Tiền ảo: 21,910 Sàn giao dịch: 528 Vốn hóa: $854,555,685,602 Khối lượng (24h): $37,212,764,082 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.2%
Shill & Win (PoSH)Shill & Win PoSH
Xếp hạng #8852 16:14:00 08/04/2022
Giá Shill & Win (PoSH)
$0.0001340 0%
0.000000003064 BTC 3 VND
Thấp: $0.0001340 Cao: $0.0001340
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày 0%

Chuyển đổi PoSH - USD - VND

Top địa chỉ Shill & Win (PoSH) theo số dư

Có tất cả 150 ví lưu trữ PoSH.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Shill & Win (PoSH) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xabf7005cbc8849643d857dad3a2bebe00c90044e 787,248,054.35 $105,489.77 82.63%
2 0x2bfbdbb1f20fb159304937b65e007eea8d988f0c 21,762,526.03 $2,916.14 2.28%
3 0xda864bbea90679a92be2ecb4ac530dfe7bfbca52 12,006,000.00 $1,608.78 1.26%
4 0x42e9100c9ee0b25a44579e358205eb1ed8dac656 10,831,856.91 $1,451.45 1.14%
5 0x24041ba33f70276c1018ff8796e40381f4ca7f5b 8,655,413.98 $1,159.81 0.91%
6 0x486dcb3af6a0a524a673663a9209fef707066a8c 6,222,879.70 $833.85 0.65%
7 0xc35e8cbbec4ef229b61d1f0a1e25ceb1b485d207 6,075,000.00 $814.04 0.64%
8 0x43056206cff5f1b9228fab23d975fae811e35f82 5,522,517.72 $740.01 0.58%
9 0x6b31fcd3118ccd891f8cd5152fec883a423e58d5 5,020,955.07 $672.80 0.53%
10 0xead9f03dee3d23273a082a769ef40eb54bee4701 4,420,325.52 $592.32 0.46%
11 0x56b93a4717e47829520b5f0da10c5fee04b3ace2 4,000,000.00 $535.99 0.42%
12 0x912c527be0f63afb8064bb2470130bb0f92ffeed 3,535,199.88 $473.71 0.37%
13 0x87d46314487c0c09264310c683a4940f0818a144 3,167,780.33 $424.48 0.33%
14 0x8e557b8179266f8ee16a9c88e00201255339ac03 2,700,000.00 $361.79 0.28%
15 0x40fe915db294734f55a2f0acf9c6c083f946875b 2,574,453.88 $344.97 0.27%
16 0x537b55f5ecedc8cc9a07e76fb9695ecbb5d35ea5 2,551,768.12 $341.93 0.27%
17 0xc217171ac0ba03581d4047436df49bde970163aa 2,395,573.58 $321.00 0.25%
18 0x33c26ec302ccfc12da94e6c2c08b3233e43e6ec7 2,380,665.84 $319.00 0.25%
19 0x1807cacbc76926857d6256395574350ada26d4cc 2,298,915.52 $308.05 0.24%
20 0xf743b475da36b6877e65b3d661f180786bc48498 2,294,640.57 $307.48 0.24%
21 0x449f73fc0ecad0ac8d67e75adb01b5ed3ba78961 2,157,998.17 $289.17 0.23%
22 0x687376f263eef1858e3663d63e68a096a6ded3a3 2,152,825.81 $288.47 0.23%
23 0x083b58b9d072c7cab2e6567672002981196959a5 1,893,381.90 $253.71 0.2%
24 0x3b21965e1d69f7385ee04f366ee0f5e23a77d5d1 1,809,000.00 $242.40 0.19%
25 0x32371b624fad61fcc122813ac42ec6f8639f7fb4 1,799,900.00 $241.18 0.19%
26 0xdddd34f88b475dae9fef76af218b00cca0d7a06a 1,692,492.67 $226.79 0.18%
27 0x1e27a124d914eae6051994e4e53c8f8837446a7f 1,370,080.98 $183.59 0.14%
28 0x227dd95afb73fdd14a794c4e2d7025a5fcf22282 1,350,000.00 $180.90 0.14%
29 0xdf548ad74a24e94701d6f4d185a104cb1f0eb533 1,338,784.42 $179.39 0.14%
30 0xaad39eeea7b10e8df4f2bcb6c3907851d159ac27 1,277,198.96 $171.14 0.13%
31 0x4aba5e6b8989475d38c2f141fa150febdf886dba 1,274,208.06 $170.74 0.13%
32 0x873e2f795c9ccb2d5a8b9f7926139982eb6092fb 1,269,173.19 $170.07 0.13%
33 0x6da746df05e34d65b5d1b81816e70ef5c12fdb5a 1,210,538.05 $162.21 0.13%
34 0xff9b27748d649ad1e91e0578790fe0b30473a923 1,170,000.00 $156.78 0.12%
35 0x46c2ec1e6ce00c1a7fc09d3ada018642bc9d3411 1,152,810.83 $154.47 0.12%
36 0x862c5d7406acf806d090c919ca30fe45b4b28d13 1,141,200.00 $152.92 0.12%
37 0xef6002e4edb8c51bce361e35a1f811239839f494 1,069,595.05 $143.32 0.11%
38 0x7754c3e368b5251b24c922469d18d5c48fedf3f1 1,022,360.78 $136.99 0.11%
39 0x68d4f789faee09dbd06d3d00dd4fb91d35180f46 1,012,500.00 $135.67 0.11%
40 0x75289aefc6557ba21706af7879830566556e1499 1,008,120.21 $135.09 0.11%
41 0xd89683dad9893638da05a7b4c64ea7d9bf4e11c6 1,000,000.00 $134.00 0.1%
42 0x038aeba83c900dac783beceea3fc0b2dc07f62e1 966,725.05 $129.54 0.1%
43 0x7f531c4456157dee8759797d9de5b0193b2d5d53 923,416.31 $123.74 0.1%
44 0xe450fb250a0bb04c5ee3911ff92515e4676a1c09 900,000.00 $120.60 0.09%
45 0x54ab6fe60dac4dd7be15ef7cd1ca39fe9ff7b3a9 900,000.00 $120.60 0.09%
46 0x44f07e2aef6c5658ab24410b2067e3c78167264e 900,000.00 $120.60 0.09%
47 0x8b8d201ba33e877d9d1d9c550b1d36a506819927 900,000.00 $120.60 0.09%
48 0xe29b17336856913be2355c8f33332c20e1164896 830,621.39 $111.30 0.09%
49 0x2c342157bb7bb88cf529ce3a46c2eb757e807a7c 824,772.74 $110.52 0.09%
50 0xdb48422dc6ff1519959a9a3b35c228672f2cba7c 801,000.00 $107.33 0.08%
51 0xc72defb1350e7b2396a01a565e5c5c8a4e958c85 793,204.20 $106.29 0.08%
52 0x736ed51d11e8ced9ccfa229ab5b2cbc5dfd40d4e 770,093.10 $103.19 0.08%
53 0x1f685d8691c8c4c5a538d7f7106b68c2e07592dd 760,777.20 $101.94 0.08%
54 0x0138e06bfcdf03f9744f5234283f17d71523a97f 698,392.70 $93.58 0.07%
55 0x1904052e4df122b6f10fb90e1b0ef0b5b96f0ac0 685,394.09 $91.84 0.07%
56 0xebee4acc938f5ee2c09e1900a8eb649ed6e2dd8e 644,118.31 $86.31 0.07%
57 0xe6da7760b8abccc34d3ac721cb34feb6507ea9bd 640,335.53 $85.80 0.07%
58 0xae05ca877c9a9fdaff24053fdd095dfb11605212 608,617.25 $81.55 0.06%
59 0x21f894dbbdd5edb552687e540c8d0db1d0043d22 603,900.00 $80.92 0.06%
60 0xf51450755b79bd82ed15d646ed8431fd47a54b90 576,000.00 $77.18 0.06%
61 0x0b795f955c6f74705da733d6ea3ed801874eccff 571,330.55 $76.56 0.06%
62 0xa733e156a89ad6705e5d259079aba809297b3ca5 540,000.00 $72.36 0.06%
63 0xa890840557264a58ecdaf915baf9f73d8c620cbb 499,953.63 $66.99 0.05%
64 0xbb9d7d6c7aa5bf2e03cf4240143699abaa7885d9 462,716.28 $62.00 0.05%
65 0x8964ffa120be930cf86fc8141a049829e1268337 441,223.26 $59.12 0.05%
66 0x6e18f99b64f94ec46cb8ff12da049e14932251b5 398,113.58 $53.35 0.04%
67 0x9c02dde78b702c917faad5bac52462d34afad7da 390,057.80 $52.27 0.04%
68 0x62efdf7503fdbd493b7ce08899fa9820ec1310f6 363,243.35 $48.67 0.04%
69 0x8bfff78edbfa534fe52dd87d945dac9a671957ae 360,000.00 $48.24 0.04%
70 0xaa2e70d0ede42ec2ec426b0927463d3f5c610ad5 354,003.18 $47.44 0.04%
71 0xfacaf11a184e8230a34b75b58f2130011abe0111 351,000.00 $47.03 0.04%
72 0xd3c5fd689ec10da4dc35cffff42a905794059b2f 326,487.19 $43.75 0.03%
73 0x8826d9a498f360d86b54fe76be8129265243dd95 325,769.91 $43.65 0.03%
74 0xd02076408d7edef9b31e41bc109c70118241353a 315,000.00 $42.21 0.03%
75 0xc8db97e1e04c7493f8d69491f635ad8e4b070309 304,115.11 $40.75 0.03%
76 0x63a9134f8aeb144b93a915f7e1dab089e7759040 300,213.29 $40.23 0.03%
77 0xa115ade24af50e01a46aadda7deb873d9a33fb13 286,483.16 $38.39 0.03%
78 0xc923e182c8b2a5c47973f2b0c9c1e6fcbc3052ba 270,327.24 $36.22 0.03%
79 0xae1c2062d03eb275f9452fb192909dbb63010cb3 270,000.00 $36.18 0.03%
80 0x47c1e3192df9af3c4459c53e51775fab6d4a45a1 265,282.31 $35.55 0.03%
81 0xcbfda5f4d0be88159587a388cc5f0b91087ca2fd 254,493.00 $34.10 0.03%
82 0xef6e9106d0ca5bf94286d73cf22a2a940ce7b440 249,597.73 $33.45 0.03%
83 0x61ae0ecf1b5041b12890917afa3ab59967ae389d 248,471.46 $33.29 0.03%
84 0xf3e064104b1bdcd98287fc5f77654afb8cf2b264 246,312.33 $33.01 0.03%
85 0x0996a14319aadb362faad78f94a535745def1fe0 240,275.92 $32.20 0.03%
86 0x96e9f8011a77f1219fd178211af5fe6f06bb4b26 234,000.00 $31.36 0.02%
87 0x0cbc75906b6dc661bdd89f7b6324bdb538e31b01 225,000.00 $30.15 0.02%
88 0xe61ee9e946b6480e7231fe833b37b34e72fa2842 221,331.51 $29.66 0.02%
89 0x62f1bb70eb382524cf1f7c2af954eaedd2a21098 220,527.00 $29.55 0.02%
90 0x9b2ed0ca230816d4be3e18eac7260803f95a8b57 214,493.01 $28.74 0.02%
91 0x41a6f0a821c59c6c82f58b5e314d6abc3f27ab4a 211,990.00 $28.41 0.02%
92 0xc1314d34c78a643cc41f8a9b3939a31d0db1b293 206,102.85 $27.62 0.02%
93 0x292e1a02896abf3514e7ecc1fce91458452a0b92 180,000.00 $24.12 0.02%
94 0x33eb3465d687d80cf9e3c85e6a9016d1471a9154 180,000.00 $24.12 0.02%
95 0x151e308c2abd90bf8018c3d4a92dba28b85a41dd 162,034.42 $21.71 0.02%
96 0x06ee6764f9425ee22ade209dc1860a0affe37cc3 162,000.00 $21.71 0.02%
97 0xd8b7808d412ebe84f0ea48ed939a3d2d07090307 150,972.50 $20.23 0.02%
98 0x622b637c37887a111e315325d13d94f1417650e9 148,997.46 $19.97 0.02%
99 0x8204f15bc6a24ded75b3f736429d9bc2081daf07 139,858.16 $18.74 0.01%
100 0xbece75a6ab79e39ca32fc9bc047f56ebc1de836f 139,802.65 $18.73 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ PoSH

Top 10 ví đầu bảng chiếm 91.08% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 94% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 97.88% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.79% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Shill & Win (PoSH). Top Holder PoSH 12/2022 - GiaCoin.com
5 trên 524 đánh giá