Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,069,421,169,865 Khối lượng (24h): $42,229,572,939 Thị phần: BTC: 42.4%, ETH: 18.4%
SwissBorg (CHSB)SwissBorg CHSB
Xếp hạng #138 20:08:00 29/01/2023
Giá SwissBorg (CHSB)
$0.2348 2.87%
0.000009985 BTC 5,528 VND
Thấp: $0.2275 Cao: $0.2361
Vốn hóa thị trường $234,785,388 Khối lượng 24h $288,157 Lượng cung lưu hành 1,000,000,000 CHSB
Thay đổi 1h 0.22% Thay đổi 24h 2.87% Thay đổi 7 ngày 1.46%

Chuyển đổi CHSB - USD - VND

Top địa chỉ SwissBorg (CHSB) theo số dư

Có tất cả 19,097 ví lưu trữ CHSB, trong số đó có 138 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ SwissBorg (CHSB) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x5770815b0c2a09a43c9e5aecb7e2f3886075b605 0.06 $0.01 61.85%
2 0x42b86a269fb3d5368d880c519badaba77ec00130 0.02 $0.00 20%
3 0x5cedc1923c33b253aedf24bf038eee6cbbb68a6a 0.00 $0.00 3.31%
4 0x0000000000000000000000000000000000000000 0.00 $0.00 1.4%
5 0x5e85473702f6648d66ed19b18fc8b610f8e9f400 0.00 $0.00 1.27%
6 0x0c1fd8441c36b288ec0f77e12ca8ba27a27b28bf 0.00 $0.00 0.48%
7 0x0663b2c4094ee0d09b0acb7f95b9799250a4eb16 0.00 $0.00 0.41%
8 0xbef28c2271c828fe46b85b7a5a4f84249ef2f1b3 0.00 $0.00 0.32%
9 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec 0.00 $0.00 0.22%
10 0xddc421c0349adfa7ea96550632095366973c1bc0 0.00 $0.00 0.2%
11 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 0.00 $0.00 0.2%
12 0xe29a271ef00b8e998750382b91157269e3e42539 0.00 $0.00 0.19%
13 0xdee3a6161c6e0e8c2d70410cbe786b51ced10200 0.00 $0.00 0.12%
14 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 0.00 $0.00 0.11%
15 0x6571ed3f593ac86dfa0ff23a28de1955a8a16868 0.00 $0.00 0.1%
16 0x2ff7a6d8d67cd3b29d9e876d51c7f52bf452deb2 0.00 $0.00 0.1%
17 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 0.00 $0.00 0.1%
18 0xaa9582ca032ccd2ece9a7b60dad42377b1761224 0.00 $0.00 0.1%
19 0x8d9b9e25b208cac58415d915898c2ffa3a530aa1 0.00 $0.00 0.09%
20 0x9d72db6e004e9a1d7fc1eeab31513c874398628e 0.00 $0.00 0.09%
21 0xd4cad6cf995fa638c0e2fc15b0679991bb5aaa5c 0.00 $0.00 0.08%
22 0xd2f757806c612999e219325e0c5bae25a7e0c0d1 0.00 $0.00 0.08%
23 0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 0.00 $0.00 0.07%
24 0x278cdb985c8a2a1804c0e611443fcfb4715e697b 0.00 $0.00 0.07%
25 0x742d35cc6634c0532925a3b844bc454e4438f44e 0.00 $0.00 0.07%
26 0x82ec51addba4b44266e072d92e221387bc39efc2 0.00 $0.00 0.07%
27 0x2a0c0dbecc7e4d658f48e01e3fa353f44050c208 0.00 $0.00 0.06%
28 0x0fb8390581de3fe7b10b7dd0f59db740cbcd6bc5 0.00 $0.00 0.06%
29 0xe93381fb4c4f14bda253907b18fad305d799241a 0.00 $0.00 0.06%
30 0x7110bd2a0e739b8de5415ef2b421ddaaeef759d8 0.00 $0.00 0.06%
31 0xc665b015542ae3e64565b237f5f235b574812d4d 0.00 $0.00 0.06%
32 0x7dc24efc3f0e55192aef7594fedac4c41e015773 0.00 $0.00 0.06%
33 0x5b8fb733f1a427e68533db48b7210d1548ee1dcd 0.00 $0.00 0.05%
34 0x87cbc48075d7aa1760ac71c41e8bc289b6a31f56 0.00 $0.00 0.05%
35 0x0d82ae1e19454025654e208cf778514421cc7838 0.00 $0.00 0.05%
36 0x6780992e6bf6a247745a2cba749517400c751114 0.00 $0.00 0.04%
37 0xf2aac07f25530f50d296e6b580131774bf5b8206 0.00 $0.00 0.04%
38 0xbfcd86e36d947a9103a7d4a95d178a432723d6ad 0.00 $0.00 0.04%
39 0x03433848748f3920867f165c95f3dad0a7aa0775 0.00 $0.00 0.04%
40 0x30ce6f10a617fb8c66b93817adce1379853a7b13 0.00 $0.00 0.04%
41 0xc1c7bd623158aca3f65f11078a704fa3d9ecdeb9 0.00 $0.00 0.04%
42 0x1c712026dc2f7e1396f9ecd5d52c541496ecc4a1 0.00 $0.00 0.03%
43 0x1cc9d16ac51ec1e1899743bb7270f77c161078db 0.00 $0.00 0.03%
44 0xd1db3535be9e3953ea7c536c366cf01c5817927f 0.00 $0.00 0.03%
45 0x7600977eb9effa627d6bd0da2e5be35e11566341 0.00 $0.00 0.03%
46 0xdc62bc8e9860b65fe2f7aa1e03397ac43fda3246 0.00 $0.00 0.03%
47 0xa3e60758c15a761aa499aaa7a600ae86f720909d 0.00 $0.00 0.03%
48 0x056f52f9070a32271622145f1780a450b62da72c 0.00 $0.00 0.03%
49 0x94596096320a6b4eab43556ad1ed8c4c3d51c9aa 0.00 $0.00 0.03%
50 0x5186d0997ed2df202cf56728971ce7b2f7a2e362 0.00 $0.00 0.03%
51 0xda2141dc76d9991da0fab7b72feedb5f024851b4 0.00 $0.00 0.03%
52 0xe6d579df4efbc6a8efb9e9fc3e17f520b0702dbc 0.00 $0.00 0.03%
53 0xac36be9d531fb256da44909584b31ca32ce70c9e 0.00 $0.00 0.03%
54 0x8d29e795c3c5f868dc3d84c9fa4623c290e5f7cf 0.00 $0.00 0.03%
55 0x5fcaf1f679d0ebacb151a9d9bc6dc5736be7c991 0.00 $0.00 0.03%
56 0x01a45dfd8f1367dd1279f40ff6a8110a33bc300a 0.00 $0.00 0.03%
57 0x1217bdedaf63374967356284d45b4d74e5cab951 0.00 $0.00 0.02%
58 0x2184cca4ff4edf1b6cface315def54a70223d91a 0.00 $0.00 0.02%
59 0xe5aa7b1c87f0a8342e052e6f41b122b6d0e28102 0.00 $0.00 0.02%
60 0x31a72abf3cc5746f3f26772f9818afa6b7f366b1 0.00 $0.00 0.02%
61 0x417e5e78e59db59cea592888af3b6d03c04c0d22 0.00 $0.00 0.02%
62 0xae08eed82ca86311f684e8fd1ebb0e524882019f 0.00 $0.00 0.02%
63 0x98c5509bb8278390746f714bbf6c61a4102945e0 0.00 $0.00 0.02%
64 0xaa0228c39f3db07db9441ae6a50f0496e621b0bb 0.00 $0.00 0.02%
65 0xde253d8ca19fd889d6a2ac34b7f1ce92310c9038 0.00 $0.00 0.02%
66 0xb361ef8d8a70da0b699c83a37cf9ab1e7c6fdd98 0.00 $0.00 0.02%
67 0xb0e8624b07b86a649653a0434dda8fc147037242 0.00 $0.00 0.02%
68 0x2dea1237679c5df256dbfdda0fd82b274cd59bdd 0.00 $0.00 0.02%
69 0x555e2c8c43b9a3c710e7bdc1173cf2de161a6ff2 0.00 $0.00 0.02%
70 0xbc44ed5035df72a1b720d4b17620b26aeaf90e54 0.00 $0.00 0.02%
71 0x7fc9b9eae10f5b9bdc34f03ac5d89513d4e3cb35 0.00 $0.00 0.02%
72 0xc5eb5271624ecc06f31ccb20e905fc888f50d43d 0.00 $0.00 0.02%
73 0xf014e28550dd6d0ef304b29e25977a7094ad6b17 0.00 $0.00 0.02%
74 0xa61ec16d4940509e960141e1cbbe2bd2f34fe686 0.00 $0.00 0.02%
75 0xf192638f32d85f0da4fdff1fad65080c6aa43435 0.00 $0.00 0.02%
76 0x92e2cbc575b36d2cbe67fed6ab64ba58dd3452ee 0.00 $0.00 0.02%
77 0x6f23f5dc34598fef7fae01e20253d1521900fa94 0.00 $0.00 0.02%
78 0xfb5844cd287a9f569082aa5fe5cf9e8dd8480759 0.00 $0.00 0.02%
79 0x0e5fee5909b060dea1d652ec7fab7afbe77f812a 0.00 $0.00 0.02%
80 0x2070f0a94711a387ffeac806b5a7bffb2d7ac098 0.00 $0.00 0.02%
81 0x43122c7722ae4f99f815bc9f310a8160a24fc623 0.00 $0.00 0.02%
82 0xd6e5b7b6c678fb6f845ed33fc36f45dff01bb39b 0.00 $0.00 0.02%
83 0x103b4947bc8095527dcef30cbba14ebaf8cf8b87 0.00 $0.00 0.02%
84 0x116a836c772623f72d6be6dba8d4fd0b9a62b56b 0.00 $0.00 0.02%
85 0x0f4a70ae4940f5533487b47def0d93c2272fa36c 0.00 $0.00 0.02%
86 0x22c614ec7a61e7e9edd984f3e27a5c41ed517b81 0.00 $0.00 0.02%
87 0x90e636a23918683a3dd1a52cc2f2a35413b4adf4 0.00 $0.00 0.02%
88 0x375bacf3ccd0272f76b52e6d1385344b2494e7f3 0.00 $0.00 0.02%
89 0xf055734fc178a8f3283399edfd66fb4f9a8b4a8e 0.00 $0.00 0.02%
90 0xb17b3c818fb0ca8e98c62080bd68274dfe2b8e74 0.00 $0.00 0.02%
91 0x24b06b91cc3fbc987e5f2208f50a7e420c3a911b 0.00 $0.00 0.02%
92 0xafef3ac5be3c882bbaeff1bb38f2a6773a12e11b 0.00 $0.00 0.02%
93 0x09e955044cfc40649519ccf0e8f92319cc2fda70 0.00 $0.00 0.02%
94 0x64c7467e95dd49223f37478bbc3cc3e60dee7fdd 0.00 $0.00 0.02%
95 0xe695c230630aca301da4b6224cb86de71c29f058 0.00 $0.00 0.02%
96 0x52e2d8823d641012b2b3722b95a7ebaa6b6efab6 0.00 $0.00 0.01%
97 0x92eda84cfaae09602bff2ff43a001f59a5ca237c 0.00 $0.00 0.01%
98 0x37a78bf78375b33637e6a78ee2b233510dee8288 0.00 $0.00 0.01%
99 0x494a2a17a18af4d8355f399b41808ba9b64222ed 0.00 $0.00 0.01%
100 0x2d1daa224df00ba65d7ba5bf4d78854ae9f66b06 0.00 $0.00 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ CHSB

Top 10 ví đầu bảng chiếm 89.46% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 90.66% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 92.12% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 93.13% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ SwissBorg (CHSB). Top Holder CHSB 01/2023 - GiaCoin.com
5 trên 635 đánh giá