Tiền ảo: 22,371 Sàn giao dịch: 537 Vốn hóa: $1,077,042,142,899 Khối lượng (24h): $50,450,322,040 Thị phần: BTC: 42.4%, ETH: 18.6%
Santiment Network Token (SAN)Santiment Network Token SAN
Xếp hạng #1027 08:43:00 30/01/2023
Giá Santiment Network Token (SAN)
$0.06179 3.04%
0.000002609 BTC 1,455 VND
Thấp: $0.05823 Cao: $0.06183
Vốn hóa thị trường $3,911,163 Khối lượng 24h $263.34 Lượng cung lưu hành 63,293,579 SAN
Thay đổi 1h 0.16% Thay đổi 24h 3.04% Thay đổi 7 ngày -0.25%

Chuyển đổi SAN - USD - VND

Top địa chỉ Santiment Network Token (SAN) theo số dư

Có tất cả 2,900 ví lưu trữ SAN, trong số đó có 10 địa chỉ hoạt động thường xuyên.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Santiment Network Token (SAN) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec 37,972,942.83 $2,346,500.04 45.57%
2 0xa0d8f33ef9b44daae522531dd5e7252962b09207 12,992,637.95 $802,867.07 15.59%
3 0x44f145f6bc36e51eed9b661e99c8b9ccf987c043 6,296,282.20 $389,072.46 7.56%
4 0x5ddc51ce339f0d080b978b3d9753d28921681d34 2,809,244.20 $173,594.44 3.37%
5 0xe97857e302ab2e6c2ce984b1586e958f36916295 2,580,883.58 $159,483.12 3.1%
6 0xe061f3b7a3d05abf744162279cee52f32279fca5 2,334,331.76 $144,247.70 2.8%
7 0x484d9782d721c7d66c80ec66023d21db5da78e82 2,179,935.42 $134,706.93 2.62%
8 0xb1a5b9b179611986de3420af8f6276233f8671b2 1,654,329.15 $102,227.62 1.99%
9 0x62f207cad619c0cd027c3d7ca3df038d63befa2b 1,400,000.00 $86,511.60 1.68%
10 0x430ba84fadf427ee5e8d4d78538b64c1e7456020 1,305,444.83 $80,668.66 1.57%
11 0xeaeb3ce7827280f02fec66ab8c2db44d1a09792e 883,479.97 $54,593.76 1.06%
12 0x0ea690d466d6bbd18f124e204ea486a4bf934cba 500,119.06 $30,904.36 0.6%
13 0x6dd5a9f47cfbc44c04a0a4452f0ba792ebfbcc9a 414,500.89 $25,613.67 0.5%
14 0xc437e6587b31b623c455df325e5e20a33f2e7b57 401,520.44 $24,811.55 0.48%
15 0xcd863efdfb08ad334f8464bcb2b99f139a5d1b4a 392,658.68 $24,263.95 0.47%
16 0x17277d7991d24d210aa75c68634d878295eb02cf 324,000.00 $20,021.26 0.39%
17 0xef7c237ae0d065224c35ff61ee8ec6490e21d0a4 265,020.35 $16,376.67 0.32%
18 0xcef700a5e522a731dd48f6ba746f418b1b85f593 258,902.65 $15,998.63 0.31%
19 0x90e7d701bbfe0089a91b48cc312b4332c032aa9a 235,861.60 $14,574.83 0.28%
20 0x75c3fd51f8b5320740ea62155d0b4c1a9b322cda 200,164.54 $12,368.97 0.24%
21 0xbac94dc2411f494c438ca667a4836e3dccaa4920 194,350.69 $12,009.71 0.23%
22 0x62b9b74926565986681db5a9b79a55190ada7af8 179,748.46 $11,107.38 0.22%
23 0xeb9beabe9be611c5ce41164eeb35ea3a69b94bfe 172,014.00 $10,629.43 0.21%
24 0x4a22772ef5cb125fcc61915a3383a46bac187373 166,674.00 $10,299.45 0.2%
25 0x93eceb45c8bb4e94d2ed802470042a995b14304a 161,100.00 $9,955.01 0.19%
26 0x96ad4bf7fed3a68d5a916595af8a8336141c5194 155,785.32 $9,626.60 0.19%
27 0x8a0ee0e3a2d2454baa10fe6f9bd233193394411b 117,512.69 $7,261.58 0.14%
28 0x1f3df0b8390bb8e9e322972c5e75583e87608ec2 114,219.65 $7,058.09 0.14%
29 0xaa520c8e3c04a3435a6b827e47933e4e9c92be17 109,000.00 $6,735.55 0.13%
30 0xd1eed946ceb1bfb6ae6423761a4e14c98a79f7b6 105,865.64 $6,541.86 0.13%
31 0x5aa2cf39a0835a70f7ea5f67f750369dfce972d6 96,263.65 $5,948.52 0.12%
32 0xd1a8fb3827e5a48de926bb5c53665d714454327b 82,180.49 $5,078.26 0.1%
33 0x1ffb0a02234f334b56cb3a3f09bde96d0a6f3bc7 74,990.00 $4,633.93 0.09%
34 0x000000000000000000000000000000000000dead 70,654.20 $4,366.01 0.08%
35 0x6bf0627e48ac7a814d425fa2454e2a7da11737f5 70,340.73 $4,346.64 0.08%
36 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 68,750.39 $4,248.36 0.08%
37 0xa1e7a3f4410cf242a48b87f028115d9f1e0728b5 68,300.00 $4,220.53 0.08%
38 0x45ccc889c0a90067f707dc847dc17100e02122cd 67,440.60 $4,167.42 0.08%
39 0x2006ff3a3a4eafdb14a38aa127dce8bea37a5f19 66,149.06 $4,087.62 0.08%
40 0xde854a6587f48e39bf462268e2c1985fe7db71de 60,000.00 $3,707.64 0.07%
41 0x564e31509dbe121b9c615f5f1cd1a85bb9ee486d 58,153.78 $3,593.55 0.07%
42 0x830f53fc934607c9ed63073651b449a85c0333f2 57,861.27 $3,575.48 0.07%
43 0xf4237a3c4261ac96fb1f388f2b15c54124fab9cd 54,000.00 $3,336.88 0.06%
44 0x2b737b3c09432441e544cd34f8298fb81001ed5a 50,742.68 $3,135.59 0.06%
45 0xe7fa512fd0236c75ead3c11b8fb4d1c66e815aa6 50,125.34 $3,097.45 0.06%
46 0x6ca2fec623e840739ca51d962c080b45fa3c9d86 50,000.03 $3,089.70 0.06%
47 0x929a4781a8324a274d663001df95bafa2abaac6c 50,000.00 $3,089.70 0.06%
48 0xb7f3969effbb751049dc918ade0842c223bc5637 49,900.00 $3,083.52 0.06%
49 0x92b77625e73ff0a223d30d67205a41894326bf9f 49,078.06 $3,032.73 0.06%
50 0xde393b6e4048e6c35512c080d250ebbb3085b263 48,825.00 $3,017.09 0.06%
51 0x2a071be68b1384e4043d4c6f96eaeea62da88dec 48,000.00 $2,966.11 0.06%
52 0xb7f1498898d70685851b5331f64bf26215f00415 45,000.64 $2,780.77 0.05%
53 0x751986813ab8bec457d90a57aa3d4029373a5e9d 44,760.98 $2,765.96 0.05%
54 0x8ca5a24dc0ae5cae2fe4e47f0176d53381289485 44,000.00 $2,718.94 0.05%
55 0xd685ed80703ca4b85efa18b76b0d8044166b5783 41,504.45 $2,564.73 0.05%
56 0x9bfdfa519cdbf66762781ad1768318798d6eb999 41,025.06 $2,535.10 0.05%
57 0xc7f5483e84761e8779cafeebf7c8a14a2c079832 40,441.14 $2,499.02 0.05%
58 0x7f58a56e9836231ce516153825fb75535f99fe86 40,338.02 $2,492.65 0.05%
59 0x5bad56037ee9ce599604ea1f830859fc415d82cc 39,854.93 $2,462.80 0.05%
60 0x58efabc7fce5c36fd600d402203dc12c6459522a 36,500.00 $2,255.48 0.04%
61 0x1205d619b52c2ef7864067e29db28e5dd6effa83 36,260.00 $2,240.65 0.04%
62 0xe09a628aa519dea86c18f93b47430ee94fc9ac80 36,000.00 $2,224.58 0.04%
63 0x873d4825b8483768398d2d3bc7035566ccc37b15 35,500.00 $2,193.69 0.04%
64 0xac2f8fa32f129978aade8693f1a20730f3f55dad 35,254.00 $2,178.49 0.04%
65 0x9644e45ac971c33b6e4d855b6cfa0bb672f89310 35,000.00 $2,162.79 0.04%
66 0xe77c7b883809c71a76d215d530bbb33a4be75390 34,034.06 $2,103.10 0.04%
67 0x181aa0eca85d1e8672245c33185b3030d815fcd0 33,643.66 $2,078.98 0.04%
68 0xdc6800ef0f1e4c53b810eda40b6460935d27bc1e 32,998.90 $2,039.13 0.04%
69 0x95befa6c8d1e04a0ce9f652aae6a06a1bf86b420 31,562.87 $1,950.40 0.04%
70 0x3db0772ebd2e0d63aa464becdcf937aac95b134f 30,953.40 $1,912.73 0.04%
71 0xae4e379224f321af798a9a6ffc1a702dbb3fc882 30,371.70 $1,876.79 0.04%
72 0x09157db6fce516f82f0fc5b095c9db494e616c89 30,019.61 $1,855.03 0.04%
73 0x9951563b955225b007ee16d87152b523f5c0f5e5 30,000.00 $1,853.82 0.04%
74 0x3dbc2e0826cebe651cfc6890d6eef58a0088f904 29,958.71 $1,851.27 0.04%
75 0x3e17ef8240fdf66412149da3fca3395f31a1ed8f 28,159.00 $1,740.06 0.03%
76 0xade109b475a9ff690922f4ebf7ff23dde95716a2 26,980.00 $1,667.20 0.03%
77 0xe905154abda61b7e19d0d94af3fcfde5b7b42725 26,656.05 $1,647.18 0.03%
78 0x84bdbeab9dd28c17c6e11702934e5e9cfe566462 25,180.69 $1,556.02 0.03%
79 0xe76fe52a251c8f3a5dcd657e47a6c8d16fdf4bfa 24,533.60 $1,516.03 0.03%
80 0xc70b72a3fc4141f9d5bb166bfcb2caabae2cb2f1 24,000.00 $1,483.06 0.03%
81 0x2c7d916c0317237ee0eb648c52b2b59d3502c99d 23,930.31 $1,478.75 0.03%
82 0x124ecfe0df00be26ba9f6ee46ea49cc392254d12 23,499.29 $1,452.12 0.03%
83 0x00d94d9e15724e091dc7b805bd1a0135f9a24a3f 22,980.49 $1,420.06 0.03%
84 0x46a863185fc4da7544cb653247f06df3790ab09c 21,745.08 $1,343.72 0.03%
85 0xd937e64111dd4b2fed44a1ab14fdbaea5846db5e 20,907.35 $1,291.95 0.03%
86 0x421af1cfeb50d8aa3a611055a0546ca73541f460 20,612.93 $1,273.76 0.02%
87 0xfde4dca6d42afc9fef253f2729f465cd789c9034 20,000.00 $1,235.88 0.02%
88 0x4448e991d47c1d993a21ea4e0b8f037bd3222d83 19,989.15 $1,235.21 0.02%
89 0xb3a7a7770d6705c5ed7a20a6656399e4a662be10 19,973.77 $1,234.26 0.02%
90 0x34dfdae1811163e8280d80ff274d8dafb8b36d56 19,882.62 $1,228.63 0.02%
91 0x5917d6a0eeda1ef434b4db8fcefe461d7a5c3bdc 19,590.00 $1,210.54 0.02%
92 0xd40d140a5068ce537e4d48549a5b6a03e4322681 19,499.00 $1,204.92 0.02%
93 0xcf2e5f47133262d210e64460a7680b093c5ac994 19,000.00 $1,174.09 0.02%
94 0xc24cf987c34546f70f287683696c4c8d91740f10 18,788.08 $1,160.99 0.02%
95 0x98de32699ac4cc4971d22a59ea4ff188aad2090b 18,649.00 $1,152.40 0.02%
96 0xcb8876ec8735b62e28793101ad9c57f2c98878da 18,000.00 $1,112.29 0.02%
97 0x5fd7f6f5955dce10ec8e014535c85d6362e98bc3 18,000.00 $1,112.29 0.02%
98 0xace5062a939843f546431b8bfc8dca2bd8096542 18,000.00 $1,112.29 0.02%
99 0x2e8c58cbd0b22a3195a090c49284e38fa3e3181d 17,648.98 $1,090.60 0.02%
100 0xd0f95f9c40970f891f4e9a745bc9655ac0d7b7b3 16,867.00 $1,042.28 0.02%

Thống kê top địa chỉ trữ SAN

Top 10 ví đầu bảng chiếm 85.85% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 90.5% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 93.76% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 95.45% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Santiment Network Token (SAN). Top Holder SAN 01/2023 - GiaCoin.com
5 trên 635 đánh giá