Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,076,669,817,107 Khối lượng (24h): $51,000,435,929 Thị phần: BTC: 42.4%, ETH: 18.6%
sXAG (SXAG)sXAG SXAG
Xếp hạng #6036 16:38:08 11/10/2021
Giá sXAG (SXAG)
$23.79 0.24%
0.0004203 BTC 559,959 VND
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0.11% Thay đổi 24h 0.24% Thay đổi 7 ngày 13.14%

Chuyển đổi SXAG - USD - VND

Top địa chỉ sXAG (SXAG) theo số dư

Có tất cả 259 ví lưu trữ SXAG, trong số đó có 2 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ sXAG (SXAG) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x40d68c490bf7262ec40048099aec23535f734be2 4,738.84 $112,730.20 31.19%
2 0x5a7a4a426eff589dcb8c71f20f18ffbf6bb419d5 1,668.64 $39,694.60 10.98%
3 0x0cd7304fbfdef3ca0c62b5349142626a80f426a0 726.93 $17,292.69 4.78%
4 0x5b3fd6ab888291e33b4775d6168c9845e093235e 616.21 $14,658.74 4.06%
5 0x5e42e3a57f05820e24a1d92efd2650cc83ae47bb 344.54 $8,196.03 2.27%
6 0x46b46931423e711d051e264020acad89c0e147bd 308.14 $7,330.18 2.03%
7 0x3029c3763d4b61b255b5eea5a506cb2f080487a7 301.42 $7,170.39 1.98%
8 0x2021125f59f41daf93fb1260d5a0898ede712b0a 266.46 $6,338.61 1.75%
9 0x466cce06f2d47c35499442546abede5b4795ee5e 256.68 $6,105.95 1.69%
10 0xad0c0faf6042c078f490ed4dd8c88c2031ed256f 252.93 $6,016.74 1.66%
11 0xa28d9e8e519374aae6dbcbd27bff5eb68cd8b284 234.73 $5,583.81 1.54%
12 0x2a9e60812bc74f3f2b5fe8068986f8507143007f 232.01 $5,519.09 1.53%
13 0xc70816aa7eac61bbd59d9ae5d6b01392a466a886 202.74 $4,822.90 1.33%
14 0x473f9715ee5434523e4dfc4d8ba6a2dc2ec4dafa 201.25 $4,787.36 1.32%
15 0xa0deb6ad8f5d508557d11e1f381bbd62299f5664 199.21 $4,738.88 1.31%
16 0xa5a663b7951dddff89b01194ee16f3af276051c1 197.80 $4,705.40 1.3%
17 0xb8ab2a245e732022739050a3e1f13c022b032fc0 187.46 $4,459.29 1.23%
18 0xf8ec7f538a89c9346ce2880a11bf554e67e38e2f 179.37 $4,267.06 1.18%
19 0x647f6bcd2d79193b6aa994f6b4755c29a458c46e 177.39 $4,219.91 1.17%
20 0xdaf8978e64c4717d90a354dfec2d92d3c234a5a0 175.73 $4,180.38 1.16%
21 0x820b24277a86fac14ef5150c58b1815cf9a3cf46 173.98 $4,138.78 1.15%
22 0x4b84b878a4da0ee24c305018e1bad5e48b78f205 164.31 $3,908.68 1.08%
23 0x163bbba99e98ef741a41b55727d9a8371bcaaacd 135.62 $3,226.22 0.89%
24 0x486c01155eeffc44be104f9067947bf1b2c5f379 134.57 $3,201.29 0.89%
25 0x385b48ad7f68688be88a5609b2bb7f9c4b87b9d0 119.81 $2,850.18 0.79%
26 0x0db638effe4c87c03f663d77656f8d84a9642388 111.93 $2,662.71 0.74%
27 0x27c94a942e2fc48547b5f8337db0a4b2aa892645 109.65 $2,608.46 0.72%
28 0x1bf55f4d533b02c08286865ffcdf6b853c65a84d 101.31 $2,409.94 0.67%
29 0xdc27f935c2f011aaa1671181a2609309c28af989 100.47 $2,389.94 0.66%
30 0xc0dc2090c9043f4ad200b115ceb6f500751e00d8 100.01 $2,378.99 0.66%
31 0x67b4274641402541f8518593a1e0b3028202ba93 99.39 $2,364.40 0.65%
32 0xc52cf49f320ed0957dd48ac1f918dd99aaada75a 88.27 $2,099.89 0.58%
33 0x1f02f8f9c2d0430d9f0475bc7ebfbbcc6c84dd75 87.07 $2,071.19 0.57%
34 0x478749404c3c6f648ae0203a89b59e8db7e5dc54 84.68 $2,014.45 0.56%
35 0xeb19db34ba9c8b3768f58a40ebe636d18185404c 79.87 $1,899.90 0.53%
36 0xb65d982fafa85c1237d00014842de61412c45311 79.05 $1,880.42 0.52%
37 0x2848b9f2d4faebaa4838c41071684c70688b455d 77.23 $1,837.11 0.51%
38 0x6def7d7725c3c0d4b76bb7435edc4feea1939531 69.76 $1,659.58 0.46%
39 0x4ed0864be1c171d95c7b66b3d507359f86122f35 66.61 $1,584.49 0.44%
40 0x760ba7466ac0bffa164d0ec9bae987f5a5a4f0bb 60.73 $1,444.67 0.4%
41 0x093dc8533b245f773fbf8b72a0f849e65391442b 56.26 $1,338.36 0.37%
42 0xb3fe3b98e808c0370fe1eb1742b2aa9984f814dd 51.52 $1,225.48 0.34%
43 0x16335fe79ef75482b366bd6719674c48aa1ad132 50.62 $1,204.14 0.33%
44 0x38315e9b6422176fe4d4d79c04e2c0b5f34447bd 49.39 $1,175.02 0.33%
45 0x02f52850a4e0c932ee9d035c1b153f76cc0ed684 49.39 $1,174.95 0.33%
46 0x71ce21a0776df966052cac4fe98d18313dd3c214 44.42 $1,056.62 0.29%
47 0x5a0f2c1d8e563db79ee40f979f6bcd0d27f86f80 43.13 $1,026.02 0.28%
48 0x575b9a1a38c2f2aff74fb5e5b092c7cc800acb26 40.80 $970.63 0.27%
49 0x169bbe16e5ff85bc79fb7f5f7134ed49e193ac35 40.32 $959.09 0.27%
50 0xefd0199657b444856e3259ed8e3c39ee43cf51dc 37.71 $897.00 0.25%
51 0x0249bea8bd7820ce8c8f122dc48ca1a2adda1ca6 36.35 $864.71 0.24%
52 0x7ef0aeaea0835156d006e504cae1046da2e140c6 36.26 $862.48 0.24%
53 0xcc49b0748b15f64fa1b23fdd4cea89ce42e1384a 35.78 $851.17 0.24%
54 0xca7ab6dec064a5daaf7657f04e584c317a59b03f 34.58 $822.58 0.23%
55 0xa847c61b7acc99d0cccc6ff77d30f6d2e1dec45e 34.56 $822.20 0.23%
56 0x69eb40b6e9ea1953d4f5d28667cc7a1b773be68c 34.45 $819.59 0.23%
57 0x5aae5193d618640b172e35eb35007425442edc8f 34.11 $811.54 0.22%
58 0x57b0c59a6b6d9de64e4c92d190cd1ac29842607d 33.71 $801.82 0.22%
59 0xdf9a9ca22f235d1d3deaa7a7359188faa5e22881 33.07 $786.62 0.22%
60 0xff16d64179a02d6a56a1183a28f1d6293646e2dd 32.49 $772.84 0.21%
61 0xf384eb93573cc021fbb5e18bd9be517b53638398 31.19 $741.91 0.21%
62 0x83f03902e6cd5cfc5fb9a6f3ae48265237563d82 29.91 $711.52 0.2%
63 0x40ba019bb12695fbe9f528fa63ca6dd16ed102fa 29.30 $696.95 0.19%
64 0x751d4e60a7a6d0b072bf38203e92bcbe08414fb0 27.62 $657.11 0.18%
65 0xd00eaf9222e4746d8571e375d7a6b0ead6a6a89e 25.30 $601.73 0.17%
66 0xdf3439c9e67378bc0f8b941c3407dd4da12fb379 25.23 $600.23 0.17%
67 0x3660581fd4bce34ae6d9d29f619e9561564f20ea 24.93 $592.93 0.16%
68 0x7760b072bd01995f8a7f011b2d787410398295a5 24.71 $587.89 0.16%
69 0xd8e636d5bc788d5b41140f129fb57d2637672d48 23.68 $563.29 0.16%
70 0x1618665dc93178b7cf046fd06bb30cc4878fb954 20.43 $486.07 0.13%
71 0xaffb3b889e48745ce16e90433a61f4bcb95692fd 20.20 $480.49 0.13%
72 0xc91d300d342ec4ebbc61b3ae75dc5d7245109dd9 19.94 $474.34 0.13%
73 0x87c96b7974178b9ce3512a9d0616450596e64615 19.83 $471.71 0.13%
74 0xfeec66e24b298c94615720bd30a2528c44f62924 19.61 $466.42 0.13%
75 0x71cb52a7eb3030647a237cd9e3a3f4891f82da31 19.58 $465.79 0.13%
76 0xb643315d154c86c41f70865053bf6ccae14cafb9 19.41 $461.67 0.13%
77 0x3f05cafc696542d121b3b321f332cd930512ce92 18.32 $435.71 0.12%
78 0x335c96f982df8cddf14f3bfe83f88fa7b45ae762 17.49 $415.96 0.12%
79 0x3fe9b3a4180c2e8c876f050be94c92632392263d 12.44 $296.01 0.08%
80 0x2cfdc3a7d7f597426f37fbae1c45a3d9f1c8b190 12.20 $290.22 0.08%
81 0x73b75338a4f40ded96e57c82049d5854ae4760c8 11.96 $284.61 0.08%
82 0xb7ec3afc8ea5e99686783839a63fb2c4cd58fae2 11.77 $280.00 0.08%
83 0x7d9283c677c5a5cacfa94ce505531f14d7e29fa2 11.50 $273.53 0.08%
84 0x21930edd6a853a1448dd9e306d5d7cda411877ee 10.72 $254.90 0.07%
85 0x6a505f3e95ec6fde330f5cca8c9afacf73f1e74a 10.60 $252.09 0.07%
86 0x389011d722e6aada5ee003d4f023943b9fdf54a0 10.54 $250.71 0.07%
87 0xa95fae5214576913d6cf4bf6df5b5936350e50d9 10.41 $247.70 0.07%
88 0x32373645359c9ccf1bd2d63afd153ff65d41a404 10.24 $243.68 0.07%
89 0x1f97b7628a9591f36637202302d90076d7173b3d 10.06 $239.20 0.07%
90 0x51cba93ef44def1ee140c84d5a26fc77408ae37a 9.97 $237.17 0.07%
91 0x36bf234d139148a8970324cc2e42a78d90e46ac5 9.91 $235.74 0.07%
92 0x47477cd00da54a3ee74e595e125a5dca76286648 9.04 $215.01 0.06%
93 0xb59008414bc3087229d3cd09537946081b74f4cd 9.01 $214.32 0.06%
94 0x945d5bcda8dcd9cd8b221fd23cf4b6c0e7e50bd5 8.14 $193.66 0.05%
95 0x3c12940221682e5c4639ca36a46846ce4ad8a1b9 7.87 $187.30 0.05%
96 0xd65d54e878239b9240e2aa4c24b62c31fce00761 7.71 $183.35 0.05%
97 0xd6417380788942cc98e7faa4bb310d443dfde6eb 7.15 $170.17 0.05%
98 0xd3fefb4861fb0d8ab339905160f1be67741dbc0b 6.98 $166.02 0.05%
99 0x6896016d2404ac2d7032e2747ef3f52192e2cf72 6.98 $166.02 0.05%
100 0x8727234fe15d0023a455ec09d79c2080172aa93e 6.88 $163.56 0.05%

Thống kê top địa chỉ trữ SXAG

Top 10 ví đầu bảng chiếm 62.39% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 75.46% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 91.99% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 98.45% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ sXAG (SXAG). Top Holder SXAG 01/2023 - GiaCoin.com
5 trên 620 đánh giá