Tiền ảo: 21,910 Sàn giao dịch: 528 Vốn hóa: $854,042,927,505 Khối lượng (24h): $37,034,782,654 Thị phần: BTC: 38.2%, ETH: 18.3%
Satopay Network (STOP)Satopay Network STOP
Xếp hạng #6955 15:53:00 03/12/2022
Giá Satopay Network (STOP)
$0.000001274 -0.21%
0.000000000075 BTC 0 VND
Thấp: $0.000001272 Cao: $0.000001299
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $22.29 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h -0.36% Thay đổi 24h -0.21% Thay đổi 7 ngày 4.74%

Chuyển đổi STOP - USD - VND

Top địa chỉ Satopay Network (STOP) theo số dư

Có tất cả 1,137 ví lưu trữ STOP.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Satopay Network (STOP) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x4b591bd2d12b79cff894a0bd4b33f447d922a150 9,999,999,999,999,972,988,682,240.00 $12,743,495,895,132,948,480.00 100%
2 0x77d97e9622deae2744f1bdbd9aa6fe3c41dfddd5 8,707,126,645.47 $11,095.92 -
3 0x4367f64264d8951c589766b11cd44e886fc432b1 4,139,884,238.40 $5,275.66 -
4 0xe3c25e0b6f81643a0c1fe3496f20772a8e6f934d 3,292,043,038.10 $4,195.21 -
5 0xb6785e16b8077001d27407dbe308c03be314e47f 2,085,714,034.09 $2,657.93 -
6 0xcec5d8953f687f23923059d7fd66d58efd7e2997 1,847,681,424.69 $2,354.59 -
7 0xf71afe21cd32959113fc47ae2ef886b43a9413d5 1,392,284,334.34 $1,774.26 -
8 0xfd16f719df004a06a6d4cad9d289a77454597c67 816,549,982.16 $1,040.57 -
9 0xc942dda068079a432bc6ad3f8faf276197527121 589,028,350.87 $750.63 -
10 0xc44e8485d406cdf6246e8be7a18c104de200f799 523,562,279.90 $667.20 -
11 0x9ddcb9b52152219dc6e73589f99bf63710bb36f8 262,086,859.47 $333.99 -
12 0xc3fce70a7d5a621dfb894046d40a5dbe358f7fad 260,927,725.87 $332.51 -
13 0x382ffce2287252f930e1c8dc9328dac5bf282ba1 160,382,063.29 $204.38 -
14 0x5eb79a14e26013f3775fb2cd927db0fa89cfe9a6 154,137,974.48 $196.43 -
15 0xf73c3c65bde10bf26c2e1763104e609a41702efe 151,997,732.09 $193.70 -
16 0xb780aed9af150d772c1e4c1f07c2fa0609abf295 134,571,753.21 $171.49 -
17 0xb471abecb844685f982ac4e6812edf9be5306cd1 132,898,067.72 $169.36 -
18 0x70c3f0cce99d101e9505464b89b2737c53e386ff 121,887,959.16 $155.33 -
19 0x1690f3d0e95c2f050e86f51292275292bc98f003 116,697,424.04 $148.71 -
20 0x8d1f7e514eb2a86024ae83ce0718c62bc6671c5c 116,286,055.13 $148.19 -
21 0x17565171b4f688cf07ceae9b64a9dd7368ffa0eb 105,332,818.22 $134.23 -
22 0xd2c0bb5adede9387dda7c446868ccd62ece52f61 103,313,801.91 $131.66 -
23 0x417b5aaf77682d4f5953c6c47489c451af1dbaa8 98,894,967.45 $126.03 -
24 0x763141be2db4b91270733eb382b7961bae554754 90,655,384.68 $115.53 -
25 0x08437085051000decdd68344b8f90fcfae0ca414 90,473,803.39 $115.30 -
26 0x3defdf23152361eb6c33471174a78c509066c1a1 78,692,239.53 $100.28 -
27 0x8c9d03949a16bf1c0614c22c74ddf82af03b3482 78,597,748.83 $100.16 -
28 0x146fdfa37c86c3c3abf44c498a3f7fe5357fd7e4 77,026,058.09 $98.16 -
29 0xdda00b19260e1c2acbe63ca1e1d0e0eb0b2264eb 74,331,143.57 $94.72 -
30 0xf5db2747d60cedf6f3a8d1d43e20a03b11d454e0 70,311,268.30 $89.60 -
31 0x000000000000000000000000000000000000dead 70,000,000.00 $89.20 -
32 0xc159e1857797129689ec975b35f60e5518357989 68,421,597.69 $87.19 -
33 0x748862feecb66041420cc1c93c10a729d6e45c17 64,477,061.86 $82.17 -
34 0xbcc8810b25059a4e01790caab16641b7d0c9c548 56,495,073.59 $71.99 -
35 0x8adc72c9b4db5890b2af252dd536bca658f4caa7 54,814,411.83 $69.85 -
36 0x6cbf724d72627cec1cefcf2ef17164c147450aa7 43,677,752.45 $55.66 -
37 0x572b60d8a3d1659a841c59693564d8daeff76d94 41,578,989.80 $52.99 -
38 0x0ab242dc22d430097dd9516fa633214ac3ba1849 36,739,902.94 $46.82 -
39 0x05cf850109e11195ede09887a76a97e3bb8f6b5e 36,118,532.36 $46.03 -
40 0x664ca5c4721e46b01f75437156e08fe85a9262f7 31,092,145.91 $39.62 -
41 0x643c24272018e84a158ed040277b2436964b8a52 24,365,903.97 $31.05 -
42 0x5e98d308d08fff7459c8370435c044b4bf848392 24,054,889.02 $30.65 -
43 0x438c7158016f8d5f58f5843d74e1c3aadb0ad5bb 23,316,160.57 $29.71 -
44 0xd44123dba5068ca9f43475ec623fe1e58909844c 20,000,000.00 $25.49 -
45 0xc53f7f9d5d0d58796363361fe11ec1e5c499716e 19,713,340.78 $25.12 -
46 0x2e226e68b86319ce5abd989d6f33684d19883aef 19,602,473.61 $24.98 -
47 0x40b482765953c932a0382da81ce806a0bfbda3f4 17,734,090.10 $22.60 -
48 0xeaf0f24d0bc6610698a33f3077a2ab101ef638e8 16,157,517.54 $20.59 -
49 0x7bfc14a7caca2a22fd87ed06cc42dc541b63255e 15,619,687.82 $19.90 -
50 0x759c523827f93c1d8c33e649a7ea3e54a8c5edb2 15,346,406.62 $19.56 -
51 0x3cefb8333a1e822029d4e731950797ea09a8e505 13,142,444.39 $16.75 -
52 0x0ce76e5687c6a63b0ae24f9b7d1d8c9c17ebb6b6 12,345,678.00 $15.73 -
53 0x9f46987ffd8ac928af8851969ad79500ab5f32b0 10,811,422.35 $13.78 -
54 0xd68a6ec85ed26ab35849a2030af6566be1dec30a 10,000,000.00 $12.74 -
55 0x8f75e4e6110f5112e37b260b3644473cc2085d71 9,999,982.98 $12.74 -
56 0x3b76ee02945f3666aaa5d4ff9857f8db39088fd7 9,635,478.92 $12.28 -
57 0xd26d332c71daa06bb24dded5c3c167961e9eb994 7,400,000.00 $9.43 -
58 0xc9a29567fb56399180fc528d5e75a1f7bf1516c4 6,233,730.56 $7.94 -
59 0x4a183b7ed67b9e14b3f45abfb2cf44ed22c29e54 4,950,000.00 $6.31 -
60 0xe71ded8f871528533225c48e175692ae505c8b25 4,597,962.76 $5.86 -
61 0xd45e76915a92448a79f15d9ff7f94dc9a54a1945 3,830,790.12 $4.88 -
62 0x45d306b8ef2e7f0588e5933d297949cb3806bdb5 3,533,934.38 $4.50 -
63 0x00f91bd4e29d01736400415b72aef2864c181808 3,462,680.58 $4.41 -
64 0xe69dc3639f9cb5d6aa0b3dbd0bf1bc2cabf9a959 3,370,053.11 $4.29 -
65 0xf86c7bd76349812dff2a2c2772658fd4b5770507 2,752,836.43 $3.51 -
66 0x41ac49d9efefe2c9709016c73dd0f381b84236df 2,729,123.16 $3.48 -
67 0x04b73625ba7bc11f4d859bd1a8fb19083252d173 2,584,083.05 $3.29 -
68 0xf410995a65f4ff4ae10bf8a59de611bd0893530a 2,318,453.19 $2.95 -
69 0xdd57d5ed5a00206961373bb3caf609fc92416102 2,182,192.51 $2.78 -
70 0xde4ff27aeadf743f08f4a75e90a1fb533f30bc9d 2,094,634.86 $2.67 -
71 0x945cefe23989378c2e2a96913b3d6ae973737756 1,928,169.86 $2.46 -
72 0x6425506bb4909cb0eda9d5221f705220aea83eef 1,891,481.90 $2.41 -
73 0x72e5263ff33d2494692d7f94a758aa9f82062f73 1,539,148.26 $1.96 -
74 0xc3b9b8b0787fd093b1f084a27f990725956a5c3d 1,466,384.50 $1.87 -
75 0xb2f63b337540db96b6a9bd5f8726e901d9a8bd7c 1,300,300.00 $1.66 -
76 0xbd9420a98a7bd6b89765e5715e169481602d9c3d 1,299,375.00 $1.66 -
77 0x642610862a4a29147917195ee2c286ab3f92cda5 1,254,265.42 $1.60 -
78 0x10a9ed20cc61cfc9416af8e2b2a6fac969cd851c 1,111,496.65 $1.42 -
79 0xfe8181d29ade53fd27ae3cad4f9b6477b42897c3 1,063,734.94 $1.36 -
80 0x5cfd5e485bf2aef2df49ecc8078c72251f4394c3 1,033,240.22 $1.32 -
81 0xd21beb6194053acd4332293cc1eba9c7e2af5556 1,002,200.18 $1.28 -
82 0x9de71ea4e262afe2d40f9e6afbf8b4dbc6539d83 1,000,000.00 $1.27 -
83 0x6913695b9ea3634addd83149d8fc7e5be3ad10f0 1,000,000.00 $1.27 -
84 0x4ede13d0fcc2ec79094f7204a16b5247e27e05a4 1,000,000.00 $1.27 -
85 0xad077710a6d3f3920ca196c230bc12e48ca78724 1,000,000.00 $1.27 -
86 0x8e94a44b81c58cf14d3e67f56bdccfc81747e917 954,422.70 $1.22 -
87 0x8997d5f488da2a6f8b06cfa03a69285d3a29e9e0 845,857.06 $1.08 -
88 0x89c193e75c2e00afe0c4b9f672c3df053fe943cc 800,000.00 $1.02 -
89 0x9fd5d0adf3d7d2061dd9739b1dfefbacd800f54f 785,339.17 $1.00 -
90 0x6a231d6afe5306396734a6f43376dcbbd2320f83 785,180.12 $1.00 -
91 0xe894df5ecad69b4e70a0cb6dce76601b73da7856 750,718.86 $0.96 -
92 0xdd4401dad80e33253557e640b7f7379b55eef6d8 658,708.48 $0.84 -
93 0xb3d4a6327dffc91f33ab050ef33fcca2ff55690e 629,998.00 $0.80 -
94 0xb231dc03c95df5298539fc5cca50ffde5fbbb31e 575,052.51 $0.73 -
95 0x795eec4addae7a1aadf3cae8ace4f68a1b3746ba 575,034.18 $0.73 -
96 0xd3f6fb57839364787104e0e03357c5b8c79c33f6 554,707.60 $0.71 -
97 0x6a0d99756af6f93e22a07e55237676ed4987de17 552,156.20 $0.70 -
98 0x8a34559b31644034e596f32a60ee9977f70b0a12 543,041.15 $0.69 -
99 0xb9c08fa7af979fc20077f8157d331b34c4d4ad40 501,000.60 $0.64 -
100 0xdea3e18aa866f46da789f0b908e90bf55a0dca90 500,000.00 $0.64 -

Thống kê top địa chỉ trữ STOP

Top 10 ví đầu bảng chiếm 100% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 100% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 100% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 100% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Satopay Network (STOP). Top Holder STOP 12/2022 - GiaCoin.com
4.6 trên 542 đánh giá