18 $80.85 -
56 0xe846d31ca1b5e649e1e4b1f52cc480413cee68d1 15,210.53 $74.73 -
57 0x377dd1a7f5755e5248e92573d44c769df2bc45c6 14,990.03 $73.65 -
58 0xcd49f0fdc343774ff76e99ee6f1d2692753dbfb2 14,670.62 $72.08 -
59 0x3bb5401d7266dfffafeaa041b7c2df13fe4e1d8b 13,854.00 $68.07 -
60 0x1ac6c4d23df8b5e08c434e58380f0befb2ac7c55 13,694.40 $67.29 -
61 0xb3bd6c98d40c889560fe6e4b2ffbcb33294c5439 13,024.17 $63.99 -
62 0x68f474ae393675754edc7ea9df56166ae1f5f980 12,352.84 $60.69 -
63 0x8d6170b90c6fcd684ba3b35eabfad02dbbd22312 12,130.12 $59.60 -
64 0x021a62beaf67478113550e5cbcd71da09039e27d 11,301.00 $55.53 -
65 0xe0e0b1c1934483fa4343d95667d20c19194f6c3d 11,008.54 $54.09 -
66 0x72c2eb8f1efbd9a2507013948524082824d7eb3a 10,975.96 $53.93 -
67 0xdb3460ae46c16b89ba86a02c67a2a9535432999d 10,454.68 $51.37 -
68 0x66a0433ee023fcf80d8dd1d69f56afe9af166291 10,305.40 $50.63 -
69 0x3cf28cd6c15ec86d671b6a9fa9b2ffbbc7a2cdcb 10,183.01 $50.03 -
70 0x3c44f11efc3279a0c5e9cf49caebad6a1fe1b7ff 10,000.00 $49.13 -
71 0x41cc98e8d322104f3081a7607b352803a8a07095 10,000.00 $49.13 -
72 0x232090093adf76d6eadeae01621ead8d54d50a96 10,000.00 $49.13 -
73 0x6c97bff7e346f49134626169c569ce0387f8684f 9,567.45 $47.01 -
74 0x70742b5b1d6241ec1de65d8490690be26011e46c 8,976.78 $44.11 -
75 0x9d6c8b8bff43efd33e57da040023cca41ed993c3 7,738.30 $38.02 -
76 0xafff3947e8c63d9a25bdceaf217f38e0361b19f4 7,500.00 $36.85 -
77 0xbc30291178d428402a8c7aa21f24ad81c47dbcc1 7,347.82 $36.10 -
78 0xf9fa88a67f21355d97a1f9d5f4afa67dd8b3c5d0 7,056.52 $34.67 -
79 0x0afed481a1205df7063080673a30fe1c5b7be55e 6,237.87 $30.65 -
80 0x11b20b546895fe1d64e1470c5c831a7a79f1903f 5,781.95 $28.41 -
81 0xc24137c423040665f0adc7d973c7eb98a411b62b 5,555.64 $27.30 -
82 0xa661d490c917e6d6866f5363faac1704e7c2f083 5,459.04 $26.82 -
83 0xad0099aa029c3cabecd08d863da3f6ed0ec4cc9f 5,412.86 $26.60 -
84 0xcfa855d83d1145c9ed00f37164f09899c8b5f723 5,348.01 $26.28 -
85 0xa4fd6116ea8ccb7b5ec3bea0478bda560db80c7a 5,159.47 $25.35 -
86 0xf2b3993210540de74e046fa9441d16068df8fd21 4,794.44 $23.56 -
87 0xc00ecc949356712ae7fd14fdc04fd5a7f9e35bc9 4,577.89 $22.49 -
88 0x1481c221df283a2da263be4b2b5a128ecd0990fd 4,462.94 $21.93 -
89 0x5944e37e1112e6643ce9a5734382a963f6a75cee 4,390.00 $21.57 -
90 0x46b4575206c867ff569bfa5e295bcaa816a00b17 4,266.67 $20.96 -
91 0x2959dbd6faa9e915bc970d448cc4ecfff9cb4eac 4,200.00 $20.64 -
92 0x9c553c531d4018fd1cf7f41a5527f344575ed1e1 4,141.79 $20.35 -
93 0xe18b8c486ecb522c9bd580f18631f391e93f2db4 4,109.56 $20.19 -
94 0x305ef0cb9807c34d677205557c7822a9bab1c8ee 4,027.82 $19.79 -
95 0x0b589e0f487667b9203e775b98be81abe322eeed 4,025.00 $19.78 -
96 0xadb2fbe0a98dfb8f0e8bbc5e682d8853dc7d30ad 4,005.48 $19.68 -
97 0xaff4a5b5fc1cb30fca56690ae84d7db436544627 4,000.00 $19.65 -
98 0x6963c15a8d053e4dccaa86d7e159bfb7874b5924 3,963.74 $19.48 -
99 0x94ca9839b9672bb2dc843d044d6c77ab7802036b 3,899.85 $19.16 -
100 0x1f4891311c4cea045146d4e931c512eee4b7e15e 3,765.95 $18.50 -

Thống kê top địa chỉ trữ TCH

Top 10 ví đầu bảng chiếm 99.71% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.85% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.87% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.87% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ TigerCash (TCH). Top Holder TCH 03/2023 - GiaCoin.com
5 trên 638 đánh giá