Tiền ảo: 22,374 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,073,826,029,856 Khối lượng (24h): $49,658,656,881 Thị phần: BTC: 42.4%, ETH: 18.6%
ShareToken (SHR)ShareToken SHR
Xếp hạng #864 09:23:00 30/01/2023
Giá ShareToken (SHR)
$0.002907 -1.2%
0.0000001230 BTC 68 VND
Thấp: $0.002863 Cao: $0.003019
Vốn hóa thị trường $6,890,957 Khối lượng 24h $35,280.81 Lượng cung lưu hành 2,370,272,782 SHR
Thay đổi 1h 1.62% Thay đổi 24h -1.2% Thay đổi 7 ngày -0.41%

Chuyển đổi SHR - USD - VND

Top địa chỉ ShareToken (SHR) theo số dư

Có tất cả 5,793 ví lưu trữ SHR, trong số đó có 124 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ ShareToken (SHR) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 990,729,712.00 $2,880,291.09 38.72%
2 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea 52,033,267.86 $151,273.30 2.03%
3 0x53aba51f86ef81f1ba37271153df6baee00dedff 29,711,051.61 $86,377.22 1.16%
4 0x3ab28ecedea6cdb6feed398e93ae8c7b316b1182 28,585,409.63 $83,104.71 1.12%
5 0x053fc501359bfbe26f7043e17f08b7fe06289bd7 25,983,932.65 $75,541.58 1.02%
6 0xba22c2375a4dbb520f72f32457c2484612c3ffd8 22,222,466.69 $64,606.09 0.87%
7 0xdc127dd1218e555684d7e5605e80afdc75868d42 19,602,670.00 $56,989.71 0.77%
8 0xeed86b90448c371eab47b7f16e294297c27e4f51 19,506,370.09 $56,709.74 0.76%
9 0xe413d30d162b6deff9f48b5fd75acba0d006628c 15,200,000.95 $44,190.08 0.59%
10 0xd045110c466ccb2e57eb426baae7ce869458f173 15,147,960.27 $44,038.79 0.59%
11 0x5b41daea542808994b523e6eef1bb90c5382ba75 15,000,000.00 $43,608.63 0.59%
12 0x5a57cb3d078cb4b3889f02969fe39f88875be1aa 13,971,967.80 $40,619.89 0.55%
13 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 13,834,980.07 $40,221.64 0.54%
14 0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 11,545,374.89 $33,565.20 0.45%
15 0x0e2f4eb6ebcf97624f704561898d4a3ced36eb31 11,363,646.67 $33,036.87 0.44%
16 0xfbb1b73c4f0bda4f67dca266ce6ef42f520fbb98 10,991,096.43 $31,953.78 0.43%
17 0x27280ca7c5ff1bd1e710a79104a51ae5e13daef2 10,252,890.69 $29,807.64 0.4%
18 0x1b50b9882a7119124f8d19883ac9214b999c4dc6 10,038,332.24 $29,183.86 0.39%
19 0x9baf678f412f61633ae99589aec9ccfafbaee71e 10,000,000.99 $29,072.42 0.39%
20 0xe503f9a8653cdeb807c41aeeaccb9c0de3c9aac1 9,907,591.56 $28,803.77 0.39%
21 0x2e91b80486321490b2a4d301cf11fe81791a9d83 8,952,048.46 $26,025.77 0.35%
22 0x6f0582eddc73257e7a8a7057843f97b6602a8f05 7,088,492.66 $20,607.96 0.28%
23 0xd98003513a5ebac1cdbd0554d9858b8d4686841f 7,000,000.00 $20,350.69 0.27%
24 0x1bfa4856f91a0b92eddb724030c422ae9e51826f 6,917,329.17 $20,110.35 0.27%
25 0x6513d7bdd5a1babfd086d56f12714d2e2bc62e15 6,018,223.24 $17,496.43 0.24%
26 0x3b408a878ea79f19bcc38ed47de807cfaca4986f 5,997,798.02 $17,437.05 0.23%
27 0xe81e89237b07491aeeb7261138e6cf965890a2a9 5,997,556.96 $17,436.35 0.23%
28 0xfedb79e5fa100997249f6989825d9ff8b521a68b 5,821,998.46 $16,925.96 0.23%
29 0x7f950844fbce3e5c70ba16b012706605f353e0d0 5,741,991.83 $16,693.36 0.22%
30 0xe38ffb5c43e8db014d39f2b68d76626324cb272a 5,589,999.00 $16,251.48 0.22%
31 0x0ab98e493add23282e78f7df5c95c608f868414b 5,569,679.42 $16,192.41 0.22%
32 0xa8deb83d113959d39e2475ae6d11baec47b1514b 5,000,000.00 $14,536.21 0.2%
33 0xc156dc058abb0815f1bc1585fdb2af2167f72046 4,758,757.50 $13,834.86 0.19%
34 0x2419826dd26363d3b66c27ae5fd88440c7851bc9 4,152,837.45 $12,073.30 0.16%
35 0x08bfd5e623b5192b8d18193119e9833b66d9498b 4,054,954.00 $11,788.73 0.16%
36 0x1afcff936d07a32cec1d76775a1153df764386bb 4,038,125.14 $11,739.81 0.16%
37 0x4efe40229645cd7858d5aa5d1257d72090c03c34 3,942,747.00 $11,462.52 0.15%
38 0x9fbf4f00105dab6155a1b8ca1f323a62e0481318 3,812,243.10 $11,083.11 0.15%
39 0x6a9239d448963a23da31801038bfb91ba51a8745 3,774,946.41 $10,974.68 0.15%
40 0x7ee7c967f2a666fab997fdb81a90437c7ac85409 3,744,646.52 $10,886.59 0.15%
41 0x8863a3312765930a6c1a5c11375c69e086c92b6c 3,606,327.70 $10,484.47 0.14%
42 0x3f89ba133fd40b6f703cc8acd8178f751018f785 3,595,152.20 $10,451.98 0.14%
43 0xd7cc2e7d8fb744f4afabc1591ebc1d95cc05dae5 3,555,408.60 $10,336.43 0.14%
44 0x32188083c48a9e1c8ee9a730267bf743cf90e3a4 3,500,000.00 $10,175.35 0.14%
45 0xca36c699976cece370d05345e9e55251379e15ed 3,459,516.00 $10,057.65 0.14%
46 0xd2ab61416f6006dc18e0c244f9edea7a7e4ac69e 3,445,490.28 $10,016.87 0.13%
47 0x0fc63e54d1999e778fe365f614f0456ccc14bc67 3,365,540.26 $9,784.44 0.13%
48 0xcb0635dbc79f02ba5c8cf3d73877dad23d925c02 3,323,785.78 $9,663.05 0.13%
49 0xd25022e6886af875342ee98488834732ecc2930a 3,280,250.39 $9,536.48 0.13%
50 0x6d2e4f5984b534aee69113a8b5e8baccac24fdb7 3,267,400.00 $9,499.12 0.13%
51 0xd5bf61002904d2696e9be83e2fe28170a85248f3 3,203,890.49 $9,314.49 0.13%
52 0x83df48d94d28d1603123f7f05b0740db000aed07 3,166,656.00 $9,206.24 0.12%
53 0x24baab8dbddc534657f2f118f31c251714872021 3,136,762.64 $9,119.33 0.12%
54 0x16e40e68afc8192326e4c62b8f5c1e418d938a07 3,088,721.74 $8,979.66 0.12%
55 0x5290d932cd52dc2e682ddb03c4d72e30e6d72bc3 3,021,800.00 $8,785.10 0.12%
56 0x514f7782102abed96bc25f3176b5e3403d877f52 3,013,487.89 $8,760.94 0.12%
57 0xfac7a1bf8055564628688bf289ea3ce03f5bf2e0 3,011,822.66 $8,756.10 0.12%
58 0x43c0c284ab4a9a3004af298af662152bb4500797 3,009,286.05 $8,748.72 0.12%
59 0x99a7e480687ca8771fde9993bd23a76c49746e40 3,007,837.75 $8,744.51 0.12%
60 0x173e8a1967f0874e4c763f021d1f81bc4937c9d2 3,004,236.51 $8,734.04 0.12%
61 0x8c29f5fdbc0af312caa88b771bb8135ba71fcbef 3,000,000.49 $8,721.73 0.12%
62 0x175af7a54bcd8b590ee0ff6ee9629fcf44e86ea1 3,000,000.00 $8,721.73 0.12%
63 0x80159229920092e6b3268f3411d3177b7a7d8256 3,000,000.00 $8,721.73 0.12%
64 0x586087a7035ba3dae5b1c5c15b768fafb1d6063a 2,993,820.57 $8,703.76 0.12%
65 0x78a0fb32b84594081ae0d430f4d5c8ce962333dc 2,991,000.00 $8,695.56 0.12%
66 0x274e783efdeefc60d4dd8bbd363f057fbac96fed 2,945,474.20 $8,563.21 0.12%
67 0x8c82c927d39c2e77c5f50a9c73599589003013c3 2,900,000.00 $8,431.00 0.11%
68 0x21da7691674722016b6198aec5a6189afd2b8567 2,897,600.00 $8,424.02 0.11%
69 0x0ff858a59e25f784bb4434b92897ff495d3bf49f 2,880,771.01 $8,375.10 0.11%
70 0x64d91112e2ab13240706aa9eee3b84be4446e7de 2,875,112.02 $8,358.65 0.11%
71 0x713314cf3bd0ffa5e3d813b0dc0e7c4173c9b526 2,855,239.58 $8,300.87 0.11%
72 0x26adb1e7926232443cfbe5a0e1d83b7bdc81b007 2,696,540.26 $7,839.50 0.11%
73 0x1986f0e2dc6a1c32597b5ae7e730499ba586e6f2 2,688,648.51 $7,816.55 0.11%
74 0x7bc5c5b1d2e458c2c931d754588724c9651f19d7 2,688,287.03 $7,815.50 0.11%
75 0xcdebbb93ed6a6dc68a2a766aa4bb3a4d442fffcb 2,669,984.77 $7,762.29 0.1%
76 0x4627b491a261e1d26789f3e1dda7d73fc697bfc7 2,575,168.12 $7,486.64 0.1%
77 0x9b68ad04fe26786dc6e7406972face2302d3c7f3 2,501,985.45 $7,273.88 0.1%
78 0xc97a85ad198305a356f5cbc874126baa12c35235 2,500,386.75 $7,269.23 0.1%
79 0xa89eaccb407a81c7f12ed306e95bd9095983e3a4 2,494,000.82 $7,250.66 0.1%
80 0xbe0a6a3bcd4fda0838a23d4eb28c56a1e6cbf3e5 2,483,149.08 $7,219.12 0.1%
81 0xec4468fc61ded552f21ecfa548391fdb3e8daa71 2,480,000.00 $7,209.96 0.1%
82 0x70031213c95deecfa44a6c438bca25134a292eef 2,476,038.28 $7,198.44 0.1%
83 0x44bdb19db1cd29d546597af7dc0549e7f6f9e480 2,475,914.35 $7,198.08 0.1%
84 0xff4b0018d669619807a1609c409d3419512a79d6 2,456,713.72 $7,142.26 0.1%
85 0xc6a9800cf32533f8ab1fd03c8e28d0a59bae8896 2,432,518.39 $7,071.92 0.1%
86 0x1f2614b264e7898c1a56ca7933f56d79f08d252c 2,416,883.19 $7,026.46 0.09%
87 0xff097cdf42223c5dc7e1389815d1392347517ca9 2,350,000.00 $6,832.02 0.09%
88 0xf4a664bc0ccd7901894db7b3a4ade93c3fb351c6 2,339,164.16 $6,800.52 0.09%
89 0x72e5263ff33d2494692d7f94a758aa9f82062f73 2,339,103.98 $6,800.34 0.09%
90 0x5e741085e65d3d959309a0c05be587f8eb07c567 2,313,057.39 $6,724.62 0.09%
91 0xb339bf6507348cbfe724161da30a93ea611c84cf 2,298,990.73 $6,683.72 0.09%
92 0x60c02d00c2f49bee227c19c6424993f8462ca93b 2,285,120.49 $6,643.40 0.09%
93 0x7e4916691b009b509a6cd0cddcc7745725958fc9 2,275,817.00 $6,616.35 0.09%
94 0x8073f1cfa12835cd3e6b83bc285c6ca31b5c9ade 2,259,000.00 $6,567.46 0.09%
95 0xc699ff4fe9b3587df0550f3fb567f282a8bb866a 2,242,942.81 $6,520.78 0.09%
96 0x76c76664cf535007adcd0ab4b23adef19a8d7613 2,237,370.28 $6,504.58 0.09%
97 0xd080bdc6d916f4a4950a2c78c9e2befbdcb1c8ad 2,189,764.11 $6,366.17 0.09%
98 0xcaa25ee85d495b639ff795205e0e4a2f0eceee46 2,180,306.61 $6,338.68 0.09%
99 0x1e9f5ffbd466c94f29695c76f123c2e68f20b8f3 2,151,175.00 $6,253.99 0.08%
100 0x473ffd8ff346c5a3fc0f94323c95a56ef4dec1da 2,146,914.88 $6,241.60 0.08%

Thống kê top địa chỉ trữ SHR

Top 10 ví đầu bảng chiếm 47.63% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 52.2% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 57.78% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 63.02% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ ShareToken (SHR). Top Holder SHR 01/2023 - GiaCoin.com
4.1 trên 638 đánh giá