Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,067,192,638,047 Khối lượng (24h): $42,032,680,114 Thị phần: BTC: 42.3%, ETH: 18.5%
Strike (STRK)Strike STRK
Xếp hạng #396 19:03:00 29/01/2023
Giá Strike (STRK)
$13.55 0.98%
0.0005784 BTC 318,979 VND
Thấp: $13.07 Cao: $13.73
Vốn hóa thị trường $48,233,697 Khối lượng 24h $3,709,232 Lượng cung lưu hành 3,559,548 STRK
Thay đổi 1h -0.09% Thay đổi 24h 0.98% Thay đổi 7 ngày -0.08%

Chuyển đổi STRK - USD - VND

Top địa chỉ Strike (STRK) theo số dư

Có tất cả 9,928 ví lưu trữ STRK.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Strike (STRK) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xe2e17b2cbbf48211fa7eb8a875360e5e39ba2602 2,981,553.16 $40,401,574.41 45.58%
2 0xf10ab256dde4bddffba2f6011c1effe7b24e1010 1,702,287.42 $23,066,867.57 26.03%
3 0x1d35e76cd81b3e5eee81aaae11d2f3d75d0d5a86 1,250,000.00 $16,938,141.06 19.11%
4 0x90715c278be8b7ae2e0905ee68ab3bdc7ad265b8 131,000.00 $1,775,117.18 2%
5 0xee1d69b450a4c37e5371821574b18c97813bd5b8 89,646.62 $1,214,757.65 1.37%
6 0x453a8f1c6d60aa487af1e21203001017a4f45fa3 82,074.06 $1,112,145.62 1.25%
7 0x4164e5b047842ad7dff18fc6a6e63a1e40610f46 55,460.27 $751,515.14 0.85%
8 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 42,918.78 $581,571.53 0.66%
9 0xfbb1b73c4f0bda4f67dca266ce6ef42f520fbb98 37,230.85 $504,497.15 0.57%
10 0x943aaa2abf745168ee5fcd256a48016dc0db6b01 33,935.30 $459,840.68 0.52%
11 0xfbf0978140607f73e3090ff99ec2b19bd365f612 24,234.42 $328,388.86 0.37%
12 0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 23,899.67 $323,852.85 0.37%
13 0xff734dcb7fd6517caed5c6c8720992a0c676c800 17,887.10 $242,379.44 0.27%
14 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea 15,548.49 $210,689.95 0.24%
15 0x658d55b5c873d9bcae834e54d092530a57b88050 10,001.00 $135,518.68 0.15%
16 0xf5e9446db70b7cecb2f97abf76bcb9097d4cb617 9,960.00 $134,963.11 0.15%
17 0x62809afe008487d1438101fc83b50cb4fb063aa8 8,881.32 $120,346.42 0.14%
18 0xe3792a9c235d434b702023b33f03c48c41631090 5,566.66 $75,431.15 0.09%
19 0x4c39ecb7023c15132c085572d437753f7e218755 3,781.03 $51,234.95 0.06%
20 0xacb8d462ad11374abffadf2c3a1c145d0673ce56 2,622.41 $35,535.00 0.04%
21 0x597eee8267d1cf775072b26be8056d8130bdab14 1,245.02 $16,870.70 0.02%
22 0x79c50faa005e78fa7a59fb0da2e6bf5c5bd8d062 860.67 $11,662.52 0.01%
23 0x4eaf0d8ff9e80a5d0bdd0ee7aaf02a506c6460aa 792.88 $10,743.90 0.01%
24 0xd0ff1f431f55cd48f0ff469c579a1cceb45c7f1a 739.70 $10,023.31 0.01%
25 0x2860ccde3a9d188c141f3a5897d243348a40bbbd 706.89 $9,578.72 0.01%
26 0xbc476eee04dcd55931cd8aaab0dbb0a4ade89ab8 624.79 $8,466.28 0.01%
27 0xee61f5fb0db81d3a09392375ee96f723c0620e07 478.79 $6,487.79 0.01%
28 0x74232704659ef37c08995e386a2e26cc27a8d7b1 435.34 $5,899.12 0.01%
29 0xe2e54270813c5c44a6f97d123120952a12b00000 409.75 $5,552.38 0.01%
30 0x98ce380d5455f04bbfe7f2fa678290a457effe49 400.95 $5,433.12 0.01%
31 0x1269d425b757878cdb8a51a2a3442b0655fd6819 398.90 $5,405.30 0.01%
32 0xb480fffcb720b163f992c4777afdbc335c2ad096 370.00 $5,013.69 0.01%
33 0x00f332f3ec9132288bb2173e6fe69416176ec3ac 361.76 $4,902.08 0.01%
34 0x722a1dc470c40c54f23ef982ab1f73a9bbb97779 264.84 $3,588.68 -
35 0x05bcc045a509fe65d7c11156f804d176c448c78e 248.40 $3,365.94 -
36 0x95c549b0ec951ec8acded1d58724f964e31afbaa 231.71 $3,139.82 -
37 0x0b7a98f2f8c14b32df42f6af762cfda8d9ffa626 223.38 $3,026.91 -
38 0x1dd9729bf434e3f75fece24f05bc3725f47b55a1 185.97 $2,519.98 -
39 0x3f476fe3a85b689b1b1389e975811124ce99b32d 179.53 $2,432.73 -
40 0x958fc27806aaa3f7a616e96a26cb6b7eda18e0a6 140.93 $1,909.61 -
41 0xc781b780c8133b7e568172d66db0b7c4b62f073e 135.00 $1,829.32 -
42 0x653d119023acffd0d6dc61957b0ea8a8342d1fb0 122.24 $1,656.44 -
43 0x1869b55fa3a11208fa85eb23dc64701a8fde6c29 110.50 $1,497.30 -
44 0xebb6c9c7059a55a0f66d9043b905975e9b9ecffb 109.50 $1,483.78 -
45 0x6e9be6960c56ef63d405d4eedc4fa6186c804959 99.86 $1,353.18 -
46 0x94e0ac808779311991bd4f2665eadc70a17f5ae9 99.75 $1,351.66 -
47 0x03a3e2322ef89e4e2b797308e9b760ca2ab9b3a4 88.84 $1,203.80 -
48 0x482b2df693093eeecca50005ce756f434dd1b0ce 82.30 $1,115.25 -
49 0x785d76e865318b0cf905e677f7f25fe906094ddd 67.93 $920.42 -
50 0xe20443180f9a9e88af44153c08247f9c6f878576 62.47 $846.53 -
51 0xd43933a010c8763837f4142321da2670e95de929 60.53 $820.22 -
52 0xcca5c40235839b0e1c8b735c59dabff4cadea89c 58.52 $793.04 -
53 0xe02b398670d5efbc8f57987eb0f6bd95f739f490 53.94 $730.85 -
54 0x524dacb4b5845c479c6e3c3eccb66579b1f36e48 51.67 $700.22 -
55 0xd3be4d446ba492216c08402d528fce68a900422a 51.41 $696.69 -
56 0xf1908e25f1598bf021da9784ea1db8ede83433c1 50.41 $683.13 -
57 0x95b96af813fe32bf4e17e70a97a6e68be27a707b 50.00 $677.53 -
58 0xa910f92acdaf488fa6ef02174fb86208ad7722ba 47.98 $650.18 -
59 0x57d204fff2b4bb9a6ddcaa7ef6095dcdd874a8d3 47.43 $642.70 -
60 0x0e03b20e816cdd51fc49defb8ae6fce1bcb0083e 45.45 $615.88 -
61 0x98b2266b18fed7323f44eecfaadfd9ec53f3fdd1 45.44 $615.75 -
62 0xe62e2561fbb67334d41d5adbfb6a87bc5add1b13 44.53 $603.41 -
63 0x86b0dddcec8dee29b794cdf4a765f5295a911953 43.10 $584.03 -
64 0x1ca0fe8d7a0f8b66637bf8603beedfcd5d0e07e4 37.67 $510.44 -
65 0x9e90b837aaefb4291d60664d46c32d00abf063e8 36.19 $490.43 -
66 0xa1e1f2bfbd0bdaa3bde48321b33ff96f635e5909 35.55 $481.72 -
67 0xf3396e98d5c09de823c4134e868367254f24377f 34.07 $461.70 -
68 0xd8f1d16f2530f8546eddda59ae7b504c35cae384 31.86 $431.75 -
69 0x5b1212eb89618090f430da783814fae9c083f7b4 29.64 $401.59 -
70 0xff47b3619dc4ca90e0c96c07ab3b56cd336c015a 29.45 $399.09 -
71 0x9800a053edbe2f2546894690440dcee91c1d047a 28.66 $388.31 -
72 0x248405040c015d672a31dbae8fbc6a15ceddc8ca 27.16 $368.08 -
73 0x411ccc43f78630c3a8c1fc533188a03ddb804537 26.07 $353.26 -
74 0xc85dca5cde6a58e3f0f97e51e9be6b07dcc41d54 25.91 $351.15 -
75 0x0322ca5bb1859aae5364a3b5dda643a8e214a744 25.91 $351.15 -
76 0xa6e28840f85a2336ae7db993dafba568f75c741c 25.65 $347.54 -
77 0xc9f5296eb3ac266c94568d790b6e91eba7d76a11 25.62 $347.19 -
78 0x5cc6fd1f4de23e6350fb2a80e541b4c406319d24 25.46 $345.05 -
79 0x3644c8b140b4c24515b432b37d05012a2e81b63c 25.00 $338.76 -
80 0x8a602b011f01f62013b4bddd18d5da4b20f0ae05 24.30 $329.25 -
81 0xd7b56ca94e90fa1a83abfb08587ba85bc47c62b6 23.84 $323.05 -
82 0x0da80776ed5d378f7c7ff9299408039141b6c3f0 23.31 $315.88 -
83 0x1018c8f4d0b71cbd91a5ca4078d87531ff27eed9 23.00 $311.63 -
84 0x752dfb1c709eea4621c8e95f48f3d0b6dde5d126 22.62 $306.51 -
85 0xf8d66c0a0663af5c385b7d70ccd24719f1db44bf 20.91 $283.38 -
86 0xd7c863940cfc39cb5ad3b4b557ce2d041a3b54a6 20.38 $276.11 -
87 0x8adb9cf65fbc02b01e996de9584aa691edca97f4 20.18 $273.51 -
88 0x7a6ff7d31250f23620ba4fda406489b9ad57c20f 20.00 $271.01 -
89 0x1fa190dc0afb6ff1b7d44fa453511773f196439f 19.90 $269.61 -
90 0xb4dbb4c35609d22901fcc4c7776ed70fca8adaf3 19.73 $267.32 -
91 0x3a9e9075e84a84ce42724101685f2113c118415d 19.50 $264.24 -
92 0xe35028767dd2c4069205d71524abb9980000c5f2 18.30 $248.03 -
93 0xcd11292f45f0e72f10d39d5c07c6409091b40db2 17.66 $239.29 -
94 0x7693a1aa3a6a1008f70737e31c4c13df5167cc46 17.24 $233.67 -
95 0xc5b0a4c8cfcf3d5e17e37c17a18c049a1baaeb18 17.04 $230.84 -
96 0x475021e2cbfe925beafb63084646eaa8ffe195e7 16.54 $224.19 -
97 0xc969ed0d789c8be8cc39a6c6cb454f04b9cac480 16.48 $223.36 -
98 0x3550ee82bf2f5648fb093fecd16c082556183262 16.30 $220.89 -
99 0xbb78a52ee8a2a36fdfa0a14a6f8951ac4fcf291e 16.05 $217.46 -
100 0x801861c698811b7fe4c31daff42223cef8e769e9 14.40 $195.13 -

Thống kê top địa chỉ trữ STRK

Top 10 ví đầu bảng chiếm 97.94% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.82% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.96% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.96% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Strike (STRK). Top Holder STRK 01/2023 - GiaCoin.com
4.5 trên 626 đánh giá