Tiền ảo: 21,956 Sàn giao dịch: 528 Vốn hóa: $850,181,822,714 Khối lượng (24h): $34,885,111,622 Thị phần: BTC: 38.4%, ETH: 18.0%
Rotharium (RTH)Rotharium RTH
Xếp hạng #1157 02:43:00 07/12/2022
Giá Rotharium (RTH)
$0.5280 -6.34%
0.00003112 BTC 12,942 VND
Thấp: $0.4889 Cao: $0.5730
Vốn hóa thị trường $1,924,709 Khối lượng 24h $129,047 Lượng cung lưu hành 3,645,272 RTH
Thay đổi 1h 0.01% Thay đổi 24h -6.34% Thay đổi 7 ngày -13.66%

Chuyển đổi RTH - USD - VND

Top địa chỉ Rotharium (RTH) theo số dư

Có tất cả 1,673 ví lưu trữ RTH.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Rotharium (RTH) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xfbb1b73c4f0bda4f67dca266ce6ef42f520fbb98 641,448.00 $338,685.41 12.32%
2 0x61592394a87d134348571f6fd2244a042562a927 390,549.01 $206,210.40 7.5%
3 0x1614d9682abcfb1d71239664d84b2fa2de65c44c 390,549.01 $206,210.40 7.5%
4 0xe70f962eea6d5117269358e2300811cdd66a680c 390,549.01 $206,210.40 7.5%
5 0x1c623b0dec5329fa1ffe4896e5ec380f4497c7a4 390,549.01 $206,210.40 7.5%
6 0x09a6834e7f2313bed3307628907ee7effacef63a 200,000.00 $105,600.27 3.84%
7 0x70c44d77fc9d4d5d0b674fb57a2aafa2321ad7dc 120,000.00 $63,360.16 2.3%
8 0x0a6d281eab5fc8e13a4fa1a8396085ebf32db32d 120,000.00 $63,360.16 2.3%
9 0x8d678e23825ffd9e5910694b86c6c397f5aa0c51 100,000.00 $52,800.13 1.92%
10 0x986ab7332399bc4d8731c40274b2ce6a43fe6348 100,000.00 $52,800.13 1.92%
11 0xb03518d727b4c37f346405db27009d2b3995bc9c 100,000.00 $52,800.13 1.92%
12 0x57c65ed061bf4ebc5fa3f6db79f6734f24e6baa2 100,000.00 $52,800.13 1.92%
13 0xb4bff1315c51c716639fe10173a14f694e995413 90,000.00 $47,520.12 1.73%
14 0xcdf95c793546f7d5590bb1777382b972bedeecad 83,334.00 $44,000.46 1.6%
15 0x698250ec5663355efc1ef73adbc90a8de62d16d6 74,533.00 $39,353.52 1.43%
16 0x7b098a607cf1730ac465918555c30d21a853f2cb 74,523.00 $39,348.24 1.43%
17 0xf921187f341f10ece7ebfaf9e7d8008408f33943 74,523.00 $39,348.24 1.43%
18 0xe1e7dee385e346c41131282a660cb64ef64c112f 72,000.00 $38,016.10 1.38%
19 0xa4f9014090412a14017e34b3450bd0d2a6bf3e62 69,554.00 $36,724.61 1.34%
20 0x601c7343b187efd9e0fdcbd76e6d81db77f0ba7c 66,000.00 $34,848.09 1.27%
21 0x387ac343980b66fd96e03fbd7b1f2f747c726945 62,506.97 $33,003.77 1.2%
22 0x24219f8f0d93706e58e7fa5e854a2472ab871b5c 54,126.00 $28,578.60 1.04%
23 0xa4a00453da70fde7a8abd1c83f2e3edf4fcd3fef 53,623.00 $28,313.02 1.03%
24 0x24be5c3c0e961c96419d2f627749d6fb7fafd330 50,000.00 $26,400.07 0.96%
25 0x9553f33cffae80a34eaf52d00da7e8776defc78e 50,000.00 $26,400.07 0.96%
26 0x8e0cc889ba1b0748c9340bab0ac2be348a0532cb 49,613.00 $26,195.73 0.95%
27 0x761abc2fdc8b79df8d74815080370e26fa0650c3 49,554.00 $26,164.58 0.95%
28 0x70959a7397593fc480e726ba859fc0079bd20daf 49,554.00 $26,164.58 0.95%
29 0x0ed9588b2a024d0a31fc73668a2213b66c08c72b 48,975.00 $25,858.87 0.94%
30 0x6f91c295983c8745c3ad0713723bd0f576822d8d 48,975.00 $25,858.87 0.94%
31 0xc069d1a3dca777fa575dc7f59dc116a09ef62a67 48,081.81 $25,387.26 0.92%
32 0x1d42edeca9b8386ab4ed90fbab203227815a3430 48,000.00 $25,344.06 0.92%
33 0xa558e9fc771bc9750dc325b5dd43a74ec6744e66 46,335.00 $24,464.94 0.89%
34 0x2c485abc0fc8ed32c7d4e661910d06f5bdf732e2 46,335.00 $24,464.94 0.89%
35 0x4a600b429b5fe0f9e68382fc850b13acaf558d07 45,000.00 $23,760.06 0.86%
36 0x86df33420dca31c52232cc7336edfd36718ab666 45,000.00 $23,760.06 0.86%
37 0x18b358f7a4a08c8ce9b686bc60f7e55793b901fd 40,968.82 $21,631.59 0.79%
38 0x9febeef4e08e0b5b2c4d11d25fe169336835c422 36,792.03 $19,426.24 0.71%
39 0x3bc81f4b237f989699a9ec14dee90701e6d8fbae 35,689.00 $18,843.84 0.69%
40 0xea6259fe9c9189a5071924edcd9d0d776e63a201 35,689.00 $18,843.84 0.69%
41 0x9715d60026d7094b5ec46eecff4c96b0e0d3cb01 35,677.00 $18,837.50 0.69%
42 0x7eeb41631e42840717026c5e811b537832130688 33,454.00 $17,663.76 0.64%
43 0x01920ffe215b6dc94730788cc438fdf18155dcd2 25,714.00 $13,577.03 0.49%
44 0x5bf07ebcd652d3f2c32c48323e82ee3c409941e2 25,202.53 $13,306.97 0.48%
45 0xdb4e887a414661180ae4bf852f301b7dc9987952 25,033.00 $13,217.46 0.48%
46 0x31e12fc452d4d2a8194afaa60af4659a1eb2b75a 25,000.00 $13,200.03 0.48%
47 0x30148c57bc9090b3bc49ef79370b2d859a119f34 25,000.00 $13,200.03 0.48%
48 0xae8da4353f5b8c872f01852a606173b1954ab05e 22,262.21 $11,754.48 0.43%
49 0x2576775d9e5d2c5d31426e9f427ba5d157845f71 21,739.00 $11,478.22 0.42%
50 0x763481667abfa1830e1359f434f2c587ee9d6ae5 20,000.00 $10,560.03 0.38%
51 0x86ec2a0ccaf93edf005934394c63b37760ebba48 18,396.46 $9,713.35 0.35%
52 0xb54972d7a94b708b618209338baf9f84d343140d 17,027.67 $8,990.64 0.33%
53 0x8d269cf9e6fa42457c21447b7d81365ffb1d8a3b 16,667.00 $8,800.20 0.32%
54 0x9876cd177f48e7bb4d2565fec88b20f9497eee42 16,667.00 $8,800.20 0.32%
55 0x55ec9655bda34a1ecf419f736336e57a96a111e9 15,965.00 $8,429.54 0.31%
56 0x3c6716319a0069b1895f2f8ad5bd4a94428ec6af 15,314.00 $8,085.81 0.29%
57 0x8d1e1c742d6130806e74e5c9e6abd3bd10d3391a 13,333.33 $7,040.02 0.26%
58 0x178092614f4a5c84eb0f0541fe912f40f271fd93 12,500.00 $6,600.02 0.24%
59 0xc5c61d581026d046bc5ddea31645c02b70e7161c 12,000.00 $6,336.02 0.23%
60 0x973d1637ff7b1822bad118bb80d7441b685f1fc7 10,305.35 $5,441.24 0.2%
61 0x553d5986d96774c04bace6c252a4788b53b0a2e0 10,015.00 $5,287.93 0.19%
62 0xc8c1577aa01985e4419ae29649e75721035bad03 10,000.00 $5,280.01 0.19%
63 0xc583cd45124c4e2e93541b8d0da5f28d08954610 10,000.00 $5,280.01 0.19%
64 0x1ad24f0a0b1d84930cd81471c40f2c45758a4e98 9,342.86 $4,933.04 0.18%
65 0x883aa95bbe94bfa41b0c0ae29064e0b440123182 9,000.00 $4,752.01 0.17%
66 0x5419b0fd55c9e21764387ee107d9ada1dabacd2e 6,040.10 $3,189.18 0.12%
67 0x86eb7d892d0a310bef5cdce428423d031d33f69e 6,000.00 $3,168.01 0.12%
68 0x55469663bcd5e9185dd0452548a20bd45072a6dd 6,000.00 $3,168.01 0.12%
69 0x879a638d67c91e8d7c502f49a0d0023160fd9888 5,432.20 $2,868.21 0.1%
70 0x97e12bd75bdee72d4975d6df410d2d145b3d8457 5,384.26 $2,842.90 0.1%
71 0xbf9fecfccfa01067110b9829e0e2722216e06925 5,190.99 $2,740.85 0.1%
72 0xb8fef49189b92d3863c4ce24884ca7457aa41cce 5,030.33 $2,656.02 0.1%
73 0x384f73882b51ad99869081fd9303614c5885c7e1 5,023.77 $2,652.56 0.1%
74 0xb6532dda99c902a637250b77c0c9552d25be359b 5,000.00 $2,640.01 0.1%
75 0x1b3d794bbeecd9240f46dbb3b79f4f71a972e00a 4,838.34 $2,554.65 0.09%
76 0xad07ca9a9cce33097e10534b1ee22b0c69a23a89 4,378.48 $2,311.85 0.08%
77 0xe128797e766a616bc0ef0739fde89f596f6e4d87 4,126.00 $2,178.53 0.08%
78 0xb797bbfadc3f32c6bd1f74c4806ca663a00c0141 3,689.88 $1,948.26 0.07%
79 0x33a1cdec7eedadbc2194d65e16009a1003241327 3,414.82 $1,803.03 0.07%
80 0x799149922901f09b24ce730611c9f6914625f27f 3,247.33 $1,714.60 0.06%
81 0x46b7d0be6e6020e5ea7790935278903b02a0c483 2,814.89 $1,486.27 0.05%
82 0x3ee8f3fee9951e757778b106eb62f37a901f243c 2,704.30 $1,427.87 0.05%
83 0xd70b09ba1fe7fe996f1911aaab97d9ceafb3491c 2,694.17 $1,422.53 0.05%
84 0xee74afa8bbe519693295264d1570785beb9cf5a2 2,644.58 $1,396.34 0.05%
85 0xd286aece8d3313f60e53693620e27d79a67a40b7 2,600.00 $1,372.80 0.05%
86 0x4763fdc00c3bb61947703431821b1bd985f73e5c 2,524.00 $1,332.68 0.05%
87 0x94ffa324e7808dac748f3789bda0eb668f99154a 2,500.00 $1,320.00 0.05%
88 0xa5981ba6d8c8fcdb2ec848c8a475253199fbb3c0 2,475.00 $1,306.80 0.05%
89 0xd3afe0e2e0cd55cd3788d71a2a5e024fb3880358 2,048.25 $1,081.48 0.04%
90 0xb92e6cc7ff64cbc6a2685bb4d0fea06bd8dac09e 1,910.00 $1,008.48 0.04%
91 0xc3072b185da1b413f34f1bf416d234675d9bbd81 1,833.33 $968.00 0.04%
92 0xeb3d7fba376fa5e404c8ad87ba62dcf4f88f3c66 1,749.78 $923.89 0.03%
93 0x1e5956f07a8418b275c929c14ded78f6cb2fb444 1,666.67 $880.00 0.03%
94 0x1827eb49c1df0ddfb1eb5e6b8c62b4b24882496d 1,556.49 $821.83 0.03%
95 0x9f1965d51068bce7d8865de2d16835ce8470d50c 1,500.00 $792.00 0.03%
96 0x0373f2331f0aa7b2b9d30e78c26a3363be28c830 1,454.00 $767.71 0.03%
97 0x7e550fc75d6429e84c3ead57b9937671277a9095 1,396.65 $737.43 0.03%
98 0x31b8b32af70ae77698dfbb4b759508b6b4970871 1,376.00 $726.53 0.03%
99 0x01c6bf2c087bc0ef39f1986c209ac7c04c82c51e 1,216.42 $642.27 0.02%
100 0x5d4928243ded72714d62de7cabd4cac2ff9393bc 1,200.00 $633.60 0.02%

Thống kê top địa chỉ trữ RTH

Top 10 ví đầu bảng chiếm 54.6% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 70.05% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 93.16% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.11% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Rotharium (RTH). Top Holder RTH 12/2022 - GiaCoin.com
5 trên 524 đánh giá