Tiền ảo: 22,419 Sàn giao dịch: 538 Vốn hóa: $1,094,010,946,750 Khối lượng (24h): $66,344,683,876 Thị phần: BTC: 42.1%, ETH: 18.8%
sETH (SETH)sETH SETH
Xếp hạng #2690 04:03:00 03/02/2023
Giá sETH (SETH)
$1,680.77 2.9%
0.07038 BTC 39,540,198 VND
Thấp: $1,575.48 Cao: $1,705.96
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $2,293,880 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0.32% Thay đổi 24h 2.9% Thay đổi 7 ngày 4.51%

Chuyển đổi SETH - USD - VND

Top địa chỉ sETH (SETH) theo số dư

Có tất cả 2,571 ví lưu trữ SETH, trong số đó có 60 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ sETH (SETH) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xc5424b857f758e906013f3555dad202e4bdb4567 9,931.23 $16,692,155.74 47.97%
2 0x7f525ba3e9794b5e9cc61a7a61b280cd97700e03 4,376.11 $7,355,246.78 21.14%
3 0x76e41b997a4df42442a8510fcdb3a86cfddbdf73 2,266.14 $3,808,872.03 10.95%
4 0xd4e90956d1564be2fffc31576703faa7356eb9b5 307.45 $516,746.08 1.49%
5 0x7113fbdc1c6ef083a72ba152b446b10654e4e05e 285.65 $480,119.14 1.38%
6 0x5fe009d78afabc1b04abd2d4361f8e95cd402648 281.07 $472,421.93 1.36%
7 0x907feb27f8cc5b003db7e62dfc2f9b01ce3fadd6 241.71 $406,263.18 1.17%
8 0xbb2072ab3ac67456a95951607834d48253e4de34 229.60 $385,913.93 1.11%
9 0x0f4c00139602ab502bc7c1c0e71d6cb72a9fb0e7 198.40 $333,472.86 0.96%
10 0xa6018520eaacc06c30ff2e1b3ee2c7c22e64196a 109.26 $183,642.99 0.53%
11 0xe9cf7887b93150d4f2da7dfc6d502b216438f244 107.93 $181,410.91 0.52%
12 0x391603b1c3b03a0133ad82e91692790e58f73570 107.11 $180,019.68 0.52%
13 0xa012fdefd9c2f4867e82851364f176984228f9d5 102.24 $171,838.70 0.49%
14 0xa97bc5dd7b32003398645edeb2178c91087f86d8 101.41 $170,451.19 0.49%
15 0x25431341a5800759268a6ac1d3cd91c029d7d9ca 99.98 $168,040.05 0.48%
16 0xf671284d1f3f4b3bd4bec0959a23e7c5db4a62c3 93.46 $157,090.62 0.45%
17 0x3781ea00ecbe98d1550806c1213fc7feb4f88a42 88.91 $149,445.42 0.43%
18 0x63ae7457b8be660daaf308a07db6bccb733b92df 85.08 $143,002.95 0.41%
19 0xdd699eae49a3504a28aeb9bd76a3f0369fa08471 72.33 $121,575.34 0.35%
20 0x9b5518a3b55a4e922064873aa2e9ad1270c8ea77 54.46 $91,532.88 0.26%
21 0xa2e3475d13776c6e42ff37b47286827d959b2195 51.83 $87,113.39 0.25%
22 0x4dd1af0bdc8c8b49ca133392aed73f7250ca4030 46.88 $78,793.88 0.23%
23 0x4740c758859d4651061cc9cdefdba92bdc3a845d 44.04 $74,025.95 0.21%
24 0x3f7a4968fa9992d77af365eb34918e6c0b8a4240 40.11 $67,416.15 0.19%
25 0xd649dfa87619ebc29bc9e860943723460fd1f490 40.00 $67,230.94 0.19%
26 0x4b581deda2f2c0650c3dfc506c86a8c140d9f699 39.35 $66,146.32 0.19%
27 0x0fa95d6ecb40dd8496ed0183856ded61aa1853f4 39.28 $66,019.61 0.19%
28 0x45899a8104cda54deabadda505f0bba68223f631 38.62 $64,904.66 0.19%
29 0xaf184b4cbc73a9ca2f51c4a4d80ed67a2578e9f4 34.13 $57,365.98 0.16%
30 0x28ea4a0e9899bdce3ae67d7aad4792f9f0780efb 26.65 $44,787.99 0.13%
31 0x739f41c699276c9b6182aecb9d5f4eca226da8dd 26.47 $44,488.52 0.13%
32 0x86c38963e837b6c977d6e4a5a78b5836f985ff36 23.71 $39,855.03 0.11%
33 0xbb74bca41579a76ee2003566eda803715e408ad8 23.45 $39,411.71 0.11%
34 0xe6bedf2d09c2d5123af618290b001f99dad6d89e 22.05 $37,056.49 0.11%
35 0x05e9742b3b0d4a5a0826926f95d03e20e575263a 17.31 $29,090.97 0.08%
36 0x2e5e628df3dd903db5a4a743c025a466521d3342 17.22 $28,944.59 0.08%
37 0xc41d262a243c41a7d72e09bd1e4f23de40743aa6 16.80 $28,242.01 0.08%
38 0xb01a9b6b53c68893e663198853a3dc42a69adcc1 16.50 $27,735.36 0.08%
39 0xa4acc635d695939416b394d5be0c8c8f66a7a65b 15.47 $26,007.30 0.07%
40 0x598e740cda7c525080d3fcb9fa7c4e1bd0044b34 14.86 $24,983.45 0.07%
41 0x1e67dc5fd70af8cc282b98d4a009426582c16269 14.50 $24,372.55 0.07%
42 0x98e62f127b8ba4a43aa76cb9a868b12e99cad013 13.95 $23,445.98 0.07%
43 0x058f7d14f702316f2c06a3e39b554343cc42a81f 13.47 $22,638.25 0.07%
44 0x56d61b823e1f52cc9ea5cca153ccdb97af8a9299 13.03 $21,905.65 0.06%
45 0x54af4e643f1bb47de2d8db3274e72e5232846d6d 12.96 $21,783.88 0.06%
46 0xb79003539fc2a66f40f7de3f159cbb8102b6c238 11.86 $19,929.51 0.06%
47 0x5c27c76a0bf67ba0a4dcbac619e9d95e072ad1cd 11.25 $18,900.58 0.05%
48 0x62cd1bc6c0abc023191a8a3fadb06389bad18565 11.05 $18,573.73 0.05%
49 0x2c095f9a475b47d4a60a4102b224441796dbf1c1 10.29 $17,302.53 0.05%
50 0xb74d9ffacffb07c34c42894622bb2e9cc4331201 8.22 $13,815.87 0.04%
51 0x75dfdb6fbbab2818f45b663eab92df19c6a0b1f9 8.14 $13,681.08 0.04%
52 0x1f37081485faa360511ac0da2d4ccf8f59658e94 8.01 $13,471.12 0.04%
53 0x0ac1dba8252240589266194f9c27a42229e84b19 7.62 $12,807.30 0.04%
54 0xe60c7ca6054d6d8887755e3c3a8221c738ebe21e 7.22 $12,131.16 0.03%
55 0x9222457a8a8f9b63dfdc5ab98a781e1e6959ccce 6.72 $11,301.68 0.03%
56 0x087aec7e56e7073b8793ea0756694518afc462bb 6.72 $11,291.15 0.03%
57 0x045100be931ff5bc553e609950e117ef5fb4cd9b 6.61 $11,104.16 0.03%
58 0xd1378838b871b1ae8b2555a93b1d909b07c00879 6.58 $11,060.85 0.03%
59 0xd83aa5936d5ceeecf9844c58d1f25917c12bb680 6.19 $10,407.60 0.03%
60 0x57f68e7b68e45f92ac9db06f1fd0e4f9d0acca66 6.01 $10,100.10 0.03%
61 0xcf4d525f31bafdecfa27794f62e0c4dc3a14016f 5.99 $10,071.23 0.03%
62 0xf786831b399f01a75af24dd942539141ecff329f 5.97 $10,029.56 0.03%
63 0x81888723f1ea4e404dfb8968bf167826b521336a 5.92 $9,942.91 0.03%
64 0xd90c9429d711750add42748972dd772ef0edc648 5.69 $9,571.83 0.03%
65 0x5214daf95cf5e379f08d2e2de9fadacda8ee3c4d 5.45 $9,156.47 0.03%
66 0x0cf65dcf23c3a67d1a220a2732b5c2f7921a30c4 5.36 $9,002.18 0.03%
67 0xc34a7c65aa08cb36744bda8eeec7b8e9891e147c 5.15 $8,651.70 0.02%
68 0xe6e9110b0d809768b5289abe4f57c5946fcc81fb 4.99 $8,389.23 0.02%
69 0xf78def5bdf5969ea693b6bcecff61f061a727fa0 4.99 $8,384.18 0.02%
70 0xb5a24b3a271e6e325c355dbccdb2b6e706bb5d54 4.90 $8,240.93 0.02%
71 0x9ad4b542abe8374cdd56d63c6ecf6d79a09ae0df 4.84 $8,135.28 0.02%
72 0x6e23d3fa33cf57213bc9818462d0355bc646b88b 4.19 $7,047.56 0.02%
73 0xfbf504bb48d72ec5640f23e57831ce437fb924a2 4.13 $6,948.29 0.02%
74 0x76cc0b76b3704b34a6441c33eda85210fb3d4d30 3.53 $5,924.99 0.02%
75 0x34e9e52ab9997a477e4cc43775766bfff41a2de1 3.49 $5,872.48 0.02%
76 0x66fc1285e3db412e88ed151983f4aa08a0ae5222 3.47 $5,833.58 0.02%
77 0x44957ed137d12ee0fece381c22ac592d80d10b53 3.39 $5,701.02 0.02%
78 0x1e73b23f0af6b13d5a925ce0e8583e20bebc7d8c 3.28 $5,515.67 0.02%
79 0x4e6a82ac98e87c5acf7738fa57b5fd9ea14af932 3.19 $5,369.80 0.02%
80 0xfe52d805ff99c44dcb1431478442b07c79cd50c0 3.18 $5,343.19 0.02%
81 0x90ce6bc1da4e03a3fe1953b2b61ff70c3622f303 3.12 $5,242.08 0.02%
82 0x5a1429be8689955ad869796ed03480dd1ffe0f8c 2.87 $4,831.57 0.01%
83 0x9dbbf9a7485b3bdc2aee3c70799761f9bd426257 2.83 $4,762.83 0.01%
84 0xd6ec578476fb86d1c8ee734c81b14f08905b0bc1 2.78 $4,666.33 0.01%
85 0x5b5614b9fffab7c751799eb12d5cb9165c8c40ad 2.71 $4,555.09 0.01%
86 0xbd62b6e9431eded6da3ae3310efdae0bcae9337c 2.70 $4,538.46 0.01%
87 0xe797ed219664ca8bb164080ded468bb367aa3270 2.69 $4,521.21 0.01%
88 0xee698b39655285d4009a2958d62bb06bc040ef0c 2.60 $4,376.31 0.01%
89 0x679bcdae56edf5c847e769ca9eb82ab58c93351a 2.45 $4,121.09 0.01%
90 0xd86fab7dd085983ad268f768bf48ea97f82dd17c 2.29 $3,855.96 0.01%
91 0xe073182d644ebb5290cfa6915ba94312fc73a679 2.15 $3,608.84 0.01%
92 0x9e736309b511d1759ade07714c037b89896fedcf 2.04 $3,428.54 0.01%
93 0xaa2952ffba30c6397198048653abac554054f1fb 2.03 $3,413.58 0.01%
94 0xb47d8f87c0113827d44ad0bc32d53823c477a89d 2.00 $3,361.62 0.01%
95 0x339b2dd075cc68d17deb9fb521c0d5e0f1d84c89 2.00 $3,361.48 0.01%
96 0x089f2d56d39f3b79bd1a1f520259a36896eef9a3 2.00 $3,354.84 0.01%
97 0xa8d9c9569fb814e0454941a5ccec16195295224c 1.80 $3,022.66 0.01%
98 0x7871575b0cc088b92fad25fd2bf0b59749ece2bb 1.76 $2,956.93 0.01%
99 0x5e37910cfb8de1b14ec4e4bac0bec27c35dc07d5 1.74 $2,917.78 0.01%
100 0x0587588011c1423b01110694a74c6ab6e4fcab0b 1.73 $2,899.92 0.01%

Thống kê top địa chỉ trữ SETH

Top 10 ví đầu bảng chiếm 88.06% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 92.46% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 95.89% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 96.89% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ sETH (SETH). Top Holder SETH 02/2023 - GiaCoin.com
5 trên 622 đánh giá