Tiền ảo: 28,213 Sàn giao dịch: 717 Vốn hóa: $2,361,692,907,583 Khối lượng (24h): $95,560,092,066 Thị phần: BTC: 52.2%, ETH: 17.6%
Tellor (TRB)Tellor TRB
Xếp hạng #236 01:38:00 04/03/2024
Giá Tellor (TRB)
$118.85 -2.58%
0.001894 BTC 3,043,829 VND
Thấp: $113.55 Cao: $125.84
Vốn hóa thị trường $303,558,568 Khối lượng 24h $86,716,446 Lượng cung lưu hành 2,554,064 TRB
Thay đổi 1h -1.32% Thay đổi 24h -2.58% Thay đổi 7 ngày 2.63%

Sàn Binance: Tặng 100 USDT (20+30+50) cho người đăng ký mới.

Chuyển đổi TRB - USD - VND

Thị trường Tellor (TRB)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 CoinTR Pro CoinTR Pro TRB/USDT $119.92 $687,353,448 01:29:10 04/03/2024
2 GroveX GroveX TRB/BTC $119.79 $188,684,756 01:32:02 04/03/2024
3 Binance Binance TRB/USDT $120.11 $180,522,636 01:26:01 04/03/2024
4 LBank LBank TRB/USDT $119.86 $125,664,810 01:29:10 04/03/2024
5 OKX OKX TRB/USDT $120.02 $109,452,475 01:26:01 04/03/2024
6 UZX UZX TRB/USDT $119.88 $77,464,732 01:31:58 04/03/2024
7 BTCC BTCC TRB/USDT $120.64 $74,262,846 01:32:58 04/03/2024
8 BitVenus BitVenus TRB/USDT $119.85 $70,753,784 01:29:10 04/03/2024
9 BiKing BiKing TRB/USDT $119.84 $62,452,234 01:31:58 04/03/2024
10 Bybit Bybit TRB/USDT $120.15 $55,771,589 01:26:01 04/03/2024
11 Bitunix Bitunix TRB/USDT $124.82 $53,996,490 01:31:58 04/03/2024
12 BitMart BitMart TRB/USDT $120.14 $40,767,529 01:29:10 04/03/2024
13 BingX BingX TRB/USDT $119.77 $36,754,796 01:29:10 04/03/2024
14 CoinW CoinW TRB/USDT $119.87 $33,644,076 01:29:10 04/03/2024
15 Binance Binance TRB/USDT $119.95 $30,133,634 01:25:59 04/03/2024
16 UEEx UEEx TRB/USDT $119.74 $30,113,366 01:32:02 04/03/2024
17 4e 4e TRB/USDT $119.71 $29,849,147 01:32:02 04/03/2024
18 ZOOMEX ZOOMEX TRB/USDT $120.13 $24,147,499 01:32:58 04/03/2024
19 WEEX WEEX TRB/USDT $119.88 $17,557,554 01:31:58 04/03/2024
20 Fairdesk Fairdesk TRB/USDT $119.88 $15,281,919 01:29:10 04/03/2024
21 Tapbit Tapbit TRB/USDT $119.45 $15,168,007 01:29:10 04/03/2024
22 Blofin Blofin TRB/USDT $119.80 $11,182,012 01:32:58 04/03/2024
23 SuperEx SuperEx TRB/USDT $119.72 $11,069,212 01:32:02 04/03/2024
24 Hotscoin Hotscoin TRB/USDT $119.77 $10,739,362 01:29:10 04/03/2024
25 OKX OKX TRB/USDT $119.97 $10,165,594 01:25:59 04/03/2024
26 P2B P2B TRB/USDT $119.91 $8,690,549 01:29:00 04/03/2024
27 WhiteBIT WhiteBIT TRB/USDT $119.86 $8,551,319 01:29:10 04/03/2024
28 Coinbase Exchange Coinbase Exchange TRB/USD $119.86 $7,476,616 01:25:59 04/03/2024
29 KuCoin KuCoin TRB/USDT $120.04 $7,148,904 01:29:10 04/03/2024
30 OrangeX OrangeX TRB/USDT $119.91 $6,622,680 01:29:10 04/03/2024
31 BitVenus BitVenus TRB/USDT $119.78 $5,839,224 01:29:00 04/03/2024
32 MEXC MEXC TRB/USDT $119.82 $4,798,245 01:30:00 04/03/2024
33 Websea Websea TRB/USDT $119.88 $4,623,178 01:29:00 04/03/2024
34 ExMarkets ExMarkets TRB/USDT $195.97 $4,556,100 01:32:02 04/03/2024
35 Websea Websea TRB/USDT $119.84 $4,273,134 01:29:10 04/03/2024
36 XT.COM XT.COM TRB/USDT $119.88 $4,184,846 01:30:00 04/03/2024
37 WhiteBIT WhiteBIT TRB/USDT $119.75 $3,875,218 01:29:00 04/03/2024
38 BitMart BitMart TRB/USDT $119.92 $3,406,749 01:29:00 04/03/2024
39 Binance Binance TRB/TRY $120.68 $2,846,878 01:25:59 04/03/2024
40 Bitcoiva Bitcoiva TRB/INR $128.04 $2,592,916 01:32:02 04/03/2024
41 Phemex Phemex TRB/USDT $119.87 $2,525,650 01:29:10 04/03/2024
42 Toobit Toobit TRB/USDT $119.89 $2,456,099 01:29:10 04/03/2024
43 Binance TR Binance TR TRB/TRY $120.61 $2,444,328 01:29:00 04/03/2024
44 Tapbit Tapbit TRB/USDT $119.83 $2,299,013 01:29:00 04/03/2024
45 BYDFi BYDFi TRB/USDT $119.87 $1,844,225 01:31:58 04/03/2024
46 Bitunix Bitunix TRB/USDT $120.74 $1,836,874 22:03:15 03/03/2024
47 Bibox Bibox TRB/USDT $119.44 $1,518,143 01:32:02 04/03/2024
48 Topcredit Int Topcredit Int TRB/USDT $119.74 $1,505,137 01:32:02 04/03/2024
49 Bitcoiva Bitcoiva TRB/USDT $119.87 $1,473,731 01:32:02 04/03/2024
50 Gate.io Gate.io TRB/USDT $119.67 $1,449,451 01:29:00 04/03/2024
51 KuCoin KuCoin TRB/USDT $119.59 $1,424,450 01:29:00 04/03/2024
52 Bitvavo Bitvavo TRB/EUR $120.27 $1,337,076 01:29:00 04/03/2024
53 Bilaxy Bilaxy TRB/USDT $119.89 $1,323,541 01:29:00 04/03/2024
54 Pionex Pionex TRB/USDT $119.93 $1,269,823 01:29:10 04/03/2024
55 BingX BingX TRB/USDT $119.92 $1,236,272 01:29:00 04/03/2024
56 Bitcastle Bitcastle TRB/USDT $119.90 $893,567 01:29:00 04/03/2024
57 Bitrue Bitrue TRB/USDT $119.88 $739,208 01:29:00 04/03/2024
58 UZX UZX TRB/USDT $119.69 $733,347 01:32:02 04/03/2024
59 LBank LBank TRB/USDT $119.80 $711,775 01:29:00 04/03/2024
60 HTX HTX TRB/USDT $119.80 $700,006 01:29:00 04/03/2024
61 Globe Derivative Exchange Globe Derivative Exchange TRB/USD $119.67 $449,397 01:32:58 04/03/2024
62 Flipster Flipster TRB/USDT $119.81 $409,559 01:31:58 04/03/2024
63 BiKing BiKing TRB/USDT $119.66 $394,910 01:32:02 04/03/2024
64 Binance Binance TRB/BTC $119.88 $353,962 01:25:59 04/03/2024
65 PointPay PointPay TRB/USDT $119.84 $352,194 01:29:00 04/03/2024
66 Hotcoin Global Hotcoin Global TRB/USDT $119.99 $331,567 01:29:00 04/03/2024
67 Bitget Bitget TRB/USDT $120.10 $327,969 01:29:00 04/03/2024
68 ONUS Pro ONUS Pro TRB/VNDC $119.82 $315,923 01:29:10 04/03/2024
69 Hotscoin Hotscoin TRB/USDT $119.77 $304,586 01:29:00 04/03/2024
70 XT.COM XT.COM TRB/USDT $119.79 $273,128 01:29:00 04/03/2024
71 BYDFi BYDFi TRB/USDT $119.75 $261,974 01:32:02 04/03/2024
72 BITFLEX BITFLEX TRB/USDT $119.82 $244,913 01:29:10 04/03/2024
73 P2B P2B TRB/USD $119.83 $242,768 01:29:00 04/03/2024
74 CoinTR Pro CoinTR Pro TRB/USDT $119.94 $226,827 01:29:00 04/03/2024
75 BTSE BTSE TRB/USDT $120.01 $212,986 01:29:00 04/03/2024
76 Toobit Toobit TRB/USDT $119.81 $149,535 01:29:00 04/03/2024
77 Jubi Jubi TRB/USDT $119.63 $142,645 01:32:02 04/03/2024
78 PointPay PointPay TRB/BTC $120.09 $135,411 01:29:00 04/03/2024
79 Tokocrypto Tokocrypto TRB/USDT $119.83 $124,711 01:29:00 04/03/2024
80 AlphaX AlphaX TRB/USDT $119.92 $120,654 01:29:00 04/03/2024
81 CoinCatch CoinCatch TRB/USDT $119.69 $100,955 01:32:02 04/03/2024
82 Phemex Phemex TRB/USDT $120.43 $97,389.23 01:29:00 04/03/2024
83 Indodax Indodax TRB/IDR $123.17 $88,132.73 01:29:00 04/03/2024
84 CommEX CommEX TRB/USDT $120.50 $82,817.91 01:29:10 04/03/2024
85 Pionex Pionex TRB/USDT $119.88 $60,103.85 01:29:00 04/03/2024
86 ONUS Pro ONUS Pro TRB/VNDC $120.37 $50,162.05 01:29:00 04/03/2024
87 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange TRB/USDT $119.83 $45,119.81 01:29:00 04/03/2024
88 BTSE BTSE TRB/USD $119.70 $43,464.12 01:29:00 04/03/2024
89 ONUS Pro ONUS Pro TRB/USDT $120.15 $40,248.12 01:29:10 04/03/2024
90 HitBTC HitBTC TRB/USDT $120.00 $32,633.49 01:29:00 04/03/2024
91 CoinEx CoinEx TRB/USDT $119.76 $29,037.05 01:29:00 04/03/2024
92 BTSE BTSE TRB/USDC $119.78 $25,703.90 01:29:00 04/03/2024
93 CoinDCX CoinDCX TRB/INR $127.13 $25,367.97 01:29:00 04/03/2024
94 Gate.io Gate.io TRB/ETH $119.98 $18,695.95 01:29:00 04/03/2024
95 Equation Equation TRB/USDT $120.00 $16,490.09 01:31:58 04/03/2024
96 WazirX WazirX TRB/INR $127.22 $15,079.44 01:29:00 04/03/2024
97 Bitlo Bitlo TRB/TRY $119.56 $14,296.75 01:32:02 04/03/2024
98 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange TRB/USD $119.77 $12,405.43 01:29:00 04/03/2024
99 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange TRB/USD $120.06 $7,732.57 01:29:10 04/03/2024
100 CoinDCX CoinDCX TRB/USDT $119.79 $7,544.75 01:29:00 04/03/2024
101 Gate.io Gate.io TRB/TRY $120.70 $7,081.60 01:29:00 04/03/2024
102 WazirX WazirX TRB/USDT $120.85 $4,523.55 01:29:00 04/03/2024
103 CEX.IO CEX.IO TRB/USDT $119.83 $4,154.88 01:29:00 04/03/2024
104 ONUS Pro ONUS Pro TRB/USDT $120.41 $3,016.82 01:29:00 04/03/2024
105 KuCoin KuCoin TRB/BTC $121.46 $2,323.97 01:29:59 04/03/2024
106 Kine Protocol (Polygon) Kine Protocol (Polygon) TRB/USD $123.70 $1,993.30 01:31:58 04/03/2024
107 Nominex Nominex TRB/TRY $113.50 $1,094.30 10:08:43 01/03/2024
108 Nominex Nominex TRB/USDT $119.77 $559.84 01:29:00 04/03/2024
109 NovaDAX NovaDAX TRB/BRL $120.28 $429.54 01:29:00 04/03/2024
110 Poloniex Poloniex TRB/USDT $117.81 $296.44 01:29:00 04/03/2024
111 ViteX ViteX TRB/BTC $106.62 $252.71 01:32:02 04/03/2024
112 GroveX GroveX TRB/USDT $119.71 $134.11 01:32:02 04/03/2024
113 CEX.IO CEX.IO TRB/EUR $119.94 $28.22 01:29:00 04/03/2024

Thông tin thị trường giao dịch Tellor (TRB)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 113 cặp giao dịch TRB có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 717 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 01:29:10 04/03/2024, cặp giao dịch TRB/USDT tại sàn CoinTR Pro đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $687,353,448 với tỷ giá $119.92.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp TRB.

Cặp: Tên cặp giao dịch TRB với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số TRB được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch Tellor (TRB) Cặp giao dịch Tellor (TRB) - GiaCoin.com
4.4 trên 766 đánh giá