Tiền ảo: 22,419 Sàn giao dịch: 538 Vốn hóa: $1,076,376,658,774 Khối lượng (24h): $66,470,161,132 Thị phần: BTC: 42.1%, ETH: 18.7%
StakeWise (SWISE)StakeWise SWISE
Xếp hạng #2849 05:07:00 03/02/2023
Giá StakeWise (SWISE)
$0.1592 -0.62%
0.000006775 BTC 3,742 VND
Thấp: $0.1558 Cao: $0.1699
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $762,705 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h -3.21% Thay đổi 24h -0.62% Thay đổi 7 ngày 3.53%

Chuyển đổi SWISE - USD - VND

Top địa chỉ StakeWise (SWISE) theo số dư

Có tất cả 2,442 ví lưu trữ SWISE.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ StakeWise (SWISE) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xf0d99d5d1d5e06cdad4766503cb82213b5e1d1be 384,300,000.00 $61,179,999.67 38.43%
2 0x0457c6b71debf9b281be41bf5f2efeb3598f7d97 44,503,650.00 $7,084,916.19 4.45%
3 0xcd93777a9582ab4b3af91c453b0998441ae2d952 35,471,968.27 $5,647,085.63 3.55%
4 0x6522107178fdf02a37c3b3a86e2029a625d3e875 35,247,807.99 $5,611,399.64 3.52%
5 0x6d6a30a99fc81b8baa3a1050ee484263ba79b504 35,126,006.87 $5,592,009.08 3.51%
6 0x8c3463d3cfd159ef960c09c7e19c1981be4df60d 34,519,847.50 $5,495,509.39 3.45%
7 0x4648c1b82695114e36bae89ae68a3338eb5c351c 34,148,385.79 $5,436,373.23 3.41%
8 0x66c9d869dc4bc737be18f16d8d92f06d644e3bce 30,000,000.00 $4,775,956.26 3%
9 0x47441bd9fb3441370cb5b6c4684a0104353aec66 28,423,361.74 $4,524,957.75 2.84%
10 0xbe3713e6f79dc0587cdb51145d465ba0501dc7f9 25,115,017.86 $3,998,274.22 2.51%
11 0x64e404a400704a5f43dc84ea5d1910ac5613c4d3 22,011,989.01 $3,504,276.55 2.2%
12 0xc10f66f289bb576749ec01e23ca4361f4cd55ba3 22,011,989.01 $3,504,276.55 2.2%
13 0xb3a6ab7bb8f7e55ff433561e29278c6603d94004 20,000,000.00 $3,183,970.84 2%
14 0xac1a5cfe8918e28409b3812ac514f4e55e48232f 18,333,674.00 $2,918,694.17 1.83%
15 0x992f534fcc87864875224d142d6bf054b1882160 16,838,007.33 $2,680,586.22 1.68%
16 0x12822c6652a00b63fcd26364a1d7cd7b6bdfb5f1 16,666,667.00 $2,653,309.09 1.67%
17 0x922f1963e0c7c9403323a26304973e5ab74169ca 16,551,749.14 $2,635,014.33 1.66%
18 0xa0f75491720835b36edc92d06ddc468d201e9b73 14,092,022.16 $2,243,429.38 1.41%
19 0x2f7ca493e0e4f5060f17fdf3f2f44351b1596a01 12,000,000.00 $1,910,382.50 1.2%
20 0xd8a87f299f62ffd6f7bab0ea1b44f2911340073e 7,500,000.00 $1,193,989.06 0.75%
21 0xa3f21010e8b9a3930996c8849df38f9ca3647c20 5,564,612.27 $885,878.16 0.56%
22 0x58e11480b2b8cb30107a914e7164ecb395634c68 5,258,238.99 $837,103.98 0.53%
23 0x15d12305d0f57c99d947e66d4164094ffccf78fc 5,156,482.46 $820,904.49 0.52%
24 0x142b7c893777fd21fff4d820f654fed27999c878 4,331,853.46 $689,624.75 0.43%
25 0xe357b511804f52e5ad27e8a8e09f4884e893bf99 4,258,247.04 $677,906.72 0.43%
26 0xa3805113e2a86a9bf7888aba1d78e526ca680ac3 3,918,151.00 $623,763.93 0.39%
27 0x9eca5b272e59d950e8355a64ac80b508f5c6d105 3,863,146.00 $615,007.21 0.39%
28 0x03d1622be16f677f2756588bf449617ed917f4b5 3,804,242.66 $605,629.89 0.38%
29 0x343bcefcdaf3a4a9cdc53a3ef6aea91bad7a5168 3,565,000.00 $567,542.80 0.36%
30 0xb6c3d91c41afa39906068c25e09a40ecce777107 3,560,000.00 $566,746.81 0.36%
31 0x144a98cb1cdbb23610501fe6108858d9b7d24934 3,383,189.91 $538,598.90 0.34%
32 0xa148925c771b9387f68579c6c106e676d73ff739 3,333,333.33 $530,661.81 0.33%
33 0x96d5c414b2c3785e6c07e8b6076841f106fdcae8 3,284,794.00 $522,934.42 0.33%
34 0x5724757141a9f4a9ff9051f2724e740c8eb17c2e 3,284,766.00 $522,929.96 0.33%
35 0x3fde81a6bae505a36a270cc0c7848691e1f999eb 3,284,760.00 $522,929.00 0.33%
36 0xd1f46171cb3666edb763fa849a12fe810fe37756 3,104,190.50 $494,182.60 0.31%
37 0x124fe3ee7144d5eafab6fcfe2fab37540c935320 3,022,382.00 $481,158.81 0.3%
38 0x7e4e77443c904300e80a18355b8c77cebb2e58f3 3,000,000.00 $477,595.63 0.3%
39 0x0dcf85937c2fe3f0fbdd6cda29826f4d00529944 2,500,000.00 $397,996.35 0.25%
40 0xca183b714e7ccf17d30ca554b04365cdcb4fa241 2,350,670.54 $374,223.32 0.24%
41 0xc93f19f6f3f2201e9bd219ccd34e9333d04ebe39 2,186,992.65 $348,166.04 0.22%
42 0x971088b0775bfa2910ba923ff8cc9198890b6385 2,004,901.54 $319,177.40 0.2%
43 0x2b4de4c081c90d6bb8bf77819e1ac23d74b7b939 2,000,000.00 $318,397.08 0.2%
44 0x5091d7c9767f7b4a9ce0adaa743f58d1aeea8e49 1,880,688.58 $299,402.88 0.19%
45 0xc7bfd896cc6a8bf1d09486dd08f590691b20c2ff 1,840,006.68 $292,926.38 0.18%
46 0x88c547b721988c3823625339ba8300758133d44e 1,777,661.99 $283,001.20 0.18%
47 0x75ef2bee962eb4142ed4d1d97571518c5e37397d 1,479,687.63 $235,564.11 0.15%
48 0x0d37b1a27e73207f2047acf2b68392be30075d5e 1,455,067.31 $231,644.59 0.15%
49 0xb84501efe8b7d824329ac9ce76eb5a48372bde22 1,250,000.00 $198,998.18 0.13%
50 0xfa4fc4ec2f81a4897743c5b4f45907c02ce06199 1,240,934.75 $197,555.00 0.12%
51 0x729b0cd9f48d0fc8120716674eb4e3d8d5afe36b 1,235,607.45 $196,706.90 0.12%
52 0xe8c4f77e06b30c7e1a94a4d4fbf410a05af849a5 1,224,565.96 $194,949.11 0.12%
53 0x12276db98b900bd968dd45a51a961364ff5f7646 1,224,153.32 $194,883.42 0.12%
54 0x926bf90196781cf2161535d48af542889cac4d2e 1,000,996.72 $159,357.22 0.1%
55 0x79030690b4ad189c5ba66f9cd672a0f8c849603c 1,000,000.00 $159,198.54 0.1%
56 0x5763c61b69a4aa1591eddfddbabda53eed495392 1,000,000.00 $159,198.54 0.1%
57 0xec36f44f0ae0cce0c97eebcee9fe1ad5a953cca4 1,000,000.00 $159,198.54 0.1%
58 0x995caa05d73bedadb97bd04b3c9221a224b25194 1,000,000.00 $159,198.54 0.1%
59 0xb6895fe82301f7925e6b037136d4c790586a281c 999,643.81 $159,141.84 0.1%
60 0xf2316ff366d4f726e25814378f34eb0d3a93f807 997,731.06 $158,837.33 0.1%
61 0x4e7400e2e82e57e5e18502f314961714e562432c 931,218.43 $148,248.62 0.09%
62 0x56479eb3943b9f44d4149260019872fb1e7598f1 881,685.28 $140,363.01 0.09%
63 0x165afa229f2f6b393db5f05ea2a87355b631696b 863,729.37 $137,504.46 0.09%
64 0x89f481ff4be8b6cd74cb4a00ab616a23a3f974e7 798,002.87 $127,040.89 0.08%
65 0xdb666d296b35ac5c280c2d918a785d3b35bb96d4 784,948.59 $124,962.67 0.08%
66 0x971aa15d6cef39fb66fb04be1067b7a93f9db110 763,815.19 $121,598.26 0.08%
67 0x7ae7c487602931664b008e88ffe808bf8a8590c2 739,188.66 $117,677.76 0.07%
68 0xbdb910984f263ff8cb96ee765067a8f95e0ed587 730,506.79 $116,295.62 0.07%
69 0xa345291396612c6dbe5180675405afdb7a38bd95 618,166.01 $98,411.13 0.06%
70 0x81b4ed35504739b9864e86582d59e6c584c3727e 601,798.90 $95,805.51 0.06%
71 0x4e25500c8c4a6b64691ac101904829af6752cb46 600,000.00 $95,519.13 0.06%
72 0x3f36c47783e45dbbce04afae86ac2f1f4ebc47cd 580,369.41 $92,393.96 0.06%
73 0x626cba6b44827098e4926a1d645de79f22f4dcba 570,084.43 $90,756.61 0.06%
74 0x996487fa28e3b994619db4b67a9e1c666341291f 553,160.02 $88,062.27 0.06%
75 0x78cdd1a619bd2d261cbf4afb6e88cccc5fdb8895 515,094.37 $82,002.27 0.05%
76 0xddfa066d6845e559514746184ed20fa51ccfe7b1 512,103.23 $81,526.09 0.05%
77 0x7939001612795afa125a245e1683f8559c7f8db1 511,626.04 $81,450.12 0.05%
78 0x75046ad08b67ba86af2af830237f4c2c000686d4 479,990.69 $76,413.82 0.05%
79 0x04ef208c567da1ba79fe9a09d66ba3d2ce520a67 466,407.33 $74,251.37 0.05%
80 0x42df95c728b9c96a26290a22cafdc3b73996c5f4 448,214.44 $71,355.09 0.04%
81 0x68b344bd0c0ad01720d0ab5feb2e6e0a4860a2af 434,297.13 $69,139.47 0.04%
82 0x4db49f084605ed97b30cf9ae82702d8aae9a989f 426,233.77 $67,855.79 0.04%
83 0x459b8dd3181439ee5577957a8b4e3280be3e897b 420,000.00 $66,863.39 0.04%
84 0xc5dfcf86356d2e4b84bb9daca4cddb348ea56e12 417,083.66 $66,399.11 0.04%
85 0x6e935a62d05a74da054bd41487bcf5d9ff561174 411,544.89 $65,517.35 0.04%
86 0x4c0bd4f95503ae07685bdb6d910e536cbe84405c 392,040.48 $62,412.27 0.04%
87 0xf80613af8d875cffc05f8bddaae9fc22b8173183 390,644.79 $62,190.08 0.04%
88 0x2518e88e27169fc33e529d00d998d5a2b15a9584 370,997.67 $59,062.29 0.04%
89 0xcb0169060834b6ff8b9bdc455a9c93c75a3c1f57 363,262.89 $57,830.92 0.04%
90 0x15b0ef905c082b17b7ea951dfe01c3966d209cb3 360,000.00 $57,311.48 0.04%
91 0xc8484d4a6baaaa7c31f411b1362145da109f9b50 359,530.79 $57,236.78 0.04%
92 0x73336d0467e4c87031d812363c27cc93714a0b30 350,000.00 $55,719.49 0.04%
93 0x06c28eed84e9114502d545fc5316f24daa385c75 342,889.59 $54,587.52 0.03%
94 0xc26807bda2a94b7aaf8ef2685a9fff81aa58dd03 330,655.48 $52,639.87 0.03%
95 0xbe74daf0930dfab7d8396eead251a4a21106797d 329,821.09 $52,507.04 0.03%
96 0xcd14610e6ab9bdf20c674b1d6b47c4e4f4c641d8 324,821.64 $51,711.13 0.03%
97 0x03e05ebf10f64ea02c04593902ae86b9fffdc05a 320,427.08 $51,011.52 0.03%
98 0x47a127f496d001f187ac65fc24852274dc51d080 317,129.37 $50,486.53 0.03%
99 0x7a22e7a4d912231f9c0fb6760c59ab560188360b 316,420.21 $50,373.64 0.03%
100 0x844d55699c98d6c97feb84f8c8d6a2e66190219a 305,377.06 $48,615.58 0.03%

Thống kê top địa chỉ trữ SWISE

Top 10 ví đầu bảng chiếm 68.67% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 85.27% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 94.4% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 97.48% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ StakeWise (SWISE). Top Holder SWISE 02/2023 - GiaCoin.com
5 trên 637 đánh giá