Tiền ảo: 23,122 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,175,798,558,068 Khối lượng (24h): $43,353,203,322 Thị phần: BTC: 46.2%, ETH: 18.7%
sXAU (SXAU)sXAU SXAU
Xếp hạng #6083 16:39:03 11/10/2021
Giá sXAU (SXAU)
$1,743.53 -0.07%
0.03080 BTC 41,013,096 VND
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0.01% Thay đổi 24h -0.07% Thay đổi 7 ngày 8.64%

Chuyển đổi SXAU - USD - VND

Top địa chỉ sXAU (SXAU) theo số dư

Có tất cả 306 ví lưu trữ SXAU.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ sXAU (SXAU) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x27c115f0d823973743a5046139806adce5e9cfd5 40.35 $70,351.29 34.88%
2 0xb79003539fc2a66f40f7de3f159cbb8102b6c238 14.58 $25,418.51 12.6%
3 0x92eb453b7b5b8d41edb44e2c8b8b53eb70a482c7 10.27 $17,904.75 8.88%
4 0xa97bc5dd7b32003398645edeb2178c91087f86d8 5.81 $10,125.19 5.02%
5 0xce65dee1a0790f01b2c43c14a51a4174fafee6b6 4.10 $7,157.06 3.55%
6 0x2a9e60812bc74f3f2b5fe8068986f8507143007f 3.00 $5,230.60 2.59%
7 0x2191ca9ae9622c53f19d84c4ea9e3401f7c22c3a 2.97 $5,182.60 2.57%
8 0x23f6ce52eef00f76b7770bd88d39f2156662f6c6 2.48 $4,324.41 2.14%
9 0x3029c3763d4b61b255b5eea5a506cb2f080487a7 2.40 $4,192.74 2.08%
10 0x73b416d05f8effd2e41d2ea4624e59d523a7331d 1.93 $3,357.50 1.66%
11 0xcb5cde8da12555bf770e185e8e323290e5c443d4 1.88 $3,283.25 1.63%
12 0x94926da4c34c3a379426b51af154fcbf24c2026a 1.86 $3,246.93 1.61%
13 0x4220c9c8b68b973315f7bb50009501bd73b1c9d0 1.85 $3,223.55 1.6%
14 0x0db638effe4c87c03f663d77656f8d84a9642388 1.50 $2,617.64 1.3%
15 0x160834291e67aa55f830062ca8a47186b5e319a9 1.30 $2,273.89 1.13%
16 0x7de76c466d40a94a487ae866d041c4b5272083e4 1.25 $2,175.73 1.08%
17 0xa5a663b7951dddff89b01194ee16f3af276051c1 1.14 $1,987.56 0.99%
18 0x4d6d474dcfe25938e9e39ad797c18a3e6502e100 1.13 $1,968.13 0.98%
19 0x1bf55f4d533b02c08286865ffcdf6b853c65a84d 1.01 $1,769.25 0.88%
20 0x42d02f4cd48bdac116b7e3a4895f586777948fae 0.86 $1,493.60 0.74%
21 0x63ae8ccb0d1d1c7ab638b44ce1e1b67d19f72182 0.84 $1,464.75 0.73%
22 0xdae92dc8849921ad2f6be522e98fceab4b4f85cd 0.83 $1,439.87 0.71%
23 0xe87275fd1b87e57d932dbee926425c1651049859 0.79 $1,369.34 0.68%
24 0x61aae0dd7c4dfcfc161e1cc4414e3184326a701f 0.74 $1,298.90 0.64%
25 0x0fb158b312a804e3c96880f8d999de2f6e7065e5 0.54 $940.13 0.47%
26 0x99ac1f7dd6b0074bef4c6b0d98ccc40f061dbfd7 0.49 $848.12 0.42%
27 0xbe036f23bcb51fc41d3416bcfd87029de5f6df5c 0.46 $809.43 0.4%
28 0x945d5bcda8dcd9cd8b221fd23cf4b6c0e7e50bd5 0.44 $764.77 0.38%
29 0x53ede7cae3eb6a7d11429fe589c0278c9acbe21a 0.41 $718.95 0.36%
30 0xcce56edd5e4594aade98e84d3fe6a64e13a6d073 0.33 $572.32 0.28%
31 0xb2e319305f5e93f94e59a720a844307ca41255e8 0.27 $477.62 0.24%
32 0xfd1935fd3c8f49723deb7296c58ba4bb1a0e48e1 0.26 $451.54 0.22%
33 0x6e58d0beac040f56d396ddb9d7f6110bcc7722ff 0.22 $383.58 0.19%
34 0x2cdbad7b5704f8f0034a216d1b3b7522982e8bf7 0.22 $378.60 0.19%
35 0xf384eb93573cc021fbb5e18bd9be517b53638398 0.21 $370.25 0.18%
36 0x47ce3c23a5d72a12e6e03cbe688f8c67329f8276 0.19 $339.59 0.17%
37 0x1ddcd1f0c62efd432b793c0ac6017e7a3b970941 0.19 $336.66 0.17%
38 0xfdae0a43d0a26befb74ad531b83f285e40b3abab 0.19 $334.36 0.17%
39 0x0991d02f28a5283338e9591cbf7de2eb25da46cd 0.18 $321.26 0.16%
40 0x77b175d193a19378031f4a81393fc0cbd5cf4079 0.18 $305.38 0.15%
41 0xaabd5fbcb8ad62d4fbbb02a2e9769a9f2ee7e883 0.17 $302.40 0.15%
42 0x1bf459067f9b6b1fa5193ece4360ea32bdb089c4 0.16 $282.91 0.14%
43 0xa37f39c248d65f5f07a0b65550faf63c267fbe0d 0.15 $264.08 0.13%
44 0x1cc33c957e7ce1512904702865c0609943128a95 0.14 $250.81 0.12%
45 0x4df3c1242108507aecf908d86d2838566d2c03f4 0.14 $238.71 0.12%
46 0x8af2890098b827271e92df55bf51f092dfd7972c 0.13 $231.51 0.11%
47 0x0b7917b62bc98967e06e80efba9abcaccf3d4928 0.13 $230.22 0.11%
48 0x3111b7716dcc3ddf8509b3efc320488e9e39faca 0.12 $208.45 0.1%
49 0x737ccf9ae8ab630df5699e1fe7a6b8207b93f93d 0.12 $203.07 0.1%
50 0xb59008414bc3087229d3cd09537946081b74f4cd 0.11 $200.13 0.1%
51 0xed036b7702cafd510a250ff31a96a06a7944d9b4 0.11 $197.24 0.1%
52 0x8c7358a06bdce16ee808fa7766dc7dfb349a4416 0.11 $186.53 0.09%
53 0xbf26925f736e90e1715ce4e04cd9c289dd1bc002 0.10 $182.26 0.09%
54 0x8da02d597a2616e9ec0c82b2b8366b00d69da29a 0.10 $175.91 0.09%
55 0x755470a548fe2484f76fe63e1923b65a70be84cb 0.10 $169.85 0.08%
56 0x23eebb090c430783bf0665478ea6d5793b44a3c3 0.09 $164.25 0.08%
57 0xfa6a33f0bd3244d9eb5ac49762f49fc7d50e7264 0.09 $160.93 0.08%
58 0x971aaf9a24feeb6eda62e4f39437552af19b2171 0.09 $156.90 0.08%
59 0x447a24d43e2a06dab0528b550b5c088559fe10a2 0.08 $145.28 0.07%
60 0x5170c6bb6033f757ce22bad0c6130059e4bfb817 0.08 $133.45 0.07%
61 0x0070bc9033adf1e49517f98304f41f778d370208 0.07 $127.60 0.06%
62 0x0a14658e0892153d1ad9c649bd9fbdb843358217 0.07 $117.73 0.06%
63 0x2cfdc3a7d7f597426f37fbae1c45a3d9f1c8b190 0.06 $107.43 0.05%
64 0xdb1f995044185d0f9d7e931029e36ac1f6d8b64a 0.06 $105.28 0.05%
65 0xc1ede54cbd1af82bb36bca1e72d60e32013ceb10 0.06 $103.94 0.05%
66 0x8673274cceb664574b737e41ef6934de03c243c2 0.06 $103.19 0.05%
67 0x958275d79d398f12d5fa00d13c0a297fffc898cb 0.06 $101.85 0.05%
68 0x7fe5417ea0cbfbd4a857f486fd1a0913bb01d305 0.06 $101.49 0.05%
69 0xc1b9385167d03e9da81a94d523320cb11840657c 0.06 $99.03 0.05%
70 0xbaa6de4acc1fe7f44e80c58ddf5a61f3c08e0c55 0.06 $98.20 0.05%
71 0xf9303877f107f5cd2cb0654b6d7a6d749fa03856 0.05 $95.83 0.05%
72 0xab95d2cd70a80469985fafe7457de81498211ed4 0.05 $88.96 0.04%
73 0x34a0216c5057bc18e5d34d4405284564efd759b2 0.05 $79.91 0.04%
74 0xdcb7c03c06fde7976de5d179b44e8367942fb8d5 0.05 $78.70 0.04%
75 0xcffd91182d94fb37a49fbd626400468197291ccd 0.04 $77.20 0.04%
76 0x6cba561bb35919597531d9cf6720a48867fda8c9 0.04 $76.04 0.04%
77 0xd7c95b19a572cfa14c0f443b21cb19795111e6bd 0.04 $74.02 0.04%
78 0x4232f2bfddf88971871f3c46f228107704294b89 0.04 $70.85 0.04%
79 0x09804954cbf4844601baf6cb8792e189e930dbc2 0.04 $67.51 0.03%
80 0xe02307a412196a533d39f3aab925512ad791ac3b 0.04 $61.68 0.03%
81 0xcedf17dfafa947cd0e205fe2a3a183cf2fb3a0bc 0.03 $60.84 0.03%
82 0x13ceb897638766fa4dcff25f62d4b32f0d0eb232 0.03 $59.20 0.03%
83 0x43b2e377e60305df3e23e1dbf9df2c0f2ba44cda 0.03 $57.51 0.03%
84 0xcbfc78d7e26c2ff131867ed74fa65572dad6fc90 0.03 $56.70 0.03%
85 0xcb744534a44083acd8c3b0b0b2d6e06faa50b9aa 0.03 $55.89 0.03%
86 0x8a837c9b2da6ce8305f8f298fd288f7c14ea70f8 0.03 $55.73 0.03%
87 0x9c3765973272f2e76936c3295f6daa6e11cde05a 0.03 $53.30 0.03%
88 0x3b7f0d1218050a74030e544ba829c4470ec608ff 0.03 $53.12 0.03%
89 0x0db8d5ed26aee8762c1d626f7509b8aab4467081 0.03 $51.15 0.03%
90 0x6fb81de2c107b3c13d1087c2eacd9aaee13111a4 0.03 $50.62 0.03%
91 0x03c245bafcc0a80cd73b170d26e3d3663b90793c 0.03 $50.07 0.02%
92 0xa89d63510e64b9781aa9b4761ec15d472a5ca4ad 0.03 $48.11 0.02%
93 0x4027bc4744b44ee7a9a8992efc0dd7c39203207a 0.03 $47.63 0.02%
94 0x639f8eb7da98a052aad14f611e6037835ad6f5ee 0.03 $47.10 0.02%
95 0x5c703f18ecce87487af4bf243048fae8c447716a 0.03 $46.82 0.02%
96 0x825441a867c6d0800d452750397727d945e1c97c 0.03 $46.37 0.02%
97 0x67c0fc4b0490ab7e76c08c2bbd30fac0059bbc7a 0.03 $43.67 0.02%
98 0xc3a028a650b899162ff0140a44e5dfd5a8f12280 0.02 $40.26 0.02%
99 0xd3f0862e4acef9a0c2d7fc4eac9ab02c80d7b16c 0.02 $38.41 0.02%
100 0x575b9a1a38c2f2aff74fb5e5b092c7cc800acb26 0.02 $37.05 0.02%

Thống kê top địa chỉ trữ SXAU

Top 10 ví đầu bảng chiếm 75.97% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 87.91% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 96% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 98.24% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ sXAU (SXAU). Top Holder SXAU 03/2023 - GiaCoin.com
5 trên 623 đánh giá