Tiền ảo: 22,419 Sàn giao dịch: 538 Vốn hóa: $1,089,344,777,125 Khối lượng (24h): $65,609,414,681 Thị phần: BTC: 42.1%, ETH: 18.8%
SWAG Finance (SWAG)SWAG Finance SWAG
Xếp hạng #8169 01:13:00 25/10/2022
Giá SWAG Finance (SWAG)
$0.01680 0%
0.0000008703 BTC 395 VND
Thấp: $0.01680 Cao: $0.01680
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày 0.45%

Chuyển đổi SWAG - USD - VND

Top địa chỉ SWAG Finance (SWAG) theo số dư

Có tất cả 1,265 ví lưu trữ SWAG.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ SWAG Finance (SWAG) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x67d1f7837e83d196362f0e8cd36bdb3e024da301 345,550,776.51 $5,803,702.74 55.29%
2 0xb8e399752363ce6852c8cdd963c7f81c5659f69b 206,589,195.86 $3,469,771.63 33.05%
3 0xacf2372c7b61697b8d7ed811108a7b66d7a5f709 18,645,987.67 $313,168.94 2.98%
4 0x8a6c34f29f2db1b7ff820d7c9e3d118d47e0dd50 10,056,719.90 $168,907.78 1.61%
5 0x6aa41066aa48e72f2cac20c060881e058e56f807 9,168,001.74 $153,981.30 1.47%
6 0x91e0fed1816f96652394423479537da3a4cdc929 8,301,694.32 $139,431.22 1.33%
7 0x2059024d050cdafe4e4850596ff1490cfc40c7bd 7,669,927.69 $128,820.37 1.23%
8 0x882a812d75aee53efb8a144f984b258b6c4807f0 6,077,363.00 $102,072.43 0.97%
9 0xeae57ce9cc1984f202e15e038b964bb8bdf7229a 3,798,409.10 $63,796.23 0.61%
10 0x3c6f3235356947cef2f34819b310d5c9086eb94e 3,117,506.82 $52,360.13 0.5%
11 0x7dc2ed0d24cd6c3112ab2cec0fe56403bf1a8738 800,000.00 $13,436.41 0.13%
12 0xc155f9bd6b71e9f71d0236b689ad7c2c5d16febf 715,284.18 $12,013.57 0.11%
13 0x22b243b96495c547598d9042b6f94b01c22b2e9e 589,550.54 $9,901.80 0.09%
14 0x4ae0c5d59a627d7a56943bc842826ed4ce3ec759 420,000.00 $7,054.12 0.07%
15 0xc3d8fe03835295f95e4fb99f80d41a0a5a70d7a1 370,290.78 $6,219.22 0.06%
16 0xf92cd566ea4864356c5491c177a430c222d7e678 322,717.00 $5,420.20 0.05%
17 0x6c19e4cc4c87adb224697a1022f262b424f44d46 180,883.72 $3,038.03 0.03%
18 0xadeaa96a81ebba4e3a5525a008ee107385d588c3 177,870.04 $2,987.42 0.03%
19 0x3ab28ecedea6cdb6feed398e93ae8c7b316b1182 147,484.39 $2,477.08 0.02%
20 0xc8ed4a22b769941f8f7dafa412a06d4b661f95c8 138,358.13 $2,323.80 0.02%
21 0xa4f2001f2abcc7e3adc5774422b725efbb2f370e 106,757.26 $1,793.04 0.02%
22 0x26d13c17659e1305344ee31635b5a2b72e94d82e 101,965.54 $1,712.56 0.02%
23 0x01181be6c5aaafa05def979100ef73bb8c0e53f0 80,392.78 $1,350.24 0.01%
24 0x53c218ee4b05f817fab41afd2c66fd92550a8888 78,000.00 $1,310.05 0.01%
25 0x373356326e2593470280211d4f7b0305f8f0b0c0 73,905.00 $1,241.27 0.01%
26 0x4b6b2fc70219c70d1456b7501e5e4dfd853fd28a 73,795.87 $1,239.44 0.01%
27 0xc810cea2b806cd0ff65a79b95b5fa8a1f5e0e555 65,000.00 $1,091.71 0.01%
28 0xd418870bc2e4fa7b8a6121ae0872d55247b62501 59,019.79 $991.27 0.01%
29 0x02528944da74d644729e4d96324e71c4ad489307 58,697.54 $985.86 0.01%
30 0x0c18cc3a37e6969df5cce67d1579d645115b4861 58,037.65 $974.77 0.01%
31 0x6daf4cf7943101f4471dd5b84a8f1209c8ca7946 57,249.65 $961.54 0.01%
32 0xfbdefa573b74dd3fb77a07b387a9341e5642ce39 53,871.30 $904.80 0.01%
33 0x535c21de50fa2c1810c7cd0438bf8589c5693da3 50,000.00 $839.78 0.01%
34 0x5dc3a3f332ec89a0bc27b6f29db78933d5ce7449 50,000.00 $839.78 0.01%
35 0x6e43511728f45a3574495896bcf7c9a276e0223c 45,129.91 $757.98 0.01%
36 0x8d6d5c4f5ced225632b291620c0e9a7cf261fb82 38,060.14 $639.24 0.01%
37 0x17434dcadc65191fee6a0c7e57a9ece8a23cb7bb 32,400.77 $544.19 0.01%
38 0xc8bc30cfa3fccfb7bf423b1909d6a8ada9bf2c94 30,985.73 $520.42 -
39 0x59ac2d59f3d1fc932a602d27b292e7b716fbdfdd 30,000.00 $503.87 -
40 0xdc0eeb645174caa3f0dbedda2f6df4e49dd7341b 29,681.69 $498.52 -
41 0x344651a2445484bd2928eb46d2610daac1b42a66 28,236.00 $474.24 -
42 0xa66cf8ed42a1539e2fd127942a8cccbfbfdd770e 28,000.00 $470.27 -
43 0x91c4c55823554d5d950457411fece626c9ecb828 28,000.00 $470.27 -
44 0x73be65b1800c2ada9592e17c22c1bccc1481bc95 27,820.81 $467.26 -
45 0xb15a95dbdcd2c40962371e6e7b4e8aaab5405b00 25,996.84 $436.63 -
46 0xdbdfbc66edf7f505fdb447396b2e2455581afc00 24,963.64 $419.28 -
47 0x5799579aaf297ebb85ce1eddf69e7d7c2d953adb 24,441.26 $410.50 -
48 0x874f455282517138c74833c8a82bd98c4a1a94ab 24,000.00 $403.09 -
49 0x11ededebf63bef0ea2d2d071bdf88f71543ec6fb 23,185.73 $389.42 -
50 0x2bc7251f0bf927fabf408262b8166245fafb3ddd 22,956.75 $385.57 -
51 0x03e7e5eb2427caa4e9a19aca08db5b8cf262c58c 22,485.51 $377.66 -
52 0xe2a8b0e9ba4a91526fe96ae9fcbdaf9ac92a8336 21,295.01 $357.66 -
53 0x459f7af41e89b3fce21bebd55e0521cc8b483aa5 20,001.00 $335.93 -
54 0x95ec6d374564fb5ebd5a9f43e8956f9f2c075566 20,000.00 $335.91 -
55 0xe0fe475102f3d80ef84c26a0c7092cb5960d0454 20,000.00 $335.91 -
56 0xacd7df70ad730d61d79b1318a3b1b30d0dd4aa46 19,277.93 $323.78 -
57 0x3af8d7e4b75ac8199dd85b85d5a01b80b8550c87 18,945.72 $318.20 -
58 0x2acdb44596e2b6ffbbf62614c9aad9cd04980248 18,489.47 $310.54 -
59 0x08c1697e89fff57b0d81808c26fd595bb18cdb0b 16,057.74 $269.70 -
60 0xe2d374ba8a4bb8d91f2560c786241d1b38ee09da 16,000.00 $268.73 -
61 0x72e1beaa84b5ce3e3383cc3a922f3cbbb7b58bd5 14,231.89 $239.03 -
62 0x69c2fe4f5dfa40dd6d09fadd0681f9364a1aada0 14,043.94 $235.88 -
63 0x6d003874c3bc06b066fb2c6a74351f00a474ed68 14,000.00 $235.14 -
64 0xfadb84a9d9b786f6e90d3be9614e13f3d63bb0a1 14,000.00 $235.14 -
65 0x456e2732671d94db6b1a0ff967ba8df360062c93 13,915.74 $233.72 -
66 0x596c3ff477f6069e4c9fff48e0767661be0fee43 12,000.00 $201.55 -
67 0x7405b0408cfc47f515553ab9d044dc5c5b4b5cb0 11,726.43 $196.95 -
68 0xa8886ea47ca369835d1cb4100fbd7b0804167bbf 10,054.62 $168.87 -
69 0x3ee18b2214aff97000d974cf647e7c347e8fa585 10,001.00 $167.97 -
70 0xac798df80b371569ec73e37124ffef7e26249667 10,000.00 $167.96 -
71 0xe3e33f69672c0a4708f7851a4ef56e747493b641 10,000.00 $167.96 -
72 0x68508eb48ea6e06b5b169e597c83354be2ca4113 10,000.00 $167.96 -
73 0x59e2ac9bed21b6530df70f08a15f3d3225fb5bb9 10,000.00 $167.96 -
74 0x34e8db41c4ec274429d01597bc86aeed4d6e9b5e 9,721.03 $163.27 -
75 0x9c97b8ae0cea0db0e5be7ce2cdd5d3b84a39b7a6 9,397.90 $157.84 -
76 0x9714e0b86322f83515372b3386ea573ddacedb41 9,207.96 $154.65 -
77 0xb935f220d435f34f70832fa2b016d78e3762c8df 8,892.11 $149.35 -
78 0x3900801324287b57ca059251cd71876155184459 8,639.51 $145.11 -
79 0x194e9ef98ea15cc39547af183b27e4405cc2a7a5 8,578.84 $144.09 -
80 0x8b38d81944955a3206d6e4187286e9e6dbc3aa29 8,000.00 $134.36 -
81 0xac04f1154db68d1a499cfda404e7904737006bf6 7,894.45 $132.59 -
82 0x8433a866cfc7acdb13d138f07f181ba1f633b228 7,628.80 $128.13 -
83 0x9e45ed9278534ee6fee6e8fd64fe25091c6c783e 7,311.26 $122.80 -
84 0xea1fa788934ae5e9f668fa8be89957c2041e07d9 6,868.14 $115.35 -
85 0x7a501bf2a7312e60844238d68b126e5bc859085d 6,485.64 $108.93 -
86 0xa4d39ff61e4f09aaeb6ba7560877b6d4a46d4bde 6,448.99 $108.31 -
87 0x6da2226c90a0b2bd799a16b5521270bc2231d242 6,428.64 $107.97 -
88 0x1b241eaffe311c2e1b9d973042d2e85700655224 6,174.37 $103.70 -
89 0x171c5440bfc75623073a1e92b62314326f2ff575 6,162.80 $103.51 -
90 0x69a122165ac1ea25d77096f1387827e80936b44e 6,000.00 $100.77 -
91 0xeaa888d124f46deaefb8f8506fe1e7bfaed5c739 5,748.63 $96.55 -
92 0xa4e164063791ef6eef416e45e93f3dbb76867f11 5,600.00 $94.05 -
93 0x8a56c69ea77d4c89454f981752e616cfdd554e80 5,551.77 $93.24 -
94 0x2503a2e8bb5e7c211ebb06a3f61203089257479f 5,100.31 $85.66 -
95 0xe8a7daa4768d0ca61fe0f84f28be15bfd1fed8ea 5,013.99 $84.21 -
96 0x38bd9881537c5c3e5d8186a3b375b86ea795f50b 5,000.00 $83.98 -
97 0x849ce7dafb446ca2aa6531f3931a4b83dea37c2f 5,000.00 $83.98 -
98 0x40f40aacbb00715710003ec206498dca48c97e05 4,935.80 $82.90 -
99 0xfd75c500ea36014ad9db854f4ae2c9af24e7edb0 4,626.29 $77.70 -
100 0xe25b601e2b7d2bce0ab19b587ab2a619e5043a7e 4,573.81 $76.82 -

Thống kê top địa chỉ trữ SWAG

Top 10 ví đầu bảng chiếm 99.04% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.65% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.84% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.84% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ SWAG Finance (SWAG). Top Holder SWAG 02/2023 - GiaCoin.com
4.4 trên 646 đánh giá