Tiền ảo: 23,122 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,175,798,558,068 Khối lượng (24h): $43,353,203,322 Thị phần: BTC: 46.2%, ETH: 18.7%
STONK (STONK)STONK STONK
Xếp hạng #8476 01:13:00 18/08/2022
Giá STONK (STONK)
$0.00008914 0%
0.000000003794 BTC 2 VND
Thấp: $0.00008914 Cao: $0.00008914
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày 0%

Chuyển đổi STONK - USD - VND

Top địa chỉ STONK (STONK) theo số dư

Có tất cả 783 ví lưu trữ STONK.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ STONK (STONK) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 5,173,851.09 $461.18 5%
2 0x5cb622c21ae335e7baaea7638ce097b3d172b827 4,863,607.76 $433.53 4.7%
3 0x9610139d2bf970473e58d7a03e4ff7483d79a7fe 4,525,320.39 $403.37 4.38%
4 0xbb847b70e23f272e2d9ae8bca34ae0685f8db188 4,493,208.26 $400.51 4.34%
5 0xc7362a083036cf11bba2ee429ff57881c8ae6d8a 4,266,572.22 $380.31 4.13%
6 0xaf8894d5d55d61fdafbb21dfeeba7fec96c54c8f 3,984,005.51 $355.12 3.85%
7 0x08c7d24c4a561cf858b8b751b3ab653b04cc1711 3,547,099.62 $316.18 3.43%
8 0x886418a0ea1ab22fa74ed51879dd084920e7c774 3,491,261.00 $311.20 3.38%
9 0xb96c8e1169c764555fd2e7abae898231baa405fa 3,391,128.68 $302.28 3.28%
10 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 2,852,403.78 $254.26 2.76%
11 0x1a83564b06cdde3d13e7ed02593263339c11c283 2,804,200.27 $249.96 2.71%
12 0x2d099af02f34edc6c8865eb981bb3d992d11ee49 2,755,852.52 $245.65 2.66%
13 0x76a8a848bd42996ba1459e09c868ba5a72c3cc0c 2,720,337.48 $242.48 2.63%
14 0x6eff3372fa352b239bb24ff91b423a572347000d 2,664,859.57 $237.54 2.58%
15 0x7494927c15edd082ab2b88b245d4f49e2bdabec0 2,304,897.62 $205.45 2.23%
16 0x4fe62c2d627997acc9545fd1faf4a7b36ae11566 1,675,887.67 $149.38 1.62%
17 0x30a933add6fd601d152aa4aaf7620b5e27e88888 1,637,006.28 $145.92 1.58%
18 0x88b5762d8c5e6017b34441dd413bf04026c501f2 1,525,143.14 $135.95 1.47%
19 0x392e5e396b91eccb5d011194c6d9f8f36abd6391 1,275,852.50 $113.73 1.23%
20 0xd63d28282eeeace4d4d2c67ebb798f3a2ca782b1 1,212,659.92 $108.09 1.17%
21 0x5a2dc075c432bd851ea8dc6cdab4813cb2515622 1,199,890.00 $106.95 1.16%
22 0x61fd0d043d519f5a2bd05785000f30db96809429 1,175,982.73 $104.82 1.14%
23 0x2500c32a9d064b1fabf2ef174ee63f3aadf21503 1,090,690.83 $97.22 1.05%
24 0x62fb4e007008925639bcdb423d9550cd7852422c 1,074,645.00 $95.79 1.04%
25 0x972a463bd07a3b30825f3ac40e5bd16120b92bc8 1,016,273.10 $90.59 0.98%
26 0xdba4626470c9bfbbb0f88121310c5bc6a821242e 1,001,571.17 $89.28 0.97%
27 0x5e9224a4eff89b4b3dc57ca377e26e16d7ed449c 1,000,000.00 $89.14 0.97%
28 0x47d6d5337e9fb16225c24772340713d7e21f358b 996,098.00 $88.79 0.96%
29 0xd457e8dc0e329d6edff7ae85bf311d80ce5144e4 902,687.99 $80.46 0.87%
30 0x577f013adf883299fbab55ccc22d016f5a1c00d9 878,470.26 $78.30 0.85%
31 0x1dda07c03f057864d7fb2f924f0bfe48f7b10b42 851,632.17 $75.91 0.82%
32 0x7295c0ddf8d114c56674be7f35509da5114d49f0 811,139.09 $72.30 0.78%
33 0x6e09ceface25f508eb4f5e1d3c3aa1908ce870ff 785,617.00 $70.03 0.76%
34 0x7c1e6eec212f88b9aab1da347748c7ceb370c054 740,633.39 $66.02 0.72%
35 0xeec95e723a30cc4786cdb1b79fa3a4ec35bd6750 689,283.93 $61.44 0.67%
36 0x9179310fafb9cdc71a3f0937fe9e9b651765378c 666,237.91 $59.39 0.64%
37 0x3ee3a5f8f345f10299093c2c3a2bee6e68252aa9 631,772.84 $56.31 0.61%
38 0xf0ee04d85a71690f8e8461be24cabc62837f76af 614,871.15 $54.81 0.59%
39 0x98508937e528194fb4c51d2ce89f753665a23211 591,028.04 $52.68 0.57%
40 0x1e5d13496de4a81225454afc9d0fa06f6bd97421 560,449.98 $49.96 0.54%
41 0x62f0d1ca845201f9b031d1e3449cfefec8754fe4 557,013.45 $49.65 0.54%
42 0x9123c25bd3649eba104ebf0fcb3069e30aa13996 530,000.00 $47.24 0.51%
43 0xa64b68ab7b6f5d0ee5d41770e41b295a0b06cae6 500,000.00 $44.57 0.48%
44 0x1d5ad267ad9adfe9a88577b42928ecb939a34a1e 433,000.00 $38.60 0.42%
45 0x9564b704ebb0018f61356e06765209654f3122c7 421,980.00 $37.61 0.41%
46 0x3f740fd9e16eea6d549264b0ad0cdc774a33a381 420,690.00 $37.50 0.41%
47 0xb83f97e471fac857f03064c54d77b96856b79288 418,083.74 $37.27 0.4%
48 0x4e60d5153a261d156fc0047b4f307ceddb1f0a2a 416,306.46 $37.11 0.4%
49 0x61ed18e341f80352f6edfccbf06a34a531dd0b31 401,731.78 $35.81 0.39%
50 0x6de25b3a33c1ba559c2b6bccd07c35f3abcf00a2 401,681.25 $35.80 0.39%
51 0x7811516127f7e9083ac7c5f65e213ab3443cff40 379,051.60 $33.79 0.37%
52 0x3d8cca6a93baa1c6b3d78d8d6d0042f06ef463ec 338,364.82 $30.16 0.33%
53 0x7db111563a609aec1c4f6860fbcbc46031bbf39d 315,588.07 $28.13 0.31%
54 0x149cacb135d5317e8167274801ff6fb0166b7d45 314,703.06 $28.05 0.3%
55 0x2897b911111dfa1bbda2f85620f480ee9e36577c 308,778.44 $27.52 0.3%
56 0x0211f3cedbef3143223d3acf0e589747933e8527 297,189.65 $26.49 0.29%
57 0xcc8a0af882753e36e4b5f84bc8549ed1106880d1 293,833.11 $26.19 0.28%
58 0x548fa359b0efd820f93e43e2a3688b31765a55fc 290,000.00 $25.85 0.28%
59 0xd4096277137506f738b7ff150e84f843b016e592 286,886.05 $25.57 0.28%
60 0xe980d0013f077b2ac0c4bd91972d39062841bab1 282,513.42 $25.18 0.27%
61 0x91ec9de3e5950d7dab897d66dd6aee730f491806 282,368.40 $25.17 0.27%
62 0xc3d91fe75300e68900501dc818dd4e0867600381 277,412.09 $24.73 0.27%
63 0xf7341117c3c19bdc37d1de42986c30d1501400d1 264,744.00 $23.60 0.26%
64 0xbb083cf56ea52aa8380d0a3d642986f7e40eb9d0 259,687.72 $23.15 0.25%
65 0x2fee16482bc71f8f240a721a4e77aab3caa58f2f 254,826.09 $22.71 0.25%
66 0x178bc1da0609902286392ffc8ef74c884f74ca74 250,000.00 $22.28 0.24%
67 0x0f589eb6edb2e38adb3dc5b9f85064a79350aa82 250,000.00 $22.28 0.24%
68 0x8c68db62fd29a6facaaad82c5c5c7f48c573cb0c 229,830.72 $20.49 0.22%
69 0x81ac0b00f02b7df66f3800d0dfd8622c74d78e62 212,436.48 $18.94 0.21%
70 0x6c9223ac56c6a808ff6b0c706e5c009c2dd2aea4 208,431.05 $18.58 0.2%
71 0x622b57826879309a7241189de26804c2df01979e 206,783.91 $18.43 0.2%
72 0x43e79060df28fed5216327f85e2c4685dec19caa 200,027.83 $17.83 0.19%
73 0xdcf9527f8f83d00b5556d70bbe67b35dd4d9b1bc 200,000.00 $17.83 0.19%
74 0x63d8e19f2cf6386f7fe1719cf0011c454f32f27d 200,000.00 $17.83 0.19%
75 0x45cf78251b8a54e1a851f77a9036e6384a527bfb 200,000.00 $17.83 0.19%
76 0xe58a13b8c1546782ceb7deb3b77fcba84d3c4d96 193,288.58 $17.23 0.19%
77 0x1dcd52425f559ea602333f28c87f034b27c29526 190,780.79 $17.01 0.18%
78 0x7c67c683ea7598e11fad5420587c3f42baf616f6 189,406.25 $16.88 0.18%
79 0x2541aee541edf9dd1691ed408743c8e27bdcb0f5 171,054.18 $15.25 0.17%
80 0x590c3215a61bdc42da2bd40a5d8a6db79dd5d199 162,320.34 $14.47 0.16%
81 0x5f4dc282c6b7e05431d711f60f2c58980a989d58 161,642.46 $14.41 0.16%
82 0xab7c5924797fb1dbffcc93f04ed27f8a87ec34c3 159,573.00 $14.22 0.15%
83 0x972cf7a2e832cf2a627f65b80779236a572f2d28 159,463.26 $14.21 0.15%
84 0x68d78cbab080a6d6c20437fd7f83c41c2c41a16a 153,294.49 $13.66 0.15%
85 0x1c992e3d18043edb1b1f864616cb38a6fb15c6c6 150,000.00 $13.37 0.15%
86 0xa4e36c0cf96e9fb95834c1982e001686260604db 148,985.73 $13.28 0.14%
87 0x65c070e64b66e59094ea0ff7bb7d0e21016eae3a 148,678.79 $13.25 0.14%
88 0xfd299bc3769534bb75b315cca6b7f4f68b69023f 145,102.73 $12.93 0.14%
89 0x75a7e48880b9b623d89f83d7fd27977a1282aeb8 140,495.13 $12.52 0.14%
90 0xfa135e0a42c58c9ff74c05134be4c33d09c42132 140,155.27 $12.49 0.14%
91 0x1ffb8f948777a3f3701f72184bb9b9ddc6312bc6 139,308.26 $12.42 0.13%
92 0x540d13d3db65d17d01c931f6259c1490da6c9fb6 138,838.71 $12.38 0.13%
93 0xf9565e276cc0f1371481ca4dcc5f97cf1dc1a11f 135,554.30 $12.08 0.13%
94 0x683210946641b9f92644e0d25228a64d6f2d35ed 132,103.58 $11.78 0.13%
95 0xfab68a5230e3f3719d579c2a5c885f551fa2979f 131,504.74 $11.72 0.13%
96 0xe63cc05eaae146e52a7e6c3a6e0c843f69b3560d 131,223.58 $11.70 0.13%
97 0x77b3db771ff6d8a4505f30a71386d483d576e23e 129,930.67 $11.58 0.13%
98 0xdb9a724b36eb63a6343d1f31b8d3434f0d1d2d51 127,406.95 $11.36 0.12%
99 0x5ccacc9790b3d66e749ea2841bbd7fefc5d0a071 125,927.61 $11.22 0.12%
100 0xc55fa5be18f65ea8522c426f62a30621efe0f876 123,291.86 $10.99 0.12%

Thống kê top địa chỉ trữ STONK

Top 10 ví đầu bảng chiếm 39.25% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 59.13% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 80.17% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 90.16% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ STONK (STONK). Top Holder STONK 03/2023 - GiaCoin.com
4.3 trên 626 đánh giá