Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,067,349,649,461 Khối lượng (24h): $42,030,517,876 Thị phần: BTC: 42.3%, ETH: 18.4%
SelfKey (KEY)SelfKey KEY
Xếp hạng #615 19:07:00 29/01/2023
Giá SelfKey (KEY)
$0.003712 0.54%
0.0000001584 BTC 87 VND
Thấp: $0.003653 Cao: $0.003807
Vốn hóa thị trường $19,690,018 Khối lượng 24h $2,874,357 Lượng cung lưu hành 5,304,969,446 KEY
Thay đổi 1h -0.3% Thay đổi 24h 0.54% Thay đổi 7 ngày 2.61%

Chuyển đổi KEY - USD - VND

Top địa chỉ SelfKey (KEY) theo số dư

Có tất cả 14,839 ví lưu trữ KEY, trong số đó có 49 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ SelfKey (KEY) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec 1,968,697,871.18 $7,307,053.86 32.81%
2 0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8 1,347,985,905.00 $5,003,208.34 22.47%
3 0x0506c5485ae54ab14c598ef16c459409e5d8fc03 670,030,508.42 $2,486,897.09 11.17%
4 0x1692e170361cefd1eb7240ec13d048fd9af6d667 175,400,000.00 $651,017.74 2.92%
5 0x07e6c60765a2023e905a274ddb8630ef7e70afe6 130,051,375.16 $482,700.99 2.17%
6 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 92,595,197.07 $343,677.97 1.54%
7 0x7969c7735357077fa89341822edfe5fcb7daeca1 80,000,000.00 $296,929.42 1.33%
8 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1 78,995,293.00 $293,200.33 1.32%
9 0xb489df6900563a52380f52388ee5a677676de7b4 75,000,000.00 $278,371.33 1.25%
10 0x86631784b0d170c6562f34ca3c7d84388b246d54 56,724,503.10 $210,539.67 0.95%
11 0xa89a1278ac85367f38bdf6746658ce2b9875526e 49,922,897.29 $185,294.71 0.83%
12 0x19184ab45c40c2920b0e0e31413b9434abd243ed 39,998,291.00 $148,458.36 0.67%
13 0x087b5469cff15ad8cdb433500a527bd45b65cde7 38,279,760.55 $142,079.84 0.64%
14 0x6c73b1ca08bbc3f44340603b1fb9e331c2abaca7 33,047,743.08 $122,660.59 0.55%
15 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb 27,934,671.78 $103,682.82 0.47%
16 0x01822922baafb77995fd4a91c46fb3a82a6df9f5 21,281,743.52 $78,989.70 0.35%
17 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 18,263,082.91 $67,785.58 0.3%
18 0xed220f0a0bc4b79e9ece59524ef3a4ce24dd6c09 16,043,620.19 $59,547.78 0.27%
19 0x1d894099b81e178c63cb558b6aaa5dd79ebd4da7 15,754,054.15 $58,473.03 0.26%
20 0xb992d116ba784c40d2dcd9bf4b10f5cc454db4c3 15,739,705.37 $58,419.77 0.26%
21 0x0ad0044712d0f018eebcda8fe2c771cc4df8f704 12,888,816.50 $47,838.36 0.21%
22 0xbc5aad09e316fb4d4c53d999b106d9fe88255e80 12,248,731.37 $45,462.61 0.2%
23 0x7891b20c690605f4e370d6944c8a5dbfac5a451c 11,882,830.00 $44,104.52 0.2%
24 0x55113e98142d2cde67387f2f9321b1fb9ebead06 11,505,177.00 $42,702.82 0.19%
25 0x74c0e860e391e679e9201f7463e34a7f5343995a 11,236,381.53 $41,705.15 0.19%
26 0x175f09a517c66f23ae4af4a583426eb73ea9d693 11,000,000.00 $40,827.79 0.18%
27 0x4ec1464f86b64a7993122be351666eb24517f023 10,988,500.00 $40,785.11 0.18%
28 0x00a4827c320b9423c224a1fcf89dd403ea03dfc1 10,270,099.78 $38,118.68 0.17%
29 0x72e5263ff33d2494692d7f94a758aa9f82062f73 10,116,220.51 $37,547.54 0.17%
30 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 9,409,986.74 $34,926.27 0.16%
31 0x5eeb5d19baf961e36fcf01d07bb9ea42a7a8829e 8,492,569.00 $31,521.17 0.14%
32 0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 7,649,101.21 $28,390.54 0.13%
33 0x930386f4f51b1216723d48873ea49e861449ddd2 7,105,977.07 $26,374.67 0.12%
34 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 6,960,406.84 $25,834.37 0.12%
35 0x525fc5d4fca3bac67b150cd7821816dccf4471b7 6,655,519.00 $24,702.74 0.11%
36 0xb6e7574a97faee61bae0049ac4f7822338319d96 6,496,724.87 $24,113.36 0.11%
37 0x738cf6903e6c4e699d1c2dd9ab8b67fcdb3121ea 6,087,786.24 $22,595.54 0.1%
38 0xd5a1f7dd608482692dd52630293cd1b9c218cae1 5,900,000.00 $21,898.54 0.1%
39 0x00343217b01188388c0e3242278231ace35e1b61 5,821,764.59 $21,608.16 0.1%
40 0xad9809049df50a0b3fb832b353db472b1a84f433 5,768,976.00 $21,412.23 0.1%
41 0x973cd126723d6cef45b6d67d6a9ca9eb052723dd 5,400,000.00 $20,042.74 0.09%
42 0x3a4b82854a2233c7c1dd83779281f34bc0379014 5,233,438.94 $19,424.52 0.09%
43 0xe90b42570f7041dfddb3e3c12582f49360c90745 5,032,759.92 $18,679.68 0.08%
44 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 5,000,000.00 $18,558.09 0.08%
45 0x441a7c1511fdacfc9965738c8690ba7e3f97ad93 4,404,825.70 $16,349.03 0.07%
46 0x4fa21d1452b524b3a3191afc23e6d1e879ae46d0 4,317,126.43 $16,023.52 0.07%
47 0x09847efe222b8c6d8e92dd8210357459ac29aefe 4,161,366.93 $15,445.40 0.07%
48 0xf636688e15411594e57e8cd770d36136a4ca23b1 4,146,214.04 $15,389.16 0.07%
49 0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 4,116,046.24 $15,277.19 0.07%
50 0x0cde85455f818cb9aad901e5f2df9676cb3ddbf7 3,820,168.00 $14,179.00 0.06%
51 0xc6316adc1540567e1f3af0ce22ccf0f5aa729319 3,739,199.00 $13,878.48 0.06%
52 0x8e4f4fd74781ec8b2ca84e63d6a2be1ff90650df 3,319,247.48 $12,319.78 0.06%
53 0x1a130ad17eeda067c62082ec84ac9b98cee4ee9f 3,302,462.15 $12,257.48 0.06%
54 0xa96b4fcacae1d4284774ddf3692101e5411e9137 3,270,764.77 $12,139.83 0.05%
55 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d 3,251,882.00 $12,069.74 0.05%
56 0xbf786d2c25f1373858302efc18aa0a25c9f0bfd9 3,082,934.71 $11,442.68 0.05%
57 0x1cd9ecd53328d098b522a71e4e1719d4fcb6a2ca 3,054,150.15 $11,335.84 0.05%
58 0x8613de6475b26999794e9dff77d81ca8b8947dfe 3,015,789.67 $11,193.46 0.05%
59 0x6a46885f566d45a5390db6085de2a0bb7e422187 3,000,989.87 $11,138.53 0.05%
60 0x70139a6e465b603e549b9efbe62163ca6b2ba181 2,997,004.24 $11,123.73 0.05%
61 0xdd823bbeaaf8e860110a84e9230d5de9aa22e292 2,937,856.62 $10,904.20 0.05%
62 0xb8daa45d587d16010cdd9211d226411014ad1d78 2,932,025.88 $10,882.56 0.05%
63 0x8b759a463d3e4fc20f64dc679d8af49e6ab805e3 2,853,807.02 $10,592.24 0.05%
64 0xee61f5fb0db81d3a09392375ee96f723c0620e07 2,734,135.20 $10,148.06 0.05%
65 0x58c85fa129958957a4c230e89d48a0704002ef41 2,710,000.00 $10,058.48 0.05%
66 0x0551a292db28c670a42f02679b83d42a9ff1cb9c 2,705,945.23 $10,043.43 0.05%
67 0x622a1839c5f5c8fa5cff8a5aa72296b69a06ed18 2,651,715.29 $9,842.15 0.04%
68 0x8501c5ecbdfd57ac5d9dbc946310d65408492b36 2,647,051.00 $9,824.84 0.04%
69 0x92c60fc3d8b6020a5fd7623cd564ff4508b7315d 2,642,832.00 $9,809.18 0.04%
70 0x40df78aaea799748c07c2240c3f01f3a5bb3d041 2,584,299.71 $9,591.93 0.04%
71 0x891268ff7d0046f65d289eb337d51600610ef9ae 2,358,608.62 $8,754.25 0.04%
72 0xe2a6a3bbf965d143c21f445d8befa0b7960adb76 2,357,320.54 $8,749.47 0.04%
73 0x472bc26f4fa9e4843396f2dba491bd3782ab18ca 2,352,693.00 $8,732.30 0.04%
74 0x6cc8dcbca746a6e4fdefb98e1d0df903b107fd21 2,319,762.44 $8,610.07 0.04%
75 0x79944af6f5f77619f8d399b5aa460099aebe0840 2,282,275.79 $8,470.94 0.04%
76 0xc8825321298fc59051e21227f14bc54aba2dfa99 2,260,000.00 $8,388.26 0.04%
77 0x7abeb24a34215c4c1ab94ab92f1c307e8ec819cd 2,254,328.09 $8,367.20 0.04%
78 0xa5b7b4eb029295159d9b3df038b343a2169032d3 2,251,350.28 $8,356.15 0.04%
79 0xe26384b3043e3532919b14374f652f891afc0731 2,209,408.00 $8,200.48 0.04%
80 0x7dfe2931d2677a3ae9eb92642ac538dee90146f4 2,167,836.80 $8,046.18 0.04%
81 0xcca8c9d945bc65e9c4770f69a2a1adb9bf72f044 2,153,705.24 $7,993.73 0.04%
82 0x7d5d408e98b36307b62c4a26a26ef43b6a997c9e 2,151,604.00 $7,985.93 0.04%
83 0xbf1c9f7bf97b35e2fb9da5b735bf2be69731e7c6 2,129,556.24 $7,904.10 0.04%
84 0xf71afe21cd32959113fc47ae2ef886b43a9413d5 2,085,140.15 $7,739.24 0.03%
85 0x410c4e527be185b4ebc02392adc18e2483a2b3fb 2,023,774.94 $7,511.48 0.03%
86 0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819 2,019,014.52 $7,493.81 0.03%
87 0xb126d17e574404cb1065e0eea122ca67b3a76704 2,000,000.00 $7,423.24 0.03%
88 0xb7271e11ba3aa73a75c48ca7f4bd62bd2b7a8426 1,984,714.11 $7,366.50 0.03%
89 0x202d0bec720743e0d41503e19b93298b0dad6531 1,959,317.58 $7,272.24 0.03%
90 0xb75690f6916933261796a06f93dd6a3e8706b020 1,958,535.67 $7,269.34 0.03%
91 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 1,952,720.00 $7,247.75 0.03%
92 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef 1,952,680.41 $7,247.60 0.03%
93 0x69a98abd38b1bd2c13895c8051be9735461903a1 1,951,163.76 $7,241.97 0.03%
94 0x881e0a267dd8ffa68f540d83da58109b4de96f3b 1,916,324.84 $7,112.67 0.03%
95 0x705cd67a275d87affc79d1de0489279fc457919b 1,901,902.29 $7,059.13 0.03%
96 0x6ac799e6eaa1a56afa13810938da3cd9e15e1603 1,900,000.00 $7,052.07 0.03%
97 0x070039b2eb75e50d522c04b09f4a9f09c9aaaac9 1,881,565.71 $6,983.65 0.03%
98 0x8b47a8691f3a2ca449b834cfda8d7f8f0b823537 1,832,937.03 $6,803.16 0.03%
99 0x7cfb5ef7a77077e500d31094f6acef006a3740ec 1,813,884.22 $6,732.44 0.03%
100 0xb93c61be2b0eb49a92650bf6d1b4e6a84a19c6be 1,786,391.32 $6,630.40 0.03%

Thống kê top địa chỉ trữ KEY

Top 10 ví đầu bảng chiếm 77.93% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 82.53% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 86.26% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 88.28% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ SelfKey (KEY). Top Holder KEY 01/2023 - GiaCoin.com
4.4 trên 629 đánh giá