Tiền ảo: 25,499 Sàn giao dịch: 636 Vốn hóa: $1,089,537,050,786 Khối lượng (24h): $46,025,349,606 Thị phần: BTC: 45.7%, ETH: 20.0%
Synergy (SNRG)Synergy SNRG
Xếp hạng #2100 15:28:00 06/06/2023
Giá Synergy (SNRG)
$0.02546 -4.18%
0.0000009908 BTC 596 VND
Thấp: $0.02528 Cao: $0.02658
Vốn hóa thị trường $124,671 Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành 4,897,672 SNRG
Thay đổi 1h -0.39% Thay đổi 24h -4.18% Thay đổi 7 ngày -7.52%

Chuyển đổi SNRG - USD - VND

Lịch sử giá Synergy (SNRG) Tháng 02/2023

NgàyGiá mở cửaGiá cao nhấtGiá thấp nhấtGiá đóng cửaKhối lượng giao dịchVốn hóa thị trường
2023-02-01$0.01203$0.01236$0.01190$0.01234$0$60,419.45
2023-02-02$0.01233$0.01257$0.01220$0.01221$0$59,777.91
2023-02-03$0.01220$0.01231$0.01211$0.01219$0$59,720.49
2023-02-04$0.01219$0.01225$0.01211$0.01213$0$59,421.30
2023-02-05$0.01213$0.01218$0.01188$0.01194$0$58,463.25
2023-02-06$0.01194$0.01202$0.01180$0.01184$0$57,965.21
2023-02-07$0.01183$0.01212$0.01183$0.01210$0$59,249.25
2023-02-08$0.01210$0.01215$0.01182$0.01193$0$58,421.82
2023-02-09$0.01193$0.01196$0.01132$0.01135$0$55,568.50
2023-02-10$0.01135$0.01141$0.01120$0.01126$0$55,141.01
2023-02-11$0.01126$0.01138$0.01124$0.01137$0$55,700.51
2023-02-12$0.01137$0.01147$0.01128$0.01133$0$55,489.97
2023-02-13$0.01133$0.01139$0.01116$0.01134$0$55,540.64
2023-02-14$0.01134$0.01159$0.01125$0.01155$0$56,591.71
2023-02-15$0.01155$0.01264$0.01148$0.01264$0$61,906.95
2023-02-16$0.01264$0.01307$0.01227$0.01228$0$60,164.02
2023-02-17$0.01228$0.01296$0.01220$0.01277$0$62,563.42
2023-02-18$0.01277$0.01290$0.01272$0.01281$0$62,756.14
2023-02-19$0.01281$0.01305$0.01265$0.01265$0$61,957.38
2023-02-20$0.01266$0.01301$0.01244$0.01291$0$63,234.61
2023-02-21$0.01291$0.01307$0.01258$0.01271$0$62,234.25
2023-02-22$0.01271$0.01273$0.01230$0.01258$0$61,603.89
2023-02-23$0.01258$0.01278$0.01232$0.01245$0$60,989.22
2023-02-24$0.01245$0.01253$0.01196$0.01206$0$59,080.75
2023-02-25$0.01206$0.01207$0.01189$0.01205$0$59,022.80
2023-02-26$0.01205$0.01230$0.01200$0.01225$0$60,005.45
2023-02-27$0.01225$0.02314$0.01221$0.02282$3.38$111,751
2023-02-28$0.02282$0.02288$0.02239$0.02245$0$109,967

Bổ sung thông tin lịch sử giá Synergy (SNRG)

Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 02/2023. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/02/2023 đến hết ngày 28/02/2023.

Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.

Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.

Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.

Giải thích từ ngữ

Giá mở cửa (opening price): là giá SNRG tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).

Giá cao nhất: là giá SNRG được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).

Giá thấp nhất: là giá SNRG được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).

Giá đóng cửa (closing price): là giá SNRG cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).

Khối lượng giao dịch (volume): là số SNRG được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các SNRG đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.

Lịch sử giá Synergy (SNRG) Tháng 02/2023 - GiaCoin.com
4.7 trên 663 đánh giá