Tiền ảo: 23,122 Sàn giao dịch: 591 Vốn hóa: $1,174,805,062,132 Khối lượng (24h): $43,465,738,307 Thị phần: BTC: 46.2%, ETH: 18.7%
SBank (STS)SBank STS
Xếp hạng #2598 01:18:00 07/09/2022
Giá SBank (STS)
$0.0003539 0%
0.00000001853 BTC 8 VND
Thấp: $0.0003539 Cao: $0.0003539
Vốn hóa thị trường $5,185 Khối lượng 24h - Lượng cung lưu hành 14,650,000 STS
Thay đổi 1h 0% Thay đổi 24h 0% Thay đổi 7 ngày 0%

Chuyển đổi STS - USD - VND

Top địa chỉ SBank (STS) theo số dư

Có tất cả 2,842 ví lưu trữ STS.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ SBank (STS) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x95aef244bf6efb3d0c373d61fe5115570bff8b84 19,000,000.00 $6,724.48 38%
2 0xf5191d19467ae412fcbafe2d7ad4206f91d3a192 16,350,000.00 $5,786.59 32.7%
3 0x3ab28ecedea6cdb6feed398e93ae8c7b316b1182 1,055,733.79 $373.65 2.11%
4 0x4fe6f9fcfe52496abedd7bdf2f4fc37cfea0da67 449,886.66 $159.22 0.9%
5 0xae35409e779b942aedfd7e9fc434bdc973676879 441,752.20 $156.34 0.88%
6 0x4438951d6bc2b5cccf3621056ac66dd5c268d557 378,000.88 $133.78 0.76%
7 0x26877d448bd12cc6d480068d25027a01951477e1 376,273.40 $133.17 0.75%
8 0x5274ae9bce70e9d1e553aab3e3ab8093263be3cb 341,220.00 $120.76 0.68%
9 0xebb583bb5f1307936e665fd901ec4fd3432f26b3 340,928.28 $120.66 0.68%
10 0x7a56f645dcb513d0326cbaa048e9106ff6d4cd5f 332,625.90 $117.72 0.67%
11 0xb63bbbdc7471bb6266b9e9ee43dabb81769a2656 303,786.97 $107.52 0.61%
12 0xd2f39707c5aabaae7c8cd48d1eec8e6a7611c1d7 295,879.00 $104.72 0.59%
13 0x0e02af604ce8409c74f71db6e5c6d8db37101747 286,618.00 $101.44 0.57%
14 0x5d72e2e8862e5f7c5c2760558d510b24b980e7ff 238,801.18 $84.52 0.48%
15 0x7b00bcf548a069906f654627c3e04795357d8299 232,350.94 $82.23 0.46%
16 0x7628d7e35463c2d431ce85bedc2f861b65e5d7bb 226,823.92 $80.28 0.45%
17 0x0800ea854c74dccc8ff9c793a9c1806b3dbb73d3 216,112.00 $76.49 0.43%
18 0xa9927899fe2595fa7e760b3f697ca680ee22d00f 215,063.00 $76.12 0.43%
19 0xdcf26d1a04ecc5afea44c9888e58622d50f17c52 211,682.10 $74.92 0.42%
20 0x6c73addda390153148aaba2064ec580f676bff03 198,330.50 $70.19 0.4%
21 0xecb4b0d9152871641c28310bae21a2e2a3565971 196,531.80 $69.56 0.39%
22 0x97e12bd75bdee72d4975d6df410d2d145b3d8457 196,003.86 $69.37 0.39%
23 0xe76b4322f06f57980ac114c9e097ddfed65831c2 188,920.00 $66.86 0.38%
24 0x05bf3cfa034263f949348c2cb2e2591335647daa 180,590.59 $63.91 0.36%
25 0x857a752f51d28f356343bd0f2013782c1844bd82 160,605.83 $56.84 0.32%
26 0x9ddd734b1e1e2eb1c53cf44284ce5a28149ce76c 149,203.00 $52.81 0.3%
27 0xec254c8085b1dd6adce8f3997d6c0ec40ab9cdfe 129,857.00 $45.96 0.26%
28 0xde8fcd248a865c92bef046fcf8fccef0549c5f9a 127,000.00 $44.95 0.25%
29 0x9984418a7fa421ea40c26d8416f849bc25979e61 123,328.00 $43.65 0.25%
30 0xecc7b06e9ad746e89f52928f580169c49a8bbce6 121,611.00 $43.04 0.24%
31 0xa81c26dc28359b94a7f66d02fd369df82dddd40b 119,982.00 $42.46 0.24%
32 0x303603fb997eb63d9dfc658a561a1937597ccb7a 108,000.00 $38.22 0.22%
33 0x8d71e5df5ff52f25b9b878821f2a81b222f9efd7 106,968.70 $37.86 0.21%
34 0xe6c5f837b2742705f1102d0499a3c8d9fd1f7e07 101,000.00 $35.75 0.2%
35 0x010cdc42d0a20b3034dd25f7cb5660c0af302997 100,022.00 $35.40 0.2%
36 0x73e042613aa61151c7365ea302161d718371930a 94,582.00 $33.47 0.19%
37 0x43b9a0a63170ec369fc8221b197efc7294b40ccc 93,506.00 $33.09 0.19%
38 0xe3adb905ab608c4018a589dc664bfe61567f6126 92,241.00 $32.65 0.18%
39 0xe8b8703da8de1bb9fac88b80abc3c957aefb15a4 87,906.00 $31.11 0.18%
40 0x829f208ce0e167791a6be05033709d0c4d9208cb 78,223.88 $27.68 0.16%
41 0x0f3a8ccbd57275dcb6b0219d6f63772e2f17e196 69,112.40 $24.46 0.14%
42 0x48d9099a856d45179ffda499c37e3c7d716c6e90 66,134.00 $23.41 0.13%
43 0x869bf6851beaa2863515acc82c0f28dc862c2c82 62,608.00 $22.16 0.13%
44 0x6ee9ba4f4cfde384bb7fb35cac3e7e04156b58ea 61,435.00 $21.74 0.12%
45 0x359f0c38ca58dd3dd1e08b599884479754ec2415 60,428.00 $21.39 0.12%
46 0x40bf69e9fc81d14bbda26d0e0dba9b39257f0ed2 60,000.00 $21.24 0.12%
47 0x8a45d97d8d8d399586a91b644f93c5a726a3b9bc 58,754.00 $20.79 0.12%
48 0xb449954f23fe92d16fbb5de8ec30b98476d8a10d 57,052.00 $20.19 0.11%
49 0x54b2b6f795a1e5e9da218d76a06e4a4126071476 56,795.00 $20.10 0.11%
50 0x01e24f13014c2c9e61356061a3f8336c34f0825f 55,600.84 $19.68 0.11%
51 0xef9a1a4c2213ff6b9e6e068ef11c27b58c0c701a 55,465.00 $19.63 0.11%
52 0x0b92350ae2b9b2c238c4428c3e93f93845828ca1 54,975.00 $19.46 0.11%
53 0x10041ab129adde8b4bc3785b689094efa2315b64 51,056.60 $18.07 0.1%
54 0x7171ec7cc15d195b4e4ae752700771d74a4e5277 51,037.00 $18.06 0.1%
55 0x1986cd862bd9a6f14e9712a9c8bad28c94de7450 50,144.00 $17.75 0.1%
56 0x024de711644695b7a3a239edacda84eee31d4e6a 49,877.00 $17.65 0.1%
57 0x4e0a61164e4a83f8db03a07ade0380126d81cf4f 47,648.00 $16.86 0.1%
58 0xf135b8c8b49d1a262e3ef71282dc0682f4702385 46,988.00 $16.63 0.09%
59 0xa85cbd12512642806b69a3979564f134ad2a03eb 41,000.00 $14.51 0.08%
60 0x3eebea9ffe02b94ff8f5369dbac22e9d403287cd 40,831.00 $14.45 0.08%
61 0xdb464d6884e7f93d8a67ef56233c7b7e68dd7052 40,740.00 $14.42 0.08%
62 0xe17e5e70a43bf64e434a629fa76bfa4395d13702 40,622.70 $14.38 0.08%
63 0xb9edbcfdc8e192446654dbfc0252f79b3c181797 40,000.00 $14.16 0.08%
64 0x0b7f78d4ef61a078266b427db16c614459d05151 39,660.00 $14.04 0.08%
65 0xc2a2bf075a5eb1dcc372960d9a146b9b31869397 38,570.00 $13.65 0.08%
66 0x76771e0db5ca7ba1b23865a5646f39febdc487da 38,118.78 $13.49 0.08%
67 0x1493c0557e7c1ffdb254ac7fbefaabd223e6c6cb 38,000.00 $13.45 0.08%
68 0xfa57f5a03747688e19c906a6ef57deecd38b9bb3 38,000.00 $13.45 0.08%
69 0x248d20accb291480fb64152bc333e8adcd4cb3a4 35,052.00 $12.41 0.07%
70 0x39b305b7e77b626dbcc42cb6a068e880ea150d65 34,900.00 $12.35 0.07%
71 0x3ea170a3a1cc94b197bbfad9979b215ef587a066 34,420.00 $12.18 0.07%
72 0x8a790a74b47daf511421cb2bce752fc812795f1c 34,000.00 $12.03 0.07%
73 0xee2c0149d212fd0cd5cb759b6d18ffee14b84eca 33,345.00 $11.80 0.07%
74 0x0753c7ed2e636b66e1de03de73eadab8bbc6dc6b 33,233.40 $11.76 0.07%
75 0x8a801f0bd16b4d426079e4f79f49cf21af85c742 33,050.00 $11.70 0.07%
76 0x934a56029d774e09d0b95a058d592457043dc810 32,224.50 $11.40 0.06%
77 0x39490d4ee762e5af4b6e62fdbcb52efd03936d89 31,816.00 $11.26 0.06%
78 0x225e816fd0406739b22995cbf88c0a950ed8f872 31,633.00 $11.20 0.06%
79 0x4fecb90ac119846ababc1f2fdb003cb076ed3041 30,882.00 $10.93 0.06%
80 0xf0180e8f98cb8f2589d450c8458e35ce6b8637b2 30,163.00 $10.68 0.06%
81 0x08a991626d784324aa6133757b36d27a439a238a 30,000.00 $10.62 0.06%
82 0x013cf672d95e4c6e768948e626eb7494797297eb 30,000.00 $10.62 0.06%
83 0x739223d99e2f55d2a8074e9890c9c88dc1f23e2f 30,000.00 $10.62 0.06%
84 0xcb52616145de9f9b61c78371f15b8385cc77982a 28,260.00 $10.00 0.06%
85 0xd68d36e91de7a9a3741c027d25b14a8c47d22da4 28,253.00 $10.00 0.06%
86 0x7af6fd2889b003b0a64be495c0e7a3a23f5b6245 28,230.00 $9.99 0.06%
87 0xeb22eda618e128020713709b6ccb17a5f0aecb3a 27,805.00 $9.84 0.06%
88 0x394785ade5eae6f6ca139514dedfa8f243bc3aab 27,510.00 $9.74 0.06%
89 0x08e6b0d2d94c292660ac1e38e130211bde9a11df 27,490.00 $9.73 0.05%
90 0xf8d4d7625f5dc5106ed8f7024afa26be8e3bc6fa 27,100.00 $9.59 0.05%
91 0x388ba8bd5eeb5f3524dcb7a6779f50866448b260 26,926.00 $9.53 0.05%
92 0x8972fd98d60991e590d47b7d1955f35286553670 26,000.00 $9.20 0.05%
93 0x580f1ecd1637c4a58e9500ad6968dbb0a10712f7 25,260.60 $8.94 0.05%
94 0x05fe5e21d80f0d73e69749aa40cdaded2c30bdb6 24,399.00 $8.64 0.05%
95 0x40d6b8111769777e29cc4b62b7df67ea8ffd5693 23,744.00 $8.40 0.05%
96 0xcf5308e779f5411b20ef1386e33f54ba34828f26 23,703.00 $8.39 0.05%
97 0x4b6427d229c0671e850bc11e9009718e01155077 23,594.70 $8.35 0.05%
98 0xb60bc2b1001a297387e52a5dadf5d409cc9e8ab7 23,550.00 $8.33 0.05%
99 0x42a1224cf2fd7556ad6731293471d042da410bff 23,294.89 $8.24 0.05%
100 0xe70132be78a9c2ddc92eb9deaecd3a3337e92142 23,016.80 $8.15 0.05%

Thống kê top địa chỉ trữ STS

Top 10 ví đầu bảng chiếm 78.13% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 82.97% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 89.29% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 92.77% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ SBank (STS). Top Holder STS 03/2023 - GiaCoin.com
4.3 trên 626 đánh giá