Tiền ảo: 21,908 Sàn giao dịch: 528 Vốn hóa: $854,575,573,081 Khối lượng (24h): $50,580,691,547 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.3%
Silent Notary (UBSN)Silent Notary UBSN
Xếp hạng #3706 01:03:00 02/12/2022
Giá Silent Notary (UBSN)
$0.00003078 1.92%
0.000000001813 BTC 1 VND
Thấp: $0.00002716 Cao: $0.00003128
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $69,081.44 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 1.92% Thay đổi 7 ngày 8.63%

Chuyển đổi UBSN - USD - VND

Top địa chỉ Silent Notary (UBSN) theo số dư

Có tất cả 256 ví lưu trữ UBSN.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Silent Notary (UBSN) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x440f77483d69f1c1f1a39c7b7bcb74b7c1abee41 0.00 $0.00 93.3%
2 0x3cb16397db59014884d2c666de5cd6f9fe49956c 0.00 $0.00 1.61%
3 0x6cc8dcbca746a6e4fdefb98e1d0df903b107fd21 0.00 $0.00 1.07%
4 0x59a65d0f4bde4cacac140a7d27495b485585d22b 0.00 $0.00 0.61%
5 0xaff8e73f66051f88c36fa7037a4fcbcc4de6112f 0.00 $0.00 0.43%
6 0x6dd4936f0dbf2a462aa8cdd4d60c0d879144eb2d 0.00 $0.00 0.27%
7 0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 0.00 $0.00 0.17%
8 0x19a6a5cae8da0222755ecbebf170bc4b46eaaeb7 0.00 $0.00 0.16%
9 0x2c2cc7c7c7a482f3ea77b994c099c39bbb5e878b 0.00 $0.00 0.15%
10 0x05f1158ed9aca73a0b8df3b13fd28dbe7e42257e 0.00 $0.00 0.15%
11 0x0e6e1927d56b368850dd77a5f4a170ccbc7bb70c 0.00 $0.00 0.12%
12 0x35913175d1abc7522cce26cfe28b7d3dd9c0361c 0.00 $0.00 0.11%
13 0xfb9690ec9438694e7f011aedbd20a9960212a890 0.00 $0.00 0.1%
14 0xf71afe21cd32959113fc47ae2ef886b43a9413d5 0.00 $0.00 0.1%
15 0x56b8503e1d764968d67181925c15b303bab4a102 0.00 $0.00 0.08%
16 0xc15cd45f0f778524953ed3e781b79657a1c7edcc 0.00 $0.00 0.08%
17 0x6a19cc606a5c4e4ea7a2c8eafc92b5237e58154e 0.00 $0.00 0.08%
18 0x309d4c1d71347da4d3f60d8739f2eca57f13ce46 0.00 $0.00 0.06%
19 0x7ccc20a560bcb03bc451081c25c8b70ee87f1f38 0.00 $0.00 0.06%
20 0x6daeeae94423c0e28110add2ebc2b487295514bc 0.00 $0.00 0.06%
21 0xf342e1dc416ca9d9b31b705a810b08eea1e4e85f 0.00 $0.00 0.05%
22 0xa89993b15069f521ff6994dae8388eeca5a1ffec 0.00 $0.00 0.05%
23 0xbbb24958ec1ad0c1b54e0da60d244103b73727e6 0.00 $0.00 0.05%
24 0x82c4581f7bc5d26eeeb20a56ac0bee233b00702b 0.00 $0.00 0.05%
25 0x5d541b189c5abcbacd1b98ddde38935eb333996c 0.00 $0.00 0.04%
26 0x571103a53909ce5f89816249faff912b921bcb7f 0.00 $0.00 0.04%
27 0x0d5342343018cd45fbee6e685516b0ed295421a5 0.00 $0.00 0.04%
28 0xfb551a7c9a81a38c4c9bf39b7dbfa70f1868108b 0.00 $0.00 0.03%
29 0xb461d44f97183f2335988cdea4c7f7ea32839f27 0.00 $0.00 0.03%
30 0x06b410b37e5c464fda861f63c7fd516e34039685 0.00 $0.00 0.03%
31 0x9091d63687d1fcf124fad074e92ac471207c05d8 0.00 $0.00 0.03%
32 0x1f0623c2fdb40559d89dc660013f1b316e976c78 0.00 $0.00 0.03%
33 0x1786d0ca2b790e80e8c78c4eaa496cae806ff668 0.00 $0.00 0.03%
34 0xd8bb33d911a15a9950763b5719fc701e68365e34 0.00 $0.00 0.02%
35 0xe260197699dc9e81d79e2f52c4122d6964c7abc4 0.00 $0.00 0.02%
36 0xe570c13fa5596c9a912b963555aa7cdfb2ff3f0f 0.00 $0.00 0.02%
37 0xe23cee93b7563a9f422474a11d4cea44aadbf92d 0.00 $0.00 0.02%
38 0xaab8c8c204b4c1bf470e593d7febace535ab433e 0.00 $0.00 0.02%
39 0x70fa288c330ef50ac7e2eb47bbdf7efdc767647b 0.00 $0.00 0.02%
40 0xcf059fe7cddff09a4ef377251767201da3138ead 0.00 $0.00 0.02%
41 0xb5e0c2ba9047e94d6fdaef48e21f29ff1ba7ee19 0.00 $0.00 0.02%
42 0xa77ce92a601d504a6d64af843eb5a3994616969c 0.00 $0.00 0.02%
43 0x56dbf9f7fec727d76b95d29b3f11bd2e1cb34829 0.00 $0.00 0.02%
44 0x21900acb558db9f3f6d91ff6335477b9836ee2d3 0.00 $0.00 0.01%
45 0x423a614b057b1c43f08464cf7a45caf3c9e9276c 0.00 $0.00 0.01%
46 0xa86901698c57d1883173a8e09deb83965aa429c1 0.00 $0.00 0.01%
47 0xfb4a9795a858f47b819bee29590f409d3b5bb50f 0.00 $0.00 0.01%
48 0x40790e0ac3fed84b31a654b1b3716b41103b0258 0.00 $0.00 0.01%
49 0x730097ecf4edb39611b495e35cbad97e088b1eec 0.00 $0.00 0.01%
50 0x548134ad5e7683fc9da8da251406cc0f2d8cc6c7 0.00 $0.00 0.01%
51 0x4e165927565666bf7dbd60ce3bcfb0cab7a05972 0.00 $0.00 0.01%
52 0x35e1c7e4fb12bf6c6202387d7be740992cae00e6 0.00 $0.00 0.01%
53 0x80b193d649d5c7e2e0e94afef4afcb8092a7c9ce 0.00 $0.00 0.01%
54 0xb1de4cc8863c8b07930a62cda937063e788930a7 0.00 $0.00 0.01%
55 0xc75a9ab63bbf6e6e01165b07b8c654d3c5f4aa97 0.00 $0.00 0.01%
56 0x229fc5b91396d8ee2ca7f0ae54eb7b445b3d3a69 0.00 $0.00 0.01%
57 0xf72c766ee4d9786e80ed0db07a76d1ba5b3e6106 0.00 $0.00 0.01%
58 0xf66ef8c19d748ca44f479ea5e0f348bea2088f98 0.00 $0.00 0.01%
59 0x210fed147471d57e4e4b907c9f87dd1324c86149 0.00 $0.00 0.01%
60 0x20caabd116f0e1d6c1786339a1c98b19e4252a68 0.00 $0.00 0.01%
61 0xf5171a3c2590977ea3efe85fa0cac7b204216eb3 0.00 $0.00 0.01%
62 0x0bd4964384fca75ae90aac9c4816a66072f134d0 0.00 $0.00 0.01%
63 0x2b9a173fc3d4925446d008462584ce0a187470f3 0.00 $0.00 0.01%
64 0x2c75aa985117664b7e8a94fd037ec009785344d8 0.00 $0.00 0.01%
65 0x2b1af121b8fe839eb9e024a89f408be80d28cfad 0.00 $0.00 0.01%
66 0xf96717f7972717235849058e85f343ba131631d8 0.00 $0.00 0.01%
67 0x963453ee7a435ecc90aeff70227949c787be6609 0.00 $0.00 0.01%
68 0x24dbfdeb721ab0b50538bcf7b17c8d5845c3a79f 0.00 $0.00 0.01%
69 0x8ce377fb9fa081577aa55dbe5bd14868f5699c4b 0.00 $0.00 0.01%
70 0xf22c361cfc7d29c252ab8cb52c44d88a92215815 0.00 $0.00 0.01%
71 0x6638a5fc84fc415c15dd0484382e59455c931672 0.00 $0.00 0.01%
72 0x736b520dda8a472f7bc01307f264aa16a180d21c 0.00 $0.00 0.01%
73 0x14e50b1af57ee975201a17423c56366a166c5c9d 0.00 $0.00 0.01%
74 0xc514b8fc9f2ea1cc093fc741c4e12f1dee35dbad 0.00 $0.00 0.01%
75 0x5145c353d4c76119cdf2cb374d923b5c6499c0fa 0.00 $0.00 0.01%
76 0xf2b9ae8b9715474d36a28d3feb9f706dec50404e 0.00 $0.00 0.01%
77 0xf98eaa81ddd5f47db1b97de0dd03e60d56cb86ad 0.00 $0.00 0.01%
78 0x2ae0fad54b3e044ee2eaa94cf5f4ec8007490c09 0.00 $0.00 0.01%
79 0x7b0ee1be421021bd88d4ede1c3d2ef078231ecd0 0.00 $0.00 0.01%
80 0x4a6e87654114a5cbeb9fe4e3200de2b0127c646f 0.00 $0.00 0.01%
81 0xc1536475e086a66038a224c66a5fe5b9acd122a5 0.00 $0.00 0.01%
82 0xd7f2c0753263adcd48d0d522194e910f960b9a53 0.00 $0.00 -
83 0xf44620031a17f087e69124e876fec0e9ef140643 0.00 $0.00 -
84 0x4fdee6a004e3de1b1b88a27096ce41eb221fa171 0.00 $0.00 -
85 0x1e38b5c95bad51def196b4bb25d9dece15de75b1 0.00 $0.00 -
86 0xa720b16addb32fccc9f8977f1557f1f880928fa1 0.00 $0.00 -
87 0x29e56a46a94479f71abdcffeea4c3aa8a584d91e 0.00 $0.00 -
88 0x8972e40e87e072582e922dee3ef72e92d62d23d1 0.00 $0.00 -
89 0xfd5764e040c1a3ea46a9420aae6dbc01ec626699 0.00 $0.00 -
90 0x2618ad05c80de22b8edc49c5b32c344d3cde0e1e 0.00 $0.00 -
91 0xf174370cecd5ed289d8f973b5108881ef470b2d1 0.00 $0.00 -
92 0x58a11f79051a37da0868caa24bcae3b554623116 0.00 $0.00 -
93 0x044f4429eee5285b50ce86549a77598ebee1bfee 0.00 $0.00 -
94 0x81e9840d7178617031d62ad03470bb510ab3ac57 0.00 $0.00 -
95 0xa893cd9997cbc90e3b349d5f530e592937c8cbf1 0.00 $0.00 -
96 0x2cc9b7818ceee135acaf7a45fb913a8b1c69142e 0.00 $0.00 -
97 0x9935dec60c6e6b7501f8f09ed5bd02b29605163d 0.00 $0.00 -
98 0x964c6033d8c5cf7f16821a797ca20fc35079206c 0.00 $0.00 -
99 0x0e562f571a60a276178b6fc70599f4fc80a50691 0.00 $0.00 -
100 0x2b87323ab91e0a7904f6bfdb36fb7ed65d7b93c2 0.00 $0.00 -

Thống kê top địa chỉ trữ UBSN

Top 10 ví đầu bảng chiếm 97.92% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 98.77% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.54% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.85% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Silent Notary (UBSN). Top Holder UBSN 12/2022 - GiaCoin.com
4.8 trên 536 đánh giá