Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,077,042,142,899 Khối lượng (24h): $50,450,322,040 Thị phần: BTC: 42.4%, ETH: 18.6%
Sylo (SYLO)Sylo SYLO
Xếp hạng #920 08:43:00 30/01/2023
Giá Sylo (SYLO)
$0.002241 2.65%
0.00000009463 BTC 53 VND
Thấp: $0.002133 Cao: $0.002275
Vốn hóa thị trường $5,449,391 Khối lượng 24h $794,821 Lượng cung lưu hành 2,431,617,492 SYLO
Thay đổi 1h -0.18% Thay đổi 24h 2.65% Thay đổi 7 ngày -6.46%

Chuyển đổi SYLO - USD - VND

Top địa chỉ Sylo (SYLO) theo số dư

Có tất cả 7,591 ví lưu trữ SYLO.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Sylo (SYLO) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x4a3605358c19eeaf3bb552dda4cf02ab18caf829 2,250,000,000.00 $5,042,376.10 22.5%
2 0x4d3c67aa44faa29219803edfc517f141794ecd8a 1,800,000,000.00 $4,033,900.88 18%
3 0x4166c22e0b976b1ce5a9a71aa0825b541f2a0262 900,000,000.00 $2,016,950.44 9%
4 0x5d7a28f5e17004c92a5925db0b11524a22edb517 521,382,507.61 $1,168,447.42 5.21%
5 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 480,500,000.00 $1,076,827.43 4.81%
6 0x16e88b344c6beed577d2ca4075eb0e17c561b4cf 245,929,739.84 $551,142.33 2.46%
7 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 229,217,787.91 $513,689.91 2.29%
8 0xe62cd3d2842438152fea719a3b13f3754b8fbdb0 226,833,351.12 $508,346.25 2.27%
9 0xd8d6ffe342210057bf4dcc31da28d006f253cef0 176,878,539.97 $396,394.72 1.77%
10 0x1692e170361cefd1eb7240ec13d048fd9af6d667 139,000,000.00 $311,506.79 1.39%
11 0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 137,622,020.64 $308,418.66 1.38%
12 0x2a66392317698c5818df7a72a58556049f0ae6f2 106,032,533.78 $237,624.85 1.06%
13 0xfc270414a3dd54bb649f83349fb783182eab8610 100,126,001.82 $224,387.98 1%
14 0x1efafdce16ca40913708f7b55c138be5bd930f84 100,000,000.00 $224,105.60 1%
15 0x8136e97d44998c56a3073318c1301ba1aebc8e1f 100,000,000.00 $224,105.60 1%
16 0x85e4d06a690446708683bd4e7858747cc5076512 97,000,000.00 $217,382.44 0.97%
17 0xe93381fb4c4f14bda253907b18fad305d799241a 90,310,211.59 $202,390.25 0.9%
18 0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c 88,960,308.92 $199,365.04 0.89%
19 0x7e2b8aa127f6a50715ed4d300a95e6d1d35fd08a 86,682,831.97 $194,261.08 0.87%
20 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea 73,550,245.79 $164,830.22 0.74%
21 0xa199766cccb1483a6acf7635fb1d338e9cc13f38 66,000,000.00 $147,909.70 0.66%
22 0x3dd223968c2acb1071dfb327cc0065a5fa4d4b15 65,639,242.88 $147,101.22 0.66%
23 0x66b7659fcb6773e32ffac5957dabf5eda8dee3e0 52,994,000.00 $118,762.52 0.53%
24 0x4545910dc4bd49b9233adbb53fbd4283204cd9c4 50,000,000.00 $112,052.80 0.5%
25 0x4fb5b377cc9fbccab08027b780a2dd10b9627e09 50,000,000.00 $112,052.80 0.5%
26 0xc7ea9b6456e0d7ba738eea34d508ac3e2d2ee465 50,000,000.00 $112,052.80 0.5%
27 0x4b3e23807d2ae2354439e30f7c78af730c4d1d56 45,274,574.87 $101,462.86 0.45%
28 0x4247b3f0a0a1dd84079cf94e668a6a97e4ce89f2 45,045,000.00 $100,948.37 0.45%
29 0x87eb64e695f1a40a8e86a0cc605a263475221960 44,452,183.03 $99,619.83 0.44%
30 0xa1830f32dd042aeededbbc959ed5072bb19b97d3 44,113,481.72 $98,860.78 0.44%
31 0xfbb1b73c4f0bda4f67dca266ce6ef42f520fbb98 42,174,114.23 $94,514.55 0.42%
32 0x3f47d0fe2f01b7d2b3a23014629cc3c1aedf24f6 41,347,900.00 $92,662.96 0.41%
33 0x1af8f53b1d393a64c3f73a3507cad3e956d53c16 34,911,205.97 $78,237.97 0.35%
34 0x87546576bf33fd2d79f037ee15cbbcee380238dd 34,747,248.11 $77,870.53 0.35%
35 0xf9c9bc85246d4192077e9912d60285bf60327e79 34,550,000.00 $77,428.49 0.35%
36 0xb27432f7599f83e8afabeefee884dc20e93a4e9f 30,000,000.00 $67,231.68 0.3%
37 0xa6932e67138ad98ce70ad3ccb6f06e1c1f790aae 27,689,462.93 $62,053.64 0.28%
38 0x4adb0e85c2a5098aaf3845f17ec7f0d001381925 24,370,264.00 $54,615.13 0.24%
39 0x3d357cda9662cbdc67ce96d3e1d1a8d3f7a26cb8 22,308,485.79 $49,994.57 0.22%
40 0x3230794775da23e6f025062c4ff1670b933d154e 21,800,000.00 $48,855.02 0.22%
41 0x6786886e8e50ee93ff22f92b4169399b0b6c6260 20,000,000.00 $44,821.12 0.2%
42 0x6f0027f8a34ded28a81e78ceefa5d03d90e79941 18,824,525.60 $42,186.82 0.19%
43 0x5dc68cb69d846bf31b24b3db0f1075ae80497276 14,852,000.00 $33,284.16 0.15%
44 0x679d4a8d5e4dbf378b51b58418a8c4d05215409d 14,800,000.60 $33,167.63 0.15%
45 0xc36ed175468dadce32f2863b8d98137dae43a075 14,262,737.83 $31,963.59 0.14%
46 0xe66456e2e2fbe23f5b253139651408e7ef2fc1f7 14,107,531.24 $31,615.77 0.14%
47 0xf293d23bf2cdc05411ca0eddd588eb1977e8dcd4 13,214,025.65 $29,613.37 0.13%
48 0x93ab9cadf006a8a0de36563db2a2a1dabaf72467 12,861,317.00 $28,822.93 0.13%
49 0xf0e7d317bd15706b99cd6df8cc42c673504ec90f 12,081,173.50 $27,074.59 0.12%
50 0x0b1ed1d00197ce84f0c86003ec4c7f2f06538abc 12,040,237.55 $26,982.85 0.12%
51 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 11,761,507.39 $26,358.20 0.12%
52 0xc07992a7d4db48879d0d46468cec71a89823477f 10,002,322.76 $22,415.77 0.1%
53 0x64c0d69bc1237c43fbde8675dfbfc432d4c8090a 9,623,445.48 $21,566.68 0.1%
54 0xb92d5169371c6f0fd63426fd42878c995535eb99 9,133,000.00 $20,467.56 0.09%
55 0xe8888fb09cf575c333af560c2b881f761b735e42 8,821,774.40 $19,770.09 0.09%
56 0xfea350f9c980a1c73429459a10913db29c31e277 8,469,590.65 $18,980.83 0.08%
57 0x43841071f1e78f1edd699828faf1b82cd2cc520f 8,250,000.00 $18,488.71 0.08%
58 0x461027f65e9b9c4e5e3f0429fdff576057a3e7b8 8,000,000.06 $17,928.45 0.08%
59 0x857ed2cf3fb7fe2135215b9eba2471cb11e3307d 8,000,000.00 $17,928.45 0.08%
60 0x133dd24aeee492b1504b12013d2f017c379351b8 7,275,575.33 $16,304.97 0.07%
61 0x8e62f882429d94e7d28ccf862060eaacbdc753ac 7,008,392.01 $15,706.20 0.07%
62 0xdfc5d71805d90ec2554fcb9557bdea4ee791d222 6,672,773.80 $14,954.06 0.07%
63 0x706b7ef175a36f2ffa15042a85a12b4caaa84851 6,648,121.29 $14,898.81 0.07%
64 0x98cd0f2a101f3545c1702177fa77bc55fd0ac4a3 6,519,469.61 $14,610.50 0.07%
65 0x76695c3b8c3a4b001d44384dc693fab8b9210302 6,498,265.27 $14,562.98 0.06%
66 0x27e0250f38fec7787b743068d9e7b96643b71d55 6,112,596.86 $13,698.67 0.06%
67 0x87f1b428e29e5518b2490a4d3d01759c0ffce123 6,040,365.04 $13,536.80 0.06%
68 0x53fc455b233dd970c2d2c1bf2f3fa5543df660eb 5,829,633.88 $13,064.54 0.06%
69 0x3d31a92dc4416b24b5e2a96654a0cb519c92bcf5 5,597,022.70 $12,543.24 0.06%
70 0xc115d96141d44d8e356295fb6e219045f2f27a1f 5,274,189.45 $11,819.75 0.05%
71 0x6621f3a1065e4cba54058a2f6ed3dc1deefd6aec 5,169,399.76 $11,584.91 0.05%
72 0x8733736310eade123cc4195af9f90d4515f74cbc 5,145,299.25 $11,530.90 0.05%
73 0xfef741fda17bf8db0108a6b06dea0e7f287485f4 5,100,000.00 $11,429.39 0.05%
74 0x64d38b31eb21023f64bf25d3355fadbb37b0e08b 5,088,000.00 $11,402.49 0.05%
75 0x553aacf16e6496f2778d810ae37352c6342bd854 5,054,029.77 $11,326.36 0.05%
76 0x9e3a2d50aa7bc04190da981837123ed5cd5bb671 5,000,000.11 $11,205.28 0.05%
77 0xd7dade32582a098a31bdbbc306f3720058e5bd32 5,000,000.00 $11,205.28 0.05%
78 0x3204513fe73488d2e0a74e6f7ae244cf66723b5f 4,950,164.48 $11,093.60 0.05%
79 0x15e69f6c3dc76c8a12cc1e0cada25a880bb71ff0 4,890,430.53 $10,959.73 0.05%
80 0x1be2d2da955df98827f4948681dee3fc689b93bc 4,834,692.62 $10,834.82 0.05%
81 0x92888f005fc63039ce8726276e598f4d56349e06 4,813,450.34 $10,787.21 0.05%
82 0xf556c8a96efca817be842bc98722cb0dc407e214 4,680,042.55 $10,488.24 0.05%
83 0x9462881d61b9379ee4fff783c2bd8ac80d945aaf 4,489,099.32 $10,060.32 0.04%
84 0xc463fd4ff555e3ee053d3da3469dd55fb0a433ea 4,313,630.86 $9,667.09 0.04%
85 0x9966cd123ba51a041bc0e52859807e7bda550f52 4,155,844.00 $9,313.48 0.04%
86 0xfab05c5d9316e968a0f0dce5d7093d0d7bb4f266 4,150,009.00 $9,300.40 0.04%
87 0x72396a0afb3fa3bb43fe7ccae18c47e706d0d118 4,128,029.60 $9,251.15 0.04%
88 0xd43c365633777df3262889fc1f3aa412ef5bc5d9 4,093,737.50 $9,174.30 0.04%
89 0x43c816ed66c27e4c931eed356e500e67a91c461e 4,056,702.68 $9,091.30 0.04%
90 0x67a45c39359fc08983f818757892dcd287c17c11 4,000,232.53 $8,964.75 0.04%
91 0x5d9ebe97b5a420fe1695b5bea2f157f70af9ec30 4,000,104.68 $8,964.46 0.04%
92 0xd2fdaac7424b0a13817b1f65f5e015fd070a9b30 3,998,000.00 $8,959.74 0.04%
93 0x0f065bdc1923eafd7b4a32cfd1b604a2bd42f529 3,965,636.13 $8,887.21 0.04%
94 0xa864e632cfa179ba806b3f236b8962232189b26c 3,943,047.38 $8,836.59 0.04%
95 0x090337ec2916bd4448b652fda031bc35476ded8f 3,896,105.00 $8,731.39 0.04%
96 0x55d858b063dbc47685ff678b79a968fb209248b9 3,775,000.64 $8,459.99 0.04%
97 0x72bf5e6a85a4317554abfca28110b42a7175fa5b 3,609,315.96 $8,088.68 0.04%
98 0x92d0052ac034307f06b117acf4487789b761da8d 3,560,833.20 $7,980.03 0.04%
99 0x8fe84a3054395a0756a9d702367d85be10924def 3,559,588.85 $7,977.24 0.04%
100 0xcacf5a4aa95893c2e8c6c23f84dde9a3ee28b734 3,557,301.35 $7,972.11 0.04%

Thống kê top địa chỉ trữ SYLO

Top 10 ví đầu bảng chiếm 69.7% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 79.51% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 89.25% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 92.09% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Sylo (SYLO). Top Holder SYLO 01/2023 - GiaCoin.com
5 trên 620 đánh giá