Tiền ảo: 22,374 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,076,803,457,084 Khối lượng (24h): $50,344,702,314 Thị phần: BTC: 42.4%, ETH: 18.6%
Swingby (SWINGBY)Swingby SWINGBY
Xếp hạng #1118 08:53:00 30/01/2023
Giá Swingby (SWINGBY)
$0.003060 5.59%
0.0000001292 BTC 72 VND
Thấp: $0.002709 Cao: $0.003246
Vốn hóa thị trường $2,724,738 Khối lượng 24h $279,059 Lượng cung lưu hành 890,326,656 SWINGBY
Thay đổi 1h -2.84% Thay đổi 24h 5.59% Thay đổi 7 ngày 26.13%

Chuyển đổi SWINGBY - USD - VND

Top địa chỉ Swingby (SWINGBY) theo số dư

Có tất cả 462 ví lưu trữ SWINGBY.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Swingby (SWINGBY) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xb4200c8c44b05a342a9f7fd0d27647c4bf9533e7 386,350,603.54 $1,182,379.53 62.26%
2 0x983873529f95132bd1812a3b52c98fb271d2f679 46,600,212.01 $142,614.34 7.51%
3 0x6f1e586c62f7d8a1b7394f1a81a75aa68e109365 36,998,531.83 $113,229.55 5.96%
4 0xb6b7d72e621de687a3e8e3bdedb5d83b96bf6ca2 22,638,841.92 $69,283.45 3.65%
5 0x1d1000b3d098a652ef9fcc49de5d732f336d0347 19,504,354.00 $59,690.73 3.14%
6 0x7afa809786cd034525336afdd45c7f759dcaa824 13,927,080.33 $42,622.15 2.24%
7 0x9e79ccaacaaa5dbb6714eea8fdfd6496c9618f40 9,644,645.57 $29,516.28 1.55%
8 0x4a9c7b98c1a92db0ad33b31b549fb1820fe571ff 9,215,908.00 $28,204.18 1.49%
9 0x05a3fbc1c1d1c8d24d9cc42db68aaebdad0a2756 9,159,009.89 $28,030.05 1.48%
10 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 7,779,011.34 $23,806.73 1.25%
11 0x626ea6d1e5ea3fbaba22f5d4005d98e7039d0c99 7,000,000.00 $21,422.66 1.13%
12 0xc02a33c968108411d1d7dc8f31587c59905c98e9 6,722,504.73 $20,573.42 1.08%
13 0x91a4968196456331268318b914a40c11f58a7d27 4,050,000.00 $12,394.54 0.65%
14 0x2a3040d8b2a4ea8d3c36c04ae2affb9c5a8e856d 3,364,750.08 $10,297.41 0.54%
15 0x2a4712410e136949200fcd73f1b900f23ccdc246 3,198,753.48 $9,789.40 0.52%
16 0xac01adc15878fae7d9b580d6fb695aa735738856 2,859,732.60 $8,751.87 0.46%
17 0xdb88c02ad3dde9703c06281a133d6dac27ea39fd 2,234,418.03 $6,838.17 0.36%
18 0x179bb2f6f0dfbe84249240ce27b261ab5c60e8c0 1,487,148.00 $4,551.24 0.24%
19 0x7cea58c7021d91b93afedf56a3ad2da25d2d5aa8 1,379,776.49 $4,222.64 0.22%
20 0xde01ccbee36b2fb58a4d7a3231886b61b0ad8d3f 1,328,367.64 $4,065.31 0.21%
21 0x79840f653050530e46e36b7ef4756529b6680f10 1,261,527.78 $3,860.75 0.2%
22 0xd4784e4cc2ddfcbb5b65d2545d6552e348202404 1,251,348.33 $3,829.60 0.2%
23 0x0acd5bd9912b7a7fa427b5cd2c9fd1ab19a44ce1 1,248,056.40 $3,819.53 0.2%
24 0xbf06c8b1c71634f07de19524fe5c00ebd2c4ba09 1,135,243.20 $3,474.28 0.18%
25 0x4a25f3815e159582e1e2e7805b78db8e4cb12768 1,133,183.46 $3,467.97 0.18%
26 0xa359d3971455f5b966dbd2458dcd7cdefe59764b 1,085,407.44 $3,321.76 0.17%
27 0xb95d230be8bb8d39cdb442974b43d1a650747d2e 875,346.23 $2,678.89 0.14%
28 0x6a9aba30dd615ce4d2feec37ffc545225f999659 780,463.00 $2,388.51 0.13%
29 0x05d6fea9da0f16dbfcb3bc2eb275d4faa1d1895e 752,255.60 $2,302.19 0.12%
30 0xff26ccf9058b9bd8facfb6a8876864fec193285d 675,502.23 $2,067.29 0.11%
31 0x7f594d54e7e4feac81860152dc41d67732fb811c 668,709.38 $2,046.50 0.11%
32 0xe24a1e797e362856e83a296f0521a1b08c212f93 536,388.32 $1,641.55 0.09%
33 0xda0c94c73d127ee191955fb46bacd7ff999b2bcd 529,589.42 $1,620.74 0.09%
34 0x5a3b639028dfd8f9a5c1d550770c3f5d9915aeb3 481,671.83 $1,474.10 0.08%
35 0x7f4fe6776a9617847485d43db0d3a9b734e459c5 447,692.47 $1,370.11 0.07%
36 0x71e8e5f736dcd67cce9a87ccae44ea4cd2ae059b 437,239.20 $1,338.12 0.07%
37 0xf20c2a7efb37aba7fc9368399dd7238d3635304f 362,113.14 $1,108.20 0.06%
38 0x83cab3bb63d94a8217f72f2f7f17c9b21acec8cc 362,014.97 $1,107.90 0.06%
39 0xaa3a63901a4a8d5e7ebf2c3c582dbc339554e01a 336,994.01 $1,031.33 0.05%
40 0x22f6de9b90783fa94afb08d34fcfda0ceb07988b 319,367.87 $977.39 0.05%
41 0xc09f17aa06eb9f0efbfe0580c709c850feb61f24 310,096.40 $949.01 0.05%
42 0x9f1a82de3b0aaa77ceefe2540c718ae65a5a2e98 299,313.06 $916.01 0.05%
43 0xcd76811cedee1203de8e4b80a75da07a4cf2db6f 291,414.92 $891.84 0.05%
44 0x0717fb4263ea8390472c8a152b9df9bb91311cea 290,226.00 $888.20 0.05%
45 0x0e811d348533aa0802bf43c000b95e31682cc4bf 278,000.00 $850.79 0.04%
46 0x6b35af911383ce8bb2f1f45c5d6b041aa26e7de9 263,950.62 $807.79 0.04%
47 0x5e0e9b913c5c7405d118a16c5f6690310750717a 229,887.35 $703.54 0.04%
48 0x607db376b0edef8cbf346443de2395f046140b1e 223,620.27 $684.36 0.04%
49 0xdb8bcc490d1ca2ae47da5882e8e8dcdd171985be 196,602.20 $601.68 0.03%
50 0xeab4a7b19b9ddf9eb55e3ed986e7b9d11f8221c3 185,514.03 $567.74 0.03%
51 0xad591a6d35237dada634d43c1c9a5b10d6ed36f6 184,364.16 $564.22 0.03%
52 0x1bdbf4d6e725bf29eb5845525e439d215a0cbd1e 184,097.27 $563.41 0.03%
53 0x7bd39a05b0d9e7df89d1aaafb898a38f01e653e4 164,646.16 $503.88 0.03%
54 0x0c7fffc4376f64e9a15c549fe20789c9f863453a 163,049.75 $498.99 0.03%
55 0xf55c1e9bf273919b0b469fa7e7bf28714c996705 161,400.50 $493.95 0.03%
56 0x06c3980bbc6dff333c42d730af56f7ef6fe6cf99 155,105.60 $474.68 0.02%
57 0x4e9e7d4a6842ea288965c5163680b3ce69e6d5cb 147,228.89 $450.58 0.02%
58 0x31b13fa1c6e786854f62fd0d6cb41d9b64639cf8 145,894.78 $446.49 0.02%
59 0x4ac5798ce39363ff123e235906ebd4697ae9d958 144,448.45 $442.07 0.02%
60 0x114419abc1013475c0c8509fb4707b867b9aa2df 140,602.33 $430.30 0.02%
61 0x5e1e60c40f1d4d99f701d4d03855dcbfb32b0602 124,260.67 $380.28 0.02%
62 0xf90e49d83750528f20f5ebd1011d56da89047e28 120,692.48 $369.36 0.02%
63 0xc728c47fcfcf4ba1e4897d8bfe31aec2bee23ea1 113,742.12 $348.09 0.02%
64 0x810e6f2fe5a23cdda285ce60991d2c4789a3bbc9 112,130.58 $343.16 0.02%
65 0x46e5e6c3ff5d4fb7aac7558eb67d3e1b3dbf387a 110,725.13 $338.86 0.02%
66 0xeb533c1551efa5aa78d1f7980a571f9f98400fca 109,417.55 $334.86 0.02%
67 0x24d89535e2e3874075dcde0cd70d4b6e409b0ebf 109,010.63 $333.61 0.02%
68 0xb5ef14a32d65041508c2fbcb3d44d16cec48d469 105,584.27 $323.13 0.02%
69 0x68454cc1c13bf914ea512d948787f86c335ce766 103,652.90 $317.22 0.02%
70 0x5249b9795bccc3381e6e999063f7802b491d0c58 100,000.00 $306.04 0.02%
71 0xcc7fde198dc42bceb47aec087d46e31ed1bfcf66 95,480.44 $292.21 0.02%
72 0xcac091b008de2089477ae6c5ee469796728164a7 95,195.29 $291.33 0.02%
73 0xa8aa8f7e3b041f7837cc05debf593b87935ae82c 94,947.32 $290.57 0.02%
74 0xc2c07f39534db5ed2feb6f05c44559a9932d5458 94,528.15 $289.29 0.02%
75 0x19c2b8005bd9d206b147f0b429f8db09bb02402f 93,196.05 $285.22 0.02%
76 0xa6f46dc0d05204e25c2d391606463e3e1664dbb1 85,756.23 $262.45 0.01%
77 0xe76f4cc63075bb180a361693df276b0cd29e6182 82,973.68 $253.93 0.01%
78 0xf1a169250142a3028d364e86b74b4599960cc3a1 82,866.53 $253.60 0.01%
79 0x68f971d37cdc4d937e1ae7ac86f55460210a1014 78,287.58 $239.59 0.01%
80 0xe1c02630851402f997c1ef9e757622935afb23a4 76,818.60 $235.09 0.01%
81 0x16dd675291002e82d260b7141b580370196fc723 74,770.49 $228.83 0.01%
82 0x852e8017522b4099aad8f067328301a40298be8b 73,647.27 $225.39 0.01%
83 0xe1d7d0f3a6eed89e0b375c3b22e374fd49734f8d 72,440.49 $221.70 0.01%
84 0x29fcd81cea559a677ae524cb3209a3e782636e82 68,461.77 $209.52 0.01%
85 0x68973e116717edc97206332d3c17f026ed55d1c7 61,200.00 $187.30 0.01%
86 0xb980eb58f86eb102faf8cf25facb15eea874c7d6 60,650.14 $185.61 0.01%
87 0x997ff10658767fae7b223b90a4d96b6d8bc74807 60,110.29 $183.96 0.01%
88 0xf5321a886a9c4861afbae207edcc8238db84b5af 60,000.00 $183.62 0.01%
89 0x13a6df9145f419c8ce74fb8e50ab07c6709f806c 58,222.69 $178.18 0.01%
90 0xe99006a9e777f4f1d6c06ea706798dafa4d0abdc 57,438.57 $175.78 0.01%
91 0x9520d443a04c3252e5ffbefcd3e976eeb6c4509f 57,243.31 $175.19 0.01%
92 0x2e0920ac706218fe55f4ff73192c5f70df6dece5 56,375.68 $172.53 0.01%
93 0xf79ef9eaa868ace875bde837b22926dcffefeb5b 54,708.76 $167.43 0.01%
94 0xb1d2b55137d609903757e174ca370cb40118f6b9 54,708.71 $167.43 0.01%
95 0xcb58ea77b472f0d981f752971f2e69a680a5aa13 54,649.45 $167.25 0.01%
96 0x882678b499b6bed8f6f6a22f50d135a90217b786 54,056.88 $165.43 0.01%
97 0x2a01d339d3ab41b2d8b145b5df8586032d9961c6 53,176.41 $162.74 0.01%
98 0xf40a8898f124538e23b17360368bf9b6bdeab6f0 51,892.44 $158.81 0.01%
99 0x3740e20c018265a86352b32b398e4538e90d956f 51,667.88 $158.12 0.01%
100 0xdb7f0780faa0351267b713910a7dbab485c8845a 50,747.22 $155.31 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ SWINGBY

Top 10 ví đầu bảng chiếm 90.53% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 95.94% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 98.72% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.52% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Swingby (SWINGBY). Top Holder SWINGBY 01/2023 - GiaCoin.com
4.4 trên 629 đánh giá