Tiền ảo: 21,909 Sàn giao dịch: 529 Vốn hóa: $854,044,368,664 Khối lượng (24h): $41,906,548,048 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.3%
Semitoken (SEMI)Semitoken SEMI
Xếp hạng #8124 01:13:00 18/11/2022
Giá Semitoken (SEMI)
$0.00009979 0%
0.000000005977 BTC 2 VND
Thấp: $0.00009979 Cao: $0.00009979
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày -50.03%

Chuyển đổi SEMI - USD - VND

Top địa chỉ Semitoken (SEMI) theo số dư

Có tất cả 109 ví lưu trữ SEMI.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Semitoken (SEMI) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xe86d0fefd775f607260ab9805a35a9865838d8ba 71,830,282.29 $7,167.95 23.94%
2 0xfce6ed2f2c9dd96c69d6e4ec6b2ea2a01cf2d793 34,874,250.00 $3,480.10 11.62%
3 0xad285fdedfc0d5f944a33e478356524293c7ec68 31,410,672.29 $3,134.47 10.47%
4 0x72e5263ff33d2494692d7f94a758aa9f82062f73 20,748,768.39 $2,070.52 6.92%
5 0x58bc956fbf2dd68e6ae42d778bb8ac6817e1dce7 17,879,875.00 $1,784.23 5.96%
6 0xf71afe21cd32959113fc47ae2ef886b43a9413d5 15,138,602.48 $1,510.68 5.05%
7 0x4df78f627f8e9732dcf10837e416c5a70436a905 14,999,920.00 $1,496.84 5%
8 0x82af195e3d699f82165a307b6def9d4a78ec35ab 11,973,169.86 $1,194.80 3.99%
9 0xb7766af123c68afa1c3a8819c3a076dd6ed56039 11,555,415.51 $1,153.12 3.85%
10 0x6666827e8f2220ddf718193544889f3b482ed072 11,044,782.83 $1,102.16 3.68%
11 0x5f9999fea7f2c5fa77170841504645b02dd129be 10,000,000.00 $997.90 3.33%
12 0x4ea83ab2e73a58328e761205521afbb7c8f6c88a 10,000,000.00 $997.90 3.33%
13 0xf285640ece45ce1097e4ce4f86581aa541f159fc 5,000,000.00 $498.95 1.67%
14 0x7fff49131b3a0ad80e18b1668c2bc08fb70948ef 4,919,072.12 $490.87 1.64%
15 0xf293b2b62c40488922688ce862717d60de96fbb8 4,419,154.00 $440.99 1.47%
16 0x3034aae1dfcc98a475edc0a4c89444c8a08d9fe2 3,499,980.00 $349.26 1.17%
17 0x4003caeff9d6eb5af6927b0842c90f43f31d25d1 3,446,012.41 $343.88 1.15%
18 0x55dddf879544ca78e9fefa553c9895b940088731 3,409,720.81 $340.26 1.14%
19 0xcf3f74ef23acd8e5817faf6917fd35a320754113 3,392,692.91 $338.56 1.13%
20 0xd24fe4f0117a727ef9b6fb45dcbe1e0fd92e42a8 3,160,000.00 $315.34 1.05%
21 0x05568496440d4c97d958cb201d7d858dfafbc07e 1,542,533.28 $153.93 0.51%
22 0xf9ba299534067f1b3cb47925ca67eb1e90c190d2 1,000,000.00 $99.79 0.33%
23 0xe980a6aabf76fb7a96e1d66ce2e8174e48c6f4fb 905,800.00 $90.39 0.3%
24 0x1bc2c7afc00234a071a9fd3382978a8895ef4f7d 698,964.45 $69.75 0.23%
25 0xfc631557383191bb6fa7563444071f7c45f7a47b 635,327.00 $63.40 0.21%
26 0x72f823a553d9927fc355c3d82e52eb50e90ad921 520,000.00 $51.89 0.17%
27 0x3c933876d32767c8d9af417f4253d8bd610a4d11 500,000.00 $49.90 0.17%
28 0x3fc936da63fbe4963aca7977bdfc8aa9cc09964a 300,000.00 $29.94 0.1%
29 0x30af2a1829f20a8ba3a82d1b7826e25796ee794e 175,894.05 $17.55 0.06%
30 0xd1b65b267e1be18fc07edeb2a08113c946f1d99f 150,000.00 $14.97 0.05%
31 0x7730b9cd761f0fa020d705572e5a73c432095b62 100,000.00 $9.98 0.03%
32 0x349429d5bdc6a6fa1f41a0d61fdfe858d0b052cd 99,500.05 $9.93 0.03%
33 0xbdd7bf5ebfd3b62ae8a641c716ce87a0210718e5 98,605.00 $9.84 0.03%
34 0x6d7917864003a9bb13cbbec8f1cdd4e36ddf6fc8 92,687.50 $9.25 0.03%
35 0x3604da6a25c8e603aa959399164396af7eb61279 89,658.02 $8.95 0.03%
36 0x0829a4033307ab6331248848662bf32cbc4e8d75 74,396.90 $7.42 0.02%
37 0xd7b928e11ce5a1a5739dced8283c983dfbd3e818 71,168.93 $7.10 0.02%
38 0x9cac8b4d477fe93b535ee491012536f55a582f40 59,342.96 $5.92 0.02%
39 0x1e4a11b89c02c7f7defc001b0dfdf1738a386c3b 54,680.28 $5.46 0.02%
40 0xe6b23f4c45d015c5d24f14ad7bc36ae79f5eafde 20,317.48 $2.03 0.01%
41 0x9ffba75f5bd75b918429492ce3088246a6b78605 16,500.00 $1.65 0.01%
42 0x054b03303fac6645ca9ebeb5e44b4430c2939fa0 15,000.00 $1.50 0.01%
43 0x0278836fd822439c5e425ca21a16d33fae090271 14,281.80 $1.43 -
44 0x2297204e778d46888cef623e2c903f81cca63ff8 12,627.45 $1.26 -
45 0x1397083024f212d3eded2600eac78c0839c3e6a5 10,345.83 $1.03 -
46 0x6dc6eedbe000eda1139974062a31ae0d1582c952 10,000.00 $1.00 -
47 0x7beb87868608176d663bf6c6ed60efa6af07c086 7,000.00 $0.70 -
48 0x7613486b70026dcf33dc9c7998c57eb0746111aa 6,481.09 $0.65 -
49 0x3e18b26d85a86e11ef046b6c7ef18d6a251a0c9e 3,500.00 $0.35 -
50 0x0968ee771e57363f653aaf7eacb69c79ba72ba61 1,951.02 $0.19 -
51 0x8c4d00bcee5dfe9ffc927dc1a78e19a3ef9273dd 1,359.00 $0.14 -
52 0x81855b523a02c93b8f554806a260c7820ac1d2da 1,045.93 $0.10 -
53 0x0ac6ee7bbe0fcb0470ab024a3f0f5235bc0976fb 1,001.74 $0.10 -
54 0x3e58d3ddb3ae84926f1a3a7f7da2241d1b38c0d4 1,000.00 $0.10 -
55 0xee28850b4deb03690b9a3539692afb9b56a1d8b8 1,000.00 $0.10 -
56 0xe9dac16cd482e1d432482aa68fe6f21dc314c7e7 1,000.00 $0.10 -
57 0xd053687387834374248826bed76246694e94b300 1,000.00 $0.10 -
58 0x5c44ac8a087c1c47f59b25004b9d4f83426413b2 821.94 $0.08 -
59 0xc77146151b3b99425918cdb4ce2d62396376edf0 552.46 $0.06 -
60 0x0680c81dc2bae5d008bbf6fc8da699e3dd9f987f 500.00 $0.05 -
61 0x11ededebf63bef0ea2d2d071bdf88f71543ec6fb 210.00 $0.02 -
62 0x1d227c4b131c8023c68a3e23695e489ee97f8c9b 186.93 $0.02 -
63 0xdcd5195a366c18ec7c53b3e7301022a6b7cef3a3 100.00 $0.01 -
64 0xe7f3807f42928553fedd45ae936b8386bbf2fdfe 100.00 $0.01 -
65 0x0519bb7b5c822a9440b0b148161200f1c1891711 100.00 $0.01 -
66 0xd812ebc3afe5eb5684ca04b7ecae57e9cf9a371e 100.00 $0.01 -
67 0x4666f2e5ce0133414c2fc0fdcd27b4d2db6e0e24 100.00 $0.01 -
68 0x17cdb77e60629d79a6b8f0af5f618648cac56597 100.00 $0.01 -
69 0x0824328d446af8884ea355a5f5aa20f1805e32b5 100.00 $0.01 -
70 0x7b0d9258339308ff5e2e8ce64d5d16f18ceb48f6 100.00 $0.01 -
71 0x7c526680236de8a691778ed3fcaeabac578d02b5 100.00 $0.01 -
72 0xdb365ca57d8f797e2742f8a1fa189b9c2a661faf 50.00 $0.00 -
73 0x21a379cff90865b0e64bbbafc6c1d1826806b621 48.00 $0.00 -
74 0xe1e10e343c0b20a11130f933266ccbf5b15a5e0d 35.55 $0.00 -
75 0x3771cc7c5cceac47e0834c47307b8bcb2fb72a7a 20.00 $0.00 -
76 0x092fe99c8e2e119957a1e52a8fca9d717f93591e 20.00 $0.00 -
77 0x7de513cb012026f23ea3bd5e5577b601a4628be3 20.00 $0.00 -
78 0x182fdca9aca6f2d6ff563823592d8c16e614b077 20.00 $0.00 -
79 0x34da902db49ee70fa1d8728241fbccdb2a53fe86 20.00 $0.00 -
80 0xa633c59584602bb25b6114fd7d91102c839ca43f 20.00 $0.00 -
81 0xdcc896b41e5781477ac1522416e596f5712dacf6 20.00 $0.00 -
82 0xf74d8f78732f95a00d816b6d4307588813d3372b 11.00 $0.00 -
83 0x2592fc0a59bb601917cbfe1b99c979709b4a45de 10.00 $0.00 -
84 0x55f10457c89ff6a5080a10de1fd10ed4041e3637 10.00 $0.00 -
85 0x31c0af9fcd3c95da481caae4c970b1366f1032e3 10.00 $0.00 -
86 0xc8fd8cefe8a77667e4d681a2c6f8220da274a08c 10.00 $0.00 -
87 0x6dbb4b8b51ec1352cad65a5d4aed7c03c66bb025 10.00 $0.00 -
88 0x3f443874f7ce4ac615ae9185ce6196df5ba135a2 10.00 $0.00 -
89 0x612ac2b419ad5c076584ff71d86a64d72ca40a71 10.00 $0.00 -
90 0x62d6e13623d588a71e1abe35a1d83b42dfb5ef3f 10.00 $0.00 -
91 0xd5b638e45f56868096a0606b4a464dcc42a60579 10.00 $0.00 -
92 0xadaaee414507ea1b0e931bffc1fe9a3c48d10c01 10.00 $0.00 -
93 0x25b599b4c531c361124e1e12fd3586600f70a116 10.00 $0.00 -
94 0x4644a3b85a46e08c947a1c6b29a21b2f43f54c82 10.00 $0.00 -
95 0x5b3c2796ba9e949ca6f9bcb7d4b255e7b5fd33d2 10.00 $0.00 -
96 0x0d65b220c1ee1a1001a3b3573fc420f868ea6949 10.00 $0.00 -
97 0x73e693b875336a19e953f33d2960f393ec974758 10.00 $0.00 -
98 0xcb46c9a54dfcf7d340f4e7688368bea0b1af849d 10.00 $0.00 -
99 0xc0dd00d8a76370a3b5ab1d3887d2b5311a992bc6 10.00 $0.00 -
100 0xf665bb93c9569a92a3e98b3bf00ca8490df1bd39 10.00 $0.00 -

Thống kê top địa chỉ trữ SEMI

Top 10 ví đầu bảng chiếm 80.48% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 97.56% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.95% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.95% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Semitoken (SEMI). Top Holder SEMI 12/2022 - GiaCoin.com
5 trên 524 đánh giá